Featured

Επικαιρότητα http://greekflash.com

Επικαιρότητα http://greekflash.com

This image has an empty alt attribute; its file name is logo-ce95ce91.jpg

25 – 10 – 2021

Που καταλήγουν τα χρήματα της Αρχιεπισκοπής

Η μεγαλύτερη απάτη

εις βάρος του Ελληνισμού

Μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μάτια μας

Ή ηλεκτρονική μας εφημερίδα, “Greek Flash News”, έχει αναφερθεί αμέτρητες φορές, στην διακίνηση των χρημάτων του Ελληνισμού, εντός και εκτός Αυστραλίας. Χρήματα από εράνους έχουν εξαφανισθεί, χρήματα που θα έπρεπε να είχαν πάει σε ειδικές ανάγκες, καταλήγουν με τον έναν ή, με τον άλλον τρόπο, στον φιλοχρήματο Πατριάρχη Βαρθολομαίο, και αυτός με την σειρά του, τα διοχετεύει σε κρατικές υπηρεσίες της Τουρκίας, μέσω κρυφών λογαριασμών. Εμείς από την πρώτη στιγμή είχαμε αναφερθεί στα βρώμικα παιχνίδια της αρχιεπισκοπής, από την στιγμή που εμφανίσθηκε στην Αυστραλία, ο Μακάριος, ειδικός απεσταλμένος του Βαρθολομαίου, για να αδειάσει ότι υπήρχε στο ταμείο της αρχιεπισκοπής. Γνωρίζαμε από πρώτο χέρι, ότι κάθε ταξίδι του Μακάριου στην Τουρκία, συνοδευόταν και από τεράστια χρηματικά ποσά του Ελληνισμού. Είμαστε σίγουροι, ότι το ίδιο θέμα το γνώριζαν και οι αρμόδιες Αυστραλιανές αρχές. Επειδή μέσα στις επόμενες ημέρες, θα προχωρήσουμε σε αποκαλύψεις, αναδημοσιεύουμε ένα άρθρο φωτιά, από έρευνα που έγινε στην Ελλάδα για την «διαδρομή του χρήματος» που φτάνει στο πατριαρχείο. Και σας προετοιμάζουμε από τώρα: Αυτά που θα αποκαλύψουμε σε λίγες ημέρες θα αναγκαστούν ακόμη και κρατικές υπηρεσίες να λάβουν θέση. Αυτά σαν πρόλογος και διαβάστε με προσοχή το άρθρο που ακολουθεί για να καταλάβετε, γιατί από την πρώτη στιγμή κηρύξαμε τον πόλεμο στην Αρχιεπισκοπή. Για να γλιτώσουμε τα χρήματα του Ελληνισμού…

Που πάνε τα χρήματα του Ελληνισμού;

Από την μεγαλύτερη εκκλησιαστική εφημερίδα της Ελλάδος

«Ορθόδοξος Τύπος»

Ὑπὸ τὸν ἀνωτέρω τίτλον ἐδημοσιεύθη κείμενον τοῦ κ. Νίκου Σταματάκη, ποὺ περιγράφει τὴν εἰσροὴν χρημάτων εἰς τὸ Φανάρι. Ὅλα τὰ ποσὰ τυγχάνουν γνωστὰ καὶ νόμιμα, ὡστόσον προκύπτει ἀβίαστα τὸ αἴτημα διὰ δημοσίευσιν ἰσολογισμοῦ ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως, ὥστε νὰ γνωρίζουν οἱ πιστοὶ ποῦ διατίθεται κάθε ποσόν. Παραθέτομεν ἀποσπάσματα ὡς ἐδημοσιεύθησαν εἰς τὴν ἱστοσελίδα «helleniscope.com» τῆς 17ης Ὀκτωβρίου 2021, μὲ κάθε ἐπιφύλαξιν, ἀναμένοντες τὸ Πατριαρχεῖον Κων/λεως νὰ ἀπαντήση ἐπὶ τοῦ θέματος:

«Θὰ εἰσαγάγω αὐτὸ τὸ ὀδυνηρὸ θέμα μὲ τὴν ἱστορία ποὺ ἄκουσα πρόσφατα ἀπὸ ἕνα πιστὸ σὲ μία ἀπὸ τὶς «Ἐπαρχίες» τοῦ «Οἰκουμενικοῦ Θρόνου» στὸν ἀγγλόφωνο κόσμο, δηλαδὴ ΗΠΑ, Ἡνωμένο Βασίλειο, Αὐστραλία, Καναδά… Ὁμάδα πιστῶν σὲ ἐνορία συγκέντρωσε ἕνα χρηματικὸ ποσὸ -περίπου 60.000 $- μὲ σκοπὸ τὴν ὑποστήριξη μίας ὀρθόδοξης ἱεραποστολῆς στὴν ἄλλη ἄκρη τοῦ πλανήτη σὲ μία πολὺ ἀπομακρυσμένη καὶ ἄπορη περιοχή.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος αὐτῆς τῆς «Ἐπαρχίας», ὅταν ἄκουσε γιὰ τὴ συγκέντρωση χρημάτων, συμβούλεψε (διαβάστε: ὑποχρέωσε) τὴν ὁμάδα νὰ στείλει τὰ χρήματα μέσῳ τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης. Μπορεῖ κάποιος ἀπὸ ἐσᾶς νὰ μαντέψει πόσο ἀπὸ αὐτὸ τὸ ποσὸ τῶν 60.000 δολλαρίων ἔφτασε τελικὰ στὸν προορισμό του, γιὰ νὰ βοηθήσει τὴν ὀρθόδοξη ἱεραποστολὴ σὲ αὐτὸ τὸ ἀπομακρυσμένο μέρος τοῦ πλανήτη; Παρακαλῶ μαντέψτε ξανὰ – ἡ πρώτη σας εἰκασία ἦταν μᾶλλον λάθος… Ἡ σωστὴ ἀπάντηση εἶναι $ 6.000! Ποιὸς θὰ διερευνήσει τί ἀπέγιναν τὰ ὑπόλοιπα;

Εἶχα ξεκινήσει νὰ δουλεύω σὲ αὐτὴ τὴν ἀναφορὰ σχετικὰ μὲ τὸ πόσα χρήματα ρέουν ἀπὸ τὴν Ἀμερικὴ στὸ Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινούπολης, ὅταν συν­ειδητοποίησα ὅτι μοῦ εἶχε διαφύγει ἡ ἑξῆς κατηγορία: Χρήματα ἀπὸ διάφορους φιλανθρωπικοὺς ἐράνους ποὺ προορίζονται γιὰ χριστιανικὲς ἱεραποστολὲς σὲ περιοχὲς τοῦ Πατριαρχείου.

Λίγες μέρες ἀργότερα θυμήθηκα ὅτι μοῦ εἶχε διαφύγει μία ἄλλη κατηγορία: Χρήματα σὲ φακέλους ποὺ παραδόθηκαν προσωπικὰ στὸν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο ἀπὸ διάφορους Μητροπολίτες κατὰ τὶς ἐτήσιες ἐπισκέψεις τους στὴν Κωνσταντινούπολη. Τὸ “τυπικὸ” ποσὸ σὲ κάθε τέτοιο φάκελο εἶναι $ 100.000! Οἱ ὑπόλοιπες «τυπικὲς» κατηγορίες ταμειακῶν ροῶν ἔχουν ὡς ἑξῆς:

Προσέξτε τώρα κάποιες λεπτομέρειες

Ἀπὸ τὰ 22 ἑκατομμύρια δολλάρια ἐτησίως ποὺ στέλνουν οἱ ἐνορίες στὴν Ἱ. Ἀ. Ἀμερικῆς, τὸ Πατριαρχεῖο παίρνει σήμερα 1,5 ἑκατομμύριο δολλάρια καὶ θέλουν νὰ ἀνεβάσουν τὸ ποσὸ σὲ 3 ἑκατομμύρια δολλάρια.

Οἱ Ἄρχοντες τῆς Ἀμερικῆς στέλνουν στὸ Πατριαρχεῖο 3 ἑκατομμύρια δολλάρια ἐτησίως.

Τὸ “Leadership 100” συνεισ­φέρει περίπου 1 ἑκατομμύριο δολλάρια.

Ὁ Καρλοῦτσος συγκεντρώνει περίπου 5 ἑκατομμύρια δολλάρια ἀπὸ διάφορους δωρητὲς τῶν ΗΠΑ.

Ἡ Ἐθνικὴ Ἑταιρεία Φιλοπτώχου χρηματοδοτεῖ τοὺς «φτωχούς» τοῦ Πατριαρχείου μὲ 125.000 $ ἐτησίως.

Τὸ νέο “Ἵδρυμα Βαρθολομαῖος” ἔχει ἤδη συγκεντρώσει 15.000.000 $ – σὲ μία πολὺ ἀσαφῆ ὀργάνωση καὶ ἀποστολή.

Ἔχω σημειώσει ἀρκετὲς φορὲς στὸ παρελθὸν ὅτι ὑπάρχει παντελὴς ἔλλειψη διαφάνειας καὶ λογοδοσίας γιὰ ὅλα αὐτὰ τὰ ἑκατομμύρια ποὺ παραδόθηκαν. Ἡ δικαιολογία τους εἶναι οἱ «κακοὶ Τοῦρκοι», ἀλλὰ ὅταν τοὺς προτάθηκε ὅτι μποροῦν νὰ ἱδρύσουν ἕνα μὴ κερδοσκοπικὸ ἵδρυμα στὸ Σαμπεζὺ τῆς Ἑλβετίας, ὅπου λειτουργοῦν ἤδη ἕνα Ἰνστιτοῦτο καὶ ἄλλα ἱδρύματα, σιωποῦν… Φυσικά, τὸ πρῶτο πρᾶγμα θὰ χρειαζόταν εἶναι… διαφάνεια καὶ λογοδοσία.

Τὸ Πατριαρχεῖο λαμβάνει ἐπίσης σημαντικὰ ποσὰ ἀπὸ τὸ Ἡνωμένο Βασίλειο, τὸν Καναδὰ καὶ τὴν Αὐστραλία καὶ πολὺ λιγότερα ἀπὸ τὴν Εὐρώπη. Ἐπιτρέψτε μου νὰ σημειώσω ἐδῶ ὅτι ἡ Ἑλλάδα πληρώνει γιὰ τοὺς μισθοὺς τῶν διαφόρων ἱερέων καὶ μητροπολιτῶν στὴν Εὐρώπη. Ἐπίσης, ἐξέλιξαν πρόσφατα τὴν Οὐκρανία σὲ δικαιοδοσία τους, μὲ τὸν Μητρ. Ἐμμανουὴλ (πρώην Γαλλίας καὶ τώρα Χαλκηδόνος, δεύτερος στὴν διοίκηση ὑπὸ τὸν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο καὶ ἑτοιμάζεται νὰ τὸν διαδεχτεῖ – ἑτοιμαστεῖτε νὰ τὸν «καλωσορίσετε» στὶς ΗΠΑ σὲ λίγες μέρες…) νὰ ἐπισκέπτεται τακτικὰ τὸ Κίεβο.

Τὸ Πατριαρχεῖο λαμβάνει 10 ἑκατομμύρια δολλάρια ἐτησίως σὲ μετρητὰ μέσῳ διπλωματικοῦ ταχυδρομείου ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδας. Πρὶν ἀπὸ περίπου 20 χρόνια, ὅταν ὁ τότε Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδας κ. Θεόδωρος Πάγκαλος εἶδε μία «Πατριαρχικὴ Ἀποστολὴ» νὰ μένει στὸ πιὸ ἀκριβὸ ξενοδοχεῖο τοῦ Παρισιοῦ καὶ νὰ ξοδεύει σὰν νὰ μὴ ὑπῆρχε αὔριο, ἀκύρωσε τὴν ἐτήσια συνεισφορά… ἀλλὰ κατάφεραν νὰ τὸ ἐπαναφέρουν μερικὰ χρόνια ἀργότερα… Περίπου ἡ μισὴ Ἑλλάδα (συμπεριλαμβανομένης τῆς Βόρειας Ἑλλάδας, ὅλων τῶν Ἀνατολικῶν Νήσων καὶ τῆς αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης) ἀνήκει στὴ δικαιοδοσία τοῦ Πατριαρχείου καὶ εἶναι ἄγνωστο ἂν δίνουν χρήματα… Ὅλοι οἱ μισθοὶ τῶν ἱερέων πληρώνονται ἀπὸ τὴν κυβέρνηση τῆς Ἑλλάδας…

Τελευταῖο ἀλλὰ ἐξίσου σημαντικό, τὸ Πατριαρχεῖο λαμβάνει ἕνα πολὺ σημαντικὸ ποσὸ ἀπὸ τὸ Βατικανὸ ποὺ πιθανῶς ἐξηγεῖ τὴν «ἐπαναπροσέγγιση» μεταξὺ τῶν δύο καὶ τὸ φιλὶ στὸ χέρι τοῦ Πάπα ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἐλπιδοφόρο λίγα χρόνια νωρίτερα. Ἐπίσης πρόσφατα, ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος πρα­γματοποίησε μερικὰ ταξίδια στὸ Ἄμπου Ντάμπι, ὅπου οἱ παγκοσμιοποιητὲς ἑτοίμασαν ἕνα τεράστιο «Ἀβρααμικὸ» ναὸ μὲ Ἐκκλησία, Συναγωγὴ καὶ Τζαμί. Γνωρίζουμε πόσο γενναιόδωρος εἶναι ὁ ἐμίρης τοῦ Ἄμπου Ντάμπι.

Πόσα χρήματά μας καταλήγουν σὲ τουρκικὲς τσέπες; Αὐτὴ εἶναι μία πολὺ πιὸ δύσκολη ἐρώτηση καί, προφανῶς, ἔχει πολὺ βαθιὲς ρίζες στὴν ὀθωμανικὴ ἱστορία. Πρόσφατα μάθαμε ὅτι τὸ Πατριαρχεῖο ἔδωσε χρήματα στὴν Τουρκία καὶ τὴν Ἑλλάδα γιὰ δύο σκοπούς: Πρῶτον, νὰ φροντίσει τοὺς ἄστεγους καί, δεύτερον, νὰ βοηθήσει στὴν πανδημία. Σὲ κάθε περίπτωση, ἡ Τουρκία ἔλαβε $ 300.000 καὶ ἡ Ἑλλάδα μόνο $ 50.000…

Γιὰ νὰ καταλάβετε πῶς λειτουργεῖ ὁλόκληρο τὸ σύστημα πρέπει νὰ ἔχετε γνώση τῆς «ὀθωμανικῆς» νοοτροπίας. Κατὰ τοὺς ὀθωμανικοὺς αἰῶνες, ὅλοι οἱ ὑπήκοοι γνώριζαν ὅτι οἱ τοπικοὶ «πασάδες» (οἱ ὁποῖοι ἦταν στὴν πραγματικότητα οἱ εἰσπράκτορες τῶν Σουλτάνων) ἐπέβαλαν φόρο 10% – τὸ περίφημο «δέκατο» («δεκάτη» στὰ ἑλληνικά). Ἂν ρίξετε μία προσεκτικὴ ματιὰ στὸν τρόπο λειτουργίας τοῦ Φαναρίου, θὰ συνειδητοποιήσετε ὅτι βασικὰ ἀκολουθοῦν παρόμοιους κανόνες. Ἀλλὰ σὲ γενικὲς γραμμές, θεωροῦν ἀπολύτως ἀποδεκτὸ οἱ «Ἀρχιεπίσκοποι» καὶ «Μητροπολίτες» νὰ πάρουν τὸ μερίδιό τους ἀπὸ ὅλα τὰ χρήματα ποὺ συγκεντρώθηκαν. Μὲ πολλοὺς τρόπους, ἡ Ἐκκλησία μας στὴν Ἀμερικὴ διέπεται ἀπὸ τὸ ὀθωμανικὸ δίκαιο καὶ ἔθιμα.

Ὡστόσο, δὲν θὰ καταλάβετε τίποτα γιὰ αὐτὸ τὸ σύστημα μέχρι νὰ συνειδητοποιήσετε ὅτι στὸν πυρῆνα του εἶναι τὸ ἔθιμο τοῦ «baksheesh» (στὰ ἑλληνικὰ εἶναι γνωστὸ ὡς «μπαχτσίσι» ποὺ ὅλοι πρέπει νὰ πληρώσουν, ὅταν ἀσχολοῦνται μὲ τοὺς διεφθαρμένους κυβερνητικοὺς ἀξιωματούχους), ἕνας περσικὸς Ὅρος ποὺ οἱ Ὀθωμανοὶ ἔφεραν στὴν ἀπόλυτη τελειότητα. Ἀρχικὰ εἶχε τὴν ἔννοια τῆς φιλανθρωπίας ἢ τοῦ φιλοδωρήματος, ἀλλὰ κατέληξε νὰ ὑποδηλώνει τὰ χρήματα δωροδοκίας ποὺ καταβάλλονται σὲ διεφθαρμένους ἀξιωματούχους, γιὰ νὰ κάνουν πράγματα ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ ἀποτελοῦν μέρος τῆς δουλειᾶς τους. Πρέπει ἐπίσης νὰ γνωρίζετε ὅτι στὴν ἐποχὴ τῶν Ὀθωμανῶν ἐπιβλήθηκε ἕνας περίφημος «κεφαλικὸς φόρος» (γνωστὸς ὡς «χαράτσι»). Αὐτὸ πληρωνόταν ἐτησίως ἀπὸ ὅλους μὲ ἀντάλλαγμα ἕνα κομμάτι χαρτὶ ποὺ ἦταν ἄδεια γιὰ τὸν καθένα νὰ λατρεύει τὴ θρησκεία του ἐλεύθερα…

Ἔχω ἕνα τεράστιο πρόβλημα ὅταν τὸ σύστημα “baksheesh” μεταφέρεται στὰ ὑψηλότερα ἐπίπεδα τῆς Ἱεραρχίας, ὅπως οἱ Πασάδες στὴν ἐποχὴ τῶν Ὀθωμανῶν ἀγόραζαν τὶς φορολογικές τους δικαιοδοσίες ἀπὸ τὴν «Ὑψηλὴ Πύλη τοῦ Σουλτάνου»… Καὶ ἔχω ἀκόμη μεγαλύτερο πρόβλημα μὲ τὴν ἀπίστευτη ἀλαζονεία καὶ τὰ δικαιώματα ποὺ δημιουργεῖ ὅλο αὐτὸ τὸ σύστημα.

Φίλοι μου, ἂν εἶστε τόσο ἄφωνοι ὅσο ἐγώ, σκεφτεῖτε αὐτὰ τὰ θέματα, ΑΣ ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΚΑΝΟΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΤΩΡΑ! ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, 200 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΗ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥΣ ΠΑΣΑΔΕΣ…

Ἕνας ἄλλος τακτικὸς ἀναγνώστης μοῦ θύμισε μία ἀκόμη πηγὴ εἰσοδήματος γιὰ τὸ Πατριαρχεῖο, μία ὁμάδα ἐκκλησιῶν, ὅπως ἡ Ἁγία Εἰρήνη Χρυσοβαλάντου στὴν Ἀστόρια. Ἔχουν πέντε ἢ ἕξι ἐνορίες στὶς ΗΠΑ. Αὐτὲς εἶναι πραγματικὰ «ἀφοσιωμένες» στὸ Πατριαρχεῖο, ὄντας «σταυροπήγια». Θὰ ἐπιστρέψουμε ἄλλη μέρα μὲ περισσότερα γιὰ αὐτὴν τὴν ἱστορία…».

Αυτά λοιπόν φίλες και φίλοι από την Ελλάδα, τα οποία, κρατήστε το αυτό, θα μοιάζουν με νηπιαγωγείο, μπροστά σε όσα θα σας αποκαλύψουμε από τις σελίδες του “Greek Flash News” σύντομα. Πολύ σύντομα.

================================================================================

18 – 10 – 2021

Μια Ελληνίδα πόρνη της Μελβούρνης, αποκαλύπτει τα πάντα για την ζωή της:

Βρέθηκα μόλις μια σφαίρα από τον θάνατο….

Μια ολόκληρη ζωή, να πηγαίνεις από κρεββάτι σε κρεββάτι.

“Μου άρεσε που είσαι άβγαλτη, αυτά είναι για σένα”

Έχουν περάσει μερικές δεκαετίες από τότε, που την είχα πρωτογνωρίσει. Θυμάμαι κάποτε, μαζί με την συνεργασία ενός φίλου μου δημοσιογράφου, που δεν βρίσκεται πλέον στην ζωή σήμερα, ετοιμάζαμε όλες τις διαφημίσεις από τα Αγγλικά στα Ελληνικά, των οίκων ανοχής στην Μελβούρνη, για την εποχή εκείνη. Σε ένα από τα σπίτια αυτά, είχα γνωρίσει και την μοναδική Ελληνίδα «πόρνη» που δούλευε εκεί, τα χρόνια εκείνα. Κάθε φορά που συναντούσα το αφεντικό της, και η Μαρία είχε χρόνο, μου ετοίμαζε και ένα καφεδάκι. 

Δεν θα ξεχάσω, ακόμα και σήμερα, τα πρώτα της λόγια που μου είπε, σε άπταιστα Ελληνικά, όταν με σύστησε ο ιδιοκτήτης του οίκου ανοχής μαζί της, και με… αφόπλισε:  Με λένε Μαρία και είμαι…. πουτάνα!!!. Δεν μου αρέσει να λέω την λέξη ιερόδουλη, ή, πόρνη, και όσοι νομίζουν ότι η σκατίλα του κόσμου σταματάει να βρομάει, όταν της βάζουμε ένα ωραίο χρωματιστό περιτύλιγμα από πάνω, έχουν κάνει λάθος. Θα σου έλεγα καλύτερα μεγάλο λάθος. Κάποτε η αστυνομία μου ζήτησε να μιλήσω για κάποιους από τους πελάτες μου, και μου είπαν ότι θα ήταν χρήσιμο για όλους μας. Αυτό που τους απάντησα ήταν: Μια πουτάνα θα είναι πάντα χρήσιμη για όλους. Μια απάντηση που την θυμάμαι ακόμη και μέχρι σήμερα. 

Ας αφήσουμε λοιπόν τον χρόνο να ξανά γυρίσει πίσω, σε μια απρόοπτη συνάντηση που έγινε προ ημερών στην περιοχή του Oakleigh και πιο συγκεκριμένα μέσα στο εμπορικό κέντρο, που είχα πάει για μερικά ψώνια στα Coles. Μια συνάντηση που με έφερε δεκαετίες πίσω, σε μια άλλη και εντελώς διαφορετική  εμπειρία μου. Η Μαρία μιλάει άνετα. Αν και είχα να την δω πολλά χρόνια την θυμήθηκα αμέσως. Σήμερα είναι παντρεμένη με 3 παιδιά. 2 αγόρια 20άρηδες, και ένα κορίτσι, που είναι στα 25 της. Θυμηθήκαμε στα… όρθια κάποιες ιστορίες, και μετά η συζήτηση, άρχισε να… ζωηρεύει……. 

Ε: Μαρία κερνάω καφεδάκι, τι θα έλεγες να το πίναμε περπατώντας και όπου μας βγάλει…

Α: Κανένα πρόβλημα. Άλλωστε ακόμα σε θεωρώ φίλο μου, και ας έχω να σε δω αρκετά χρόνια. Πάντα όμως διάβαζα αυτά που έγραφες κατά καιρούς, και είχες τον τρόπο να κρατάς τον αναγνώστη σου σε ενδιαφέρον. 

Ε: Κατ’ αρχήν σ’ ευχαριστώ. Έστω όμως και με κάποια… καθυστέρηση να σε ρωτήσω: Αλήθεια βρε Μαρία, αν μάθαινες κάποια στιγμή, ότι η κόρη σου σήμερα, κάνει την ίδια δουλειά που έκανες και εσύ, όταν ήσουν στην δική της ηλικία, πως θα αντιδρούσες;

Α: …… Όπως θα αντιδρούσε κάθε μάνα. Η δική μου η μάνα δεν αντέδρασε ποτέ, γιατί δεν έμαθε τι δουλειά έκανα, όταν πρωτοήρθα στην Αυστραλία. Πίστευε πάντα ότι δούλευα σε μια πολυεθνική εταιρία κ.λ.π. Αν ήξερε ότι έφυγα από το νησί, για να έρθω στην Μελβούρνη και να δουλεύω σε οίκους ανοχής, θα είχε αυτοκτονήσει. Όχι επειδή είχα ξεφύγει από τον δρόμο της οικογένειας, αλλά πολύ περισσότερο, τι θα έλεγαν αν θα το μάθαιναν οι συγγενείς και οι φίλοι. Βλέπεις ακόμη και σήμερα έχουμε αυτή την νοοτροπία.   

Ε: Ας μιλήσουμε λίγο για σένα, αλλά και την εμπειρία σου στην πορνεία, τα χρόνια εκείνα. Πως πήρες μια τέτοια απόφαση;

Α: Θα σου πω. Σήμερα είμαι 65 χρονών. Ήρθα στην Μελβούρνη από την Κεφαλονιά. Στα 19 μου, και για μερικά χρόνια, δούλευα σε ένα φούρνο, στην περιοχή του Clayton, με τρεις κι εξήντα. Ψίχουλα δηλαδή στην πραγματικότητα. Για να μην σου πω τσάμπα. Στην αρχή ήθελα να γίνω μοντέλο, γιατί είχα ωραίο σώμα, και μίλαγα πολύ καλά Ελληνικά. Αλλά περισσότερο ήθελα να φύγω από εκείνο το χωριό που μεγάλωσα. Όπως βλέπεις, δεν γεννήθηκα πόρνη. Έκανα αυτή την δουλειά από τα 22 μου, αλλά δεν την έκανα πάντα συνειδητά. Όλα ξεκίνησαν όταν ήμουν 20 χρονών. Ήμουν ακόμα παρθένα όταν γνώρισα τον, ας τον πούμε, Γιώργο. Έναν τύπο εθισμένο στα χαρτιά στα άλογα και στις γυναίκες. Αυτά βέβαια τα έμαθα μετά. Ποτέ δεν ήμασταν, αυτό που θα έλεγε κανείς αγαπημένο ζευγάρι. Όμως ένιωθα μια σιγουριά, ότι ανήκω κάπου. Βρισκόμουν σε μια ξένη πόλη, χωρίς φίλους, χωρίς γνωστούς, χωρίς συγγενείς. Όταν άρχισε να χάνει στα χαρτιά και να χρωστάει πολλά χρήματα σε κάποιον, άρχισα να ανήκω και εγώ αλλού.

Ε: Τι εννοείς και αλλού;

Α: Στην αρχή μέναμε σε ένα διαμέρισμα του ενός δωματίου στο Noble Park. Ο Γιώργος το προηγούμενο βράδυ, είχε χάσει στα χαρτιά 120 δολάρια, χοντρό ποσό για την εποχή εκείνη, και τα χρώσταγε σε κάποιον, που του τα είχε δανείσει. Με παρακάλεσε σχεδόν κλαίγοντας, να πάω μαζί του για να ξεχρεώσει τα 120 δολάρια. Εγώ εκείνη την στιγμή, δεν μπορούσα να πιστέψω με όλα αυτά που άκουγα, ότι αυτό που μου έλεγε, ήταν μια πραγματικότητα, ή, απλά ζούσα ένα όνειρο. Όταν όμως χτύπησε το κουδούνι του σπιτιού, κατάλαβα ότι πράγματι ζω στ’ αλήθεια μέσα σε αυτή την κατάσταση. Άνοιξα την πόρτα, και είδα έναν χοντρό τύπο γύρω στα 40. Φορούσε καφέ σακάκι και μαύρο πουκάμισο. Τον θυμάμαι ακόμη σαν να τον βλέπω και σήμερα μπροστά μου. Θυμάμαι ακόμα την ιδρωτίλα που μύριζε, όταν ήρθε κι έκατσε δίπλα μου, ανακατεμένη με μια φτηνή κολόνια. Ο γκόμενός μου μας άφησε μόνους, και πήγε μετά, και κλείστηκε στην κουζίνα. 

Ε: Μετά τι έγινε, πήγες μαζί του;

Α: Το επόμενο πράγμα που θυμάμαι μέχρι σήμερα, είναι αυτή την ιδρωτίλα, να ανακατεύεται με το άρωμα κανέλας που ερχόταν από την τσίχλα του. Μετά σταμάτησα να μυρίζω οτιδήποτε. Σταμάτησα να ακούω, να βλέπω, να νιώθω για ένα τέταρτο. Όταν τελείωσε, έβγαλε άλλα 10 δολάρια, και τα πέταξε στο κομοδίνο, λέγοντας: “Μου άρεσε που είσαι άβγαλτη, αυτά είναι για σένα”, ενώ μετά φώναξε στον Γιώργο: “Φίλε, είμαστε εντάξει τώρα” ξοφλήσαμε, και έφυγε. Αυτή ήταν η πρώτη μου βίζιτα

Ε: Πόσο καιρό έκανες αυτή την δουλειά;

Α: Περίπου 20 χρόνια. Στην αρχή λες άντε μέχρι να μαζέψω λίγα λεφτά, μετά λες άντε να κάνω ακόμα λίγα, και στο τέλος βλέπεις ότι έχεις χάσει μια ολόκληρη ζωή, να πηγαίνεις από κρεββάτι σε κρεββάτι.

Ε: Μιας και ανέφερες τις λέξεις από κρεββάτι σε κρεββάτι, αλήθεια γιατί οι πόρνες μετακινούνται συνεχώς από το ένα μπουρδέλο στο άλλο;

Α: Κοίτα η δουλειά αυτή δεν είναι για πάντα. Είναι όπως τα μοντέλα. Το μοντέλο έχει ζωή για μια δεκαετία. Μετά βγαίνουν καινούργιες μοντελίνες. Έτσι και σ’ εμάς. Θα δουλέψεις μέχρι τα 35 με 40 το πολύ. Μετά δεν χρειάζεσαι άλλο. Έχουν βγει καινούργιες κοπέλες στο επάγγελμα. 18άρες και 20άρες. Οι πελάτες αυτές θέλουν, νεανική σάρκα. Αυτοί που ζητάνε 40άρες και 50άρες είναι μετρημένοι στα δάκτυλα. Μετά είναι και οι ιδιοκτήτες. Όταν βλέπουν ότι δεν «τραβάς» όπως πρώτα, σου δείχνουν την πόρτα. Δεν μπορείς να κρατάς ένα δωμάτιο με 2 και 3 πελάτες μόνο στην δική σου βάρδια. Αν στο 8άωρο, δεν πας με 10 – 12 πελάτες τουλάχιστον, δεν πληρώνει ούτε εσένα, αλλά ούτε και τον μαγαζάτορα. Γι’ αυτό και αλλάζουμε στέκια.

Ε: Μετάνιωσες ποτέ για το επάγγελμα που διάλεξες;

Α: Στην αρχή να σου πω την αλήθεια ναι είχα μετανιώσει. Έλεγα ήρθες ρε Μαρία 15 χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από το χωριό σου, την πατρίδα σου, για να γίνεις πόρνη; Στην συνέχεια όμως τα πράγματα τα έβλεπες διαφορετικά. Έβλεπες το πορτοφόλι σου να έχει πάντα λεφτά. Έβλεπες την ντουλάπα σου γεμάτη με καινούργια ρούχα. Ακριβά αρώματα, κοσμήματα, ταξίδια παντού. Όλα αυτά μετά σε κάνουν να ξεχνάς τα πάντα. Και να σου πω και το άλλο: Είχαμε μαζί μας και παντρεμένες γυναίκες, που ερχόντουσαν τα πρωϊνά για μια – δύο ώρες, κρυφά από το σπίτι τους, για ένα επιπλέον χαρτζιλίκι, που πολλές φορές ήταν 200 και 300 δολάρια. 

Ε: Έχεις νιώσει ποτέ κάποια αμηχανία, κάποια έκπληξη να το πω καλύτερα με την δουλειά σου;

Α: Αμηχανία όχι. Εκπλήξεις όμως πολλές. Έχω δει περιπτώσεις αντρών, που ερχόντουσαν απλά και μόνο για να ξεφύγουν από την μονοτονία της ζωής τους. Καθόντουσαν μια ώρα μιλάγανε μου λέγανε την ιστορία της ζωής τους, και φεύγανε χωρίς να με αγγίξουν. Θυμάμαι και έναν πιτσιρικά, που ερχόταν μόνο για μένα. Αν ήμουν με άλλον πελάτη, περίμενε υπομονετικά για να έρθει μόνο μαζί μου. Και ήταν από πολύ πλούσια, και πολύ γνωστή οικογένεια της Μελβούρνης. 

Ε: Φίλο – γκόμενο είχες αποκτήσει;

Α: Σ’ αυτή την δουλειά, όλοι και όλες, σε βλέπουν σαν δολάριο. Σαν άνθρωπος δεν υπάρχεις. Υπάρχεις μόνο σαν δολάριο. Στην αρχή άλλοι με δεχτήκανε και άλλοι όχι. Έκανα μια γνωριμία με ένα παιδί για 1 χρόνο περίπου χωρίς υποχρεώσεις ο ένας προς τον άλλον. Ήξερε τα πάντα βέβαια για μένα, αλλά δεν υπήρχαν γκρίνιες και τέτοια. Πηγαίναμε στα μπουζούκια διασκεδάζαμε και γυρίζαμε σπίτι μου. Μάλιστα θυμάμαι και κάποιες περιπτώσεις από πελάτες μου, που μόλις ανέβαινα στην πίστα για κανένα χορό, μου στέλνανε λουλούδια και σαμπάνιες. επειδή με είχαν γνωρίσει. Τέτοιες περιπτώσεις ναι είχα πολλές.

Ε: Αν μπορούσες να γυρίσεις τον χρόνο πίσω, θα διάλεγες κάποιο άλλο επάγγελμα, από αυτό που έκανες πριν;

Α: Αυτό θα το συζητούσα ανάλογα με τις καταστάσεις που θα αντιμετώπιζα. Δεν σου κρύβω, ότι προσπάθησα πολλές φορές, μετά από κάποιες άσχημες βραδιές να ξεκόψω, αλλά δεν το κατάφερα. Ίσως έχουμε μια σφραγίδα, εμείς οι γυναίκες της «νύχτας» όπως μας λένε, στο κούτελό μας, που φανερώνει το παρελθόν μας. Ίσως η δουλειά αυτή να μας έχει πονηρέψει και να βλέπουμε ακόμη και τον διπλανό μας με μισό μάτι. Τι να σου. Τώρα σ’ αυτή την ηλικία που είμαι δεν θέλω να γυρίζω πίσω στο παρελθόν μου.

Ε: Γιατί το λες αυτό;

Α: Γιατί δεν ήταν όλες οι βραδιές ρόδινες. Δεν περνάς άνετα όλα τα βράδια. Έρχεται ο άλλος φτιαγμένος και μεθυσμένος και σου κάνει την ζωή μαρτύριο. Σε χτυπάει, σε βρίζει, σε στέλνει στον πάτο του βαρελιού, με όσα σου λέει. Κάνεις υπομονή και λες όπου να’ ναι τελειώνει, θα φύγει. Αλλά εκείνη την στιγμή, τα δευτερόλεπτα, τα μετράς για ώρες, και τις ώρες για εβδομάδες. Δεν είναι όλα όμορφα, να πεις, άντε θα πάρω άλλο ένα κατοστάρι για παράδειγμα, και τελείωσε η ιστορία. Όχι. Μόνο που έχεις έναν τέτοιον άνθρωπο πάνω στο κορμί σου, σιχαίνεσαι ακόμη και τον ίδιο σου τον εαυτό.

Ε: Με τον άντρα σου μιλάτε για το παρελθόν σου; Ξέρει δηλαδή όλη την ιστορία σου, το τι έκανες, τι πέρασες, πως έμπλεξες σ’ αυτή την δουλειά;

Α: Καμιά φορά το φέρνει η συζήτηση μόνη της. Εκεί μπορεί να πούμε λίγες κουβέντες, αλλά όχι λεπτομέρειες. Δεν είναι ωραίο, ούτε για μένα, αλλά ούτε και για εκείνον. Αποφεύγουμε τέτοιες συζητήσεις. Έκανα μια δουλειά, που κανένα σπίτι, δεν θέλει να έχει στην οικογένειά του, μια τέτοια γυναίκα. Αλλά ποτέ μην λες ποτέ. Όλα ξεκινούν από κάπου. Πιστεύω ότι αν ο πατέρας μου ήταν μαζί μου, όταν είχα μπλέξει, σήμερα δεν θα ήμουν ζωντανή. Θα με είχε σκοτώσει. Κανένας γονιός δεν θέλει να μάθει, ότι η κόρη του έγινε πόρνη. Ανεξάρτητα, ότι μπορεί και ο ίδιος να πήγαινε κάποιες φορές στο μπουρδέλο, κρυφά από την μάνα μου. Τέλος πάντων. Είναι μπερδεμένες ιστορίες.

Ε: Έχεις σκεφτεί ποτέ σου, ότι κάποια στιγμή τα παιδιά σου, μπορεί να μάθουν ότι στο παρελθόν δούλευες σαν πόρνη;

Α: Κοίτα, όλα τα πράγματα κάνουν τον κύκλο τους. Τα παιδιά μου είναι τακτοποιημένα. Έχουν την δική τους ζωή, την δική τους οικογένεια. Να μάθουν τι και από που; Οι περισσότεροι πελάτες που γνώρισα, σήμερα έχουν πεθάνει. Αλλά άντε και βρέθηκε κάποιος που μπορεί να σκεφτεί να πει κάτι. Θα πρέπει να είναι τρελός, γιατί δεν ξέρει πως μπορεί να αντιδράσει κάποιος που του βρίζεις την μάνα. Όχι δεν το έχω σκεφτεί, και ούτε θέλω να το σκέφτομαι. Το τι έκανα στο παρελθόν, ανήκει στο παρελθόν. Σήμερα ανήκω στην οικογένειά μου και στο σπίτι μου.

Ε: Έχεις πάει με εκατοντάδες άντρες, ίσως και με χιλιάδες. Ένοιωσες ποτέ ερωτικά με κάποιον από αυτούς, σαν πραγματική γυναίκα δηλαδή, και όχι σαν μια πόρνη, που έκανε απλά την δουλειά της;

Α: Καλή ερώτηση αλλά και πολύ… δύσκολη. Ναι πράγματι υπήρχαν περιπτώσεις που αισθανόμουν, ότι αυτός που ήταν μαζί μου, ήταν κάτι διαφορετικό για μένα. Μπορεί να ακούγεται περίεργο, αλλά όλοι οι άνδρες που πάνε στους οίκους ανοχής, δεν είναι ίδιοι. Αυτός ο τύπος λοιπόν, με έκανε πράγματι να αισθάνομαι «γυναίκα». Ερχόταν μια – δύο φορές την εβδομάδα, και αισθανόμουν σαν να ήταν δικός μου. Κάποιος εραστής μου, ένας γκόμενος αν το θέλεις καλύτερα. Μπορεί και να τον είχα ερωτευθεί. Δεν ξέρω. Μπορεί και να τον ήθελα περισσότερο απ’ οτιδήποτε άλλο στην ζωή μου. Μαζί του ένιωθα πραγματική γυναίκα. Πραγματική ερωμένη. Ίσως να το είχε καταλάβει και αυτός από τις αντιδράσεις μου. Από τα παιχνίδια μου. Από το ενδιαφέρον μου, για εκείνον. Κάποια στιγμή χάθηκε, εντελώς ξαφνικά, και δεν τον ξαναείδα ποτέ μπροστά μου. Πουθενά. Σε ολόκληρη την Μελβούρνη. Ήταν σαν να είχα χάσει, έναν δικό μου άνθρωπο. Μερικές φορές, τον θυμάμαι ακόμη και σήμερα, και προσπαθώ να τον φέρω νοερά και «πάλι κοντά» μου, «δίπλα» μου. Βλέπεις πολλές φορές η ζωή, δεν μας τα φέρνει όπως εμείς τα θέλουμε. Άλλες σκέψεις όμως είχε τότε η ψυχή μου, και άλλες είχε το σώμα μου.

Ε: Αν σου δινόταν η ευκαιρία να έγραφες κάποτε ένα βιβλίο για την ζωή σου, μπορείς να σκεφτείς ποιον τίτλο θα έδινες σ’ αυτό;

Α: Θα σου εξομολογηθώ κάτι. Αυτή την στιγμή είσαι μέσα στις σκέψεις μου. Ήθελα πολλές φορές να γράψω κάτι για την ζωή μου γενικά. Μάλιστα είχα αρχίσει και κρατούσα κάποιες σημειώσεις σε ένα τετράδιο. Μετά άλλαζα γνώμη. Αν όμως αποφάσιζα κάτι τέτοιο, ο τίτλος που θα έδινα θα ήταν: Μια σφαίρα από τον θάνατο….

Ε: Τώρα βάζεις εμένα σε απορίες, για αυτόν τον τίτλο που θα διάλεγες. Αλήθεια, γιατί έναν τέτοιο τίτλο; 

Α: Γιατί είχα βρεθεί πραγματικά μια ανάσα από τον θάνατο. Κάποτε δούλευα σε έναν σπίτι με άλλες 10 κοπέλες στην περιοχή του North Fitzroy. Αν θυμάμαι καλά πρέπει να ήταν κάπου το Ιούνιο του 1979. Βρισκόμουν σε ένα δωμάτιο με έναν πελάτη, όταν ακούστηκαν ένας – δύο πυροβολισμοί, και οι υπόλοιπες κοπέλες, άρχισαν να φωνάζουν υστερικά. Καταλαβαίνεις λοιπόν πως ένιωθα εκείνη την στιγμή. Κάποιος από το προσωπικό, μου χτύπησε την πόρτα, και αμέσως καταλάβαμε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Πράγματι είχε εισβάλει μέσα στο κτίριο, ένας Έλληνας, όπως μαθεύτηκε αργότερα, και είχε σκοτώσει την πρώτη κοπέλα που βρέθηκε μπροστά του. Την Margaret Clayton, που έτυχε εκείνη την στιγμή να βρεθεί μπροστά του. Πέθανε σχεδόν αμέσως. Καταλαβαίνεις τώρα την συνέχεια. Αστυνομίες, φωτογραφίες, ανακρίσεις, δακτυλικά αποτυπώματα και όλα τα σχετικά. Θα μπορούσα λοιπόν στην θέση της Margaret να βρισκόμουν εγώ. Έτυχε να βρίσκεται μια άλλη κοπέλα εκείνη την ώρα μπροστά, και το πλήρωσε με την ζωή της.

Ε: Το θυμάμαι αυτό το περιστατικό και σίγουρα αναφέρεσαι στον Άλεξ Τσακμάκη, που είχε κατηγορηθεί από την αστυνομία και για άλλες δολοφονίες. Τον Τσακμάκη τον σκότωσε μέσα στην φυλακή, αν το θυμάσαι, κάποιος άλλος συγκρατούμενός του, αφού προηγουμένως και αυτός (o Tσακμάκης) με την σειρά του, είχε κάψει ζωντανό, κάποιον άλλον μέσα στο κελί του. Μιλάμε για το ίδιο πρόσωπο έτσι;

Α: Μπράβο. Βλέπω ότι έχεις πολύ καλό θυμητικό. Ναι αυτός ήταν. Να λοιπόν γιατί θα διάλεγα αυτόν τον τίτλο για το βιβλίο μου, αν είχα αποφασίσει να το γράψω.

Ε: Ομολογώ ότι αν και βρίσκομαι στον κόσμο της δημοσιογραφίας για μισό περίπου αιώνα, σήμερα η δική σου εμπειρία, μου δίδαξε πολλά. Φαντάζομαι ότι σε ένα δικό σου βιβλίο θα είχες πολλά περισσότερα πράγματα να αποκαλύψεις, από τις εμπειρίες μιας ολόκληρης ζωής. Έτσι δεν είναι;

Α: Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά θα ήθελα όλα αυτά, να τα κρατήσω μέσα μου, για να με συντροφεύουν στην υπόλοιπη ζωή μου. Ο δικός μου κύκλος τελειώνει. Και με καλές, αλλά και με πολλές δυσάρεστες αναμνήσεις. Προσπαθώ πάντα στην ζωή μου, να κρατώ μόνο αυτές, που με γεμίζουν με χαρές. Τις υπόλοιπες τις αφήνω κλειδωμένες, σε μια βαλίτσα που είχα φέρει από την Ελλάδα, όταν πρωτοέφτασα στην Αυστραλία και στην Μελβούρνη.

Μαρία σ’ ευχαριστώ πολύ που είχες την ευχαρίστηση να μοιραστείς κάποια πράγματα της προσωπικής σου ζωής, μαζί μου. Σου εύχομαι ότι το καλύτερο στην οικογένειά σου, και μακάρι κάποια άλλη στιγμή να τα ξαναπούμε.

Κι εγώ σ’ ευχαριστώ που σε συνάντησα μετά από τόσα χρόνια. Θα χαρώ και εγώ πολύ να ξαναβρεθούμε, μόλις φτιάξουν λίγο οι καταστάσεις με τον Κορονωϊό. Καλή σου συνέχεια.

==============================================================

13 – 10 – 2021

ΠΑΡΕ ΤΟΝ ΕΝΑΝ ΚΑΙ ΧΤΥΠΑ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

Έκλεψε την παλιά Ενορία του,

ήρθε Αυστραλία κι ο Μακάριος

τον έκανε …Επίσκοπό του!

Δημοσίευμα που αποκαλύπτει τη δράση ενός από τους νέους Επισκόπους του Μακάριου, όταν ακόμα ήταν κληρικός στη Λάρισα: έκλεψε την Ενορία του και το έσκασε στην Αυστραλία το 2014!

Λένε πως ένας ηγέτης κρίνεται και καταξιώνεται από τις επιλογές που κάνει στους στενούς συνεργάτες του! Αν οι επιλογές του είναι σωστές, τότε όχι μόνο εξασφαλίζει την καλή εξέλιξη της δικής του πορείας και των σχεδίων του, αλλά και το όφελος της ευρύτερης κοινωνίας είναι μεγάλο.  Αν οι επιλογές του είναι κακές και λαθεμένες, τότε όλα πάνε κατά διαόλου: και ο άμυαλος ή κομπλεξικός ηγέτης που επέλεξε κακούς κι ανέντιμους συνεργάτες για να μην του παίρνουν τη δόξα και να εμφανίζεται μόνο εκείνος ως ο «αδιαφιλονίκητος πρώτος» και οι ανίκανοι συνεργάτες του και η κοινωνία που καταντά να καθοδηγείται από μια ηγεσία ανάξιων και απατεώνων, οι οποίοι νοιάζονται αποκλειστικά για τα προσωπικά μεγάλα ή μικρά συμφέροντά τους.

Αν κρίνουμε, λοιπόν, από τους Επισκόπους που μας φόρτωσε ως στενούς του συνεργάτες (Βοηθούς Επισκόπους) ο ηγέτης της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας στην Αυστραλία τα δύο τελευταία χρόνια, ο περιβόητος Μακάριος Γρινιεζάκης, «ζήτω που καήκαμε!».

Ένας κι ένας είναι οι «εκλεκτοί» του! «Προσωπικότητες» που αφήνουν με το …στόμα ανοιχτό ολόκληρο τον ορθόδοξο κόσμο –όχι μόνο την Αυστραλία!  Τι λαμπρές σπουδές, τι διδακτορικά, τι διακρίσεις, τι πανεπιστημιακά συγγράμματα και εκδόσεις έχουν να επιδείξουν (στη φαντασία τους)!.. Οι περισσότεροι με το ζόρι έβγαλαν τη Θεολογική Σχολή της Αρχιεπισκοπής, όσο για πνευματικό έργο, ακόμα το ψάχνουμε με μεγεθυντικό φακό!..

Κι όλοι αυτοί, υποτίθεται, επιλέχτηκαν από την …τεράστια ακαδημαϊκή προσωπικότητα, το Μακάριο (που ενώ έχει σπουδάσει Θεολογία, παριστάνει στον κόσμο ότι είναι «Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής» και γελάει μαζί του όλη η πανεπιστημιακή κοινότητα του πλανήτη) για να καθοδηγήσουν όχι τα αγράμματα γεροντάκια της πρώτης γενιάς των ομογενών μας. Αλλά να είναι οι θρησκευτικοί και πνευματικοί ηγέτες της νέας γενιάς της Ομογένειάς μας στην Αυστραλία!  Που τα περισσότερα νέα παιδιά μας είναι απόφοιτοι τουλάχιστον ενός αξιοπρεπούς αυστραλιανού Πανεπιστημίου, με μεταπτυχιακές σπουδές συνήθως κι ένα σωρό διακρίσεις και στις σπουδές και στον επαγγελματικό τους τομέα.

Αυτοί, λοιπόν, που δεν μπορούν να συγκριθούν σε τίποτα με την πλειοψηφία της νέας γενιάς των Ελληνορθόδοξων πιστών, που δεν έχουν καν επαφή με τη σύγχρονη πραγματικότητα γιατί τους έχει «φάει» ο θρησκευτικός φανατισμός και σκοταδισμός (όπως ήταν μέχρι πρόσφατα  κλεισμένοι οι πιο πολλοί στα μοναστήρια και στις  σκήτες τους,  μακριά από τον κόσμο και τα σημερινά προβλήματά του), αυτοί που μαζί  τους δεν βασίζεσαι να πας ούτε για εκδρομή στο πάρκο της γειτονιάς σου, επιλέχθηκαν από τον ανασφαλή και κομπλεξικό Μακάριο να μας ποιμάνουν τις επόμενες  δεκαετίες!.. Άσε που αν σε κάποιους απ’ αυτούς δώσεις το χέρι σου για χειραψία, ύστερα μετράς τα …δάχτυλά  σου μήπως λείπει κανένα!

Με την προϊστορία που διαθέτουν κάποιοι απ’ αυτούς μάλιστα, έχουν αποδείξει ότι μπορούν να σου φάνε όχι απλώς τα δάχτυλα, αλλά όλο το χέρι μέχρι τον ώμο!

Πάρ’τε για παράδειγμα έναν από τους τέσσερις Βοηθούς Επισκόπους, που ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος επέβαλε στην Ιερά Σύνοδο να ψηφίσει στα τέλη Αυγούστου για να κάνει άλλο ένα «χατίρι» στον αγαπημένο του Μακάριο! (Τώρα γιατί και πώς είναι ο Μακάριος «αγαπημένος» του Πατριάρχη είναι πραγματικά «άλλου παπά Ευαγγέλιο» -και θα τα πούμε κι αυτά όταν έρθει η ώρα…).

Ο ένας από τους τέσσερις, λοιπόν, μια «σιγανοπαπαδιά» που την έχει «πέσει» δίπλα στο Μακάριο από την ώρα που πάτησε το πόδι του στην Αυστραλία, αποδείχθηκε ότι δίκαια εντάχθηκε στη «συμμορία του Αλή Μπαμπά και των 40 κλεφτών», αφού ο άνθρωπος έχει προϋπηρεσία στις κλεψιές! Και τι κλεψιές, ε;  “Νοικοκύρης” κι “Οικονόμος” ο άνθρωπος, έκλεψε ο αθεόφοβος τα χρήματα της παλιάς Ενορίας του, σε ναό της Λάρισας όπου υπηρετούσε, και το έσκασε για την Αυστραλία!

Πριν από επτάμιση χρόνια (2014)! Τον έγραψαν, μάλιστα, οι εφημερίδες και της Λάρισας και πανελλαδικώς!

Συγκεκριμένα, υπηρετούσε στο Ναό του Αγίου Αθανασίου Λάρισας -μία από τις πιο ιστορικές εκκλησίες της Λάρισας, με ιστορία ενάμιση αιώνα- ως ένας από τους τρεις ιερείς. Στη συγκεκριμένη εκκλησία ανήκει και το πολύ δημοφιλές μεταξύ των Λαρισαίων Παρεκκλήσι του Αγίου Αντωνίου, οπότε οι εισπράξεις των δύο ναών της ίδιας Ενορίας ανέρχονται πάντα σε σημαντικά ποσά. Αυτά τα χρήματα, από τα παγκάρια των δύο ναών, είχε βάλει «στο μάτι» ο ένας από τους ιερείς και δεν άργησε ν’ απλώσει το μακρύ του χέρι. Συστηματικά και χωρίς να γίνει αντιληπτός συγκέντρωσε ένα σημαντικό ποσό κλέβοντας τις εισπράξεις της Ενορίας και κάποια μέρα απλώς …εξαφανίστηκε, χωρίς ν’ αφήσει τη νέα διεύθυνσή του και τα ίχνη του!  Οι άλλοι δύο ιερείς και η εκκλησιαστική επιτροπή δεν άργησαν να καταλάβουν τι είχε γίνει! Εντόπισαν την κλοπή ενός μεγάλου ποσού που έλειπε από τα ταμεία και άρχισαν να ψάχνουν τον ιερέα τους, που είχε γίνει άφαντος!

Τελικά, αποδείχθηκε ότι ο θρασύτατος κληρικός είχε δράσει βάσει σχεδίου. Είχε κανονίσει από καιρό τη μετάβασή του στην Αυστραλία, είχε ήδη εξασφαλίσει βίζα και προσωρινή παραμονή εδώ, με αποτέλεσμα να φύγει σαν «κύριος» (ή μάλλον σαν «κυρία», αφού το παρατσούκλι του μεταξύ των κληρικών και στη Λάρισα και εδώ είναι «Ντούλα») με τα κλεμμένα στις φαρδιές τσέπες του!

Όταν τελικά, μετά από καιρό, οι άνθρωποι του Αγίου Αθανασίου Λάρισας κατάφεραν να τον εντοπίσουν στην Αυστραλία και του ζήτησαν τηλεφωνικά εξηγήσεις για τις ανήθικες πράξεις του εις βάρος της Ενορίας τους, ο πρώην ιερέας τους τους άφησε ξερούς με την απάντησή του:

-Τι να κάνω, ρε παιδιά; Πήρα τα λεφτά για τα πρώτα μου έξοδα στην Αυστραλία!

(Δείτε το σχετικό ρεπορτάζ από την ελληνική ιστοσελίδα www.newsit.gr, με ημερομηνία 27 Μαρτίου 2014,  που δημοσιεύουμε σήμερα για το ανήκουστο περιστατικό)

Ο θρασύς Λαρισαίος κληρικός τελικά κατάφερε και «χώθηκε» στην Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας, αφού η Μητρόπολη Λάρισας προτίμησε να ξεφορτωθεί έναν τέτοιον αθεόφοβο και μακρυχέρη κληρικό δίνοντάς του κανονικό «απολυτήριο» και χωρίς να ενημερώσει για τον πρότερο βίο του κλέφτη κληρικού τη δική μας Αρχιεπισκοπή, με αποτέλεσμα να  σταδιοδρομήσει σε μία από τις πιο κεντρικές Ενορίες του Σύδνεϋ και να προοδεύσει τόσο, ώστε τον έκαναν και Αρχιμανδρίτη! Χωρίς, πάντως, να έχει να παρουσιάσει ούτε σπουδαίο έργο ούτε τυχόν σπουδές. Μόνο τα τελευταία χρόνια έχει εγγραφεί στη Θεολογική Σχολή της Αρχιεπισκοπής χωρίς να έχει αποφοιτήσει ακόμα.

Κι ο Μακάριος, που βρήκε αυτό το «αστέρι» πρόθυμο υπηρέτη του από την αρχή, τον εκτίμησε τόσο πολύ -είναι και του «αδελφάτου» και οι δύο τους, βλέπετε, κι αλληλο-υποστηρίζονται- που τον «έσπρωξε» και για θέση Επισκόπου!

Με τέτοια «προσόντα» να αφήσει να πάει χαμένος ο μακρυχέρης;

Εμείς, λοιπόν, σας αποκαλύπτουμε τα …«σπάνια προσόντα και εφόδια» που διαθέτει ο συγκεκριμένος κληρικός, για τα οποία και επιβραβεύεται τώρα με ανώτερο αξίωμα της Εκκλησίας από τον αρχηγό της «Συμμορίας των κλεφτών και των αμαρτωλών», το Μακάριο!

Ένας κι ένας οι νέοι Επίσκοποι!

Στην ιστοσελίδα μας Greek Flash News έχουμε ήδη αναφερθεί, σε προηγούμενες δημοσιεύσεις μας, στο ποιος είναι ποιος και στα «προσόντα» των Επισκόπων του Μακάριου! Που μέσα σε δυο χρόνια δεν άφησε ουσιαστικά κανέναν από τους Επισκόπους που βρήκε από την εποχή Στυλιανού! Τους έβγαλε όλους άχρηστους, και τους τέσσερις (Ιεζεκιήλ, Σεραφείμ, Νίκανδρο, Ιάκωβο), και τους αντικατέστησε με «αστέρια» όπως:

Ο Επίσκοπος Μελόης Αιμιλιανός, με την κλεμμένη μίτρα του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Στυλιανού στο κεφάλι του. Ο άνθρωπος που κουκούλωνε επί μήνες το σεξουαλικό σκάνδαλο του Λιβανέζου ιερέα του Αγίου Διονυσίου ΝΝΟ και τώρα ο Μακάριος τον «σουτάρει» από το Σύδνεϋ στο Μπρίσμπαν

Η ποντικομαμή, ο (πρώην ιερομόναχος στο μικρό μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Βουνού Δυτ. Αυστραλίας) Επίσκοπος Μελόης Αιμιλιανός.  Ο άνθρωπος που γνώριζε τα πάντα αλλά κουκούλωνε επί μήνες το τεράστιο σκάνδαλο με τον αλήτη Λιβανέζο «ιερέα» του Αγίου Διονυσίου ΝΝΟ Μάριο – Γεώργιο Φαϊτζλούν (Mario – George Fayjloun), που έκανε σεξουαλικές επιθέσεις σε νεαρές ενορίτισσές του και δικάζεται τώρα γι’ αυτό σε δικαστήριο του Σύδνεϋ.  Αλλά είναι κι ο άνθρωπος που έχει κλέψει μια πολύτιμη μίτρα του αείμνηστου Αρχιεπισκόπου Στυλιανού και τη φοράει ξεδιάντροπα στις «επίσημες εμφανίσεις» του σε Λειτουργίες κι άλλες θρησκευτικές τελετές στο Σύδνεϋ!  Τώρα, βέβαια, για να μην φορτωθεί την ανεπάρκεια του ανίκανου Επισκόπου που ο ίδιος επέλεξε και για να μεταθέσει τις δικές του ευθύνες για το σεξουαλικό σκάνδαλο, ο Μακάριος τον ξαποστέλνει από το Σύδνεϋ σαν Επίσκοπο στο Μπρίσμπαν! Όσο μακριά, τόσο πιο καλά και πιο ακίνδυνα για το «μεγάλο αφεντικό»!

Ο (μέχρι πριν από 1,5 χρόνο ιερομόναχος στο μικρό μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου  Springwood NNO) νέος Επίσκοπος Σωζοπόλεως Κυριακός. Που γελούν και τα τσιμέντα για την «ιερατική αναξιοσύνη» του, όπως επιδείχθηκε τον τελευταίο 1,5 χρόνο στη μεγάλη Ενορία του Κόγκαρα (Kogarah) του Σύδνεϋ, που τον «φύτεψε» ο Μακάριος. Εκεί όπου δεν έκανε ούτε ένα Μυστήριο (γάμο, βάφτιση) ούτε εξομολόγηση, γιατί «δεν ξέρει απ’ αυτά» -όπως έλεγε στους κατάπληκτους ενορίτες του!  Για να μη θυμηθούμε όσα πολλοί καταγγέλλουν ότι έκανε στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου, που το είχε καταντήσει «γεφύρι της Άρτας», με διάφορα «έργα» που σχεδίαζε και εκτελούσε ο ίδιος επί χρόνια χωρίς ποτέ να τελειώνουν, εκμεταλλευόμενος ένα σωρό δωρεές πιστών, τα ποσά των οποίων  κανείς δεν έχει ελέγξει ποτέ πού πήγαν και ΑΝ πράγματι αξιοποιήθηκαν για το μοναστήρι από τον συγκεκριμένο «χαρισματικό» ιερομόναχο, που σε λίγες εβδομάδες θα …καμαρώνουμε σαν Επίσκοπο Μελβούρνης (!).  Αυτό ούτε στα πιο τρελά του όνειρα θα μπορούσε να το φανταστεί ο συγκεκριμένος κληρικός, αλλά με το Μακάριο Αρχιεπίσκοπο θα το δούμε κι εκείνος κι εμείς να γίνεται πραγματικότητα!

Ο νέος Επίσκοπος Χαριουπόλεως Πρόχορος, που «θριάμβευσε» σε Ενορίες του Σύδνεϋ (Liverpool, Kogarah και πάλι Liverpool) με τις επιτυχίες του σε παντρεμένες ενορίτισσές του και με τις καθημερινές επιδόσεις του σε διάφορες «εξαρτήσεις» από υγρά και «σκόνες», που έκαναν τους Ενορίτες του να τον βλέπουν και να φοβούνται! Χάρη στην τυφλή αφοσίωσή του στον «αφέντη Μακάριο» (μέχρι τραμπουκισμού σε βάρος Ενοριτών του, που ξεσκέπασαν την κλοπή $30,000 που είχε κάνει σε εκδήλωση στην Ενορία τους για να τα δώσει στον «αγαπημένο του Αρχιεπίσκοπο»), αλλά και στις γενναιόδωρες προσφορές του στο Πατριαρχείο ($150,000) και στην Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας (έχει τάξει $1,000,000 στο Μακάριο για την ανοικοδόμηση της Αρχιεπισκοπής στο Σύδνεϋ -όπως ο ίδιος ο Αρχιεπισκοπικός  Επίτροπος Καμπέρας διαδίδει εδώ και καιρό- εξασφάλισε το «δεσποτιλίκι» του! Με άλλα λόγια ο διαβόητος Πρόχορος εξαγόρασε κανονικά την προαγωγή του σε Επίσκοπο (κι αν δεν κάνουμε λάθος, αυτό στην Εκκλησία το λένε «Σιμωνία» και είναι ένα από τα μεγάλα αμαρτήματα άξια βαριάς τιμωρίας)! Με «προσόντα» ακαταμάχητα, όπως ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και πάλι σας έχει ενημερώσει εδώ και καιρό η ιστοσελίδα μας Greek Flash News για τον συγκεκριμένο, ώστε να διαπρέψει στη νέα του «καριέρα» ως πνευματικός καθοδηγητής στην πρωτεύουσα της Αυστραλίας!

Τα τρία «αστέρια» της Αρχιεπισκοπής από το Σύδνεϋ: οι νέοι Επίσκοποι Κυριακός Σταυρονικητιανός – Μιχαήλ, Χριστόδουλος Οικονόμου και Πρόχορος Αναστασιάδης, με κοινό χαρακτηριστικό τους τα «μακριά  χέρια» τους. Προσέξτε τα!

Αυτά τα λίγα, προς το παρόν, για να ξέρετε για ποιους ακριβώς θα φωνάζετε «ΑΞΙΟΣ!» μέσα στην εκκλησία του Σύδνεϋ, όπου θα τους χειροτονεί Επισκόπους ο «Αλή Μπαμπάς» Μακάριος σε έναν μήνα περίπου από τώρα!

Για τα υπόλοιπα «αστέρια» της νέας Ιεραρχίας της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, προσεχώς! Δεν τους ξεχνάμε! Πάρε τον έναν και χτύπα τον άλλον! «Μαλάματα» κι «αδάμαντες» της Εκκλησίας! Κι ο Μακάριος που τους επέλεξε όλους αυτούς, με τη συγκεκριμένη προϊστορία τους, τα «προσόντα» και τις «επιδόσεις» τους, σαν τους πιο στενούς συνεργάτες του αποδεικνύει με τις επιλογές του τι «ηγέτης» είναι! Αλίμονο στην Αυστραλία!

==================================================================

08 / 10 / 2021

ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΟΥ GREEK FLASH NEWS!

Πρώτη δίκη για τον σάτυρο ιερέα του Αγ. Διονυσίου Ασελγούσε κατά μητέρας – κόρης και μέσα στο ναό!

ΞΕΠΟΥΛΗΜΕΝΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΜΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΩΝΟΥΝ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ!

Με την έναρξη της δίκης (χθες 7 Οκτωβρίου 2021) στο περιφερειακό δικαστήριο του Bankstown στο Σύδνεϋ και τη δημοσίευση της σχετικής είδησης από μεγάλα αυστραλιανά Μέσα Ενημέρωσης, ανάμεσά τους το Channel 9  και η Daily Telegraph του Σύδνεϋ, δικαιώθηκαν πανηγυρικά οι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ της ενημερωτικής ιστοσελίδας μας GREEK FLASH NEWS από τις 24/9 και τις 2/10/2021 για τον σάτυρο Λιβανέζο «ιερέα» της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας (π. «Γεώργιο») Μάριο Φαϊτζλούν ή Φαϊτζαλούν (Mario George” Fayjloun or Fayjaloun), που κατηγορείται ότι ασελγούσε εις βάρος ανήλικων κι ενήλικων γυναικών της Ενορίας του –του Αγίου Διονυσίου Μάνγκροβ – Γκόσφορντ (Gosford) του Central Coast της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Την ίδια ώρα, ξεπουλημένα στο Μακάριο και στην Αρχιεπισκοπή ομογενειακά Μέσα Ενημέρωσης (σε Σύδνεϋ και Μελβούρνη) έχουν βγάλει το σκασμό για την υπόθεση αυτή, που αφορά άμεσα την Ομογένεια και την Εκκλησία μας! Κουκουλώνουν το τεράστιο σκάνδαλο και είτε παραπλανούν συνειδητά τον κόσμο, μην αναφέροντας την ιδιότητα του αδίστακτου «ιερέα» της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας και μπλέκοντας την υπόθεσή του με υποθέσεις άλλων σεξουαλικών σκανδάλων της …Καθολικής Εκκλησίας (όπως ο ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ), είτε το έχουν θάψει εντελώς (π.χ. ΚΟΣΜΟΣ Σύδνεϋ), χωρίς καμία αναφορά στην είδηση αυτή που έχει προκαλέσει πραγματικό σοκ και αποτροπιασμό στην Ομογένεια της Αυστραλίας, αλλά και στην ευρύτερη αυστραλιανή κοινωνία! 

Μόνο ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ» (Σύδνεϋ) αναδημοσίευσε το δημοσίευμα της Telegraph, με όνομα και …διεύθυνση που λέμε, χωρίς όμως κι αυτός να μπει στον κόπο να ΚΑΝΕΙ ΡΕΠΟΡΤΑΖ! Για ελληνική Ενορία πρόκειται, που να πάρει!.. Δικοί μας άνθρωποι είναι όσοι είχαν μέχρι πριν λίγους μήνες παπά τους αυτόν τον σατανικό ρασοφόρο –και τους εξομολογούσε κιόλας (όταν δεν έβαζε ξεδιάντροπα χέρι σε κάθε θηλυκό που τύχαινε στο δρόμο του)! Δεν πρέπει οι ελληνο-αυστραλέζικες εφημερίδες να σταθούν αναλυτικά στο θέμα και να ψάξουν να βρουν όσα περισσότερα στοιχεία μπορούν για το τεράστιο αυτό σκάνδαλο; Που επί μήνες έθαβε η Αρχιεπισκοπή και ενθάρρυνε με τον τρόπο της τη δράση του επίορκου ιερέα της!..  Εμείς πώς βρήκαμε, δηλαδή, τόσες λεπτομέρειες για το βίο και την πολιτεία του Λιβανέζου ψευτο-ιερέα εδώ και δυόμιση εβδομάδες;

Το πιο ντροπιαστικό είναι πως όλο αυτό κρατιέται ΚΡΥΦΟ από τη μεγάλη μερίδα της  Ομογένειας, με μια καλοστημένη και καλοπληρωμένη κοροϊδία των δήθεν ελληνικών Μέσων Ενημέρωσης της Αυστραλίας. Αυτός είναι ο πραγματικός ΘΑΝΑΤΟΣ της ελληνικής Δημοσιογραφίας στην Αυστραλία!

Ας καταλάβει όλη η Ομογένεια ότι η ενημέρωσή της έχει παραδοθεί στα χέρια ανάξιων και ξεπουλημένων «δημοσιογράφων», που το μόνο που κάνουν πια είναι να εγκωμιάζουν όλη μέρα κι όλη νύχτα το Μακάριο, να αναδημοσιεύουν τις γεμάτες ψευτιές ανακοινώσεις του και να κουκουλώνουν όλες τις βρομιές του ίδιου και της συμμορίας του!

Μόνο η ιστοσελίδα μας, η GREEK FLASH NEWS, έχει μείνει όρθια και ΔΕΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΕΤΑΙ ΟΥΤΕ ΦΟΒΑΤΑΙ το Μακάριο και το καθεστώς του, και παρά τις απειλές θα συνεχίσουμε να δημοσιεύουμε την ΑΛΗΘΕΙΑ για να ενημερώνεται ο Ελληνισμός της Αυστραλίας! Που κάποιοι συνωμοτούν συστηματικά δύο χρόνια τώρα για να τον κρατούν στο σκοτάδι και να τον «αρμέγουν» όλοι μαζί!

Η χθεσινή δίκη στο Bankstown

Στην αρχική διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου του Bankstown χθες, ο κατηγορούμενος «ιερέας» δεν προσήλθε, αλλά εκπροσωπήθηκε από το δικηγόρο του Philip Sim (της δικηγορικής εταιρίας Crowther Sim Lawyers).  Και παρόλο που ο δικηγόρος δήλωσε εκ μέρους του πελάτη του Mario “George” Fayjloun ότι δεν δέχεται την ενοχή του για τις 7 κατηγορίες για σεξουαλικές επιθέσεις, βάσει των οποίων τον παρέπεμψε η Αστυνομία να δικαστεί, επιβεβαιώθηκαν και η σύλληψή του από την Αστυνομία του Σύδνεϋ (περιφερειακή διεύθυνση Bankstown) την 1η Σεπτεμβρίου και η κράτησή του για τα αδικήματα που κατηγορείται ότι διέπραξε εις βάρος δύο γυναικών (μιας 45χρονης μητέρας και της 22χρονης κόρης της) πριν από περίπου δύο χρόνια. Μάλιστα, ο ιερόσυλος ρασοφόρος επιχείρησε τουλάχιστον τη μία ασελγή  πράξη του ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, σύμφωνα με το πόρισμα των ερευνών της Αστυνομίας.

Προς το παρόν έχει αφεθεί ελεύθερος υπό όρους, με κατ’ οίκον περιορισμό και με καταβολή χρηματικής εγγύησης, μέχρι τη συνέχιση της δίκης του στο ίδιο δικαστήριο τον επόμενο μήνα (Νοέμβριο).

Ασελγείς πράξεις και μέσα στο ναό!

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο σάτυρος «παπάς» παράσυρε σε ξεχωριστές περιπτώσεις, στο διάστημα από τον Αύγουστο του 2019 μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2020, πότε την τότε 20χρονη κοπέλα, όσο και την τότε 43χρονη μητέρα της, είτε σε σπίτι στο Bankstown είτε ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ του Αγίου Διονυσίου! Και εκεί έκανε ασελγείς πράξεις (θωπείες κ.α.) χωρίς τη συναίνεσή τους, όπως αναφέρεται στις καταγγελίες τους στην Αστυνομία. Μάλιστα, όπως αναφέρεται στη δικογραφία, σε μια άλλη (τρίτη) γυναίκα ο «λυσσασμένος» ψευτο-ιερέας είχε επιτεθεί φιλώντας την στα χείλη, χωρίς εκείνη να καταφέρει να τον αποκρούσει (λόγω και του μεγάλου σωματικού όγκου του).

Η Αστυνομία ελπίζει ότι με τη δημοσιότητα που παίρνει τώρα η υπόθεση, πιθανώς και νέα θύματα του Λιβανέζου σάτυρου θα βρουν το θάρρος και θα προχωρήσουν σε καταγγελίες εναντίον του.

Ιδίως ανήλικα κορίτσια, που είναι και τα πιο ευαίσθητα και ευάλωτα σε τέτοιου είδους πράξεις από άτομα που από την ιδιότητά τους και μόνο (κληρικοί π.χ.) εμπνέουν εμπιστοσύνη και σεβασμό, πριν δείξουν το πραγματικό τους πρόσωπο.

Να σημειωθεί ότι ο ξεδιάντροπος αυτός ρασοφόρος δεν αρκούνταν μόνο στη δική του Ενορία, αλλά παριστάνοντας τον πρόθυμο «συνάδελφο» προσφερόταν να αντικαθιστά και να διευκολύνει άλλους ιερείς της Αρχιεπισκοπής στην ευρύτερη περιοχή του Σύδνεϋ. Έτσι, περιφερόταν τα τελευταία τρία χρόνια και ιερουργούσε και σε άλλους ναούς της Αρχιεπισκοπής, εκτός της Ενορίας του, με διάφορες ευκαιρίες. Και η Αστυνομία του Bankstown (που έχει αναλάβει τις έρευνες για τον επικίνδυνο ρασοφόρο) κατά πάσα πιθανότητα θα επεκτείνει τις έρευνές της για τη δράση του «πατέρα Γεωργίου» και πολύ πιο πέρα από την περιοχή του Μάνγκροβ – Γκόσφορντ.

Και μακρυχέρης στο ταμείο της Ενορίας

Καθώς ξετυλίγεται το κουβάρι της αισχρής δράσης του Λιβανέζου «ιερέα» -που σοβαρές πληροφορίες από τη λιβανέζικη Κοινότητα του Σύδνεϋ επιμένουν πως δεν ήταν καν ιερέας ή έστω μοναχός στο Λίβανο, απ’ όπου ήρθε στην Αυστραλία πριν από τρία χρόνια περίπου- έρχονται στο φως και νέα στοιχεία για «οικονομικό πάρτι» που έκανε εις βάρος της Ενορίας και των μελών της.

Η Αστυνομία ερευνά πλέον και αυτή την πλευρά της δραστηριότητας του απατεώνα ρασοφόρου, αφού διαθέτει στοιχεία για οικονομική αφαίμαξη της Ενορίας (χρήματα από δωρεές, εράνους και τέλη για τέλεση Μυστηρίων) εκ μέρους του, τα οποία παρακρατούσε σε συνεργασία με μία γυναίκα και με την κάλυψη συγκεκριμένων ανδρών – μελών του διοικητικού συμβουλίου της Ενορίας του Αγίου Διονυσίου. Η γυναίκα, μάλιστα, φαίνεται πως διατηρούσε και μόνιμη ερωτική σχέση με τον Μάριο Φαϊτζλούν και μαζί «ροκάνιζαν» όσα αφαιρούσαν από το ταμείο της Ενορίας.

Στο GREEK FLASH NEWS έφτασαν χθες πληροφορίες, που προς το παρόν δεν έχουμε καταφέρει να επιβεβαιώσουμε, ότι το τελευταίο διάστημα ο απατεώνας «ιερέας» είχε αγοράσει ακίνητο αξίας άνω του ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Σε μόλις τρία χρόνια παραμονής του στην Αυστραλία (εφ’ όσον, φυσικά, ισχύουν οι καταγγελίες αυτές)!

Οι αγωγές θα «ξυπνήσουν» την Αρχιεπισκοπή;

Οι μόνοι που δεν δείχνουν, μέχρι τώρα, ν’ ανησυχούν και να ενδιαφέρονται για όσα αδικήματα είχε διαπράξει ο κληρικός τους είναι ο Μακάριος, οι Επίσκοποί του κι η Αρχιεπισκοπή! Αυτοί που για πάνω από έναν χρόνο κουκούλωναν το σκάνδαλο και κορόιδευαν (με πρώτο και χειρότερο τον Επίσκοπο Μελόης Αιμιλιανό), με διάφορες συσκέψεις και δικαιολογίες τους συγγενείς των θυμάτων, για να προστατέψουν τον διεφθαρμένο «κληρικό» τους. Αντί να σπεύσουν να προστατέψουν τα θύματα και την Ενορία από τον αδίστακτο «ιερέα», που είχε εισβάλει στις τάξεις της Αρχιεπισκοπής χωρίς να γίνει ο παραμικρός έλεγχος για την προϊστορία του και την πραγματική του ιδιότητα (με βαρύτατη ευθύνη γι’ αυτό του Επισκόπου Απολλωνιάδος Σεραφείμ, το 2018)!

Ίσως όταν τα θύματα στραφούν με αγωγές τους για μεγάλες αποζημιώσεις κατά της Αρχιεπισκοπής, που η ηγεσία της άφησε τον Λιβανέζο σάτυρο ατιμώρητο κι ανενόχλητο να αλωνίζει στα αθώα κορμιά μελών της Ενορίας του Αγίου Διονυσίου, να αρχίσουν να …ενδιαφέρονται, να τρέχουν και να μην φτάνουν! Το σίγουρο είναι πως Μακάριος και ΣΙΑ ΓΝΩΡΙΖΑΝ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ τη δράση του αδίστακτου «ιερέα» τους, που ξεκίνησε -όπως φαίνεται από τις καταγγελίες των δύο πρώτων θυμάτων του- δύο μήνες μετά την ενθρόνιση του Μακάριου (Αύγουστος του 2019)  και συνεχίστηκε για τουλάχιστον επτά μήνες ακόμη (τουλάχιστον εις βάρος των δύο αυτών γυναικών, μητέρας και κόρης) και δεν έκαναν τίποτα για να τον σταματήσουν.

Ίσως ήρθε η ώρα και τα θύματα και η αυστραλιανή Δικαιοσύνη να αναζητήσουν τις ευθύνες που βαραίνουν την Αρχιεπισκοπή και την ηγεσία της για τη θλιβερή αυτή κατάσταση, που κλόνισε αφάνταστα την πίστη και την εμπιστοσύνη της ελληνικής παροικίας (και όχι μόνο) σε πρόσωπα και στον ίδιο τον θεσμό της Εκκλησίας μας.

Μέχρι, πάντως, να ξαναπαρουσιαστεί στο δικαστήριο τον επόμενο μήνα ο Λιβανέζος («ιερέας του Αγίου Διονυσίου μέχρι και τον περασμένο Ιούνιο, οπότε τον εξαπόστειλαν στα μουλωχτά με απόφαση της Αρχιεπισκοπής για να προλάβουν το ξέσπασμα του σκανδάλου), μάλλον η Αστυνομία θα έχει ακόμα περισσότερα ράμματα για τη γούνα του!

==================================================================

02 – 10 – 2021

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΕΛΑΒΕ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΣΚΑΣΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΒΑΝΟ!

Συγκλονιστικές αποκαλύψεις:

Ατελείωτο σεξ και χρήμα

από τον «κληρικό» – τέρας

του Αγ. Διονυσίου Gosford!

ΒΑΡΥΤΑΤΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΚΑΡΙΟΥ

ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΙ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ

Σεισμό προκάλεσε στις τάξεις της Ομογένειάς μας (και όχι μόνο!) η πρόσφατη αποκλειστική φρικιαστική αποκάλυψη της ενημερωτικής ιστοσελίδας μας Greek Flash News (24/9/2021) για τον σάτυρο αδίστακτο «ιερέα», λιβανέζικης καταγωγής, της Ελληνορθόδοξης Ενορίας του Αγίου Διονυσίου Γκόσφορντ Νέας Νότιας Ουαλίας (Gosford, NSW) Μάριο – Γεώργιο Φαϊτζλούν ή Φαϊτζαλούν (Mario – George Fayjloun or Fayjaloun), που έχει συλληφθεί και δικάζεται στις 7 Οκτωβρίου στο Σύδνεϋ! Μέρα με τη μέρα έρχονται στο φως και νέα «κατορθώματά» του, πέρα από όσα σας έχουμε κάνει ήδη γνωστά με τις άτυχες ανήλικες ενορίτισσές του που μαρτύρησαν στα χέρια του σεξουαλικά αχαλίνωτου ιερέα – τέρατος.

Την ώρα που τα ξεπουλημένα στον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο ομογενειακά και ελλαδικά ΜΜΕ το έχουν βουλώσει και κουκουλώνουν τη βρωμερή υπόθεση και τα εγκλήματα του ΠΑΙΔΟΦΙΛΟΥ «κληρικού» της Αρχιεπισκοπής, που μόνο το Greek Flash News ξεσκέπασε, μέλη της λιβανέζικης κοινότητας (ιδίως από το Σύδνεϋ), αλλά και Ελληνο-Αυστραλοί, έσπευσαν να επικοινωνήσουν μαζί μας (συμπεριλαμβανομένων και αρκετών από την Ενορία του Γκόσφορντ). Οι πληροφορίες που μας έδωσαν -τουλάχιστον όσες μπορέσαμε να διασταυρώσουμε μέχρι τώρα- είναι συγκλονιστικές όχι μόνο για την παράνομη κι ανήθικη δράση του σατανικού «κληρικού», αλλά και για το πώς προσλήφθηκε και τοποθετήθηκε εφημέριος στον Άγιο Διονύσιο με βαριά αμέλεια του πρώην Επισκόπου Απολλωνιάδας (και τώρα πλέον Μητροπολίτη ΣεβαστείαςΣεραφείμ, το 2018, καθώς και για τη μεθοδευμένη συγκάλυψη (κουκούλωμα) των εγκλημάτων του, που απολάμβανε μέχρι πρόσφατα, εκ μέρους της Αρχιεπισκοπής του Μακάριου.

Στο σημερινό ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ δημοσίευμά μας θα διαβάσετε ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για τη δράση του Λιβανέζου «κληρικού», που αντιμετωπίζει πλέον την Ποινική Δικαιοσύνη της Αυστραλίας από τις 7 Οκτωβρίου (2021), αφού (κατόπιν επώνυμων καταγγελιών για σεξουαλικά εγκλήματα εις βάρος ανήλικων ενοριτισσών του) συνελήφθη στο Σύδνεϋ από την Αστυνομία μόλις μία μέρα πριν το «σκάσει» για το Λίβανο!

Μητέρα και κόρες στο στόχαστρό του

Σύμφωνα με εξακριβωμένες πληροφορίες, ο «κληρικός» Μάριο – Γεώργιος Φαϊτζαλούν ως εφημέριος του Αγ. Διονυσίου Γκόσφορντ ανέπτυξε την εγκληματική του δράση στις τάξεις των γυναικών της Ενορίας του για περίπου έναν χρόνο, προτού επιτέλους τον απομακρύνει στα μουλωχτά η Αρχιεπισκοπή γύρω στις 19-20 Ιουνίου φέτος. Μόνο που τα ανώτατα στελέχη της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας βαρύνονται με εγκληματικές ευθύνες, επειδή επέτρεψαν με την ασυγχώρητη ανοχή τους την εκδήλωση και τη συνέχιση των παράνομων κι αντιχριστιανικών «δραστηριοτήτων» του αδίστακτου «παπά» τους!

Στην Αρχιεπισκοπή ΓΝΩΡΙΖΑΝ για πολλούς μήνες όσα φρικτά έκανε ο ΠΑΙΔΟΦΙΛΟΣ «κληρικός» εναντίον 14χρονων και 15χρονων κοριτσιών και δεν έκαναν απολύτως ΤΙΠΟΤΑ για να προστατέψουν τα συγκεκριμένα παιδιά, αλλά και τυχόν άλλα, από τα νύχια του!

Συγκεκριμένα:

Σύμφωνα με την Αστυνομία της ΝΝΟ, που συνέλαβε τον θρασύτατο «κληρικό» Μάριο – Γεώργιο Φαϊτζαλούν, βάσει επίσημων καταγγελιών τουλάχιστον δύο οικογενειών των ανήλικων θυμάτων του προς τις Αρχές, ο σχετικά νέος σε ηλικία και σωματώδης «ιερέας» – τέρας έχει βιάσει ένα 14χρονο κορίτσι, ενώ διέπραξε ασελγείς σεξουαλικές πράξεις και παρενοχλήσεις εναντίον άλλων δύο κοριτσιών (αδελφές ηλικίας 15-16 ετών). Όλα τα (γνωστά μέχρι τώρα) θύματά του είναι λιβανέζικης καταγωγής (όπως κι ο ίδιος), με τις οικογένειές τους ν’ ανήκουν στην ευρύτερη Ενορία του Αγίου Διονυσίου Gosford (περίπου 75 χλμ βόρεια του Σύδνεϋ). Και μάλιστα οι γονείς τους βρίσκονταν κοντά στην Εκκλησία και συμπαραστέκονταν και οικονομικά στην Ενορία (με μεγάλες δωρεές και εισφορές – οι οποίες όμως κατέληγαν στις τσέπες του αδίστακτου «ιερέα» και της «επίσημης αγαπημένης» του, όπως αποδείχθηκε)!

Προτού προσφύγουν στην Αστυνομία όμως, οι οικογένειες των θυμάτων είχαν καταφύγει στην Αρχιεπισκοπή ζητώντας βοήθεια και εκλιπαρώντας για την απομάκρυνση του επικίνδυνου «ιερέα» της Ενορίας τους. Βάσει κρίσιμων στοιχείων που διαθέτει η ενημερωτική ιστοσελίδα μας, οι οικογένειες απευθύνθηκαν από την αρχή της χρονιάς στον Βοηθό Επίσκοπο Μελόης Αιμιλιανό -καθώς ο τουρίστας Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΕΛΕΙΠΕ, ως συνήθως, από την Αυστραλία για σχεδόν τρεις μήνες από την αρχή Ιανουαρίου- και κατάγγειλαν τις ανόσιες και παράνομες πράξεις σε βάρος των παιδιών τους. Ανέφεραν με λεπτομέρειες το πώς μαρτύρησαν στα χέρια του Μάριο – Γεωργίου Φαϊτζαλούν τα παιδιά τους κι ο Επίσκοπος Μελόης αυτοπροσώπως τους καθησύχασε ότι η Αρχιεπισκοπή θα πράξει ό,τι απαιτείται για να σταματήσει η εγκληματική δράση του «κληρικού» της. 

Το «χάδι» του ανάξιου Αιμιλιανού

Στην πραγματικότητα, όμως, ούτε εκείνος (ο Αιμιλιανός) ούτε ο προϊστάμενός του Αρχιεπίσκοπος Μακάριος (που, αν και εκτός Αυστραλίας, ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ να μην είχε ενημερωθεί για το καυτό ζήτημα από τον -ψοφοδεή κι απόλυτα εξαρτημένο από τον Αρχιεπίσκοπο- Αιμιλιανό!) έπραξαν το παραμικρό για να βάλουν φραγμό στον εκτός ελέγχου Μάριο – Γεώργιο Φαϊτζαλούν και να προστατέψουν τα ανυπεράσπιστα μέλη της μικρής Ελληνορθόδοξης Ενορίας του Gosford από τον «λύκο»-«ιερέα» τους!  Η «ποινή» που επέβαλε ο ανίκανος υποκριτής Αιμιλιανός στον εγκληματία Λιβανέζο κληρικό είναι για γέλια: τον συμβούλεψε να διαγράψει τη σελίδα του στο Facebook «για να μην προκαλεί και δίνει δικαιώματα» (μια που ο ψευτο-«πατέρας Γεώργιος» ήταν ιδιαίτερα ενεργός στα Social Media και καλλιεργούσε συστηματικά καλές εντυπώσεις για τον εαυτό του)!

Αυτό σήμαινε για τον ανήθικο «ιερέα» μια έμμεση συγχώρεση και ενθάρρυνση να συνεχίσει ανενόχλητος κι ατιμώρητος τη «δράση» του για το επόμενο εξάμηνο, με απαράδεκτη ευθύνη και ουσιαστικά συνενοχή της Αρχιεπισκοπής!

Πράγματι, ο θρασύτατος «π. Γεώργιος» συνέχισε την εγκληματική «δράση» του, απλώνοντας τα δίχτυα του σε ενήλικες και ανήλικες ενορίτισσές του, προκαλώντας αμέτρητο πόνο, προβλήματα και οργή σε μια σειρά οικογενειών της Ενορίας του. Έτσι, για παράδειγμα, δεν σταμάτησε να παρενοχλεί σεξουαλικά τις κόρες μιας οικογένειας λιβανέζικης καταγωγής, την ίδια στιγμή που έστελνε ερωτικά μηνύματα και στη μητέρα τους, παρακινώντας την να τον συνοδέψει σε έξοδο για διασκέδαση και διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο!

Την ίδια εποχή, όμως, η Ενορία βοούσε για την «επίσημη» και μόνιμη ερωτική σχέση του «ιερέα» με μέλος του διοικητικού συμβουλίου της (Ελληνίδαμητέρα ανήλικων παιδιών), με την οποία μοιράζονταν τις εισπράξεις της Ενορίας και των εκδηλώσεων που διοργανώνονταν για ενίσχυσή της. Αντί να αποδίδει τα έσοδα και τις δωρεές για ανάγκες της Ενορίας, ο «εραστής κληρικός» τα παρέδινε στην «επίσημη αγαπημένη» του κι έκαναν οι δυο τους «μεγάλη ζωή»!  Ταυτόχρονα, αποκαλύπτεται ότι «τσέπωνε» όλες τις εισπράξεις από τα Μυστήρια και άλλες θρησκευτικές τελετές (γάμοι, βαπτίσεις, κηδείες κ.α.) που τελούνταν στην Ενορία του, χωρίς να  αποδίδει τα ποσά που αναλογούσαν στην Αρχιεπισκοπή! Απέφευγε να δηλώνει τα Μυστήρια στην Αρχιεπισκοπή, όπως έπρεπε, με αποτέλεσμα να είναι αδήλωτοι επίσημα γάμοι και βαπτίσεις που έχουν γίνει τα τελευταία 1-2 χρόνια στον Άγιο Διονύσιο Γκόσφορντ! Δηλαδή, ο απερίγραπτος Λιβανέζος «κληρικός» δεν έβαζε χέρι μόνο στο ταμείο της Ενορίας του, αλλά και στα χρήματα που αναλογούσαν στην Αρχιεπισκοπή! Τόσο άνετα ένιωθε χωρίς κανέναν έλεγχο και φραγμό από πουθενά…

Όμως, ειδικά για το οικονομικό ζήτημα φαίνεται πως η Αρχιεπισκοπή έδειξε μεγαλύτερη «ευαισθησία», αφού θίγονταν πια τα ταμεία της.  Γι’ αυτό και ο Επίσκοπος Αιμιλιανός (γνωστός και για την αρπαγή μίας από τις μίτρες του αείμνηστου Αρχιεπισκόπου Στυλιανού) κάλεσε προ μηνών τον θρασύτατο «ιερέα» και μέλη του δ.σ. της Ενορίας για να τους ανακρίνει σχετικά με τα οικονομικά και τη μη απόδοση των τελών των Μυστηρίων στην Αρχιεπισκοπή!

Πανικός στην Αρχιεπισκοπή!

Τελικά, στα μέσα Ιουνίου, καθώς κορυφωνόταν η οργή των οικογενειών για τον εγκληματία «ιερέα», που συνεχώς παρενοχλούσε σεξουαλικά  τα κορίτσια τους, και την απραξία της Αρχιεπισκοπής που κουκούλωνε το σκάνδαλο κι απέφευγε να τον τιμωρήσει και να τον απομακρύνει από τον Άγιο Διονύσιο Gosford, οι οικογένειες απαίτησαν να ενημερώσουν αυτοπροσώπως τον Αρχιεπίσκοπο για όσα δραματικά γίνονταν επί έναν χρόνο περίπου στην Ενορία τους και εις βάρος των παιδιών τους.  Όμως, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΠΑΛΙ ΕΛΕΙΠΕ εκτός Αυστραλίας -αυτή τη φορά συνεχόμενα για σχεδόν ένα τετράμηνο- κι έτσι οι οικογένειες των θυμάτων του Μάριο – Γεωργίου Φαϊτζαλούν ενημέρωσαν σε ειδική σύσκεψη άλλα στελέχη της Αρχιεπισκοπής: (πάλι) τον Επίσκοπο Αιμιλιανό (πρωτοσύγκελο της Αρχιεπισκοπής, που αντικαθιστούσε το Μακάριο στα καθήκοντά του) κι άλλα στελέχη του ιδιαίτερου γραφείου του Αρχιεπισκόπου. Τους ανακοίνωσαν μάλιστα ότι έχουν καταφύγει στην Αστυνομία για την ποινική δίωξη του βιαστή «ιερέα» και την αναζήτηση ποινικών και άλλων ευθυνών και της Αρχιεπισκοπής για το συνεχιζόμενο έγκλημα. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε φίλες και φίλοι αναγνώστες, προκάλεσε ΠΑΝΙΚΟ στην Αρχιεπισκοπή, που «αποφάσισε» -δηλαδή, ο πανικόβλητος Μακάριος από την Κωνσταντινούπολη αποφάσισε- να πάψει να κουκουλώνει το τεράστιο σκάνδαλο και να διώξει νύχτα από το Gosford τον εγκληματία «κληρικό» της. Έτσι, ξαφνικά και χωρίς να ανακοινωθεί απολύτως τίποτα στους πιστούς της Ενορίας του Αγίου Διονυσίου, η Αρχιεπισκοπή απέσυρε τον Μάριο – Γεώργιο Φαϊτζαλούν από το προσκήνιο και στη θέση του επιστρατεύτηκε να λειτουργεί από την Κυριακή 21 Ιουνίου ο συνταξιούχος ιερέας π. Νικόλαος Μποζίκης – δουλοπρεπής υπηρέτης του Μακάριου, που πρόσφατα του απένειμε και οφίκιο «Πρωτοπρεσβύτερου του Οικουμενικού Θρόνου! (Για τον οποίο όλοι οι κληρικοί της Αρχιεπισκοπής γνωρίζουν καλά ότι πριν από μερικές δεκαετίες είχε τιμωρηθεί αυστηρά με αργία από τον τότε Αρχιεπίσκοπο Στυλιανό επειδή έκανε συστηματικά ό,τι και ο ψευτο-ιερέας Λιβανέζος Μάριο – Γεώργιος Φαϊτζαλούν τώρα: παρακρατούσε όλα τα έσοδα από τα Μυστήρια που τελούσε στην Ενορία του στο Γούλονγκονγκ (Wollongong) ΝΝΟ, χωρίς να δηλώνει επίσημα στην Αρχιεπισκοπή γάμους και βαπτίσεις ενοριτών του για να «τσεπώνει» ο ίδιος όλα τα έσοδα, μην αποδίδοντας στην Αρχιεπισκοπή όσα τέλη δικαιούτο να εισπράττει από τα συγκεκριμένα Μυστήρια. Με αποτέλεσμα να μένουν εκατοντάδες ενορίτες του «άγαμοι» -αν και παντρεμένοι πλέον «ενώπιον Θεού και ανθρώπων»- και «αβάπτιστοι» για το επίσημο Κράτος και την Εκκλησία!)

Έτσι, η Αρχιεπισκοπή του Μακάριου νόμισε ότι «καθάρισε» και έκρυψε κάτω από το χαλί τις βρωμιές του «κληρικού» της και τις δικές της βαρύτατες ευθύνες, αφού εν γνώσει της ανέχτηκε και υπέθαλψε έναν εγκληματία για πολλούς μήνες, προδίνοντας με τον χειρότερο τρόπο την εμπιστοσύνη των ανυποψίαστων πιστών του Γκόσφορντ.

Τον συνέλαβαν πριν «πετάξει»!

Εν τω μεταξύ οι έρευνες των αρχών της Νέας Νότιας Ουαλίας εις βάρος του «ιερέα» – τέρατος συνεχίστηκαν, με αποτέλεσμα να του απαγγελθούν κατηγορίες από την Αστυνομία και να συλληφθεί για συνολικά επτά κατηγορίες εις βάρος του: όλες για βιασμό και άλλα σεξουαλικής φύσης αδικήματα εις βάρος ανηλίκων! Μάλιστα, ο Μάριο – Γεώργιος Φαϊτζαλούν συνελήφθη από την Αστυνομία μία μέρα πριν το «σκάσει» για τον Λίβανο, όπως παραδέχθηκε ο ίδιος στους αστυνομικούς! Είχε ήδη μυριστεί ότι ο κλοιός στένευε πια γύρω του και ήδη από τις αρχές Αυγούστου ετοίμαζε μυστικά και μεθοδικά τη διαφυγή του από την Αυστραλία και τη Δικαιοσύνη.  Μέχρι την έναρξη της δίκης του την ερχόμενη  εβδομάδα, συγκεκριμένα στις 7 Οκτωβρίου, έχει τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό.

«Δεν είναι καν κληρικός!»

Όμως, τα «περίεργα» για τον ανεκδιήγητο αυτό άνθρωπο δεν σταματούν εδώ! Όπως ίσως παρατηρήσατε από την αρχή του κειμένου μας σήμερα, βάζουμε σε εισαγωγικά τις λέξεις «ιερέας» και «κληρικός» όταν αναφερόμαστε στον κατηγορούμενο για βιασμό κι άλλες έξι βαριές κατηγορίες Μάριο – Γεώργιο Φαϊτζαλούν, που παρίστανε τον καλό πνευματικό πατέρα κι εφημέριο στους πιστούς της Ενορίας του Αγίου Διονυσίου για σχεδόν τρία χρόνια.

Κι υπάρχει σοβαρός λόγος που το κάνουμε αυτό:

Δεχθήκαμε επώνυμες καταγγελίες από μέλη της λιβανέζικης κοινότητας της ΝΝΟ που υποστηρίζουν ότι ο Μάριο Φαϊτζαλούν δεν έχει ποτέ χειροτονηθεί κληρικός στο Λίβανο! Στην Αυστραλία, πάντως, εμφανίστηκε σαν κληρικός στην Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή, παρουσιάζοντας το 2018 επίσημα δικαιολογητικά ότι έχει θητεύσει ως «ιερομόναχος» στο μοναστήρι Χαματούρα του Λιβάνου. Αν ευσταθούν οι καταγγελίες, σημαίνει ότι τα δικαιολογητικά που παρουσίασε στην Αρχιεπισκοπή μας είναι πλαστά και κατασκευασμένα!

Αυτά που αποκαλύπτουν στο Greek Flash News οι ίδιοι οι συμπατριώτες του είναι συγκλονιστικά:

1. Υποστηρίζουν ότι ο συγκεκριμένος δεν υπήρξε ποτέ μοναχός στο Λίβανο, και ιδιαίτερα στη συγκεκριμένη μονή, αλλά απλώς ότι είχε περάσει κάποιο διάστημα στη Χαματούρα σαν «επισκέπτης» μόνο!

2. Αναφέρουν ότι, βάσει πληροφοριών τους από το Λίβανο, ο Μάριο Φαϊτζαλούν εγκατέλειψε άρον άρον τη χώρα του, στα μέσα του 2018, και κατέφυγε στην Αυστραλία επειδή είχε κατηγορηθεί για ανάλογες «δραστηριότητες», για σεξουαλικά εγκλήματα κατά ανηλίκων κοριτσιών, και εκεί!

3. Όταν πρωτοεμφανίστηκε στην Αυστραλία, παρουσιάστηκε αρχικά για να υπηρετήσει σαν κληρικός στον εκπρόσωπο του Πατριαρχείου Αντιοχείας στη χώρα. Εκεί όμως δεν τον έκαναν δεκτό, γι’ αυτό και στράφηκε στα μέσα του 2018 -λόγω και της καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας- στην Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή, στο Ρέντφερν (Redfern).

Τεράστιες οι ευθύνες Μακάριου – Επισκόπων

Αυτό σημαίνει ότι ο τότε Βοηθός Επίσκοπος του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Στυλιανού, ο Απολλωνιάδος και από τον Σεπτέμβρη του 2019 Μητροπολίτης Σεβαστείας Σεραφείμ (γνωστός και ως «δολαριοφονιάς», που δεν ανήκει πλέον οργανικά στην Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας, αλλά απευθείας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, άσχετα αν παραμένει και ιερουργεί πότε πότε στο Σύδνεϋ λόγω της «φημισμένης» απληστίας του), έχει βαριές ευθύνες για την πρόσληψη του εγκληματία κι απατεώνα Μάριο Φαϊτζαλούν στο δυναμικό της Ελληνικής Ορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας.

Καθώς αναπλήρωνε σε όλα τα διοικητικά καθήκοντα τον (βαριά ασθενή από το 2015 ήδη)  τότε Αρχιεπίσκοπο Στυλιανό, ο Σεραφείμ είχε υποχρέωση να ελέγξει αυστηρά όσα δικαιολογητικά και συστάσεις του παρουσίασε ο θρασύτατος Mario Fayjloun ή Fayjaloun, ερχόμενος πρώτα σε επαφή και με  το Πατριαρχείο Αντιοχείας (όπου υπάγονται θρησκευτικά οι Χριστιανοί του Λιβάνου) και με το μοναστήρι Χαματούρα του Λιβάνου –όπου υποτίθεται ότι μόναζε ο συγκεκριμένος άνθρωπος.

Προφανώς δεν το έπραξε, πίστεψε αδικαιολόγητα και αφελώς χωρίς να ελέγξει το παραμικρό όπως όφειλε, όσα του «πούλησε» για τον εαυτό του ο αδίστακτος απατεώνας Μάριο Φαϊτζαλούν και τον διόρισε εφημέριο στον Άγιο Διονύσιο –που μέχρι τότε δεν είχε μόνιμο ιερέα και εξυπηρετούνταν ευκαιριακά από ιερείς του Σύδνεϋ.

ΑΝ ο τωρινός Μητροπολίτης Σεβαστείας Σεραφείμ, ως ανώτατο στέλεχος της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας το 2018, είχε κάνει το καθήκον του και έλεγχε όπως έπρεπε τα προφανώς ψεύτικα και παραπλανητικά δικαιολογητικά του απατεώνα Λιβανέζου που παρίστανε τον κληρικό, θα είχε γλιτώσει και την Εκκλησία και τους Ενορίτες του Αγίου Διονυσίου -και ιδίως τα μικρά κορίτσια της Ενορίας που μαρτύρησαν στα χέρια του εγκληματία «παπά» τους- από έναν τρομερό εφιάλτη! Γι’ αυτό και οι ευθύνες που τον βαραίνουν για την απαράδεκτη αμέλεια κι αφέλεια που έδειξε, εντάσσοντας τον ψευτο-κληρικό στις τάξεις της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, είναι τεράστιες.

Από την άλλη πλευρά, φαίνεται πως στην αρχή ο νέος εφημέριος του Αγίου Διονυσίου φρόντισε να δείξει καλό πρόσωπο και να ανταποκρίνεται επαρκώς στα καθήκοντά του, κερδίζοντας την αγάπη και την εμπιστοσύνη των ενοριτών του. Δεν είχε τολμήσει να δείξει το ποιόν του μέχρι τη «νέα εποχή Μακαρίου». Από τότε (το 2020) ουσιαστικά  ξεκινά η εγκληματική δράση του, αφού φαίνεται πως ένιωσε άνετα και χωρίς κανέναν έλεγχο πλέον πάνω από το κεφάλι του από ανάξιους προϊσταμένους. Πολύ περισσότερο που, παρά τις σοβαρότατες κι επώνυμες καταγγελίες των θυμάτων του εις βάρος του στην ίδια την Αρχιεπισκοπή, εξασφάλισε ατιμωρησία και ανοχή (αντί για βαριά τιμωρία και καταδίκη) για τα εγκλήματά του χάρη στα «χάδια» του ανάξιου Βοηθού Επισκόπου Μελόης -και έμπιστου του Αρχιεπισκόπου Μακάριου– Αιμιλιανού! Που αντί να πάρει, με την έγκριση φυσικά του Αρχιεπισκόπου που αναπλήρωνε, σκληρά μέτρα εναντίον του επίσης ανάξιου «ιερέα», τον «χάιδευε» με συμβουλές απλώς να διαγράψει το Facebook του, ώστε «να μην προκαλεί»!!!

(Ο θρασύτατος εγκληματίας «ιερέας» επανήλθε στο Fb με νέο profile από τον Αύγουστο!)

Φυσικά, ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟ ο ευθυνόφοβος Αιμιλιανός -που τρέμει τον «ευεργέτη» του Μακάριο και δεν ανασαίνει καν χωρίς να έχει πάρει πρώτα την άδεια του Αρχιεπισκόπου- να μην είχε ενημερώσει τον προϊστάμενό του για όσα τρομερά καταγγέλλονταν εις βάρος του εφημερίου του Αγίου Διονυσίου. ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ να μην είχε γνωστοποιήσει, την επόμενη κιόλας ώρα από τις καταγγελίες των οικογενειών των θυμάτων, τις εγκληματικές πράξεις του «ιερέα» τους στο Μακάριο, που έκανε τουρισμό για 2,5 μήνες σε Κωνσταντινούπολη και Ελλάδα εκείνη την εποχή (αρχή Ιανουαρίου – τέλη Μαρτίου 2021)!  Ή έστω όταν ο Αρχιεπίσκοπος επέστρεψε στο Σύδνεϋ για τους επόμενους 2,5 μήνες.

Τι είπαν και τι αποφάσισαν οι δυο τους τότε, το ξέρουν μόνο εκείνοι! Όμως αποδεικνύεται ότι ΔΕΝ ΕΚΑΝΑΝ ΤΙΠΟΤΑ! Δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ότι αποφάσισαν να κουκουλώσουν την υπόθεση, να αφήσουν τα ανήλικα θύματα και τις οικογένειες τους (και ποιος ξέρει πόσα  άλλα ακόμα, που δεν βρήκαν μέχρι τώρα το κουράγιο να τον καταγγείλουν) στο έλεος του ανάξιου εγκληματία «κληρικού» τους για πολλούς μήνες ακόμα, και να βυθίσουν στο σκοτάδι της άγνοιας για τον επικίνδυνο «ιερέα» της όλη την Ενορία του Αγίου Διονυσίου.

Το σίγουρο είναι πως ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος κι ο Επίσκοπός του Αιμιλιανός «συγκινήθηκαν» κι αποφάσισαν να πάρουν επιτέλους αυστηρά μέτρα, απομακρύνοντας στα  μουλωχτά τον εγκληματία ρασοφόρο, ΜΟΝΟ μετά τα μέσα Ιουνίου (2021)! Όταν, δηλαδή, πληροφορήθηκαν για την ενεργή ανάμιξη της Αστυνομίας και της Δικαιοσύνης στην υπόθεση κι όταν οι οικογένειες τους πληροφόρησαν ότι θ’ αναζητήσουν και τις ευθύνες της ίδιας της Αρχιεπισκοπής για τις εγκληματικές πράξεις του παιδόφιλου «ιερέα»! Τότε μόνο τους έπιασε πανικός κι έσπευσαν να απομακρύνουν τον εγκληματία «ιερέα» για να κουκουλώσουν και το σκάνδαλο και τις δικές τους ευθύνες. Που, αντικειμενικά, είναι βαρύτατες και για τον Επίσκοπο Αιμιλιανό και για τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, που για πολλούς μήνες ΓΝΩΡΙΖΑΝ και δεν έκαναν ΤΙΠΟΤΑ για να προστατέψουν τα ανυπεράσπιστα θύματα και τους υπόλοιπους πιστούς στο Γκόσφορντ.

Μέχρι πότε η ανοχή στον “τουρίστα”;

Κι εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται ότι όταν έχεις έναν Αρχιεπίσκοπο – τουρίστα, που λείπει παραπάνω από το μισό χρόνο μακριά από την Επαρχία του για να καλοπερνά ο ίδιος, πολλά «ποντίκια» χορεύουν εις βάρος της Εκκλησίας και των πιστών. Υπολογίστε ότι μόνο μέσα στο 2021, όταν όλοι μας στην Αυστραλία είμαστε αποκλεισμένοι κι αποκομμένοι από τον «έξω κόσμο» λόγω της παγκόσμιας επιδημίας, στους πρώτους 9 μήνες της χρονιάς ο τουρίστας Μακάριος έχει μείνει συνολικά στην έδρα του μόλις ΔΥΟΜΙΣΗ ΜΗΝΕΣ! Τους υπόλοιπους μήνες ΕΛΕΙΠΕ!  Σουλατσάρει,  δηλαδή, εκτός Αυστραλίας σε Ελλάδα και Τουρκία τους ΕΞΙΜΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝΝΙΑ ΜΗΝΕΣ του 2021! Με τη δικαιολογία ότι παίρνει μέρος στις συνεδριάσεις της Συνόδου του Πατριαρχείου: δηλαδή για 2-3 μέρες το μήνα!

Ποια διοίκηση της Αρχιεπισκοπής, λοιπόν, είναι δυνατόν να ασκεί ο απαράδεκτος Μακάριος και ποιο ενδιαφέρον δείχνει για τους Ορθόδοξους πιστούς της Αυστραλίας που τον συντηρούν πλουσιοπάροχα (αυτόν κι όλη τη συμμορία του) και ποιον κληρικό του να συμβουλέψει, να ελέγξει ή να επαναφέρει στην τάξη όταν συνεχώς ΛΕΙΠΕΙ όχι απλώς από το γραφείο του, αλλά από τη χώρα όπου έχει οριστεί Αρχιεπίσκοπος; Σε ποια άλλη χώρα έχει ποτέ ξαναγίνει αυτό; Ποιος άλλος Ιεράρχης του Πατριαρχείου το έχει κάνει ποτέ αυτό (ακόμα και για λόγους υγείας); Μέχρι πότε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα ανέχεται αυτή την αρρωστημένη κατάσταση; Μέχρι πότε η Ομογένεια της Αυστραλίας θα ανέχεται έναν τέτοιο χαραμοφάη για Αρχιεπίσκοπό της και θα βλέπει τα μικρά  παιδιά της να κινδυνεύουν λόγω της ανάξιας διοίκησής του και την απουσία κάθε ελέγχου στον Κλήρο της;

==================================================================

24 – 09 – 2021

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ!

Ιερέας της Αρχιεπισκοπής δικάζεται για σεξουαλικές επιθέσεις σε ανήλικες!

Σκάνδαλο – βόμβα «σκάει» στην Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας με όσα αποκαλύπτουμε σήμερα αποκλειστικά στο Greek Flash News για τη «δράση» ιερέα της σε βάρος ανήλικων κοριτσιών της Ενορίας του στη Νέα Νότια Ουαλία!

Ο τουρίστας Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, παρόλο που γνώριζε τις καταγγελίες των οικογενειών των κοριτσιών για ΒΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ εδώ και σχεδόν έναν χρόνο, μόλις πριν από τρεις μήνες προχώρησε στη σιωπηρή αντικατάσταση του σκανταλιάρη ιερέα! Στα μουλωχτά τον ξαπόστειλαν και προσπάθησαν με μαφιόζικες μεθόδους να σβήσουν κάθε ίχνος από το πέρασμά του στη συγκεκριμένη Ενορία, όπου υπηρετούσε για σχεδόν τρία χρόνια! Πού να προλάβει ο Μακάριος να ασχοληθεί με την αντιχριστιανική δραστηριότητα του κληρικού του και να πάρει εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία του ποιμνίου της Αρχιεπισκοπής, αφού το μισό και παραπάνω χρόνο έλειπε από την Αυστραλία!.. Και τον άλλο μισό χρόνο, όταν βρίσκεται εδώ, τον τρώει για να καλλιεργεί το «προφίλ» του και να γράφει κατεβατά που τον επαινούν και τον εγκωμιάζουν ή λασπολογούν και συκοφαντούν τους προσωπικούς «εχθρούς» του για να τα στέλνει για δημοσίευση στον Τύπο της ομογένειας και της Ελλάδας που έχει εξαγοράσει με ποταμούς δολαρίων της Αρχιεπισκοπής!..

Έτσι, άφησε ανενόχλητο το «λύκο να φυλάει τα πρόβατα», προκαλώντας για καιρό αφόρητο πόνο και τρόμο, αλλά και οργή στις οικογένειες των ενοριτών που είδαν τα κορίτσια τους να πληγώνονται με τον πιο σκληρό τρόπο μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας μας στα χέρια ανθρώπου που φοράει ράσα!

Και, φυσικά, οι οικογένειες δεν έμειναν με σταυρωμένα χέρια! Κατέφυγαν στα αυστραλιανά δικαστήρια για να δικαστεί ο βιαστής (και ουσιαστικά παιδεραστής) ανάξιος ιερέας, με την πρώτη δίκη να έχει οριστεί για τις 7 Οκτωβρίου (σε δύο εβδομάδες από τώρα) στο δικαστήριο του Bankstown (όπως φανερώνει το ντοκουμέντο από το πινάκιο του δικαστηρίου, που δημοσιεύουμε)!

Ποιος είναι ο βιαστής ιερέας;

Και προχωρούμε στην αποκάλυψη των στοιχείων του αδίστακτου ιερέα και πώς τον κάλυψε, κουκουλώνοντας το τεράστιο σκάνδαλο, η Αρχιεπισκοπή του Μακάριου (που είναι συνηθισμένος από τον εαυτό του σε …ανωμαλίες, βέβαια, αν θυμηθούμε ότι ο ίδιος  φιλοξενούσε τον 25χρονο εραστή του για σχεδόν εννιά μήνες μέσα στην Αρχιεπισκοπή, στο Σύδνεϋ, μέχρι που τον «έκραξε» η ομογενειακή ιστοσελίδα «ΚΑΛΑΜΙ» των ΗΠΑ –δημοσιεύοντας και φωτογραφίες του ομορφονιού- και τον έστειλε άρον άρον πίσω στην Ελλάδα!).

Ο κατηγορούμενος για βιασμό  και σεξουαλική παρενόχληση ανηλίκων ιερέας της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας είναι ο λιβανέζικης καταγωγής π. Γεώργιος Φαϊτζλούν (ή Φαϊτζαλούν), με το κοσμικό όνομα Mario Fayjloun (Fayjaloun), που υπηρετούσε -από το τελευταίο τετράμηνο του 2018 μέχρι σχεδόν στα τέλη Ιουνίου φέτος- σαν εφημέριος στην Ενορία του Αγίου Διονυσίου Γκόσφορντ (Gosford) της Νέας Νότιας Ουαλίας (περίπου 75χλμ βόρεια του Σύδνεϋ).

Η Ελληνορθόδοξη Ενορία του Gosford είναι μια μικρή κοινότητα μερικών εκατοντάδων Ορθόδοξων Χριστιανών, κυρίως ελληνικής καταγωγής μαζί με κάποιες αραβόφωνες  χριστιανικές οικογένειες, με ναό που χτίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’80 (επί θητείας του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Στυλιανού) αφιερωμένο στον Άγιο Διονύσιο Ζακύνθου. Μέχρι ν’ αναλάβει καθήκοντα ο π. Γεώργιος Φαϊτζλούν (ή Φαϊτζαλούν) η ενορία αυτή εξυπηρετούνταν από διάφορους ιερείς του Σύδνεϋ, που στέλνονταν εκ περιτροπής από την Αρχιεπισκοπή για τις θρησκευτικές ανάγκες των ενοριτών.

Ο Λιβανέζος ιερέας, που μιλούσε πολύ καλά τα Ελληνικά, παρουσιάστηκε στην Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή πριν από τρία χρόνια περίπου με καλές συστάσεις από τον Λίβανο, προερχόμενος από τη γνωστή Μονή Χαματούρα του Λιβάνου. Εμφανίστηκε νέος στην ηλικία, δυναμικός και δραστήριος, με πολλή διάθεση για δουλειά αν του εμπιστεύονταν μια Ενορία. Στην Αρχιεπισκοπή, κατά τους τελευταίους μήνες ζωής του αειμνήστου Αρχιεπισκόπου Στυλιανού (που λόγω της βαριάς κατάστασης της υγείας του δεν ασκούσε πια ουσιαστικά τα καθήκοντά του), ο τότε Επίσκοπος Απολλωνιάδος (και τώρα Μητροπολίτης Σεβαστείας) Σεραφείμ αποφάσισε να στείλει τον π. Γεώργιο σαν μόνιμο εφημέριο στην Ενορία του Αγίου Διονυσίου.

Και πράγματι μέσα σε λίγο καιρό, με τη δραστηριότητά του μέσα κι έξω από το ναό (θρησκευτικές και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις), έγινε αγαπητός στους Ενορίτες του στο Γκόσφορντ και ανέπτυξε στενές σχέσεις με πολλούς απ’ αυτούς –ιδίως με τις λιβανέζικες οικογένειες (κοινής καταγωγής και κοινής μητρικής γλώσσας με τον ίδιο) που εκκλησιάζονταν τακτικά στην ελληνική εκκλησία του Αγίου Διονυσίου.

Για περίπου δύο χρόνια είχε αποσπάσει την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση μεγάλων και μικρών, μέχρι που τουλάχιστον δύο οικογένειες ενοριτών του λιβανέζικης καταγωγής έπαθαν το σοκ της ζωής τους όταν τα κορίτσια τους (στην τρυφερή ηλικία των 14-16 χρονών) αποκάλυψαν ότι ο π. Γεώργιος όχι μόνο τις είχε παρενοχλήσει σεξουαλικά, αλλά -όπως λένε σοβαρές «πηγές» μας- τουλάχιστον η μία είχε βιαστεί κιόλας από τον ιερέα!

Αν και δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες από τη «σκοτεινή» αυτή δραστηριότητα του συμπατριώτη τους κληρικού, φαίνεται πως οι γονείς των δύο κοριτσιών δεν κράτησαν το ζήτημα μυστικό, αλλά κατέφυγαν στην Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας εδώ και πολλούς μήνες καταγγέλλοντας στους επικεφαλής της τις ανήκουστες πράξεις του ανάξιου ιερέα της Ενορίας τους.

Το κουκούλωμα του σκανδάλου από την Εκκλησία

Τι έπραξε η ηγεσία της Αρχιεπισκοπής μας μετά τις τόσο σοβαρές καταγγελίες;

Όχι μόνο δεν έγινε η παραμικρή άμεση παρέμβαση εις βάρος του αδίστακτου εφημερίου του Αγίου Διονυσίου από πλευράς Αρχιεπισκοπής, αλλά τον άφησαν για αρκετούς μήνες ακόμα να αλωνίζει στο Gosford προκαλώντας την αηδία και την αγανάκτηση και των οικογενειών των θυμάτων της ανώμαλης δράσης του π. Γεωργίου και όσων άλλων ενοριτών είχαν αρχίσει να μαθαίνουν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά μ’ αυτόν. Έτσι αφέθηκε ανενόχλητος να ιερουργήσει πανηγυρικά την περίοδο του Πάσχα και της ονομαστικής του γιορτής (εορτασμός του Αγίου Γεωργίου στις 3 Μαΐου φέτος) και δέχθηκε δεκάδες θερμές ευχές από τους ενορίτες του και άλλους πιστούς -όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που δημοσιεύουμε από τη Σελίδα της Ενορίας του Αγίου Διονυσίου στο Facebook.

Μόνο όταν, προφανώς, έμαθαν στην Αρχιεπισκοπή ότι οι οικογένειες των δύο κοριτσιών κινούνται δικαστικά εναντίον του βιαστή και κακοποιητή των παιδιών τους, «συγκινήθηκαν» και εξαφάνισαν μέσα σε μια νύχτα τον π. Γεώργιο από την Ενορία του! Για να αποφύγουν κάθε εμπλοκή του ονόματος της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας στο σκάνδαλο και στις δικαστικές διώξεις που ακολουθούν, όπως φαίνεται. Και, μάλιστα, αυτό έγινε σχεδόν 15 μέρες μετά την αναχώρηση του τουρίστα Αρχιεπισκόπου Μακάριου για διακοπές (με ελάχιστες επίσημες υποχρεώσεις του στο Φανάρι, παράλληλα) 3,5 μηνών στην Ελλάδα και την Κωνσταντινούπολη, απ’ όπου επέστρεψε την περασμένη εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, μόλις στις 21 Ιουνίου (2021) ανέβηκε ανάρτηση στη Σελίδα Facebook της Ενορίας Αγ. Διονυσίου όπου ο υπερήλικας ιερέας του Σύδνεϋ π. Νικόλαος Μποζίκης (που στάλθηκε άρον άρον στο Γκόσφορντ από την Αρχιεπισκοπή) χαιρετά επίσημα τους ενορίτες του Γκόσφορντ εκ μέρους του και εκ μέρους της εκκλησιαστικής επιτροπής, με την ευκαιρία της Πεντηκοστής τη μέρα εκείνη. Και η ειρωνεία είναι ότι οι ενορίτες που ανταποδίδουν με σχόλια (κάτω από την ανάρτηση) τον χαιρετισμό του π. Μποζίκη, δεν έχουν πάρει είδηση για τη μουλωχτή «αλλαγή» εφημερίου στην Ενορία τους και γράφουν απευθύνοντας ευχές στον ιερέα που ήξεραν ως εφημέριο στο ναό τους μέχρι και την προηγούμενη μέρα, δηλαδή στον …πατέρα Γεώργιο Φαϊτζλούν! (Δημοσιεύουμε τις σχετικές φωτογραφίες από τη Σελίδα της εν λόγω Ενορίας τη μέρα εκείνη)

«Εξαφάνισαν» τον παραβάτη ιερέα!

Αλλά το πιο φοβερό είναι άλλο: Από τις 21 Ιουνίου «κάποιοι», με εντολή της Αρχιεπισκοπής μας σίγουρα, ΕΞΑΦΑΝΙΣΑΝ συστηματικά κάθε ίχνος του π. Γεωργίου από τη Σελίδα Facebook της Ενορίας του Αγίου Διονυσίου! Σαν να μην πέρασε ποτέ από εκεί! Έσβησαν συστηματικά όλες σχεδόν  τις φωτογραφίες του από θρησκευτικές τελετές κι άλλες εκδηλώσεις της Ενορίας από τότε που ανέλαβε μόνιμα το πόστο του μέχρι τη μέρα που απομακρύνθηκε απ’ αυτό (για σχεδόν τρία χρόνια)! Ίσως για να σβήσουν μαζί και τυχόν νομικές και άλλες ευθύνες της Ενορίας και της Αρχιεπισκοπής που ανέχθηκε και κουκούλωσε την παράνομη και αδίστακτη δράση του κληρικού της εις βάρος ανήλικων μελών της Ενορίας του.

Μόνο που στη βιασύνη τους οι «σβύστρες» της Αρχιεπισκοπής ξέχασαν να σβήσουν και τα εκατοντάδες σχόλια των ενοριτών που στις πολλές αναρτήσεις της Σελίδας της Ενορίας απευθύνονται, σχολιάζουν, συγχαίρουν και εύχονται στον επί δυόμιση και περισσότερα χρόνια ιερέα τους με το όνομά του («π. Γεώργιε», “Fr George”). Πώς να τα ξεφορτωθούν όλ’ αυτά, για να ξεφορτωθούν και τις βαριές ευθύνες τους παράλληλα;

Στις 7 Οκτωβρίου ξεκινά η δίκη

Σε 12 μέρες από σήμερα ξεκινά η δίκη του ανήθικου ιερέα στο δικαστήριο του Bankstown του Σύδνεϋ για τη μία από τις δύο υποθέσεις σεξουαλικού εγκλήματος εις βάρος ανήλικης ενορίτισσας του Γκόσφορντ, όπως μπορείτε να δείτε στη φωτογραφία που δημοσιεύουμε. Για λόγους προστασίας του θύματος αφαιρέσαμε φυσικά τα στοιχεία ταυτότητας του κοριτσιού. Η ποινική δίωξη εναντίον του π. Γεωργίου έχει ασκηθεί με το κοσμικό/λαϊκό του όνομα, γι’ αυτό και παρουσιάζεται στο πινάκιο του δικαστηρίου ως Mario Fayjloun.

Φυσικά, από πλευράς Αρχιεπισκοπής τηρείται σιγή ιχθύος για το σκάνδαλο και τον άνθρωπο που μαυρίζει τη φήμη της! Ούτε παραπομπή του άθλιου ιερέα σε Πνευματικό Δικαστήριο για να του επιβληθεί κάποια ποινή, ούτε μία ανακοίνωση ή συγνώμη εκ μέρους της επίσημης Εκκλησίας μας στα θύματα και τις οικογένειές τους, ούτε τίποτα!

Δεν ιδρώνει από τέτοια γεγονότα το αυτί του «ευαίσθητου» Μακάριου, που είναι μόνιμα απών απ’ όσα σημαντικά συμβαίνουν στην Αρχιεπισκοπή του! Αυτός τσαλαβουτά σε άλλα «υψηλά καθήκοντα» που δήθεν του αναθέτει ο Πατριάρχης και χώνει τη μύτη του σε άλλες Αρχιεπισκοπές (π.χ. στην Αρχιεπισκοπή Κρήτης). Πού ν’ ασχοληθεί με όσα συμβαίνουν στη δική του Αρχιεπισκοπή; Ξέρει μόνο να πουλάει τσαμπουκά σε φιλήσυχους κληρικούς και να τους καταδιώκει μόνο και μόνο γιατί δεν τον γλύφουν εμετικά και δεν έχουν γίνει ρουφιάνοι του… Με βιασμούς και σεξουαλικές παρενοχλήσεις κληρικού του θ’ ασχολείται τώρα;

Οι ευθύνες του Μακάριου

Η βρωμερή αυτή υπόθεση είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το τι μπορεί να συμβεί σε μια Εκκλησία, όταν ο επικεφαλής της είναι το υπόδειγμα της ανηθικότητας, της φιληδονίας και της απληστίας, του εγωκεντρισμού και της έλλειψης προσόντων και πραγματικού ενδιαφέροντος για τη σωστή διοίκηση ενός Οργανισμού που αποτελεί θεμέλιο της κοινωνίας. Είναι άλλο ένα παράδειγμα ότι ο τουρίστας Αρχιεπίσκοπος Μακάριος είναι ανίκανος να διοικήσει μια μεγάλη Εκκλησία, να εμπνεύσει σεβασμό και να καθοδηγήσει με στιβαρό χέρι τους κληρικούς του και να διαφυλάξει (όπως έχει καθήκον) το αθώο ποίμνιο της Αρχιεπισκοπής από τυχόν «λύκους» ντυμένους με φορεσιά πρόβατου που μπορούν να το ξεσκίσουν.

Αλλά πώς να διοικήσει ή να πάρει είδηση έγκαιρα όσα συμβαίνουν όταν συνεχώς λείπει από την Επαρχία που του εμπιστεύθηκε η Εκκλησία πριν από 27 μήνες και το μόνο που τον νοιάζει είναι η καλοπέραση κι η χλιδή που του εξασφαλίζουν οι πιστοί της Αυστραλίας, με το δολαριάκι τους και με την κληρονομιά που του άφησε ο προκάτοχός του;

Η ευθύνη του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας είναι βαρύτατη και στην περίπτωση αυτή του «εκτροχιασμού» του νεαρού Λιβανέζου κληρικού κι ελπίζουμε πως η Δικαιοσύνη της Αυστραλίας θα δικάσει όχι μόνο τον δράστη των σεξουαλικών εγκλημάτων, αλλά και αυτόν που έδωσε εντολή να κουκουλωθεί το σκάνδαλο μέσα στην Εκκλησία μας και ν’ αφήσει τα θύματα απροστάτευτα στις ορέξεις του ανάξιου ιερέα, χωρίς να πάρει κανένα μέτρο για την προφύλαξη και των δύο άτυχων κοριτσιών και τυχόν άλλων που ίσως να μην έχουν τολμήσει να αποκαλύψουν αν είχαν την ίδια κακή τύχη στα χέρια του άνανδρου ιερέα.

Για να μην έχουμε να λέμε μόνο για τους διεφθαρμένους Καθολικούς και Προτεστάντες, με τα εκατοντάδες σεξουαλικά σκάνδαλα και τα χιλιάδες θύματά τους… Δυστυχώς, υπάρχει πολλή βρωμιά και κουκουλώματα και στη δική μας την δήθεν «αγνή κι αδιάφθορη» Ορθοδοξία, από το χαμηλό μέχρι το κορυφαίο επίπεδο!

=====================================================================

16 – 09 – 2021

Νέα ξεφτίλα για

τον Μακάριο με

δήλωση του ABC!

ΔΙΑΨΕΥΔΟΥΝ ΤΙΣ ΨΕΥΤΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ «ΣΥΓΝΩΜΗ»

Νέο ηχηρό χαστούκι για το Μακάριο, με ανακοίνωση του ABC που τον εξευτελίζει για τα ψέματά του!

Με χτεσινή δήλωση προς την εφημερίδα «Νέος Κόσμος» ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός της Αυστραλίας ABC υπερασπίζεται σθεναρά όσα αποκαλυπτικά δημοσιοποιήθηκαν τον περασμένο Απρίλιο (2021) για την Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας και τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο σε ραδιοφωνική εκπομπή του («Background Briefing») από ομάδα ερευνητών δημοσιογράφων του (και τα οποία αναμεταδόθηκαν και σε τηλεοπτικό ρεπορτάζ του σταθμού και στην επίσημη ιστοσελίδα του).

Παρά τις θριαμβολογίες του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Μακαρίου από προχθές, για τη «συγνώμη» που δήθεν του ζήτησε το ABC προκειμένου να μην καταλήξει η διαμάχη τους στις δικαστικές αίθουσες, ο σταθμός υποστηρίζει ότι στην πραγματικότητα δεν διαψεύδει ή δεν αποσύρει τίποτα απ’ όσα είχαν μεταδοθεί στη συγκεκριμένη εκπομπή! Μια εκπομπή με τεκμηριωμένο ρεπορτάζ, που προκάλεσε σάλο με τις αποκαλύψεις της και με την οποία εκτέθηκαν ανεπανόρθωτα και η Αρχιεπισκοπή και ο επικεφαλής της.  Αφού οι δημοσιογράφοι του ABC ξεσκέπασαν το αλισβερίσι δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων από κρατικές επιδοτήσεις μεταξύ των γηροκομείων της «Βασιλειάδας» και της Αρχιεπισκοπής, αλλά και τις απίθανες σπατάλες του Μακάριου με τις πολυτελείς «συνήθειες» που δεν ταιριάζουν σε Επίσκοπο που έχει δώσει «όρκο φτώχειας» (όπως τόνιζαν στο άρθρο τους), επισημαίνοντας ιδιαίτερα τα ψέματά του για το πανάκριβο διαμέρισμα όπου κατοικεί και τα πολυτελή άμφιά του.

Ειδικότερα ο κρατικός σταθμός της Αυστραλίας αναφέρει:

«The Corporation stands by the important public interest journalism undertaken by the “Background Briefing” team in the article ‘Greek Orthodox Church took tens of millions in rent from aged care home at the centre of deadliest COVID outbreak’.

The “Background Briefing” article has not been retracted and remains available in full online. An editor’s note has been added to the article and the ABC has also published a longer statement.

“The “Background Briefing” investigation raised important questions about the management and operations of taxpayer-funded aged care homes owned by the Greek Orthodox Archdiocese, including one home that was the site of Australia’s deadliest COVID-19 attack.”

Δηλαδή, στα Ελληνικά:

«Ο Οργανισμός στέκεται στο πλευρό της σπουδαίας δημοσίου ενδιαφέροντος Δημοσιογραφίας, που έφερε σε πέρας η ομάδα της εκπομπής «Background Briefing» στο ρεπορτάζ «Η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία εισέπραξε δεκάδες εκατομμύρια ως ενοίκια από το γηροκομείο που βρέθηκε στο επίκεντρο της πιο φονικής έξαρσης της επιδημίας COVID» (σ.σ. στην Αυστραλία).»

Επίσης, η δήλωση του ABC διευκρινίζει τα ακόλουθα:

«Το ρεπορτάζ της εκπομπής «Background Briefing» δεν έχει αποσυρθεί και παραμένει διαθέσιμο πλήρως στο διαδίκτυο. Έχει προστεθεί στο άρθρο ένα «σημείωμα συντάκτη», ενώ το ABC έχει επίσης δημοσιοποιήσει μία μακρύτερη ανακοίνωση.

Η έρευνα της εκπομπής «Background Briefing» ήγειρε σημαντικά ερωτήματα σχετικά με τη διαχείριση και τη λειτουργία των επιδοτούμενων από τους φορολογούμενους γηροκομείων, ιδιοκτησίας της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, συμπεριλαμβανομένου ενός που βρέθηκε στο επίκεντρο της πιο φονικής επίθεσης της πανδημίας COVID-19».

Δεν ανακαλεί το ABC!

Αυτό σημαίνει ότι ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός δεν αποσύρει και δεν διαψεύδει τίποτα απ’ όσα μεταδόθηκαν στο αποκαλυπτικό και αναλυτικό 39λεπτο  ρεπορτάζ του περασμένου Απριλίου –σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας, που εν γνώσει του ψευδώς και παραπλανητικά υποστήριζε προχθές σε πανηγυρική ανακοίνωσή του ότι δήθεν «ο σταθμός έχει ανακαλέσει το σύνολο των ‘’συκοφαντιών’’ εις βάρος του και ανασκεύασε το ρεπορτάζ του»!

Επιπλέον, με το ABC να επαινεί δημόσια το έργο της ερευνητικής δημοσιογραφικής ομάδας του για το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, πέφτουν στο κενό και οι γελοίοι ισχυρισμοί του αρχιψεύτη Μακάριου, ότι δήθεν η έρευνα στηρίχθηκε σε συκοφαντίες «της γνωστής ομάδας πολεμίων του ίδιου και της Αρχιεπισκοπής» -όπως αναμασούν κάθε λίγο ο συκοφάντης Αρχιεπίσκοπος και τα εξαγορασμένα «όργανά» του σε Αυστραλία και Ελλάδα για να δικαιολογούν τις ατιμίες που κάνει. Η ομάδα δημοσιογράφων του κρατικού καναλιού της Αυστραλίας, ακολουθώντας πιστά τη δημοσιογραφική δεοντολογία και εξυπηρετώντας αποκλειστικά το δημόσιο συμφέρον (κι όχι τα μικροσυμφέροντα ατόμων και συμμοριών), έδειξε τι σημαίνει πραγματική ερευνητική δημοσιογραφία, κάνοντας «φύλλο και φτερό» τις πράξεις όσων δεν σέβονται το δημόσιο χρήμα και το σπαταλούν για τα προσωπικά τους συμφέροντα και «γούστα». Κι αυτό ο Μακάριος δεν μπορεί να το καταπιεί με τίποτα! Τ’ αυτιά του βουίζουν από την κεραμίδα που έφαγε χτες, με το ABC να τον εξευτελίζει «με το γάντι»!

Επομένως, οι προσπάθειες του Αρχιεπισκόπου Μακάριου Γρινιεζάκη να πείσει κάποιους  αφελείς ότι θριάμβευσε εις βάρος του ABC και υποχρέωσε τον κρατικό σταθμό σε ατιμωτική «αναδίπλωση» (όπως ονειρευόταν) μόνο γέλιο προκαλούν!..

Το ίδιο το ABC, διαβάζοντας προφανώς τις μπαρούφες της πανηγυρικής Ανακοίνωσης του Μακάριου, βγήκε αγανακτισμένο να διαψεύσει όσα τερατώδη ψέματα έλεγε ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας (ότι δήθεν το ABC πήρε πίσω όλες τις κατηγορίες εναντίον του ίδιου και της Αρχιεπισκοπής) –εκθέτοντας και τον εαυτό του και την Ελληνορθόδοξη Εκκλησία και όλη την Ομογένεια!

«Μια του ψεύτη, δυο του ψεύτη…»

Το έχουμε ξαναπεί, αλλά ο ανεκδιήγητος Μακάριος κι η συμμορία του (που συνειδητά και συστηματικά βιάζουν την αλήθεια και παραπλανούν τον κόσμο εντός κι εκτός Αυστραλίας) φαίνεται πως δεν βάζουν μυαλό: Μπορεί να ξεγελάς λίγους για λίγο, πολλούς για πολύ, αλλά όλους για πάντα ΠΟΤΕ!

Ή διαφορετικά: «Μια του ψεύτη, δυο του ψεύτη, τρεις και την κακή του μέρα!».

Τι φταίει όμως η φιλότιμη κι υπομονετική ομογένεια, την οποία έχει ήδη διχάσει σε εγκληματικό βαθμό ο αδίστακτος Μακάριος; Άνθρωποι του μόχθου, που με θυσίες δεκαετιών έχτισαν τη σημερινή Αρχιεπισκοπή για να τη βρει έτοιμη και νοικοκυρεμένη ο ανάξιος αυτός κληρικός και να την αλωνίζει δύο χρόνια τώρα, νιώθουν ότι οι κόποι τους πάνε χαμένοι κι ότι ο ασυνείδητος αυτός Ιεράρχης τους εκθέτει σε όλες τις αρχές και την κοινωνία της Αυστραλίας με τα ψέματα και τις μεγαλομανίες του!

Δεν υπάρχει επιτέλους κάποιος στο Φανάρι να καταλάβει ότι ο Μακάριος είναι επικίνδυνος; Ότι για να ικανοποιεί τις διάφορες ορέξεις του, τη μανία του για αυτοπροβολή  και τον ατελείωτο προσωπικό του εγωισμό εκθέτει την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αυστραλίας ξανά και ξανά ως αναξιόπιστη στα μάτια και των ομογενών και όλων των Αυστραλών… Πότε θα συνειδητοποιήσουν επιτέλους ο Πατριάρχης κι οι Συνοδικοί του στην Κωνσταντινούπολη ότι ήρθε η ώρα να τον «μαζέψουν» το συντομότερο και να τον στείλουν σε μια θέση χωρίς εξουσία και «πειρασμούς» γεμάτων ταμείων, όπου δεν θα αυτογελοιοποιείται και δεν θα γελοιοποιεί την ίδια την Εκκλησία μας;  Και θα έχει, επιπλέον, την ευκαιρία με νηστεία και προσευχή να ζητά κάθε μέρα συγχώρεση από το Θεό και τους ανθρώπους για τα εγκλήματα που έχει κάνει εδώ… Τι περιμένουν ακόμα; Να τα διαλύσει όλα και να μην μείνει πια τίποτα όρθιο στην Αυστραλία;

=================================================================

14 – 09 – 2021

Όταν το θράσος του Μακάριου και της Αρχιεπισκοπής χτυπάει στο ταβάνι χωρίς την παραμικρή ντροπή…

Τελικά Μακάριος και Αρχιεπισκοπή, έχουν βάλει σκοπό στην ζωή τους να μας τρελάνουν. Εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Ο Ρασπούτιν της Αυστραλίας διαστρεβλώνει τα πάντα προς όφελός του, ως συνήθως, με την βοήθεια των γλυφτών του που τον περιτριγυρίζουν! Ακόμα και τη συγνώμη της πλάκας που του ζήτησε το ABC, ΧΩΡΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΑ ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΟΣΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ γι’ αυτόν και την Αρχιεπισκοπή (όπως ακριβώς εξήγησε στους αναγνώστες του ΜΟΝΟ το Greek Flash News προ ημερών) την γυρίζει τώρα την δουλειά, όπως ακριβώς τον συμφέρει, παρουσιάζοντας την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ για μεγάλη του νίκη, ενώ στην πραγματικότητα είναι, άλλο ένα μεγάλο χαστούκι στην κούφια κεφάλα του!

Και πανηγυρίζει δήθεν, ενώ ξέρει πολύ καλά ότι πρέπει να ντρέπεται αφού ο κόσμος γελάει ακόμα μαζί του. Το χειρότερο όμως είναι ότι κάτω από την ανακοίνωση της Αρχιεπισκοπής – περί δήθεν θριάμβου του Μακάριου – του κάνουν like κάτι ρουφιάνοι του παπάδες κι οι οικογένειές τους, εργαζόμενοι και επαγγελματικά εξαρτώμενοι από την Αρχιεπισκοπή και κάποια άσχετα UFO. Και, φυσικά, συνεχίζει τα απίστευτα ψεματα του περί 800.000 Ελληνο-Αυστραλων που δήθεν είναι στο πλευρό της Αρχιεπισκοπής και τους “εκπροσωπεί”, όταν όλες οι τελευταίες επίσημες απογραφές στην Αυστραλία (2011, 2016) αποδεικνύουν ότι όλοι μαζί οι ελληνικής καταγωγής Αυστραλοί δεν ξεπερνούν τις 500.000! (Και στη φετινή απογραφή θα είμαστε ακόμα λιγότεροι!) Κι απ’ αυτούς, ανάθεμα κι αν ακολουθούν την Αρχιεπισκοπή οι μισοί.

Οι υπόλοιποι είναι ή αδιάφοροι εντελώς και δεν πατάνε σε εκκλησία παρά μόνο στην κηδεία τους, ή τον παίρνουν με τις πέτρες, γιατί έχουν καταλάβει τι εκκλησιαστικό λαμόγιο είναι, και πόση εκμετάλλευση και κοροϊδία πέφτει μέσα στην Αρχιεπισκοπή επί των ημερών του.

Και εμείς επειδή δεν μασάμε τα λόγια μας, αλλά ούτε κρυβόμαστε πίσω από τις διαφημίσεις που φροντίζει να πληρώνει στα Μέσα Ενημέρωσης για να κρατιούνται όρθια, θα κάνουμε εκ μέρους της Ελληνικής παροικίας της Αυστραλίας κάποιες απαραίτητες ερωτήσεις, πριν βέβαια αποκαλύψουμε την πραγματική συμφωνία που έγινε με το ΑΒC. Έχουμε και λέμε λοιπόν. Την μήνυση προς το ΑΒC, την έκανε ο Μακάριος προσωπικά, ή, η Αρχιεπισκοπή; Αν όπως μάθαμε τουλάχιστον εμείς, από τις πληροφορίες που πήραμε, την έκανε ο Μακάριος, με τι λεφτά πλήρωνε τα έξοδα; Με δικά του, ή, με χρήματα της Αρχιεπισκοπής, και κατά συνέπεια χρήματα της Ελληνικής παροικίας της Αυστραλίας;

Επειδή γνωρίζουμε ότι τα χρήματα βγαίνανε από κάποιο από τα ταμεία της Αρχιεπισκοπής, ΠΟΙΟΣ ΠΗΡΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΕΙ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΧΩΡΙΣ Η ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΜΙΚΡΟ; Και αφού όπως δηλώνει ο Μακάριος, ότι συμβιβάστηκε με την συγνώμη του ΑΒC, η παροικία ΑΠΑΙΤΕΙ να πληροφορηθεί, πόσο κόστισε στην Ελληνική παροικία η υπόθεση αυτή, που ο Μακάριος παρουσιάζει σαν μια δική του μεγάλη νίκη, καθώς και της δικηγορικής του ομάδας. Είμαστε το μόνο Ελληνικό Μέσο Ενημέρωσης που γνωρίζει ακριβώς τι κόστισε στην Ελληνική παροικία η συγνώμη του ΑΒC. Θα περιμένουμε όμως μέχρι την Παρασκευή για μια πρώτη απάντηση από τον Μακάριο και την Αρχιεπισκοπή, πριν αποκαλύψουμε τα βρώμικα παιχνίδια που παίζονται στην πλάτη του Ελληνισμού.

Ελπίζουμε ο Μακάριος να έχει καταλάβει, ότι τουλάχιστον εμείς, δεν είμαστε νεκροθάφτες και λαμόγια του κερατά, να σκύβουμε το κεφάλι και να γράφουμε ότι μας υπαγορεύουν. Αφού λοιπόν ο Μακάριος δηλώνει ότι κέρδισε την δικαστική διαμάχη που είχε – έχει – θα έχει με το ΑΒC, απαιτούμε να δώσει στην δημοσιότητα την συμφωνία της διευκρίνισης με το ΑΒC. Προειδοποιούμε λοιπόν για να το έχουν υπόψιν τους όλοι, μέσα και έξω από την Αρχιεπισκοπή, ότι αν δεν δημοσιεύσουν την συμφωνία που έγινε με το ΑΒC, το “Greek Flash News”, θα κάνει καταγγελία στις αρμόδιες αρχές, ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ. Δεν μπορεί το κάθε λαμόγιο που έρχεται στην Αυστραλία να κάνει με τα χρήματα του Ελληνισμού ότι γουστάρει.

Και επειδή η καταγγελία που θα κάνουμε στις αρμόδιες αρχές, θα αφορά και χρήματα που συγκεντρώθηκαν για εράνους, και τα χρήματα αυτά έχουν εξαφανιστεί, να ετοιμάζονται για τις αποκαλύψεις μας. Εμείς όσοι και αν μας πλησιάσουν για να ΤΑ ΠΙΑΣΟΥΜΕ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΤΙΣ ΒΡΩΜΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ, χτυπάνε λάθος πόρτα. Ήδη οι αρχές έχουν πάρει μια πρώτη ιδέα για το τι ακριβώς γίνεται στους κόλπους της αρχιεπισκοπής και τα ιδρύματά της, και μια φρεσκάδα στις καταγγελίες που ήδη υπάρχουν δεν θα τους είναι και μεγάλη έκπληξη. Αφού λοιπόν ο Μακάριος και ο κάθε Μακάριος δηλώνει ότι ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΗΝ ΜΑΧΗ;;;;; ΜΕ ΤΟ ΑΒC, θα περιμένουμε να δούμε και τις αποδείξεις. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα.

Όσο για την “καραμέλα” της δήθεν “ομάδας που τον συκοφαντεί και πολεμά την Αρχιεπισκοπή”, πάλιωσε και έλιωσε πια! Δεν τους πιστεύει πλέον κανείς, γιατί οι βρομιές του μύρισαν σ’ όλο τον κόσμο! Ας βρουν κάποια άλλη “καραμέλα” για να ρίχνουν στάχτη στα μάτια όσων ηλίθιων τουλάχιστον απόμειναν να τους πιστεύουν. Εμείς δεν θα γίνουμε ένα μ’ αυτούς

Άλκης Μωρέλας

_________________________________________________________________________

11 – 09 – 2021

ΠΑΡΑΠΛΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ABC ΠΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΔΕΝ ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ ΤΙΠΟΤΑ!

Η «συγνώμη» του ABC 

και η κοροϊδία

της Αρχιεπισκοπής!

Δεν πρόλαβε το ABC να δημοσιεύσει χτες μία «συγνώμη» της πλάκας, με την οποία δεν διαψεύδει τίποτα απ’ όσα είχε δημοσιοποιήσει στο ραδιόφωνο, την τηλεόραση και την ιστοσελίδα του στις 16 Απριλίου για την Αρχιεπισκοπή και τον Μακάριο προσωπικά, και η Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας έβαλε πυρετωδώς μπροστά τις «μηχανές προπαγάνδας» της.

Ξεσκίστηκαν να στέλνουν δελτία τύπου κυριολεκτικά σ’ όλο τον κόσμο, να δημοσιεύουν στις σελίδες της Αρχιεπισκοπής και των ομογενειακών ΜΜΕ που έχει εξαγοράσει ο Μακάριος, με πρόθυμη ή υποχρεωτική αναδημοσίευση από πολλούς παπάδες στο Facebook των Ενοριών τους, πανηγυρίζοντας για μία «συγνώμη» που δεν είναι στην πραγματικότητα συγνώμη, αλλά μία κοροϊδία!

Στάχτη στα μάτια των κορόιδων εντός κι εκτός Αυστραλίας, που καταπίνουν αμάσητη την προπαγάνδα του Μακάριου και της συμμορίας του.

Επειδή εμείς εδώ στο Greek Flash News δεν είμαστε ούτε ηλίθιοι, ούτε χτεσινοί και ούτε εξαγορασμένοι από την Αρχιεπισκοπή αποκαλύπτουμε για  άλλη μια φορά τη συστηματική παραπλάνηση του κόσμου που κάνουν ο Μακάριος και το βρώμικο σύστημα που τον στηρίζει.

Τίποτα δεν ανακαλεί το ABC, μόνο «διευκρινίζει»!

Με την ανακοίνωσή του ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός της Αυστραλίας, τον οποίο δήθεν απειλούσε με μήνυση και αγωγή ο Μακάριος που «προσβλήθηκε» από το δημοσίευμα, δεν παίρνει τίποτα πίσω απ΄ όσα είχε δημοσιεύσει τον περασμένο Απρίλιο. Δεν ανακαλεί ή διαψεύδει ούτε γράμμα απ’ όσα μετάδωσε και έγραψε για τα «κατορθώματα» του Μακάριου και της Αρχιεπισκοπής!

Όποιος ξέρει στοιχειώδη Αγγλικά και διαβάσει την «Ανακοίνωση» με την οποία «απολογείται» το ABC ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟ ΜΑΚΑΡΙΟ και όχι και στην Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας ταυτόχρονα, βάζει τα γέλια με το πώς πλασάρουν τη «συγνώμη» τα λαμόγια του Μακάριου και της Αρχιεπισκοπής.

Το ABC, όπως αναφέρει ξεκάθαρα στην ανακοίνωσή του, «διευκρινίζει» ορισμένα σημεία του ρεπορτάζ του μήπως και τα έχουν παρεξηγήσει είτε κάποιοι χοντροκέφαλοι είτε όσοι επίτηδες τα ερμηνεύουν έτσι ώστε να φαίνεται ο ίδιος ο Μακάριος «αδικημένος»!

Και ζητά «συγνώμη» από το Μακάριο για τυχόν «τραυματισμό (των αισθημάτων του) ή προσβολή που ένιωσε, εφόσον κάποιοι αναγνώστες του ρεπορτάζ εξέλαβαν λάθος τα στοιχεία που ανέφερε το ρεπορτάζ». «Αυτό δεν ήταν ποτέ στις προθέσεις του ABC», καταλήγει η Ανακοίνωση.

Είναι αυτό  διάψευση όσων συγκλονιστικών δημοσίευσε το ABC προ εξαμήνου σχεδόν; Για το ότι, δηλαδή, διοχετεύθηκαν 22 εκατομμύρια δολάρια την τελευταία  οκταετία από τα γηροκομεία της Αρχιεπισκοπής σ’ όλη την Αυστραλία (που επιδοτήθηκαν από το κράτος με 73 εκατομμύρια την ίδια ακριβώς περίοδο), στα κεντρικά της Αρχιεπισκοπής. Κι ένας χαζός καταλαβαίνει ότι το μεγαλύτερο μέρος της οκταετίας αφορά την περίοδο πριν από τη διοίκηση Μακάριου κι ότι, φυσικά, δεν ήταν ο ίδιος ο Μακάριος που διοχέτευε τα συγκεκριμένα χρήματα από τα Γηροκομεία στην Αρχιεπισκοπή. Κι ούτε φυσικά έγραφε πουθενά στο ρεπορτάζ ότι ξοδεύει ο ίδιος για την πολυτελή ζωή του χρήματα που προορίζονταν για τα Γηροκομεία. Κι επιπλέον, έτσι κι αλλιώς, πουθενά στο ρεπορτάζ του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού Οργανισμού δεν αναφερόταν ότι ο Μακάριος ευθύνεται για τους θανάτους από  COVID των 45 ηλικιωμένων της «Βασιλειάδας» στη Μελβούρνη.

(Αν και αυτό ειδικά, για το πόσο έχει τελικά ευθύνη ή όχι ο Μακάριος -σαν πρόεδρος όλου του Οργανισμού των Γηροκομείων της Αρχιεπισκοπής στην Αυστραλία- μάλλον θα το εξετάσουν και θα το βρουν τα δικαστήρια, που ξεκινούν τους επόμενους μήνες στη Μελβούρνη, μετά την ομαδική αγωγή συγγενών των θυμάτων.)

Επομένως, η Ανακοίνωση του ABC διευκρινίζει τα αυτονόητα για να τα καταλάβει ακόμα και ο πιο χαζός.

Αυτή είναι η «Ανακοίνωση» στα Αγγλικά, που καταχωρήθηκε μάλιστα, σε ειδική στήλη “Corrections & Clarifications” («Διορθώσεις και Διευκρινίσεις») της ιστοσελίδας του σταθμού (που ελάχιστοι βλέπουν) και όχι στις στήλες των Ειδήσεων –όπως είχε δημοσιευτεί το αρχικό ρεπορτάζ:

Η ανακοίνωση αναφέρει συγκεκριμένα (στ’ Αγγλικά):

«On 16 April 2021, the ABC published an article about the conduct of the Greek Orthodox Church in Australian in connection with its aged care facilities. The ABC wishes to clarify that this story was not intended to suggest that Archbishop Makarios of Australia had personally funnelled money from St Basils to the Greek Orthodox Church, or that he had personally spent money intended for aged care on his own lifestyle. Further, the story was not intended to suggest that Archbishop Makarios had through any action on his part negligently caused the deaths of the 45 residents at the St Basils aged care home in Melbourne. Any such interpretation of the article is incorrect. To the extent any readers understood the story in this way, the ABC apologises to Archbishop Makarios for any hurt or offence experienced. This was never the ABC’s intention».

Και σε μετάφραση στα Ελληνικά:

«Στις 16 Απριλίου 2021, το ABC δημοσίευσε ένα άρθρο σχετικά με τη συμπεριφορά της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Αυστραλία σε σχέση με τις εγκαταστάσεις των γηροκομείων της. Το ABC επιθυμεί να διευκρινίσει ότι αυτό το θέμα (ρεπορτάζ)  δεν σκόπευε να υπονοήσει ότι ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Μακάριος είχε προσωπικά διοχετεύσει χρήματα από τη «Βασιλειάδα» στην Ελληνορθόδοξη Εκκλησία ή ότι είχε προσωπικά ξοδέψει για το προσωπικό του lifestyle χρήματα που προορίζονταν για τα γηροκομεία. Επιπλέον, το θέμα δεν είχε σκοπό να υπονοήσει ότι ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος μέσω οποιασδήποτε πράξης του προκάλεσε εξ αμελείας του τον θάνατο 45 τροφίμων στο γηροκομείο της «Βασιλειάδας» στη Μελβούρνη. Οποιαδήποτε τέτοια ερμηνεία του άρθρου δεν είναι σωστή. Στο βαθμό που τυχόν αναγνώστες αντιλήφθηκαν το θέμα με τον τρόπο αυτό, το ABC απολογείται στον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο για τυχόν τραυματισμό (συναισθημάτων) ή προσβολή που ένιωσε. Αυτό δεν ήταν ποτέ στις προθέσεις του ABC».

Βλέπετε εσείς να ζητά συγνώμη το ABC μέσα σ’ αυτές τις γραμμές για όσα αληθινά είχε δημοσιεύσει στο αναλυτικό ρεπορτάζ του (και περιλάμβαναν αναφορές και στο πανάκριβο διαμέρισμα που του αγόρασε η Αρχιεπισκοπή το 2019 και στο οποίο δήθεν «ο ίδιος δεν κατοικούσε», αλλά το ABC αποκάλυψε με φωτογραφικές αποδείξεις ότι ο Μακάριος διέμενε κανονικά στο διαμέρισμα αυτό, αλλά και στα πανάκριβα άμφια που έχει ξεσκιστεί να αγοράζει από τότε που στρογγυλοκάθισε στο θρόνο της Αυστραλίας); ΟΧΙ, ΒΕΒΑΙΑ! Για το μόνο που ζητά συγνώμη ο σταθμός είναι μήπως τυχόν «πληγώθηκε» ή «προσβλήθηκε» ο Μακάριος προσωπικά επειδή «τυχόν κάποιος δεν κατάλαβε σωστά όσα δημοσιεύτηκαν» -και κάτι τέτοιο «δεν ήταν στις προθέσεις του σταθμού» (να τον …πληγώσουν, δηλαδή, τον «αδικημένο» Αρχιεπίσκοπό μας).

Φυσικά, ο Μακάριος και τα φερέφωνά του σε Αυστραλία και Ελλάδα ξεσκίστηκαν από χθες να πανηγυρίζουν για μία «συγνώμη» που δεν είναι πραγματικά συγνώμη και δεν διαψεύδει απολύτως τίποτα! Είναι απλώς «στάχτη στα μάτια» κάποιων χαζών. Νομίζουν ότι απευθύνονται σε ηλίθιους, ότι όλοι μασάμε το χορτάρι που συστηματικά προσπαθούν να μας ταϊζουν.

Έχει «γραμμένη» την Αρχιεπισκοπή, μόνο ο εαυτούλης του

Πήρε, δηλαδή, ο Αρχιεπίσκοπος μια …μισή της μισής συγνώμη προσωπικά για ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ μόνο θέματα και ικανοποιήθηκε! (Για τις σπατάλες με το πολυτελέστατο διαμέρισμα και τα πανάκριβα άμφιά του, τσιμουδιά βέβαια!) Για τα όσα «σέρνει» το κανάλι στην Αρχιεπισκοπή δεν τον νοιάζει. Αρκεί που νιώθει ότι ο δικός του πισινός καλύφτηκε, σκεπάστηκε με «φύλλο συκιάς» όπως λέμε, και η Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας (που τον καλοταϊζει, τον καλοποτίζει και τον έκανε άνθρωπο) ας πάει να πνιγεί. Δεν νιώθει καν την ανάγκη να την υπερασπιστεί, αφού υποτίθεται πως αδικήθηκε από το δημοσίευμα όλη η Ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Αυστραλίας… Αυτό δεν κραύγαζε ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας, όπως συνηθίζει, όταν θίγεται ο ίδιος προσωπικά; Ότι το ABC προσβάλλει και αντιμετωπίζει ρατσιστικά την Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας! Τώρα τι έγινε η Αρχιεπισκοπή, σταμάτησε να προσβάλλεται επειδή το κρατικό κανάλι της Αυστραλίας ζήτησε μια συγνώμη της πλάκας ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ από τον ίδιο το Μακάριο;

Το έχουμε μάθει πια καλά το κόλπο του: Κάθε φορά που τον κρίνουν ή τον κατηγορούν για όσα απίστευτα κάνει ο ίδιος, τσιρίζει υποκριτικά ότι «προσβάλλεται η Αρχιεπισκοπή και η Εκκλησία». Για να παρασέρνει όσους έχουν μυαλό κότας και να βγαίνουν να τον υποστηρίζουν!..

ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΑΚΑΡΙΟΣ! Μόνο ο εαυτούλης του, δεν νοιάζεται για τίποτα και για κανέναν άλλον!  Ξυπνήστε και δείτε ποιος πραγματικά είναι ο αδίστακτος  ρασοφόρος που μας φόρτωσαν για θρησκευτικό ηγέτη από το Φανάρι!

ΓΙΑΤΙ ΕΒΓΑΛΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟ ABC

Τώρα, κάποιοι ίσως να απορούν γιατί το κρατικό κανάλι έβγαλε αυτή την Ανακοίνωση – κοροϊδία, της δήθεν συγνώμης στο Μακάριο.

Είναι απλή η απάντηση και έχει να κάνει με το χρήμα:

Αν ο Μακάριος διακινδύνευε να κάνει πράγματι αγωγή και μήνυση στον σταθμό, ακόμα και αν έχανε στο δικαστήριο (το πιθανότερο), το ABC θα έμπαινε σε μια πολύχρονη δικαστική διαμάχη, που θα του κόστιζε πολλή ενέργεια, χρόνο και χρήματα. Σύμφωνα με ανάλογες περιπτώσεις (συκοφαντική δυσφήμηση)  που έφτασαν πρόσφατα στα αυστραλιανά δικαστήρια, ο νικητής μιας υπόθεσης πρέπει να ξοδέψει από την τσέπη του για δικαστικά έξοδα μόνο τουλάχιστον $500,000 – $1,000,000 και ο αντίπαλός του (ο χαμένος) τουλάχιστον τα διπλά (σε δικαστικά έξοδα κι αποζημιώσεις).

Πράγμα που σημαίνει ότι στις περιπτώσεις αυτές οι δικηγόροι συμβουλεύουν τους πελάτες τους να έλθουν σε κάποιον συμβιβασμό για να αποφύγουν τα τόσο βαριά έξοδα. Αυτό έγινε και στην περίπτωση αυτή: το ABC πρότεινε για συμβιβασμό να βγάλει μια «Ανακοίνωση συγνώμης της πλάκας» για το Μακάριο κι εκείνος, που δεν ήταν καθόλου μα καθόλου σίγουρος ότι μπορούσε να κερδίσει μια αγωγή ή μήνυση κατά του ABC για το συγκεκριμένο δημοσίευμα, την άρπαξε στον αέρα σαν ξεροκόμματο και τώρα την περιφέρει μέσα κι έξω από την Αυστραλία δήθεν σα  μεγάλο θρίαμβό του!

Η καρδούλα του το ξέρει, όμως!.. Όποιοι έχουν ελάχιστο μυαλό καταλαβαίνουν ότι ο ανήθικος Μακάριος έφαγε άλλο ένα δυνατό χαστούκι, όμως κατά τη συνήθειά του διαστρεβλώνει την πραγματικότητα και πλασάρει κατά το συμφέρον του μια «συγνώμη» για την οποία κανονικά θα έπρεπε να ντρέπεται.

Όσοι είστε πρόβατα και καταπίνετε αμάσητη την προπαγάνδα του καθεστώτος Μακαρίου, χειροκροτήστε τον! Οι υπόλοιποι γελάστε με τα χάλια του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας και της καλοπληρωμένης συμμορίας του!

————————————————————————————————-

09 – 09 – 2021

Όταν πουλάνε ακόμη, και την ίδια τους την μάνα για μια χούφτα δολάρια

Στα 50 χρόνια που ασχολούμαι με την δημοσιογραφία στην Αυστραλία, έχω έρθει αντιμέτωπος, με χιλιάδες «περίεργες» περιπτώσεις. Βέβαια τις περισσότερες απ’ αυτές τις ξεπερνούσα σαν να μην τις είχα δει. Τα τελευταία 2 περίπου χρόνια όμως, η μοίρα μου τα έφερε έτσι, για να γνωρίσω από «κοντά» το μεγαλύτερο Εκκλησιαστικό νούμερο, που πέρασε ποτέ από την Αυστραλία. Και αναφέρομαι φυσικά στον Μακάριο. Τον σημερινό αρχιεπίσκοπο «τουρίστα» της Αυστραλίας, που περισσότερο χρόνο ξοδεύει στις διακοπές του, με έξοδα της Ελληνικής μας παροικίας, παρά στα εκκλησιαστικά του καθήκοντα.

Βέβαια το τι κάνει στην προσωπική του ζωή, αφορά αυτόν και μόνο αυτόν, αρκεί βέβαια να μην προκαλεί με τις πράξεις του, αλλά και τον τρόπο που διοικεί την Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας. Δυστυχώς το λαμόγιο αυτό της ορθοδοξίας, ανακάλυψη και προσφορά προς τον Ελληνισμό, του ίδιου του πατριάρχη Βαρθολομαίου, από τον καιρό που πάτησε το πόδι του στην Αυστραλία, δεν σταμάτησε να προκαλεί με τις πράξεις του.

Στην αρχή κυκλοφορούσε με νεαρούς 20χρονους, και μας τους παρουσίαζε σαν μελλοντικούς κληρικούς της Αυστραλίας. Όταν άρχισαν να κυκλοφορούν κάποιες φήμες, ότι κάθε άλλο παρά για κληρικούς τους προωθούσε, άλλαξε το τροπάριο και μετά τους έστελνε άλλους στην Ελλάδα, και άλλους στο πυρ το εξώτερο. Προσωπικά ήμουν ο πρώτος Έλληνας δημοσιογράφος που είχε φροντίσει, έστω και με ήπιο τρόπο να τον «συστήσει» στην Ελληνική παροικία, με όσες πληροφορίες είχα μαζέψει από υπεύθυνα άτομα. Δεν ήταν και λίγοι, αυτοί που είχαν μια εντελώς διαφορετική γνώμη για τον Μακάριο, που τον έβλεπαν σαν ένα «εκλεκτό» κληρικό, που θα μπορούσε να προσφέρει πολλά στην Ελληνική μας παροικία.

Κάπου εκεί, είχα αποφασίσει να του δώσω τον απαραίτητο χρόνο, προκειμένου να μας γνωρίσει και να τον γνωρίσουμε καλύτερα και από κοντά. Μέχρι που έσκασε το περίφημο σκάνδαλο, της αγοράς ενός πολυτελέστατου διαμερίσματος που η αξία του μαζί με τα απαραίτητα που «ζήτησε» να γίνουν θα έφτανε η αγορά αυτή στα 8,5 εκατομμύρια δολάρια. Μια αγορά άχρηστη από πολλές πλευρές, όπως αποδείχτηκε στην συνέχεια. Και ενώ όλοι θα περίμεναν ο Μακάριος να κάνει την πάπια, όπως συνηθίζει να κάνει μόλις βρεθεί με την πλάτη στα κάγκελα, μας έδειξε τον πραγματικό του εαυτό και το τι σκατόψυχος άνθρωπος ήταν είναι και θα είναι, μέχρι να τον ξεφορτωθούμε από την Αυστραλία.

Μέσω των αγαπημένων του Μέσων Ενημέρωσης, όπως το τελειωμένο έντυπο του νεκροθάφτη, και της ιστοσελίδας της αρχιεπισκοπής, πληροφορούσε την Ελληνική παροικία της Αυστραλίας, ότι η αγορά του διαμερίσματος ήταν μια προσωπική επιθυμία του μακαριστού Στυλιανού, λίγο ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΕΙ. Δηλαδή το τι μας έλεγε ο εκπρόσωπος του Ελληνισμού στην Αυστραλία, ήταν επιθυμία του Στυλιανού, ν’ αγοράσει ένα διαμέρισμα, για τον Μακάριο που θα τον αντικαθιστούσε, μόλις θα αναχωρούσε απ’ αυτόν τον κόσμο.

Τι πιο ελεεινό, τι πιο βρώμικο, τι πιο απαίσιο σχέδιο απ’ αυτό, θα μπορούσε να σκεφτεί ο βρωμιάρης αυτός αρχιεπίσκοπος, που προσβάλει ολόκληρο τον Ελληνισμό της Αυστραλίας και όχι μόνο. Ο ελεεινός αυτός κληρικός, προσπάθησε με βρώμικο τρόπο, να ρίξει τις ευθύνες της αγοράς ενός πολυτελέστατου διαμερίσματος, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ για προσωπική του χρήση, σε έναν νεκρό κληρικό, γνωρίζοντας βεβαίως – βεβαίως εκ του ασφαλούς, ότι οι νεκροί ΔΕΝ ΜΙΛΑΝΕ. Την συνέχεια βέβαια την γνωρίζουν όλοι, και δεν θα μπούμε πάλι σε λεπτομέρειες. Μετά από παρέμβαση του ανιψιού του μακαριστού Στυλιανού, τα λαμόγια της αρχιεπισκοπής, με ανακοινώσεις της πλάκας, προσπαθούσαν να διορθώσουν τα χάλια τους. 

Και φτάσαμε στον πασίγνωστο για τις ερωτικές του ανωμαλίες νεκροθάφτη του Σίδνεϋ, που μόλις πριν από λίγες ώρες, ακολουθώντας πιστά τις εντολές του εργοδότη του, με μια «ανοικτή επιστολή», προς τον Μητροπολίτη Ιωσήφ, που εδρεύει στον Πειραιά, εξαπολύει άλλη μια επίθεση εναντίον του μακαριστού Στυλιανού, δείχνοντας ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΤΟΝ ΑΝΔΡΙΣΜΟ ΤΟΥ, και ποντάροντας φυσικά στο ότι οι νεκροί ΔΕΝ ΜΙΛΟΥΝ.

Βλέπουμε λοιπόν αγαπητές φίλες και φίλοι του  “Greek Flash News” ότι κάποιοι ‘‘ΑΝΤΡΕΣ‘‘ που δείχνουν τον ανδρισμό τους σε ανήλικα παιδιά της Μαλαισίας, φροντίζουν να δείχνουν την μαγκιά τους, μόνο στους νεκρούς. Μόνο σ’ αυτούς που δεν μιλάνε. Αυτοί λοιπόν είναι οι συνεργάτες του Μακάριου και της Αρχιεπισκοπής. Άτομα με αρρωστημένα μυαλά, άτομα με αρρωστημένες ερωτικές φαντασίες, άτομα με μοναδικό στόχο τον εύκολο πλούτο, και με απλά λόγια ΑΤΟΜΑ ΑΝΩΜΑΛΑ, που μας εκπροσωπούν σαν Ελληνική παροικία. Φίλες και φίλοι, θέλω να τονίσω και κάτι ακόμα, πριν κλείσω το συγκεκριμένο κομμάτι.

Στα 50 χρόνια της δημοσιογραφίας μου, σαν δημοσιογράφος, σαν εκδότης, σαν διευθυντής ραδιοφωνικών προγραμμάτων, που συνεργάστηκα με όλους σχεδόν τους εκδότες και εκδοτικά συγκροτήματα της Αυστραλίας, ποτέ μου μα ποτέ μου, δεν δέχτηκα να πάρω ούτε ένα δολάριο, προκειμένου ν’ ακολουθήσω μια συγκεκριμένη γραμμή. Μόλις πριν από λίγες ημέρες, κάποια κυρία από το Σίδνεϋ, μου τηλεφώνησε για κάποιο δημοσίευμα που είχε ανεβεί στο “Greek Flash News”, για να με ρωτήσει: ΠΟΣΟ ΘΑ ΤΗΣ ΚΟΣΤΙΣΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΩ ΝΑ ΓΡΑΦΩ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΝ ΚΛΗΡΙΚΟ.

Η κυρία μετά από κάποιες πληροφορίες που πήρα, έμαθα ότι είναι παντρεμένη με παιδιά, με μεγάλη οικονομική άνεση, και διατηρεί ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΡΩΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΚΛΗΡΙΚΟ ΤΟΥ ΣΙΔΝΕΫ. Όταν της απάντησα, ότι δεν με ενδιαφέρουν τέτοιου είδους προτάσεις, μου έκλεισε κατάμουτρα το τηλέφωνο. Θα μπορούσα βέβαια, να είχα στείλει το μαγνητοφωνημένο τηλεφώνημα στον άνδρα της, για να πληροφορηθεί με ποια κοιμάται τα βράδια, και με ποιον κοιμάται την μέρα, και μάλιστα μέσα σε εκκλησιαστικούς χώρους.

Αλλά είχα την τύχη, έστω και μεγαλωμένος μέσα στην αλητεία του Πειραιά, να πάρω κάποια μαθήματα ηθικής από τους αλήτες του πεζοδρομίου και της βιοπάλης. Που αποδείχτηκαν στην συνέχεια, οι καλύτεροι δάσκαλοι στην ζωή μου. Σε αντίθεση βέβαια, με αυτούς που πουλάνε και την ίδια τους την γυναίκα αλλά ακόμη και την ίδια τους την μάνα, για μια χούφτα δολάρια. Άξιος ο μισθός τους.

Άλκης Μωρέλας

——————————————————————————————————

07 – 09 – 2021


Ο νεκροθάφτης, η γκόμενα, και τα ανήλικα της Μαλαισίας

Είχα προειδοποιήσει τον νεκροθάφτη, να μην ξαναπιάσει στο στόμα του το όνομά μου. Μάλιστα τον είχα συμβουλέψει με καλό τρόπο, γιατί είχα τις δικές μου πληροφορίες, για το τι ελεεινό τομάρι είναι. Μέχρι πρόσφατα, κράταγε μια ηρεμία, μέχρι που πήρε τις εντολές του από τον απατεώνα και το μεγαλύτερο λαμόγιο της ορθοδοξίας Μακάριο, να γράψει εναντίον μου.

Τεράστιο λάθος του νεκροθάφτη, που μάλλον δεν είχε καταλάβει το μήνυμα που του είχα στείλει, και προκειμένου να μην τα χαλάσει {ΚΑΙ} αυτός με τον… αρχιδέσποτα, έγραψε ένα κατεβατό εναντίον μου. Και πολύ καλά έκανε, γιατί εγώ τουλάχιστον προσωπικά, δεν δίνω δεύτερη ευκαιρία. Ο νεκροθάφτης θέλησε σαν κραγμένη αδελφή (κι ας μην ξεχνάει βέβαια, το τι έγινε  μέσα στην Θεολογική σχολή και με τον Σεραφείμ τη δεκαετία του ’90) να βγει από το υπόγειο της ανυπαρξίας, στο ρετιρέ, για να γράψει ο αγράμματος νεκροθάφτης – εκδότης αυτά που του υπαγορεύουν άλλοι, για να μην χάσει βέβαια και τις διαφημίσεις του από την Αρχιεπισκοπή.

Ο αποδεδειγμένα ανίκανος και στα δύο επαγγέλματά του: Στο ένα θάβει λάθος νεκρούς και στο άλλο παρέλαβε μία κανονική εφημερίδα και την κατάντησε “χαρτί τουαλέτας” μέσα σε λίγα χρόνια, που δεν τη διαβάζει κανείς πια… Παπαγαλίζει όσα του υπαγορεύουν ο χρηματοδότης του Μακάριος και η συμμορία του. Βλέποντας βέβαια όνειρα κι εφιάλτες επειδή το Greek Flash News ξεσκεπάζει τις βρομιές τους και είναι το μοναδικό μη εξαγορασμένο ομογενειακό ΜΜΕ της Αυστραλίας!

Έχουν σκυλιάσει όλοι τους, επειδή κυκλοφορεί κάτι που δεν μπορούν να το ελέγχουν και δεν μπορούν ούτε και να το φιμώσουν! Όλοι τους λοιπόν βλέπουν εφιάλτες στον ύπνο τους, και τρέμουν γιατί ο κλοιός έχει αρχίσει και σφίγγει επικίνδυνα. Κρατικές υπηρεσίες, και όχι μόνο δουλεύουν υπερωρίες, για να προετοιμάσουν τον τάφο τους. Κι ανακατεύουν λοιπόν δήθεν “αλήτισσες και αλήτες δημοσιογράφους” «Παπαγαλάκια‘ και …μητροπολίτες»! Τέτοια τρικυμία έχει το κρανίο και του νεκροθάφτη και των αφεντικών του στο Redfern, που τα έχουν κάνει όλα αχταρμά στα άρρωστα κεφάλια τους!

Και πώς ξέπεσε ο Μακάριος σ’ εσένα, ρε αποτυχημένε νεκροθάφτη; Του “τελείωσε” ο Αρμένης χασικλής που τον συντρόφευε, γενικές συντροφιές λέμε τώρα, αλλά και επαγγελματίας συκοφάντης στην Ελλάδα, που έκανε τελευταία τις βρώμικες δουλειές του; Μάλλον δεν θα τα βρήκανε στο κοστολόγιο. Όση λάσπη όμως και να ρίχνουν, όσα ηλίθια σενάρια κι αν πλέκουν για να θάψουν την αλήθεια, ένα να ξέρουν:

Κάθε μέρα όλο και περισσότεροι μέσα κι έξω από την Αυστραλία μαθαίνουν ποιος πραγματικά είναι ο Μακάριος και με ποιους στο πλευρό του κατακλέβει την Εκκλησία της Αυστραλίας. Όταν έρθει η ώρα της τιμωρίας τους δεν θα γλυτώσει κανένας! Αυτό στο υπογράφω με χέρια και με πόδια.

Πάμε τώρα και στα δικά μας. Σε είχα προειδοποιήσει, για να μην λες ότι σου επιτίθεμαι άδικα, ότι έχω τέτοιες πληροφορίες για σένα, που δεν τις έχουν ούτε στα Αυστραλιανά κρατικά γραφεία. Όταν κάνεις “περίεργες εκδρομές” στην Ταϊλάνδη και “μόνο για άντρες”, καλό είναι να μην προκαλείς, και να μην προκαλείς ΕΜΕΝΑ, που σε ξέρω απ’ την κορυφή μέχρι τα νύχια! Σου είχα πει να μην ξύνεσαι στην γκλίτσα του τσοπάνη, που λένε στην χωριό μου στην Ελλάδα, και να βγάζεις τον σκασμό! Κατάλαβες, γελοίε πεθαμενατζή;

Δεν το έκανες όμως, για να μην χάσεις τις διαφημίσεις από το συνδικάτο. Ρε ανωμαλιάρη, αν ήσουν πραγματικός άντρας, θα έπρεπε να είχες κρεμαστεί. Ρε αληταρά, πως μπορείς να πηγαίνεις στα μπουρδέλα της Μαλαισίας και των Φιλιππίνων, και να ζητάς δεκάχρονα και δωδεκάχρονα παιδάκια, για να ικανοποιήσεις τα αρρωστημένα μυαλά σου. Πως μπορείς ρε πουτανιάρη να ξαπλώνεις με 2 ανήλικα παιδάκια στο ίδιο κρεββάτι και να ζητάς ότι ανωμαλία έχεις στο άρρωστο μυαλό σου. Καλά, δεν σκέφτεσαι, ότι στην θέση αυτών των ανήλικων παιδιών, θα μπορούσαν να ήταν τα εγγόνια σου; Δεν σκέφτεσαι ότι αυτό που κάνεις να εκμεταλεύεσαι δηλαδή, την φτώχεια και τον πόνο των ανήλικων παιδιών, δεν το θέλει ούτε ο Θεός, αλλά ούτε και ο διάβολος; Είσαι ελεεινός, κάθαρμα, πρόστυχος και τιποτένιος.

Πάμε τώρα παρακάτω, με μια τακτική που εγώ ακολουθώ πιστά. Έχω μάθει τον εχθρό του εχθρού μου, να τον κάνω φίλο μου για πολλούς λόγους. Αλήθεια όταν «έπαιζες» με την νεκροθάφτισσα, την Σκοπιανή γκόμενα λέω, μήπως μπορείς να θυμηθείς τι της έλεγες; Μήπως θυμάσαι για κάποιο «παγόβουνο» που δεν παίρνει μπροστά με τίποτα; Αλήθεια η γυναίκα σου έμαθε για το ποιος ήταν το… παγόβουνο; Μήπως θυμάσαι τα δωράκια που έκανες στο αίσθημα, και αυτά τα δωράκια μετά τα χρυσοπλήρωσες με πανάκριβο αυτοκίνητο στην «επίσημη» αγαπημένη, για να μην σε διώξει από το σπίτι και γίνεις ρεζίλι;

Ρε αληταρά φαίνεται ότι λόγω ηλικίας ξεχνάς πολύ εύκολα. Σας “έτσουξε” βέβαια όλους σας πολύ, το θέμα με τα κλεμμένα Ευαγγέλια, και μην έχεις λαμόγιο καμία αμφιβολία γι’ αυτό! Στην Τουρκία έχουν πέσει όλοι επάνω στον Πατριάρχη, να τον ξεφορτωθεί από την Αυστραλία. Γι’ αυτό και έχει βάλει τους δικούς του ο Μακάριος, να ζητάει ευχαριστήριες επιστολές από παροικιακούς οργανισμούς, Μακεδονικούς κ.λ.π, να στέλνουν επιστολές στο πατριαρχείο για το «Θεάρεστο» έργο που παρουσιάζει ο Μακάριος στην Αυστραλία. Κι επειδή ο Αρμένης όλως περιέργως λουφάζει τώρα τελευταία, είναι σχεδόν εξαφανισμένος θα έλεγα, επιστράτευσαν εσένα. Το νούμερο τον νεκροθάφτη.

Για πρώτη φορά λοιπόν, φίλες και φίλοι, ένας κληρικός και μάλιστα Αρχιεπίσκοπος, που στα 2 χρόνια που βρίσκεται στην Αυστραλία (άλλο αν τον 1 χρόνο τουλάχιστον, παραθερίζει στα παλιά του γνώριμα λημέρια Ελλάδα μεριά) κατάφερε να κάνει την Αρχιεπισκοπή μπουρδέλο, ζητάει από τους παροικιακούς οργανισμούς, ευχαριστήριες επιστολές για το… έργο του. Λες και αν υπήρχε πραγματικό έργο, πέρα από μπούρδες που μας τις πουλάει για μεταξωτές κορδέλες, θα χρειάζονταν οποιοσδήποτε Αρχιεπίσκοπος επιστολές από διάφορους υπαρκτούς κι ανύπαρκτους παράγοντες της παροικίας να το επιβεβαιώσουν!  Φυσικά, τώρα που έμαθαν μέχρι και οι πέτρες στην Αυστραλία τι τενεκές ξεγάνωτος είναι και τι αρχιληστής, πόσοι θα τολμήσουν να του δώσουν “επιστολές αναγνώρισης”, εκτός από κάτι γλείφτες του που τους έχει “τακτοποιήσει” δεξιά κι αριστερά για να φωτογραφίζονται δίπλα του και να καμαρώνουν ή να γλείφουν κανένα ξεροκόκκαλο που τους πετάει η συμμορία; Γι’ αυτό, συμβουλεύω τον συγκεκριμένο αγράμματο νεκροθάφτη-εκδότη του Σύδνεϋ, που βάζει την υπογραφή του σε κείμενα που ΑΛΛΟΙ του γράφουν, να κρατάει μια “πισινή”! Γιατί την επόμενη φορά θα αναφερθώ και στην… χήρα!

Βλέπεις ρε κομπλεξικέ, ότι έχεις τόσους πολλούς «φίλους» στο Sydney που φροντίζουν όλοι τους να με πληροφορούν για τις αγαθοεργίες σου. Λυπάμαι μόνο για την γυναίκα σου, που σε κρατάει περισσότερο, για να μην δημιουργηθεί σκάνδαλο. Μέχρι πότε όμως θα ανέχεται όλα αυτά που έχεις κάνει, και εξακολουθείς να κάνεις κρυφά, ειδικά με την χήρα, και που πολύ σύντομα θα έχουμε όλοι εμείς από το «Greek Flash News” την χαρά και την ευτυχία, να της την γνωρίσουμε, για να ξέρει και εκείνη με ποιαν άλλη παίζεις στην ζούλα, όταν πηγαίνεις τάχα μου για να κλείσεις μια κηδεία. Θα σηκωθούν ρε αρχιτσόγλανε οι πεθαμένοι κάποια μέρα, και θα σε κυνηγάνε, μέχρι να βγάλει ο ήλιος κέρατα.

Άλκης Μωρέλας

________________________________________________________________________

03 – 09 – 2021

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΔΙΣΚΟΠΟΤΗΡΟ

ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΑΜΑΡΤΩΛΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Αρχιεπίσκοπος Μακάριος:

Και ψεύτης Και κλέφτης!

Κλέβει από την Αρχιεπισκοπή

για να διακοσμεί την κατοικία του!

Όσα συμβαίνουν με τον Μακάριο στην ηγεσία της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας εδώ και δύο χρόνια δεν έχουν ξαναγίνει σε καμία Εκκλησία, σε καμία Μητρόπολη της Ορθοδοξίας! Ο άνθρωπος είναι ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ανηθικότητας και απατεωνιάς!

Από τη μαύρη ώρα που πάτησε στην Αυστραλία, τον Ιούνιο του 2019, όσοι κληρικοί και λαϊκοί έχουν έρθει κοντά στον ανάξιο αυτόν Ιεράρχη (που με απόλυτη ευθύνη του Πατριάρχη στάλθηκε και παραμένει στη χώρα μας παρά τα εγκλήματά του), έχουν πάθει πλάκα με τη συμπεριφορά και τον χαρακτήρα του.

Παθολογικός ψεύτης, γελάνε μαζί του

Κάθε φορά που ανοίγει το στόμα του πετάγονται σαν σαπουνόφουσκες τα ψέματά του –κι επειδή ξεχνάει τι ψέμα λέει σε ποιον, έχει πιαστεί επανειλημμένα να λέει στους ίδιους ανθρώπους ακριβώς τα αντίθετα μέσα σε λίγες μέρες! Κανένας πια, ούτε στην Αυστραλία ούτε στην Κωνσταντινούπολη ούτε στην Ελλάδα, δεν έχει την παραμικρή αμφιβολία ότι ο Μακάριος είναι παθολογικός ψεύτης! Και μπορεί ο ίδιος να ξεχνάει από τα πολλά ψέματα που αραδιάζει κάθε μέρα τι λέει και σε ποιον, οι συνομιλητές του όμως ξέρουν πολύ καλά τι άκουσαν από το στόμα του και τι ισχύει στην πραγματικότητα. Έτσι κανείς πια δεν τον πιστεύει κι όλοι γελούν πίσω από την πλάτη του, καθώς είναι αποδεδειγμένος ψεύτης κι αναξιόπιστος. Κατάντημα για ανώτατο αξιωματούχο της Εκκλησίας μας!

Κι αν ήταν μόνο ψεύτης, το κακό θα ήταν μόνο ένα. Να, όμως, που όπως θα αποκαλύψουμε σήμερα ο Μακάριος είναι ΚΑΙ ΚΛΕΦΤΗΣ!

Σαν να μην έφταναν τα ψέματα κι η διαβόητη υποκρισία του, με τα δημόσια μιξοκλάματά του δήθεν από συγκίνηση που κανέναν δεν πείθουν πια και οι πιστοί της Αυστραλίας τον έχουν πάρει στο ψιλό βάζοντας στοιχήματα σε ποιο σημείο της ομιλίας του θ’ αρχίσει να παριστάνει τον «συγκινημένο» και θα μπήξει τα κλάματα σαν αποτυχημένος θεατρίνος, σήμερα στο Greek Flash News ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΔΩ θ’ αποδείξουμε ότι εκτός από μεγάλος ψεύτης ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας αποδεικνύεται ΚΑΙ ΚΛΕΦΤΗΣ!

Έκλεψε Ευαγγέλια και κειμήλια!

Και μάλιστα επικίνδυνος κι ιερόσυλος κλέφτης, αφού αυτά που κλέβει και «απαλλοτριώνει» για λογαριασμό του είναι ιερά κειμήλια των ναών και της Αρχιεπισκοπής –όπως μπορείτε να δείτε στις φωτογραφίες των κλεμμένων που κατ’  αποκλειστικότητα δημοσιεύουμε σήμερα!

Ο Μακάριος Γρινιεζάκης, λοιπόν, αποδεικνύεται ΚΑΙ ΨΕΥΤΗΣ ΚΑΙ ΚΛΕΦΤΗΣ! Κι οποιοσδήποτε «κοινός θνητός» έκανε τέτοιου είδους πράξεις θα αντιμετωπιζόταν απ’ όλους μας σαν ένας κοινός ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ. Πώς, λοιπόν, θα χαρακτηρίσουμε κάποιον που έχει τέτοια συμπεριφορά και παριστάνει τον Αρχιεπίσκοπό μας, κουνώντας μας το δάχτυλο και δίνοντάς μας μαθήματα ηθικής;

Μετά τον σάλο που έγινε για το πανάκριβο διαμέρισμα των 7 εκατομμυρίων δολαρίων, που απαίτησε από την Αρχιεπισκοπή να του αγοράσει ως κατοικία του στο κέντρο του Σύδνεϋ πριν καν συμπληρώσει εξάμηνο στην Αυστραλία, έβαλε την Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας σε νέα έξοδα (κάπου 3 εκατομμύρια επιπλέον) για να ανακαινίσει το ήδη ολοκαίνουργιο και άψογα επιπλωμένο διαμέρισμα σύμφωνα με τα προσωπικά του γούστα! Μήπως από την τσέπη του θα πλήρωνε την ανακαίνιση; Να είναι καλά το ταμείο της Αρχιεπισκοπής, που το βρήκε γεμάτο από τον προκάτοχό του Στυλιανό. Μην πιστεύετε λέξη από τις «ανακοινώσεις» της Αρχιεπισκοπής ότι δήθεν για την ανακαίνιση πλήρωσε «ομογενής επιχειρηματίας»! Είναι άλλο ένα μεγάλο ψέμα του Μακάριου. Η Αρχιεπισκοπή (δηλαδή, οι πιστοί της Αυστραλίας) τα πλήρωσε όλα!

Έλα, όμως, που ο εραστής της πολυτέλειας Αρχιεπίσκοπός μας ήθελε να διακοσμήσει αντάξια με το «ίματζ» και τη μεγαλομανία του το διαμέρισμά του, όπου έχουν πρόσβαση μόνο ο ίδιος κι οι «εκλεκτές παρέες» του -και ελάχιστοι επίσημοι από καιρό σε καιρό.

Πώς θα το διακοσμούσε τσάμπα, όμως; Οι δωρητές κι οι χορηγοί του εξαντλήθηκαν. Ή έπαψαν να πιάνονται κορόιδα από τον καταφερτζή Αρχιεπίσκοπο.

Τελικά δεν χρειάστηκε να το σκεφτεί για πολύ! Αφού δεν ήθελε να βάλει ο ίδιος το χέρι στην τσέπη του για να αγοράσει πίνακες, αγιογραφίες κι άλλα είδη διακόσμησης για τον προσωπικό χώρο του, «έβαλε χέρι» στον Καθεδρικό Ναό και στους χώρους της Αρχιεπισκοπής για να εξασφαλίσει την καλύτερη διακόσμηση!

Και δεν άρπαξε απλά ό,τι βρήκε πρόχειρο ή περίσσευε, αλλά άπλωσε χέρι σε πραγματικά κειμήλια και τα κουβάλησε στο διαμέρισμά του!

Το Ευαγγέλιο του Καθεδρικού στον τοίχο του!

Έτσι, εδώ και μήνες «έκανε φτερά» και βρέθηκε στον τοίχο του διαμερίσματος του Μακάριου το βαρύ και περίτεχνα διακοσμημένο Ευαγγέλιο του Καθεδρικού Ναού του Ευαγγελισμού από το κέντρο της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, το Redfern του Σύδνεϋ! Ένα Ευαγγέλιο που χρησιμοποιούσαν η ηγεσία και οι κληρικοί της Αρχιεπισκοπής ειδικά στις μεγάλες γιορτές (Χριστούγεννα, Πάσχα κ.α.), σε χειροτονίες Επισκόπων και σε ειδικές περιστάσεις (π.χ. σε Λειτουργίες παρουσία σημαντικών προσωπικοτήτων κι επισήμων στον Καθεδρικό Ναό) από το 1996 μέχρι πρόσφατα (που το «βούτηξε» ο Μακάριος για λογαριασμό του).

Όπως μάθαμε, το Ευαγγέλιο αυτό είχε αγοραστεί ειδικά από τον Καθεδρικό Ναό για την επίσημη υποδοχή του Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην ιστορική περιοδεία του στην Αυστραλία, το Νοέμβριο 1996. Ο Πατριάρχης το χρησιμοποίησε πρώτος κατά την πανηγυρική Θεία Λειτουργία που τέλεσε στο Sydney Entertainment Center παρουσία χιλιάδων πιστών. (Δημοσιεύουμε σχετική φωτογραφία με τον Οικουμενικό Πατριάρχη να ιερουργεί με το συγκεκριμένο Ευαγγέλιο στα χέρια του). Με την έννοια αυτή, το συγκεκριμένο Ευαγγέλιο έχει ειδικό ιστορικό βάρος και αποτελούσε ιδιαίτερο λειτουργικό στοιχείο του Καθεδρικού Ναού. Όμως, αυτές οι «λεπτομέρειες» δεν ήταν αρκετές για να το γλιτώσουν από το αχόρταγο μάτι (και το μακρύ χέρι) του Μακάριου, που το άρπαξε από τον Καθεδρικό Ναό για να στολίσει το διαμέρισμά του!

Η κλοπή αυτού του (ιστορικής σημασίας για την Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας) Ευαγγελίου από τον Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού έγινε δημόσια αντιληπτή πριν από λίγους μήνες, όταν από την Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας δημοσιεύτηκαν φωτογραφίες με το Μακάριο να ποζάρει μαζί με  την Ύπατη Αρμοστή της Κύπρου στην Αυστραλία Μάρθα Μαυρομμάτη, κατά την επίσκεψη της τελευταίας στο διαμέρισμα του Αρχιεπισκόπου, στις 3 Μαϊου (2021).  Σοκαρισμένοι κληρικοί και λαϊκοί στο Σύδνεϋ αντίκρισαν σε μία από τις  φωτογραφίες να διακοσμούν τον τοίχο πίσω τους δύο Ευαγγέλια και ένα Άγιο Ποτήριο (δισκοπότηρο), τα οποία γνώριζαν από χρόνια ότι βρίσκονταν στον Καθεδρικό Ναό και τους χώρους της Αρχιεπισκοπής (όπου χρησιμοποιούνταν ή εκτίθενταν)! Τώρα όμως πια στόλιζαν τον προσωπικό χώρο του Μακάριου. Και ιδίως το ένα Ευαγγέλιο (δεξιά του Μακάριου στη φωτογραφία και στο οποίο αναφερθήκαμε αναλυτικά παραπάνω), που χρησιμοποιούνταν αρκετά συχνά σε σημαντικές Λειτουργίες και θρησκευτικές τελετές στον Καθεδρικό Ναό επί 25 χρόνια!

Το άλλο Ευαγγέλιο (που διακρίνεται δίπλα από την Ύπατη Αρμοστή), «ηλικίας» κάποιων αιώνων απ’ όσο θυμούνται τακτικοί επισκέπτες της Αρχιεπισκοπής, φυλάσσονταν σε μικρή βιβλιοθήκη στις κύριες εγκαταστάσεις της Αρχιεπισκοπής, στον προθάλαμο του ιδιαίτερου γραφείου του Αρχιεπισκόπου και –αν δεν κάνουν λάθος οι «πηγές» μας- πρέπει να είναι ένα από τα δύο που είχε δωρίσει στη Θεολογική Σχολή ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Στυλιανός.

Δίπλα στο «νεώτερο» Ευαγγέλιο (που αφαιρέθηκε από τον Καθεδρικό Ναό και στολίζει τώρα τον τοίχο του διαμερίσματος του Μακάριου) βρίσκεται άλλο ένα κλεμμένο από τους κυρίως χώρους της Αρχιεπισκοπής κειμήλιο,  ένα αρκετά παλιό Άγιο Ποτήριο (δισκοπότηρο), που όλα τα χρόνια το έβλεπε κάθε επισκέπτης των γραφείων της Αρχιεπισκοπής σε ειδική βιτρίνα στο χώρο της εισόδου της (reception). (Δημοσιεύουμε σχετική φωτογραφία από παλιά, όπου διακρίνεται καθαρά το συγκεκριμένο Άγιο Ποτήριο).

Τώρα διακοσμεί και αυτό το διαμέρισμα του Μακάριου, για να το θαυμάζουν μόνο τα μάτια του Αρχιεπίσκοπου και της «εκλεκτής» παρέας του που μπαινοβγαίνει στο «σκανδαλιάρικο» διαμέρισμα του τελευταίου ορόφου του ουρανοξύστη “Georgia” της Kent Street, στο κέντρο του Σύδνεϋ.

Ερωτήματα που «καίνε»

Και ρωτάμε φυσιολογικά:

Από πού κι ως πού ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας αρπάζει Ευαγγέλιο που ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ για τις λειτουργικές ανάγκες από τον πιο κεντρικό ναό (Καθεδρικό) της Αρχιεπισκοπής και το μεταφέρει στο σπίτι του, στον ιδιωτικό χώρο του; Ποιος του έδωσε τέτοιο δικαίωμα; Ποιος υπέγραψε για να γίνει κάτι τέτοιο;  Σε ποια άλλη Αρχιεπισκοπή ή Μητρόπολη του κόσμου έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο, να παίρνουν σπίτι τους Αρχιεπίσκοποι ή Μητροπολίτες τα Ευαγγέλια των μητροπολιτικών ναών τους για να διακοσμούν τα σαλόνια τους;

Φαντάζεστε κάθε Αρχιεπίσκοπο ή Μητροπολίτη να αρπάζει από τους ναούς ό,τι του γυαλίζει (και ιδιαίτερα αντικείμενα θείας λατρείας!) και να το μεταφέρει στον ιδιωτικό του χώρο;

Από πού κι ως πού ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας μεταφέρει στο δικό του ιδιωτικό χώρο αντικείμενα που φυλάγονταν και εκτίθενταν στην Αρχιεπισκοπή δημόσια για δεκαετίες; Με  ποια ασφάλεια μεταφέρθηκαν αυτά και ποιος θα έχει την ευθύνη αν τυχόν χαθούν στο μέλλον;

Έχει σημειωθεί πουθενά επίσημα η μεταφορά τους από το κτίριο της Αρχιεπισκοπής και τον Καθεδρικό Ναό στην ιδιωτική κατοικία του Αρχιεπισκόπου Μακάριου (ακόμα κι αν θεωρητικά το διαμέρισμα ανήκει ως ιδιοκτησία στην Αρχιεπισκοπή), με αριθμό πρωτοκόλλου, ημερομηνία και ασφάλεια μεταφοράς;

Γνωρίζοντας πια για τα καλά την απληστία του Μακάριου για χρήμα, πολυτέλειες και υλικά αγαθά, ποιος μας  βεβαιώνει πως όταν φύγει δεν θα βρεθούν «τυχαία» στις βαλίτσες  του και τα αντικείμενα αυτά ή τυχόν και άλλα που έχουν «μετακομίσει» από την Αρχιεπισκοπή ή από ναούς και μοναστήρια της Αυστραλίας στο διαμέρισμά του χωρίς να έχουν απαθανατιστεί σε καμιά φωτογραφία κατά λάθος; Ποιος του κάνει έλεγχο τι παίρνει και τι μεταφέρει μαζί του στα αμέτρητα ταξίδια του Αυστραλία – Ελλάδα – Κωνσταντινούπολη;

Δυστυχώς, ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γρινιεζάκης με  τη συμπεριφορά του στους 26 μήνες που είναι στην Αυστραλία μας έχει κάνει όλους δύσπιστους και καχύποπτους απέναντί του. Αυτόν και τη συμμορία του τους έχουμε ικανούς για όλα τώρα πια! Κι όταν βλέπουμε ότι το θράσος του φτάνει ακόμα και να αφαιρεί («κλέβει» το λέει ο απλός κόσμος) Ευαγγέλια και δισκοπότηρα από τους ναούς και την Αρχιεπισκοπή για να τα χρησιμοποιεί ανάλογα με τα προσωπικά του γούστα και συμφέροντα στον ιδιωτικό του χώρο, τότε τι άλλο χειρότερο να περιμένουμε απ’ αυτόν;

===================================================================

31 – 08 – 2021

ΕΝΑΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΚΑΙ 9 ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ!

Με συμπαιγνία Βαρθολομαίου

και Μακάριου μας φόρτωσαν

τέσσερις νέους Επίσκοπους!

ICE, ECSTASY ΚΑΙ COCA ΣΤΑ ΘΥΜΙΑΤΑ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΛΙΒΑΝΙ ΣΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΜΑΣ;

Ύστερα από το πρωτοφανές στραπάτσο και τον εξευτελισμό που έπαθε στην Ουκρανία την περασμένη εβδομάδα (όπου τον προσκάλεσαν επίσημα για τις εθνικές γιορτές τους και τελικά τον κρατούσαν κρυμμένο για να μην …φάει ξύλο!), ο καταστροφικός για την Ορθοδοξία (και ιδίως για τον Απόδημο Ελληνισμό, σε Αμερική και Αυστραλία) παραδόπιστος Πατριάρχης Βαρθολομαίος έδωσε χτες τη χαριστική βολή στην Εκκλησία και στην ομογένειά μας στην Αυστραλία!

Ο υποκριτής επικεφαλής των Ελληνορθόδοξων διέψευσε στην πράξη αυτά που ο ίδιος δήλωνε ενώπιον μελών της Ιεραρχίας κατά του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Μακάριου, για όσα απίστευτα κάνει ο 48χρονος ρασοφόρος εδώ και δύο χρόνια στην Εκκλησία που του εμπιστεύθηκαν. Ο Βαρθολομαίος όχι μόνο δεν «τράβηξε το αυτί» του ανεκδιήγητου κι αδίστακτου ψεύτη Μακάριου (που έχει εγκαταλείψει εδώ και τρεις μήνες την Αυστραλία με κλειστές τις εκκλησίες, κάνοντας με έξοδα των πιστών τουρισμό πολυτελείας στην Ελλάδα,  κι ισχυρίζεται ότι τάχα δεν βρίσκει πτήση να επιστρέψει στην Επαρχία του), αλλά σε άθλια συμπαιγνία μαζί του, στην τελευταία Σύνοδο του εκκλησιαστικού έτους που λήγει σήμερα Τρίτη 31/8,  φόρτωσε στην Αυστραλία άλλους 4 χαραμοφάηδες Επισκόπους!  Ανεβάζοντας συνολικά σε 10 (μαζί με το Μακάριο) τους παχυλά μισθοδοτούμενους από τα ταμεία της Αρχιεπισκοπής αξιωματούχους της τοπικής Εκκλησίας για την εξυπηρέτηση (το πολύ) μισού εκατομμυρίου ομογενών μας. Ούτε η Αμερική δεν διαθέτει τόσους (οι ΗΠΑ έχουν 8 Μητροπολίτες και τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο), με πολύ μεγαλύτερη αναλογία πιστών από την Αυστραλία, φυσικά!

Έτσι, ο Πατριάρχης, που πριν από λίγα χρόνια -χωρίς την παγκόσμια κρίση του κορονοϊού και της Οικονομίας μπροστά μας- είχε απορρίψει (με τη δικαιολογία ότι «δεν σηκώνει το ταμείο της Αρχιεπισκοπής»), την εισήγηση του τότε Αρχιεπισκόπου μας αείμνηστου Στυλιανού για να γίνουν Επίσκοποι δύο νέοι αυστραλογεννημένοι αρχιμανδρίτες για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Αρχιεπισκοπής, τώρα δεν έχει κανένα πρόβλημα να εγκρίνει όχι έναν και δύο και τρεις -όπως λέει το τραγούδι «Τα παιδιά του Πειραιά»- αλλά ΤΕΣΣΕΡΙΣ νέους Επισκόπους για να τακτοποιηθούν οι «κολλητοί» του Μακάριου! Την ώρα που για ενάμισι χρόνο είναι κλειστοί λόγω lockdown όλοι οι ναοί της Αρχιεπισκοπής χωρίς να εισπράττουν ούτε ένα σέντσι και με την Αρχιεπισκοπή «σπασμένη» (broken) από τις σπατάλες του Μακάριου και της συμμορίας του εδώ και δύο χρόνια.

Βάζοντας το τελευταίο καρφί στο φέρετρο της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας του Μακάριου, η Σύνοδος των υποτακτικών του Βαρθολομαίου ενέκρινε (μάλλον ομόφωνα) την πρόταση του «τουρίστα Αρχιεπισκόπου» -με την έγκριση του Πατριάρχη, φυσικά, που τον περασμένο Φεβρουάριο είχε απορρίψει ακριβώς την ίδια πρόταση!- για την εκλογή των τεσσάρων «εκλεκτών» σαν Επισκόπων.  Τι άλλαξε από τον Φεβρουάριο μέχρι τώρα κι άλλαξε γνώμη ο Πατριάρχης; Ποια «επιχειρήματα» χρησιμοποίησε ο Μακάριος για να τον «πείσει»; Πόσα μηδενικά είχαν από πίσω τους αυτά τα «επιχειρήματα»; Ή μήπως συμβαίνει «κάτι άλλο» μεταξύ τους κι ο Πατριάρχης κλείνει συνεχώς τ’ αυτιά και τα  μάτια του μπροστά στα ανοσιουργήματα του Μακάριου;

Όποια και να είναι η εξήγηση, πάντως, με τον τρόπο αυτό στη χθεσινή συνεδρίαση της Συνόδου τα μέλη της -με πρώτο και καλύτερο τον Πατριάρχη που υιοθέτησε το εφιαλτικό σχέδιο του Μακάριου- άνοιξαν τον τάφο της Εκκλησίας μας στην Αυστραλία, εγκρίνοντας ένα παρασιτικό σύστημα Επισκόπων και υπονομεύοντας ανεπανόρθωτα την οικονομική δύναμη της Αρχιεπισκοπής μας.

Υπολογίστε ότι με μέτριους υπολογισμούς, κάθε Επίσκοπος θα στοιχίζει το χρόνο τουλάχιστον $110 – 140,000 σε μισθό και εισφορές Superannuation, εκτός από έξοδα διακόνου, αυτοκινήτου, τηλεφώνου, κατοικίας κ.α. Ξέχωρα (κι αφορολόγητα, βέβαια) τα δωράκια εκατοντάδων δολαρίων κάθε φορά από την κάθε Ενορία που επισκέπτονται. Όταν δύο χρόνια νωρίτερα οι Επίσκοποι ήταν μόλις τέσσερις (μαζί με τον αείμνηστο Αρχιεπίσκοπο Στυλιανό, συνολικά πέντε). Και σκεφτείτε τώρα από πού θα βγαίνουν τα έξοδα εκατομμυρίων κάθε χρόνο όλου αυτού του «στρατού» που μας φόρτωσαν μέσα σε δύο χρόνια ο Μακάριος κι ο Πατριάρχης, με συνενόχους τους Συνοδικούς!

Οι νέοι «σωματοφύλακες» (Βοηθοί Επίσκοποι) του Μακάριου είναι:

·         Ο Αρχιμανδρίτης Πρόχορος Αναστασιάδης ως Επίσκοπος Χαριουπόλεως.

·         Ο Αρχιμανδρίτης Ευμένιος Βασιλόπουλος ως Επίσκοπος Κερασούντος

·         Ο Αρχιμανδρίτης Κυριακός Σταυρονικητιανός ως Επίσκοπος Σωζοπόλεως

·         Ο Αρχιμανδρίτης Χριστόδουλος Οικονόμου ως Επίσκοπος Μαγνησίας.

Θυμίζουμε πως ήδη υπηρετούν στην Αρχιεπισκοπή:

1. Ο (υπέργηρος) Βοηθός Επίσκοπος Δέρβης Ιεζεκιήλ Κεφάλας, στη Μελβούρνη και

2. Ο πρώτος αυστραλογεννημένος Βοηθός Επίσκοπος, ο Μιλητουπόλεως Ιάκωβος Τσιγγούνης, που ο Μακάριος τον βρήκε να υπηρετεί στη Μελβούρνη, τον μετέθεσε στο Brisbane κι ύστερα από συστηματικό ψυχολογικό πόλεμο που του έγινε εκεί (μάλλον με εντολές «από ψηλά») βρίσκεται μετέωρος και κατατσακισμένος κοντά στην οικογένειά του στο Σύδνεϋ. Μάλιστα χτες στο Φανάρι ο υποκριτής Μακάριος έλεγε ανοιχτά ότι «επειδή ο Ιάκωβος αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα», θα τον κρατήσει κοντά του στο Σύδνεϋ! (Για να τον αποτελειώσει και να τον θέσει οριστικά στο περιθώριο –λέμε εμείς!).

Και οι δύο παραπάνω ανώτεροι κληρικοί είναι χειροτονίες του αείμνηστου Στυλιανού, οι μόνοι που έχουν απομείνει από την εποχή του μακαριστού Αρχιεπισκόπου πριν πλακώσει στην Αυστραλία η «χολέρα».

Ο Μακάριος αμέσως μετά την άφιξή του στην Αυστραλία, για να εγκαταστήσει άμεσα το προσωπικό του «σύστημα», λες και η Εκκλησία δεν έχει καμία συνέχεια, έσπευσε να χειροτονήσει τρεις Βοηθούς Επισκόπους σε έναν χρόνο:

1. Τον μέχρι τότε καλόγερο σε μικρό μοναστήρι της Δυτικής Αυστραλίας Ευάγριο Κουτούζη ως Βοηθό Επίσκοπο Μελόης Αιμιλιανό –τον οποίο κράτησε μαζί του στο Σύδνεϋ και του ανέθεσε την πρωτοσυγκελία της Αρχιεπισκοπής εδώ και περίπου ενάμισι χρόνο. Όπως ο ίδιος ο Μακάριος εκμυστηρευόταν προ μηνών σε εμπίστους του, όμως, «ο Αιμιλιανός δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες του, αποδείχθηκε λίγος», γι’ αυτό και τώρα «παίρνει φύσημα» για το Brisbane.

2. Τον Ελπίδιο Καραλή, ως Βοηθό Επίσκοπο Κυανέων, για την Αρχιεπισκοπική Περιφέρεια Δυτικής Αυστραλίας, με έδρα το Περθ.

3.  Τον Σιλουανό Φωτεινέα, ως Βοηθό Επίσκοπο Σινώπης για τις Αρχιεπισκοπικές Περιφέρειες Νότιας και Βόρειας Αυστραλίας, με έδρα την Αδελαϊδα.

Και στο τελευταίο 12μηνο, αφού δεν του έφταναν οι προηγούμενοι, έδωσε προαγωγή και σε δύο ακόμα υποτακτικούς του αρχιμανδρίτες, δημιουργώντας δύο νέες «περιφέρειες»:

Τον Ευμένιο Βασιλόπουλο, ως Αρχιεπισκοπικό Επίτροπο στο Northcote της Μελβούρνης, που τώρα προάγεται σε Επίσκοπο Κερασούντας (Πόντου), με έδρα τη Μελβούρνη –ουσιαστικά στη θέση του Ιεζεκιήλ που θα μπει σύντομα στο περιθώριο και επίσημα, και

Τον Πρόχορο Αναστασιάδη (που «άφησε εποχή» με το βίο και την πολιτεία του ως Ιερατικός Προϊστάμενος στην Ενορία του Λίβερπουλ/Liverpool Σύδνεϋ), ως Αρχιεπισκοπικό Επίτροπο Καμπέρας και Τασμανίας, που τώρα προάγεται σε Επίσκοπο Χαριουπόλεως (με έδρα την αυστραλιανή πρωτεύουσα).

Ποιοι είναι οι 9 Επίσκοποι

Και αν η ποσότητα των Επισκόπων προκαλεί δέος στους Ελληνο-Αυστραλούς, περιμένετε να δείτε τι θα προκαλέσει η αποκάλυψη της …ποιότητάς τους –όπως ΜΟΝΟ στο Greek Flash News θα σας ενημερώσουμε!

Να πώς διαμορφώνεται το «επισκοπικό τοπίο» στην Αυστραλία σήμερα:

1. Περιφέρεια Σύδνεϋ και Νέας Νότιας Ουαλίας. Με έδρα το Σύδνεϋ, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος θα περιστοιχίζεται από δύο Βοηθούς Επισκόπους: τον (παλιό και ουσιαστικά ανενεργό, λόγω των προβλημάτων υγείας που του δημιούργησε μεθοδικά το «σύστημα Μακάριου») Μιλητουπόλεως Ιάκωβο και τον (νέο) Μαγνησίας Χριστόδουλο Οικονόμου, που δεν είναι καν θεολόγος! Είναι χαμηλών τόνων υποτακτικός του Μακάριου, ένα χρήσιμο κι άβουλο «γρανάζι» στο νέο καθεστώς. Αυτός θα είναι και ο νέος Πρωτοσύγκελος της Αρχιεπισκοπής.

Sex shops, αμβλώσεις και ιδιόρρυθμοι καλόγεροι

2. Περιφέρεια Μελβούρνης και Βικτώριας (από την οποία αποσπάται οριστικά η Τασμανία). Με έδρα τη Μελβούρνη ο (νέος) Επίσκοπος Κερασούντας Ευμένιος Βασιλόπουλος -ο έμπιστος του Μακάριου και «πρώτο βιολί» στην Πολιτεία με το μεγαλύτερο μέρος του Ελληνισμού της Αυστραλίας. Από πέρυσι του ανέθεσε ο Μακάριος την ευθύνη της «Βασιλειάδας» Μελβούρνης, μετά την ανεπανάληπτη τραγωδία με τους 50 νεκρούς ηλικιωμένους της από τον κορονοϊό και την εγκατάλειψή τους από την προηγούμενη διοίκησή της.  Ο Ευμένιος έχει καταφέρει να ξαναμαζέψει εκεί συνολικά 45 όλα κι όλα γεροντάκια, που δεν είχαν πού αλλού να πάνε. Κι έχει μπροστά του και τις δίκες που ξεκινούν τώρα για τις αποζημιώσεις των συγγενών όσων ταξίδεψαν πρόωρα, πριν από 12-13 μήνες, στον Παράδεισο μέσα στις  συνθήκες κόλασης του γηροκομείου.

Κάτι παλιές έντονες φήμες που κυκλοφορούσαν στη Μελβούρνη, πάντως, για συχνές επισκέψεις σε gay sex shops (και φωτογραφίες που υπάρχουν για απόδειξη, όπως ακουγόταν) εμείς ΔΕΝ τις έχουμε ακούσει. Ποιοι και γιατί τις ξανακυκλοφορούν (για να πλήξουν τον νέο Επίσκοπο;) δεν έχουμε ιδέα!

Στη Μελβούρνη θα κάνει παρέα στον Ευμένιο και ο (επίσης νέος) Επίσκοπος Σωζοπόλεως Κυριακός Σταυρονικητιανός, ο ιδιόρρυθμος καλόγερος της Μονής Αγ. Γεωργίου Springwood Ν.Ν.Ο. μέχρι πριν 13-14 μήνες, όταν και μετατέθηκε από το Μακάριο στη μεγάλη Ενορία του Σύδνεϋ Αναστάσεως του Κυρίου Kogarah (κι όπου δίχασε τους Ενορίτες του με τις εμμονές του και την άρνησή του να τελεί Μυστήρια ως ιερέας!). Πάντως, όσοι έκαναν για πολλά χρόνια γενναίες δωρεές (χωρίς να παίρνουν ποτέ απόδειξη από τον ηγούμενο Κυριακό) για την αναστήλωση του μοναστηριού του Αγίου Γεωργίου, ακόμα περιμένουν την ολοκλήρωση των «έργων» -αποκλειστικού σχεδιασμού, υλοποίησης και ελέγχου του ίδιου του ηγούμενου.

3. Περιφέρεια Νότιας και Βόρειας Αυστραλίας. Με έδρα την Αδελαϊδα, ο Βοηθός Επίσκοπος Σινώπης Σιλουανός Φωτεινέας, γνωστός για τις ακραίες συντηρητικές απόψεις του που διχάζουν ακόμα περισσότερο τον ήδη διαιρεμένο Ελληνισμό της Νότιας Αυστραλίας (εκεί όπου η ανεξάρτητη «Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα» κρατιέται σταθερά εκτός της Αρχιεπισκοπής  Αυστραλίας, με υπολογίσιμο αριθμό οπαδών/πιστών). Προκάλεσε σάλο και καθόλου κολακευτικά σχόλια για την Εκκλησία, με την απόφασή του ν’ απαγορέψει σε δύο ελληνικής καταγωγής πολιτικούς της Νότιας Αυστραλίας να καταθέσουν στεφάνι στον εορτασμό της εθνικής γιορτής της 25ης Μαρτίου φέτος επειδή είχαν …ψηφίσει στην πολιτειακή Βουλή υπέρ του νόμου για τις αμβλώσεις –την ίδια ώρα που ο ίδιος είχε υποδεχθεί στον ίδιο εορτασμό άλλους (μη ελληνικής καταγωγής) πολιτικούς που είχαν επίσης ψηφίσει υπέρ του ίδιου νόμου!

4. Περιφέρεια Queensland. Με έδρα το Brisbane, ο Βοηθός Επίσκοπος Μελόης Αιμιλιανός Κουτούζης, που αποδείχθηκε ανεπαρκής ως Βοηθός και Πρωτοσύγκελος στο Σύδνεϋ και μετατίθεται τώρα πιο βόρεια, γνωστότερος περισσότερο για το ότι κυκλοφορεί με κλεμμένη μίτρα από την κληρονομιά του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Στυλιανού (θα την κουβαλήσει μαζί του και στη νέα του έδρα, άραγε;) και για την θρασύτατη απόπειρά του να στραφεί  προ ημερών κατά του σεβασμιότερου και λαοφιλέστερου κληρικού του Σύδνεϋ, του αρχιμανδρίτη π. Νεκταρίου Ζορμπαλά, για να τον τιμωρήσει απομακρύνοντάς τον από τη θέση του. Απόπειρα που απέτυχε λόγω της μεγάλης και άμεσης κινητοποίησης των ομογενών του Σύδνεϋ υπέρ του αγαπημένου τους ιερέα.

5. Περιφέρεια Δυτικής Αυστραλίας. Με έδρα το Περθ, εδώ και 20 μήνες περίπου έχει αναλάβει τη θέση ως Βοηθός Επίσκοπος Κυανέων ο Ελπίδιος Καραλής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο μόνος από τις χειροτονίες του Μακάριου που ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στο ρόλο του και δεν «κρύβει σκελετούς στη ντουλάπα» του.

Ο «ξεχωριστός Επίσκοπος Πρόχορος»

6. Περιφέρεια Καμπέρας και Τασμανίας. Με έδρα την αυστραλιανή πρωτεύουσα και δικαιοδοσία σε δύο διαφορετικές και μακρινές περιοχές, χωρίς καμία απολύτως σύνδεση μεταξύ τους, που μόνο ένας ανώμαλος νους θα μπορούσε να «ενώσει». Το αυθαίρετο αυτό σχήμα αναλαμβάνει ο «πληθωρικός» (νέος) Βοηθός Επίσκοπος Χαριουπόλεως Πρόχορος Αναστασιάδης

Που, κατά τους δικούς του ισχυρισμούς, είχε προσφέρει προ μηνών στο Οικουμενικό Πατριαρχείο μία «ανιδιοτελή» δωρεά $150,000 από την προσωπική του περιουσία. (Δεν πιστεύουμε να σκέφτεστε ότι ο καλός αυτός κληρικός «αγόρασε» με τον τρόπο αυτόν το επισκοπικό αξίωμά του!). Και έδωσε επίσης ο ίδιος δημόσια υπόσχεση ότι θα προσφέρει ως «προίκα» στην Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας άλλο ένα εκατομμύριο δολάρια για την ανέγερση των νέων εγκαταστάσεών της! Αμέσως μετά από τις «ανυστερόβουλες»  αυτές προσφορές του σεμνού αυτού κληρικού, ο «ευαίσθητος» (στη λάμψη του χρήματος) Μακάριος τον προβίβασε από απλό αρχιμανδρίτη και Ιερατικό Προϊστάμενο της Ενορίας Liverpool Νέας Νότιας Ουαλίας σε Αρχιεπισκοπικό Επίτροπο Καμπέρας και Τασμάνιας και τώρα τον ανταμείβει ακόμα περισσότερο με το επισκοπικό αξίωμα, με τις ευλογίες του (γνωστού από την Αμερική ακόμα ως «δολαριοφονιά») Βαρθολομαίου.

Έλα, όμως, που ο Πρόχορος έχει αφήσει εποχή στην Ενορία του Liverpool για διάφορες «επιδόσεις» και γούστα του!.. Που κανείς από τους χιλιάδες ενορίτες του δεν έχει ξεχάσει και είναι παραπάνω από σίγουρο ότι τα έχουν υπόψη τους κι οι Προϊστάμενοί του (Μακάριος και Πατριάρχης), αφού έχουν καταγγελθεί επανειλημμένα και εγγράφως εις βάρος του:

Πρώτον, ο άνθρωπος είναι «μερακλής»! Το «φουστάνι» δεν τον αφήνει ασυγκίνητο, το κυνηγάει χωρίς να κρατάει τα προσχήματα, με ιδιαίτερη προτίμηση στις παντρεμένες «πιστές» της περιοχής του. Στις οποίες μάλιστα έδινε και «θέσεις» στην Ενορία του, για να υπάρχει δικαιολογία να καλοπερνούν κοντά του χωρίς να βάζουν σε υποψίες τους αθώους συζύγους τους για τις πολλές ώρες (μέρα και νύχτα) που πρόσφεραν υπηρεσίες στην …Ενορία! Οι κυρίες, ακόμα κι όταν συνόδευαν τον μερακλή Πρόχορο σε π.χ. εστιατόρια στο λιμάνι του Σύδνεϋ (όπως το γνωστό ακριβό τουρκικό ρέστοραν «Άνασον», που προτίμησε ο εν λόγω κληρικός να βγάλει για φαγητό μία από τις παντρεμένες «εκλεκτές» του -την ομογενή Κ. Σ.- πέρυσι τέτοιον καιρό, Σεπτέμβριος 2020), ασφαλώς είχαν στο μυαλό τους εκείνες τις ώρες την προσφορά προς την …Εκκλησία. (Δημοσιεύουμε σχετική φωτογραφία από το περσινό τρυφερό τετ α τετ του (νέου Επίσκοπου) Πρόχορου στο τούρκικο εστιατόριο – έχουμε «προστατέψει» το πρόσωπο της κυρίας, μην κλείσει και κανένα σπίτι! Κρίμα είναι! Μπορεί η ίδια η κυρία και ο Πρόχορος να μην το λογάριαζαν αυτό όταν αντάλλαζαν δημόσια τρυφερότητες μέρα μεσημέρι, αλλά εμείς σεβόμαστε τουλάχιστον την οικογένεια της κυρίας.)

Δεύτερον, ο «Προ» είναι επίσης μερακλής στο τι βάζει στο στόμα του! Εκτός από αντίδωρα  και Θεία Κοινωνία, φυσικά, ο άνθρωπος έχει ανάγκη κι από άλλα πράγματα. Και ειδικά ο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ άνθρωπος! Που επανειλημμένα τον αντίκριζαν οι ενορίτες του εκτός εαυτού, σε διάφορες ώρες της μέρας και της νύχτας, με μάτια κατακόκκινα και φανερά επηρεασμένον από την …πολλή προσευχή, τη ζάλη από το …θυμίαμα και τα λιβάνια ή από το περίσσευμα (ίσως) της Θείας Κοινωνίας.  Αν και δεν έλεγε όχι και σε πολλά άλλα υγρά και στερεά «ροφήματα» κι «εδέσματα» -σύμφωνα με ΑΥΤΟΠΤΕΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ. Κατά προτίμηση, κάποια που ανακατεύονται με αλκοόλ και σου …περνάει ο πονοκέφαλος (ή παθαίνεις πονοκέφαλο –ανάλογα με τη δόση) ή που τα ρουφάς με καλαμάκι, με …πιστωτική κάρτα κλπ.

Τρίτον, ο νέος Επίσκοπος είναι πασίγνωστος για τη δυναμική αντιμετώπιση των αντιπάλων του. Υπάρχουν κάποιες καταγγελίες εις βάρος του στην Αστυνομία για την «πολύ δυναμική» που βάζει όταν έχει να επιλύσει κάποια «προβλήματα» με π.χ. άλλους ιερείς ή συμβούλους και μέλη της Ενορίας του, κάποιοι τον αποκαλούν ακόμα και «τραμπούκο» (αν είναι δυνατόν, τέτοιο καλό «παιδί»!), αλλά σίγουρα κατά βάθος πρέπει να είναι μια ευαίσθητη ψυχή που ζητάει παρηγοριά, στοργή και κατανόηση έστω και με λάθος τρόπο.

Τέταρτον, στην Ενορία του Liverpool ακόμα περιμένουν να επιστρέψει $30,000 που εισέπραξε με πλαστές αποδείξεις/εισιτήρια κατά την ημέρα που οργάνωσε λαμπρή υποδοχή στην Ενορία του για το νέο Αρχιεπίσκοπό «του», στο επίσημο γεύμα (που ήταν προσφορά του caterer της αίθουσας της Ενορίας), το Νοέμβριο του 2019. Όπως ομολόγησαν εκ των υστέρων στα μέλη του δ.σ. της Ενορίας – Κοινότητας ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος και ο ιερέας (τώρα νέος Επίσκοπος Χαριουπόλεως), όταν πιέστηκαν επί μήνες για να επιστραφούν τα τριάντα χιλιάρικα στην Κοινότητα, τελικά τα χρήματα που έλειπαν είχαν παραδοθεί από τον «φιλότιμο» Πρόχορο στο Μακάριο!  Ο  οποίος, παρά τις προσωπικές υποσχέσεις του προς το δ.σ., ακόμα να τα επιστρέψει σχεδόν δύο χρόνια τώρα. Αντί γι’ αυτό, το «δίδυμο» των τωρινών Αρχιερέων (Μακάριος – Πρόχορος) προτίμησαν να εκβιάσουν και να διώξουν με τις κλωτσιές το πολύ ενοχλητικό διοικητικό συμβούλιο πριν από μερικούς μήνες, επειδή τάχα «δεν ήταν δημοκρατικά εκλεγμένο»! Τώρα, βέβαια, που αποκλειστικό κουμάντο στη συγκεκριμένη Ενορία – Κοινότητα κάνει ο νέος ιερέας (προσωπική επιλογή και χειροτονία του Μακάριου) με την «αστεράτη» οικογένειά του, καταλαβαίνετε ότι αποκαταστάθηκε η …Δημοκρατία! Άλλωστε, ποιος χρειάζεται τις εκλογές (κι άλλες τέτοιες μπαρούφες) όταν αναλαμβάνει το ταμείο Ενορίας/Κοινότητας και Φιλοπτώχου μαζί η ίδια η οικογένεια του ιερέα-puppet του Αρχιεπισκόπου; Όλα είναι πια τακτοποιημένα και καλώς καμωμένα!

«Άγιοι Πατέρες» συνένοχοι στο έγκλημα!

Αυτοί, λοιπόν, είναι ένας προς έναν οι παλιοί και νέοι Αρχιερείς μας, που μαζί με τον «έναν και μοναδικό» Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, τον άπληστο και γνωστό κι ως Αρχιεπίσκοπο-τουρίστα, οδηγούν την Εκκλησία της Αυστραλίας όχι προς τη …δόξα, αλλά προς το γκρεμό!

Τι μας περιμένει άραγε εδώ στην Αυστραλία; Θα φτάσουμε μήπως στο σημείο να θυμιατίζουν στις εκκλησίες μας με ice, ecstasy και coca αντί για μυρωδάτα λιβάνια; Ή θα δέρνουν και θα απειλούν οι Επίσκοποι όσους διαφωνούν με τις κλεψιές τους; Εκεί θα μας καταντήσουν;

Αν δεν τους ήξεραν καλά όσοι τους ψήφισαν και τους φόρτωσαν στο κεφάλι της ομογένειας της Αυστραλίας (με πρώτο και καλύτερο τον ασυγχώρητο Πατριάρχη), ας τους μάθουν έστω και τώρα!

Πάντως, να είναι σίγουροι οι «Άγιοι Πατέρες» ότι ως Ελληνισμός της Αυστραλίας -Κλήρος και λαός- αξίζουμε κάτι πολύ καλύτερο για μας και την Εκκλησία μας! Κι ότι δεν θα ξεχάσουμε ποτέ που μας έσκαψαν το λάκκο, πρώτα στέλνοντας τον αδίστακτο, ανήθικο κι ανίκανο Μακάριο στη θέση ενός μεγάλου Ιεράρχη, (του Στυλιανού που οικοδόμησε για δεκαετίες μια αξιοθαύμαστη και νοικοκυρεμένη Εκκλησία εδώ στην άλλη άκρη της γης), κι ύστερα εγκρίνοντας τα μεγαλοστελέχη της συμμορίας του για να λεηλατήσουν όλοι μαζί τον πλούτο και τους κόπους τριών γενεών φτωχών και στερημένων μεταναστών.  Τους θεωρούμε -με πρώτο τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο- συνένοχους στο έγκλημα με την ψήφο που έδωσαν σαν Συνοδικοί και θα έρθει η ώρα που ή θα λογοδοτήσουν ή θα κλαίνε (όσοι έχουν ακόμα φιλότιμο) πάνω στα ερείπια της Εκκλησίας της Αυστραλίας. Την οποία όχι μόνο δεν προστάτεψαν, όπως είχαν ευθύνη και υποχρέωση απέναντι σε Θεό κι ανθρώπους, αλλά την παρέδωσαν (μαζί με μας, το ποίμνιό της) χωρίς μυαλό και συνείδηση στον «Αλή Μπαμπά και τους 40 κλέφτες του»!

====================================================================

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΕ …ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ,

ΤΑ «ΚΑΠΕΛΩΝΕΙ» ΟΛΑ ΑΠΟ ΜΑΚΡΙΑ  

Πού κρύβεται έναν μήνα ο Μακάριος;

Αγνόησε εντολή του Πατριάρχη

και παρέμεινε στην Ελλάδα!

ΠΑΡΑΘΕΡΙΖΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟ ΣΥΝΕΧΗ ΜΗΝΑ

Απτόητος απ’ όλα όσα συμβαίνουν γύρω του ή στη μακρινή Επαρχία του, ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Μακάριος συνεχίζει τις πολύμηνες διακοπές του στην καλοκαιρινή Ελλάδα (λείπει από τις 6 Ιουνίου)! Διοικώντας την Αρχιεπισκοπή με …τηλεκοντρόλ, όπως φαίνεται, από 15,000 χιλιόμετρα μακριά!

Παρακούοντας, μάλιστα, με πρωτοφανή αναίδεια την εντολή που -κατά έγκυρες και σοβαρές πληροφορίες μας από την Κωνσταντινούπολη- του έδωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος πριν τα τέλη Ιουλίου, «να γυρίσει αμέσως στην Επαρχία του και να επιστρέψει στα τέλη Αυγούστου για τη Μεγάλη Σύναξη» των Ιεραρχών του Θρόνου –οπότε και ολοκληρώνεται η ετήσια συμμετοχή του στη Σύνοδο του Πατριαρχείου (και πρέπει να ψάχνει άλλες δικαιολογίες τώρα για να το «σκάει» κάθε λίγο από την Αυστραλία).

Ο Μακάριος όχι μόνο δεν πραγματοποίησε την υπόσχεσή του προς τον Πατριάρχη να επιστρέψει στην Αυστραλία «την επόμενη μέρα» (όπως τον άκουσαν να λέει όλοι στο Φανάρι), αλλά για έναν μήνα τώρα είναι «εξαφανισμένος»!  Παραλίγο να τον ψάχνουν μέσω Ερυθρού Σταυρού!

Κρύβεται μεταξύ Αθήνας και Κρήτης

Κρύβεται ο «Άγιος Αυστραλίας» (για να μην εντοπίσουν επίσημα τα ίχνη του) μεταξύ Αθήνας και Κρήτης, αφήνοντας να εννοείται ότι από μέρα σε μέρα επιστρέφει δήθεν στην έδρα του! Στην πράξη, νομίζει ότι κοροϊδεύει τους πάντες, παρατείνοντας τον παραθερισμό του στην καλοκαιρινή Ελλάδα -όπως ακριβώς είχε προγραμματίσει από την αρχή- και γράφοντας στα παλιά του παπούτσια και τις ανάγκες του ποιμνίου του, που δοκιμάζεται ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες με κλειστές τις εκκλησίες σ’ όλη σχεδόν την Αυστραλία λόγω της επιδημίας, και τον Πατριάρχη.

Μάλιστα, ο Βαρθολομαίος φέρεται να συμβούλεψε τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας να φύγει αμέσως για Αυστραλία και να επιστρέψει στο Φανάρι τέλη Αυγούστου μαζί και με Επισκόπους της Αρχιεπισκοπής, ώστε να πάρουν όλοι τους μέρος στη Μεγάλη Σύναξη της Ιεραρχίας.  Όμως ο Μακάριος ισχυρίστηκε ότι τα ταμεία της Αρχιεπισκοπής «δεν αντέχουν» για να τον συνοδέψουν Επίσκοποί του στο Φανάρι, γι’ αυτό και θα γυρίσει πίσω μόνος του!

(Φυσικά, τα ταμεία της Αρχιεπισκοπής «αντέχουν» μόνο για να ξοδεύει ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος κι η προσωπική συνοδεία του έναν σκασμό χρήματα για να μένει με τις βδομάδες στην πανάκριβη «Μεγάλη Βρετανία», στο ιστορικό και πολυτελέστατο  ξενοδοχείο του κέντρου της Αθήνας, όπου ένα σχετικά αξιοπρεπές δωμάτιο κοστίζει περίπου $2,000 τη βραδιά. Σίγουρα, όμως, το πρόβλημα του Μακάριου για να φέρει συνοδεία τους Επισκόπους του στο Φανάρι δεν είναι οικονομικό, αλλά κυρίως ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Και θα εξηγήσουμε λίγο παρακάτω το γιατί.)

Όπως αποκαλύπτει σήμερα αποκλειστικά το Greek Flash News, βάσει διασταυρωμένων πληροφοριών από έγκυρες πηγές, ο κ. Μακάριος αφού έκανε ό,τι έκανε στην Αθήνα, επέστρεψε στα μουλωχτά στην Κρήτη και δραστηριοποιείται υπόγεια εκεί, με βάση του το μοναστήρι στο οποίο ανήκε ως μοναχός, στο Ηράκλειο. Δηλαδή, στην ιστορική Μονή Αγίου Γεωργίου Επανωσήφη, από την οποία παλαιότερα τον είχαν διώξει κακήν κακώς για παράπτωμα που στέλνει έναν καλόγερο για «ξύρισμα»! Αλλά, τώρα, που επιστρέφει κάθε λίγο σαν Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας (να είναι «καλά» ο Βαρθολομαίος με το «αετίσιο μάτι» του, που φόρτωσε στην Εκκλησία έναν τέτοιον για Επίσκοπο και Αρχιεπίσκοπο!), οι άνθρωποι του μοναστηριού εκεί κάνουν υπομονή και τον ανέχονται να τους παριστάνει τον «μεγάλο και τρανό» -μέχρι να έρθει το πλήρωμα του χρόνου και να πάει σαν τον κάθε κατεργάρη στον πάγκο του. Σε κελί του Επανωσήφη «προσεύχεται» ο Μακάριος για να συχωρεθούν οι πολλές αμαρτίες του (σαν την «περιπεσούσα γυνή»). Κι από εκεί συνεχίζει να συνωμοτεί και να μηχανορραφεί για τη διάδοχη κατάσταση στην Αρχιεπισκοπή Κρήτης, πιέζοντας ο ίδιος κι η παρέα του (λίγοι Ιεράρχες της Κρήτης που έχει πάρει με το μέρος του) για να βάλουν στην άκρη τον ασθενή Αρχιεπίσκοπο Ειρηναίο και να σπρώξουν στο Θρόνο της Κρήτης τον «εκλεκτό» του Μακάριου Δεσπότη του Ρέθυμνου, τον Ευγένιο (που μέχρι πριν λίγους μήνες «στόλιζε» το Μακάριο με καθόλου ευγενικές εκφράσεις).

Πράγμα που έχει ξεσηκώσει εις βάρος του Αρχιεπισκόπου μας σχεδόν το σύνολο των Ιεραρχών και του Κλήρου της Κρήτης, που κάθε άλλο παρά με καλό μάτι βλέπουν τις αυθαίρετες κι απαράδεκτες παρεμβάσεις του στην Ημι-Αυτόνομη Εκκλησία τους, όπου ο Μακάριος δεν έχει κανέναν ρόλο και καμία θέση, αφού δεν ανήκει εδώ και έξι χρόνια σ’ αυτή.

Τον άφησε εκτός Ουκρανίας ο Πατριάρχης

Το ότι ο Μακάριος το παίζει «σιγανο-παπαδιά» αυτό το διάστημα που κρύβεται, φάνηκε και πριν από λίγες μέρες καθώς λειτούργησε στη Μονή Επανωσήφη, αλλά (σε αντίθεση με παλιότερα) καμία ανακοίνωση δεν έκανε το μοναστήρι και καμία φωτογραφία του Μακάριου δεν δημοσίευσαν στην επίσημη ιστοσελίδα τους.

Τώρα, περιμένει τις επόμενες μέρες να ξαναπαρουσιαστεί στο Φανάρι,  για την επίσημη έναρξη του Εκκλησιαστικού Έτους την 1η Σεπτεμβρίου και για να κάνει πάλι τις δημόσιες σχέσεις του –χωρίς τις επιτυχίες των προηγούμενων μηνών, πάντως, αφού όλοι τον έχουν πάρει πια είδηση και τον αποφεύγουν «όπως ο διάβολος το λιβάνι». Πολύ περισσότερο τώρα που είναι φανερό ότι ο Βαρθολομαίος «δεν κόβει τις φλέβες του» για το Μακάριο, όπως παλιά, κι ουσιαστικά έχει πάψει να τον στηρίζει, απογοητευμένος από το πραγματικό του πρόσωπο και την ανεπάρκειά του ως Ιεράρχη (και μάλιστα στη δεύτερη σημαντικότερη Επαρχία του Οικουμενικού Πατριαρχείου!).

Ενδεικτικό ότι ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας δεν έχει πια την εύνοια του Πατριάρχη, που (αυτο)διαφήμιζε ότι είχε (και δήθεν τηλεφωνούσε στον Βαρθολομαίο τρεις φορές κάθε μέρα για να του υπενθυμίζει «να πάρει τα …χάπια του»), είναι το ότι ο Βαρθολομαίος τον άφησε έξω από την επίσημη αντιπροσωπεία που τον συνόδεψε στην επίσκεψή του στην Ουκρανία αυτές τις μέρες. Ο Μακάριος διέδιδε πως ο ίδιος έπαιξε ουσιαστικό ρόλο (μαζί με τον τωρινό Μητροπολίτη Χαλκηδόνος -και πρώην Γαλλίας- Εμμανουήλ) για να δώσει, πριν από δυόμιση χρόνια, ο Πατριάρχης Αυτοκεφαλία στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας  και τώρα που θα πήγαιναν όλοι μαζί να το «γιορτάσουν» εκείνος έμεινε εκτός αποστολής; Αντίθετα, και ο Εμμανουήλ και άλλοι Ιεράρχες προσκλήθηκαν από τον Πατριάρχη να τον συνοδέψουν στο Κίεβο. Αυτό και μόνο αποτελεί, όπως φαίνεται, ένα βροντερό  «χαστούκι» στο Μακάριο εκ μέρους του Πατριάρχη.

Ο πιο σημαντικός λόγος, λοιπόν, που ο Αρχιεπίσκοπός μας έχει αποφύγει να προσκαλέσει Επισκόπους του να τον συνοδέψουν στο Φανάρι για την προσεχή Μεγάλη Σύναξη -παρόλο που του το ζήτησε ξεκάθαρα ο Πατριάρχης- είναι να μην δουν οι Επίσκοποι από κοντά και προσωπικά σε πόση ανυποληψία έχει πέσει ο ίδιος μπροστά στον Πατριάρχη και στους άλλους Ιεράρχες του Θρόνου και να συνεχίσει να τους πουλάει φούμαρα για την δήθεν «μεγάλη προσωπικότητά» του και τις υψηλές διασυνδέσεις του, ώστε να μην τον αμφισβητούν και να μην σηκώνουν κεφάλι.

Παριστάνει ότι βρίσκεται στην Αυστραλία!

Η κουτοπονηριά του Μακάριου, όμως, δεν κρύβεται, γιατί δεν τον αφήνει η εμμονή του για αυτοπροβολή! Δεν φτάνει που κάνει τις τρίμηνες πολυτελείς διακοπές του σε Ελλάδα – Κωνσταντινούπολη εις υγείαν των κορόιδων Ελληνο-Αυστραλών, που τις πληρώνουν, αφήνοντας το ποίμνιό του κυριολεκτικά στο έλεος του Θεού στη διάρκεια των πιο σκληρών lockdown της επιδημίας του κορωνοϊού, μας περνάει και για ηλίθιους από πάνω!

Κάθε μέρα σχεδόν βγάζουν ανακοινώσεις στο όνομά του από το Γραφείο του στην Αρχιεπισκοπή με διάφορες αφορμές (ασήμαντες ή σημαντικές), καλλιεργώντας την εντύπωση στον κόσμο ότι δήθεν βρίσκεται στην Αυστραλία –κι ας παραθερίζει, στην πραγματικότητα, 15.000 χιλιόμετρα μακριά!

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Έρανος για τους Πυρόπληκτους της Ελλάδας, που διεξάγεται τάχα με πρωτοβουλία του Επισκόπου Δυτικής Αυστραλίας στο Internet και με ραδιο-έρανο στο 3ΧΥ της Μελβούρνης. (Αλήθεια πώς και δεν κατέφυγε η «φωτισμένη» Αρχιεπισκοπή μας επί Μακαρίου για τον ραδιο-έρανο στο Ελληνικό Πρόγραμμα της SBS, που ακούγεται σε όλη την Αυστραλία; Μήπως επειδή η SBS είναι κρατικό κανάλι και δεν θα μπορούσαν να γίνουν τίποτα «περίεργα» εκεί με τους λογαριασμούς του εράνου;)

Αυτοπροβάλλεται ως «Δαίμονας της Κολάσεως»!

Με επίσημη Ανακοίνωση της Αρχιεπισκοπής ανακοινώθηκε πριν λίγες μέρες το αποτέλεσμα του Εράνου (μέχρι στιγμής), που με τόση κινητοποίηση μόλις έφτασε τις $400,000 από προσφορές Ομογενών. Φυσικά, αυτό ήταν μια χρυσή ευκαιρία για να την εκμεταλλευτεί ο νάρκισσος Μακάριος για αυτοπροβολή!

Και τι νομίζετε ότι έκανε ο «σεμνός και ταπεινός Αρχιεπίσκοπός» μας (ή, έστω, τι σκάρωσε ο απατεώνας καταχραστής Διευθυντής Επικοινωνίας της Αρχιεπισκοπής και «μακρύ χέρι» του Μακάριου, υπό την έγκριση του «Αγίου Αυστραλίας» βέβαια);

Διαφημίζει τα χρήματα που πρόσφεραν οι πιστοί μέσω της Αρχιεπισκοπής για τους συμπατριώτες μας πυρόπληκτους στην Ελλάδα βάζοντας σχεδόν ολόσωμη τη δική του φωτογραφία (Μακάριου) μέσα σε φόντο από τις πυρκαγιές! Όχι το έμβλημα και το σήμα της Αρχιεπισκοπής, αλλά προσωπική του φωτογραφία αρχείου!

Μην και παρεξηγήσει κανείς ότι εκείνος (ο Μακάριος) δεν είναι η ίδια η …Αρχιεπισκοπή, ότι μόνο με τη δική του ευλογία γίνονται όλα (κι ας ξεκίνησε ο Έρανος με πρωτοβουλία -όπως οι ίδιοι της Αρχιεπισκοπής ανακοίνωσαν!- του Επισκόπου Δυτικής Αυστραλίας Ελπίδιου)!  Στη φωτογραφία, μάλιστα, ξεπροβάλλει μέσα από τις φλόγες σαν πραγματικός «Δαίμονας της Κολάσεως»!

Δείτε τη φωτογραφία που σας περιγράφουμε παραπάνω, στην επίσημη Ανακοίνωση της Αρχιεπισκοπής (στις 19 Αυγούστου), και αν θέλετε συγκρίνετέ την (με τη δεύτερη φωτογραφία που δημοσιεύουμε) με το τι γινόταν μόλις τρία χρόνια νωρίτερα, όταν η Αρχιεπισκοπή επί αειμνήστου Αρχιεπισκόπου Στυλιανού έκανε ανάλογο έρανο για τους πυρόπληκτους της Ανατολικής Αττικής (τον Αύγουστο του 2018, μετά την τραγωδία στο Μάτι).  Χωρίς φαμφάρες, χωρίς χρήση Internet και αυτοπροβολή κανενός φυσικά, περιφέροντας μόνο δίσκους στους ναούς συγκεντρώθηκαν πάνω από $636,000! 

Ποσό που στάλθηκε άμεσα (κι όχι ύστερα από 6 και 8 μήνες, όπως γίνεται επί Μακάριου) στις Μητροπόλεις που είχαν πληγεί τότε για διανομή στους εκεί πυρόπληκτους. Παραπάνω δείτε την επίσημη Ανακοίνωση της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας της 28ης Αυγούστου του 2018 χωρίς να την «καπελώνει» (με τα χρήματα των άλλων) κανένας Ιεράρχης προσωπικά, καθώς ό,τι συγκεντρώνεται από τους Εράνους είναι ιερό και ανήκει σε όλους όσοι πρόσφεραν από το υστέρημά τους. Κι όχι σε κάποιον εμμονικό με την αυτοπροβολή του Αρχιεπίσκοπο, που βάζει την προσωπική φωτογραφία του στην κοινή συνεισφορά! Αν θέλει να βάζει τη φωτογραφία του «κλέβοντας» για προσωπικό του όφελος την κοινή προσπάθεια, αντί για το έμβλημα της Αρχιεπισκοπής που αντιπροσωπεύει όλο το πιστό ποίμνιό της, ας βάλει τα λεφτά του Εράνου από την τσέπη του ο κάθε Μακάριος!

=====================================================================

Συνέλαβαν Ελληνίδα μοντέλο για διακίνηση ναρκωτικών…

Στα χέρια της Αστυνομίας για διακίνηση κοκαΐνης, έπεσε το μοντέλο Αφροδίτη Μπάρμπα που έχει συμμετάσχει και στο GNTM2. Η 31χρονη, συνελήφθη μετά από μπλόκο της ομάδας αστυνομικών “ΔΙ.ΑΣ” στο κέντρο της Γλυφάδας, όταν κάτω από το κάθισμα του αυτοκινήτου της βρέθηκαν 35 γραμμάρια κοκαΐνης σε φιξάκια, του ενός γραμμαρίου. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών, το θηριώδες τζιπ κατασχέθηκε ενώ αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη δράση της 31χρονης ξεκίνησε στις 10:00 το βράδυ του Σαββάτου, όταν την σταμάτησαν για έλεγχο, όπου οι άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ, διαπίστωσαν ότι κάτω από το κάθισμα, έκρυβε τα φιξάκια με τα 35 γραμμάρια κόκας. Αμέσως της πέρασαν χειροπέδες και την οδήγησαν στο Τμήμα.

Το μοντέλο, στην κατάθεση που έδωσε στους αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Γλυφάδας ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε τίποτα για την κοκαΐνη, και πως δεν μπορεί να δικαιολογήσει πώς βρέθηκαν κάτω από το κάθισμα του τζιπ το οποίο είναι ιδιοκτησίας της. Όμως δεν έπεισε και έτσι σχηματίστηκε σε βάρος της δικογραφία για διακίνηση. Αύριο Τετάρτη, αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή.

Ποια είναι η Αφροδίτη Μπάρμπα

Η Αφροδίτη Μπάρμπα είχε λάβει μέρος στις οντισιόν του GNTM2 και είχε περάσει στη φάση των Bootcamp. Είχε επίσης λάβει μέρος στον διαγωνισμό Playmate 2011, όπου κέρδισε τον τίτλο της «Miss Playboy», ωστόσο μετά είχε διακόψει για λίγο την καριέρα της λόγω εγκυμοσύνης.

Μόλις το παιδί της μεγάλωσε στράφηκε στο Greece’s Next Top Model.

Όπως η ίδια έχει εξομολογηθεί, πατέρας της κόρης της είναι ένας σεΐχης. Η σχέση τους ωστόσο δεν προχώρησε, γιατί εκείνος της φερόταν άσχημα, σύμφωνα με όσα έχει εκμυστηρευτεί σε τηλεοπτικές εκπομπές.

==================================================================

Επίσκοπος του Σίδνεϊ κατηγορείται για απάτη της Εκκλησία ύψους 35 εκατομμυρίων δολαρίων…

Ένας αποτυχημένος κληρικός, όπως είχε χαρακτηριστεί από το ποίμνιό του, και απογυμνωμένος από όλες τις εξουσίες του από τον Πάπα, ο επίσκοπος Δανιήλ, επικεφαλής της Κοπτικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Σίδνεϊ, αποτελεί πλέον αντικείμενο μιας αστυνομικής έρευνας μετά από καταγγελίες που έγιναν από πιστούς, για σοβαρή απάτη εντός της εκκλησίας. Ομάδα από Ντετέκτιβ που ασχολείται με οικονομικά εγκλήματα σχημάτισαν την “Δύναμη Κρούσης Βαντιάν” πριν από περίπου τέσσερις μήνες μετά από μακροχρόνιες καταγγελίες εναντίον του Επισκόπου Ντάνιελ.  Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από άτομα της εκκλησίας που εστάλησαν σε κρατικούς βουλευτές τον Νοέμβριο του 2020 ισχυρίστηκαν ότι η φερόμενη απάτη «υπολογίστηκε ότι υπερβαίνει τα 35 εκατομμύρια δολάρια».

Η αστυνομική έρευνα, η οποία ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2018, συνεχίζεται με μεγάλο ενδιαφέρον, λόγω των αποκαλύψεων που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, αλλά προς το παρόν, έχει αναβληθεί μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι έρευνες. Οι καταγγελίες αφορούν, εν μέρει, την αγορά και πώληση ακινήτων που ανήκουν στην Κοπτική Εκκλησία. Το 2003, λίγο καιρό μετά την ενθρόνισή του, ο ίδιος ο επίσκοπος είχε διορίσει τον μοναδικό διαχειριστή του “ειδικού” ταμείου της εκκλησίας. Οι πληροφοριοδότες της αστυνομίας ισχυρίζονται, ότι στη συνέχεια ο Επίσκοπος έλαβε ένα δάνειο 18 εκατομμυρίων δολαρίων από την Τράπεζα της Κοινοπολιτείας με εγγύηση εκκλησιαστικές ιδιοκτησίες, χωρίς να γνωρίζει κανείς το παραμικρό. Τα τελευταία χρόνια όμως, οι ενορίτες ανησύχησαν όταν αποκαλύφθηκε ότι ο επίσκοπος Δανιήλ είχε τοποθετήσει μια σειρά από ιδιοκτησίες στο όνομά του, που ήταν περιουσία της εκκλησίας. Οι αναφορές αυτές, στο ειδικό τμήμα των κρατικών περιουσιών έδειχναν, ότι ο επίσκοπος είχε «προσωπικό συμφέρον» ιδιοκτησίας των ακινήτων. Οι πιστοί που τον ακολουθούσαν και οι οποίοι αποκαλούν τους εαυτούς τους “Ενάρετους Κόπτες”, εξέφρασαν τις ανησυχίες τους στον Πάπα Ταουάντρος 11, ο οποίος είναι επικεφαλής της Κοπτικής Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλεξάνδρειας, και ξεκίνησαν έρευνες.

Η αστυνομία του Σίδνεϊ, βρίσκεται μπροστά σε μια μελετημένη απάτη, που σκοπό είχε να εξαπατήσει τους πιστούς προς ιδιωτικό όφελος. Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται, ενώ ο δικηγόρος του επισκόπου ζήτησε από την ομάδα των αστυνομικών που κάνουν τις έρευνες, να μην δίνουν πληροφορίες στα Μέσα Ενημέρωσης, μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες.

==================================================================

20 – 08 – 2021

ΑΡΧΙΣΑΝ ΤΑ «ΟΡΓΑΝΑ» ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Οι 50 νεκροί της «Βασιλειάδας» Μελβούρνης ζητούν δικαίωση!

Πρώτη δημόσια ακρόαση στο CORONER’S COURT ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ

Οι δραματικές σκηνές που έζησαν εκατοντάδες ηλικιωμένοι και το μόνιμο ή έκτακτο προσωπικό του γηροκομείου της «Βασιλειάδας» Μελβούρνης, στο προάστιο Fawkner, πέρυσι τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο του 2020, ξαναζωντάνεψαν προχτές στο Ιατροδικαστικό Δικαστήριο (ειδικό δικαστήριο) της Μελβούρνης, το Coroner’s Court of Victoria.

Ο Δικαστής και, ταυτόχρονα, Επίσημος Ιατροδικαστής της πολιτείας της Βικτώριας, που είναι επικεφαλής των ερευνών για την περσινή τραγωδία με τους 50 νεκρούς στη «Βασιλειάδα» της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, καθώς και ο βοηθός του QC κι άλλοι παράγοντες της δίκης περιέγραψαν με τα πιο μαύρα χρώματα όσα συνέβησαν στο «γηροκομείο του θανάτου» -που έσπασε ρεκόρ νεκρών από κορωνοϊό μεταξύ όλων των γηροκομείων της Αυστραλίας.

Σε μια προκαταρκτική διαδικασία με δημόσιο χαρακτήρα, καθώς η κανονική δίκη θα ξεκινήσει σε λίγες εβδομάδες, δόθηκαν τα πρώτα στοιχεία που προκαλούν ανατριχίλα  και οργή για την κατάντια του γηροκομείου της Εκκλησίας, που το εμπιστεύθηκαν δεκάδες ελληνικές (και άλλων εθνικοτήτων) οικογένειες της Μελβούρνης, στέλνοντας εκεί τους αγαπημένους τους γονείς ή άλλους συγγενείς, οι οποίοι «αφέθηκαν να πεθάνουν από πείνα, αφυδάτωση και σοβαρή παραμέληση» πριν από έναν χρόνο.

Όπως ανέφεραν οι ιατροδικαστές, που ξεκίνησαν την προχτεσινή δικαστική διαδικασία διαβάζοντας φωναχτά τα ονόματα των 50 νεκρών της «Βασιλειάδας», οι φριχτοί αριθμοί της «Βασιλειάδας» δεν λένε όλη την αλήθεια. Κι εμείς προσθέτουμε ότι οι αριθμοί και οι συνθήκες φιλοξενίας των ηλικιωμένων μας στο γηροκομείο της Αρχιεπισκοπής προκαλούν μόνο αγανάκτηση και αηδία.

Γιατί η αλήθεια είναι ότι με ευθύνες και της διοίκησης του γηροκομείου και του κράτους (που έστειλε ως αντικαταστάτες του μόνιμου προσωπικού ανθρώπους άπειρους και άσχετους με την περιποίηση ηλικιωμένων, όταν το μόνιμο προσωπικό απομακρύνθηκε επειδή οι περισσότεροι είχαν προσβληθεί από κορονοϊό) οι Έλληνες και ξένοι ηλικιωμένοι της «Βασιλειάδας» πέθαναν σε τραγικές συνθήκες: «πεινασμένοι κι αφυδατωμένοι μέχρι θανάτου», παραμελημένοι κι εξαθλιωμένοι μέσα σε βρωμιές, με ανοιχτές απεριποίητες πληγές από την κατάκλιση και παραδομένοι απροστάτευτοι στην επιδημία, χωρίς καμία αποτελεσματική προφύλαξη για την ασφάλειά τους στο δεύτερο κύμα του κορονοϊού!

Οι ιατροδικαστές συγκέντρωσαν πλήθος από μαρτυρίες για το πώς η διοίκηση του γηροκομείου δεν είχε κανένα σχέδιο αντιμετώπισης της επιδημίας, εφόσον το γηροκομείο θα πλήττονταν από τον ιό, κι άφηναν το μόνιμο προσωπικό (έξι μήνες μετά την εμφάνιση της επιδημίας στην Αυστραλία) να κυκλοφορεί και να εξυπηρετεί χωρίς μάσκες ή άλλη προστασία τους ηλικιωμένους. Μάλιστα, το πρώτο θετικό κρούσμα στη «Βασιλειάδα» του Fawkner στις αρχές Ιουλίου του 2020, μία εργαζόμενη, αφέθηκε να κάνει δυο βάρδιες ενώ παρουσίαζε συμπτώματα της αρρώστιας και περίμενε τα αποτελέσματα του τεστ (που τελικά βγήκε θετικό). Και σαν να μην έφτανε αυτό, η διοίκηση παρέλειψε εγκληματικά να ενημερώσει έγκαιρα τους αρμόδιους της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και της Βικτώριας για το πρόβλημα που είχε προκύψει και να ζητήσει βοήθεια για την αντιμετώπισή του.

Με αποτέλεσμα η επιδημία να σαρώσει μέσα στο γηροκομείο τις επόμενες δύο εβδομάδες, μέχρι του σημείου που όλο το μόνιμο προσωπικό να μπει σε καραντίνα, οι ηλικιωμένοι ν’ αρχίσουν να πεθαίνουν ο ένας μετά τον άλλο ή να μεταφέρονται μαζικά στα νοσοκομεία της Μελβούρνης για να πεθάνουν εκεί λίγο αργότερα, αφού η κατάστασή τους ήταν μη αναστρέψιμη. Κι η ανικανότητα της Διοίκησης της «Βασιλειάδας», που παρακολουθούσε άπρακτη να επιδεινώνεται το πρόβλημα μέρα με τη μέρα, ήταν που έφερε την παρέμβαση της κυβέρνησης για να προλάβουν τα χειρότερα στο γηροκομείο που βούλιαζε. Με τραγικά, όμως, αποτελέσματα, καθώς η επιστράτευση από τις ομοσπονδιακές κυβερνητικές υπηρεσίες άπειρων (και άσχετων με την περιποίηση ηλικιωμένων) φροντιστών, νοσηλευτών και άλλου προσωπικού, για την αντικατάσταση της διοίκησης και του προσωπικού του γηροκομείου της Αρχιεπισκοπής, έκανε τα πράγματα τρισχειρότερα κι οδήγησε στην πιο μεγάλη τραγωδία.

Οι εγκληματικές ευθύνες του Μακάριου

Όμως, ελπίζουμε πραγματικά, στην κανονική δίκη που θ’ αρχίσει λίγο αργότερα να αναδειχθούν και να μην «κουκουλωθούν» οι εγκληματικές ευθύνες και παραλείψεις του επικεφαλής της Αρχιεπισκοπής μας και προέδρου του Οργανισμού των Γηροκομείων της Αρχιεπισκοπής σ’ όλη την Αυστραλία (και της «Βασιλειάδας» Μελβούρνης, φυσικά), του Αρχιεπισκόπου Μακάριου, που για δυο και παραπάνω μήνες απλώς παρακολουθούσε από το Σύδνεϋ να διαλύεται η «Βασιλειάδα» του Fawkner και να πεθαίνουν σχεδόν οι μισοί ηλικιωμένοι της χωρίς να κάνει το παραμικρό! Να πάρει, για παράδειγμα, ως ανώτερος πρόεδρος του Οργανισμού, κάποια πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση της κατάστασης στη Μελβούρνη και για την πρόληψη ανάλογων καταστάσεων στα άλλα γηροκομεία της Αρχιεπισκοπής στην υπόλοιπη Αυστραλία. Εκτός από κάτι τρισάγια για την ανάπαυση των ψυχών όσων πέθαιναν μέσα στην αθλιότητα στο γηροκομείο ευθύνης της Αρχιεπισκοπής, ο επικεφαλής όλου του Οργανισμού της «Βασιλειάδας» δεν έκανε απολύτως τίποτα, αλλά  καθόταν αδιάφορος στο πολυτελές διαμέρισμα με τη θέα των πολλών εκατομμυρίων στο λιμάνι του Σύδνεϋ, παρέα με τις «τρυφερές παρέες» του ή ίσως κάνοντας πρόβα τις πανάκριβες νέες στολές του –αντί να τρέξει να καθοδηγήσει τα διοικητικά συμβούλια των γηροκομείων με τη βοήθεια ειδικών και των κυβερνητικών υπηρεσιών για την επιδημία!

Και το μεγάλο «πανηγύρι» για την Αρχιεπισκοπή, βέβαια, θα γίνει σε μερικές εβδομάδες, όταν θα ξεκινήσει η δίκη της ομαδικής αγωγής των στενών συγγενών των νεκρών της «Βασιλειάδας» Μελβούρνης, που ζητούν την τιμωρία των υπευθύνων του Οργανισμού και μεγάλες αποζημιώσεις για τον εξευτελιστικό θάνατο των δικών τους ανθρώπων, χωρίς να τους επιτραπεί πέρυσι (λόγω του lockdown και των άλλων περιορισμών που επέβαλε η κυβέρνηση της πολιτείας της Βικτώριας) να δώσουν στους γονείς τους ούτε ένα ποτήρι νερό πριν πεθάνουν τόσο τραγικά!

Περισσότερες λεπτομέρειες για το τι έγινε στην προχθεσινή πρώτη δημόσια ακρόαση για την τραγωδία της «Βασιλειάδας», στη Μελβούρνη, μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά στο δημοσίευμα της Ελληνο-Αυστραλής δημοσιογράφου Βάσως Μώραλη, στην ελληνική ιστοσελίδα kosmodromio.gr, πατώντας στον σύνδεσμο που δημοσιεύουμε παρακάτω.

Κράξιμο από ομογενείς κατά Αρχιεπισκοπής

Και, κλείνοντας, να επισημάνουμε δύο πράγματα:

Πρώτο το «κράξιμο» των ομογενών μας στην Αρχιεπισκοπή για το κατάντημα των γηροκομείων της «Βασιλειάδας» το τελευταίο διάστημα (και στη Μελβούρνη και στο Σύδνεϋ) στα social media, και

Δεύτερο τις κουτοπονηριές του ομογενειακού Τύπου της Αυστραλίας, που ενώ στις εκδόσεις τους στην αγγλική γλώσσα αναφέρονται αναλυτικά σε όσα έγιναν πέρυσι στη «Βασιλειάδα» της Μελβούρνης και φέτος στη «Βασιλειάδα» του Randwick (στο Σύδνεϋ) -όπου η ομοσπονδιακή κυβέρνηση επέβαλε πρόσφατα βαριές κυρώσεις για παραβάσεις σχεδόν όλων των κανονισμών για τα γηροκομεία (https://kosmodromio.gr/2021/08/08/kurwseis-se-ghrokomeio-ths-basileia/ )-  καθώς και σε όσα διαδραματίστηκαν προχτές στο Ειδικό Δικαστήριο της Μελβούρνης, στις ελληνικές εκδόσεις τους ίσα ίσα που γράφουν δυο-τρία ασήμαντα πράγματα, κρύβοντας τις σοβαρές και συγκλονιστικές λεπτομέρειες από τους συμπάροικους που δεν γνωρίζουν καλά Αγγλικά, αλλά ενημερώνονται μόνο στα Ελληνικά!

Και μην ξεχνάτε, μόνο στο Greek Flash News σας αποκαλύπτουμε όλη την αλήθεια, χωρίς να φοβόμαστε, χωρίς να εκβιαζόμαστε και χωρίς να ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΑΣΤΕ από κανέναν!

======================================================================

17 – 08 – 2021

Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΛΗΡΙΚΟΥ ΣΤΟ “GREEK FLASH NEWS

Η ανθρωπότητα βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Κάθε μέρα μετράμε και εκατοντάδες νεκρούς. Μια παγκόσμια καθημερινή μάχη, με αντίπαλο έναν “άγνωστο” εχθρό, που μας βασανίζει αλύπητα. Οι προβλέψεις των ειδικών, ακόμη πιο δισοίωνες. Ένας εφιάλτης, χωρίς αρχή και τέλος. Έκανα έναν μικρό πρόλογο, με αφορμή ένα τηλεφώνημα που είχα σήμερα Τρίτη 17 Αυγούστου 2021, από έναν ιερέα, από τους ελάχιστους που αγαπώ και εκτιμώ στον χώρο της Αυστραλίας. Είχαμε πολύ καιρό να συναντηθούμε και να τα πούμε, και γι’ αυτό τον λόγο η συζήτηση κράτησε περισσότερο από μια ώρα.

Η αλήθεια είναι, ότι χαίρομαι όταν υπάρχουν συνομιλητές, όποιοι και αν είναι αυτοί, που έχουν μια αντικειμενική άποψη, για πράγματα που μας απασχολούν. Έτσι κάποια στιγμή η συζήτηση έφτασε και στα σημερινά γεγονότα που αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι κληρικοί, από την στιγμή που ήρθε στην Αυστραλία, σαν νέος Αρχιεπίσκοπος ο Μακάριος. Είναι λοιπόν εντελώς διαφορετικά, το ν’ ακούς μια άποψη για τον Μακάριο από κάποιον πιστό – λαϊκό, και εντελώς διαφορετικά, όταν έχεις στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, έναν κληρικό, που όσα χρόνια τουλάχιστον τον γνωρίζω εγώ, πάντα κρατούσε ένα χαμηλό προφίλ. Έτσι λοιπόν πάντα η γνώμη του, η όποια γνώμη του μετράει, γιατί δεν φανατίζεται, δεν σκύβει το κεφάλι για να γίνει αρεστός στους ανωτέρους του και γενικά κάνει την δουλειά του, όπως αυτός και μόνο αυτός κρίνει καλύτερα. Μου μετέφερε λοιπόν κάποια πράγματα, που δεν έχω πρόβλημα να τα μοιραστώ μαζί σας.

Έμαθα λοιπόν, ότι από την στιγμή που έφτασε ο Μακάριος στην Αυστραλία, έπεσε με τα “μούτρα”, όπως μου ανέφερε χαρακτηριστικά στο ταμείο της Αρχιεπισκοπής. Μάλλον στα ταμεία θα σου έλεγα καλύτερα, αφού ακόμη και εμείς, που υποτίθεται πρέπει να δίνουμε αναφορά για το τι εισπράττουμε στους ιερούς ναούς, δεν είμαστε εις θέση να γνωρίζουμε που καταλήγουν αυτά τα χρήματα.

Ταμεία, επί ταμείων, ΔΥΣΤΥΧΩΣ, είναι το καθημερινό θέμα συζητήσεων στα γραφεία της αρχιεπισκοπής. Ακόμη και στις συνάξεις που κάνουμε κάθε τόσο το κύριο θέμα που κυριαρχεί, είναι το πως θ’ αυξηθούν, οι εισπράξεις, ακόμη και μέσα στην πανδημία, που οι εκκλησίες μας είναι κλειστές. Πολλοί κληρικοί φοβούνται να μιλήσουν προς τα έξω, γιατί δεν ξέρουν τι θα συναντήσουν. Ακόμη και εμείς οι ίδιοι, οι περισσότεροι δηλαδή κληρικοί δεν μιλάμε μεταξύ μας, γιατί έχουμε την εντύπωση, ότι κάποιοι απ’ αυτούς, θέλουν να αρπάξουν κουβέντες, προκειμένου να τις μεταφέρουν είτε στον επίσκοπο, ή, ακόμη και απ’ ευθείας στον Αρχιεπίσκοπο, για ν’ αποκτήσουν κάποιο προνόμιο:

Αυτό του ΡΟΥΦΙΑΝΟΥ, που όμως γίνονται αρεστοί στα μεγάλα κεφάλια. Κανείς δεν ξέρει, πόσοι κληρικοί έχουν τιμωρηθεί με μια σιωπηλή αργία, άνευ αποδοχών, επειδή κάποιος μετέφερε στον Μακάριο, κάτι που άκουσε από…. κάποιον, και η ιστορία πάει λέγοντας. Αυτή η κατάσταση δυστυχώς, επικρατεί σήμερα μέσα στην Αρχιεπισκοπή, και την ζούμε όλοι εμείς οι κληρικοί, ο καθένας μας με τον δικό μας τρόπο και τρόμο, για το τι μπορεί να μας περιμένει αύριο, μεθαύριο.

Λυπάμαι γι’ αυτό που θα σου πω, αλλά πρέπει να το μάθεις. Κάθε φορά που γίνεται ένας έρανος, λυπάμαι τους ανθρώπους που βλέπω να βάζουν στο παγκάρι χρήματα, που θα τα στερηθούν από κάπου αλλού, για να βοηθήσουν σε κάποιον ιερό σκοπό. Σε πληροφορώ λοιπόν, και αυτή την στιγμή που σου μιλάω, βάζω το χέρι μου στο ευαγγέλιο, ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτών των χρημάτων, καταλήγουν σε ξένες τσέπες. Που πήγαν τα λεφτά που μαζέψαμε, για να βοηθήσουμε (υποτίθεται) τους ναρκομανείς; Όσο τα είδες εσύ που είσαι εκτός εκκλησίας, άλλο τόσο τα είδαμε και εμείς, που ΚΑΝΟΝΙΚΑ, και αφού νιώθουμε υποχρέωση στους ανθρώπους που μας εμπιστεύτηκαν τον οβολό τους, θα έπρεπε να γνωρίζουμε που κατέληξαν. Δεν έχουμε ιδέα.

Υποχρεωθήκαμε από την αρχιεπισκοπή, προκειμένου να μαζέψουμε χρήματα, μια Κυριακή, για να επισκευαστεί η οροφή του κτιρίου, που βρίσκεται δίπλα από την Εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην περιοχή του St Yarra, στην Μελβούρνη. Η ενορία μας συγκέντρωσε ένα αρκετά μεγάλο ποσό, το οποίο στείλαμε στην αρχιεπισκοπή, και όταν είδαμε τα ποσά που είχαν συγκεντρωθεί, το δικό μας, ήταν μερικές εκατοντάδες ΛΙΓΟΤΕΡΑ από το ποσό που είχαμε στείλει.

Το ίδιο είχε γίνει και με άλλες εκκλησίες, που έτυχε να συζητήσουμε για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά ποιος θα τολμούσε να μιλήσει, αφού όλοι γνωρίζαμε το τι μας περιμένει. Τελικά και από αλλού μάθαμε, ότι ένα μεγάλο ποσό από αυτό που είχαμε συγκεντρώσει, δόθηκε ως αποζημίωση στον ιερέα που αποχωρούσε από την αρχιεπισκοπή, ενώ τα υπόλοιπα ακόμη περιμένουμε να μάθουμε που κατέληξαν. Επίσης είχε γίνει έρανος, όπως γίνεται πολύ συχνά, προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα για την ιεραποστολή της Αφρικής. Κάποιοι λένε ότι είχαν συγκεντρωθεί, περισσότερες από 500.000 χιλιάδες δολάρια. Άλλοι πάλι κάνουν λόγο για πολύ περισσότερα χρήματα, αφού είχαν γίνει δωρεές της τάξεως των 10 χιλιάδων, των 20 χιλιάδων ακόμη και των 50 χιλιάδων.

Όταν άρχισαν κάποιοι ψίθυροι, να φτάνουν στ’ αυτιά της Αρχιεπισκοπής και του Μακάριου, μας πληροφόρησαν ότι δεν μπορούν να στείλουν τα χρήματα αυτά στην Αφρική, γιατί θα καταλήξουν σε ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΧΕΡΙΑ. Και οι άνθρωποι ακόμη περιμένουν βοήθεια, ενώ ο Μακάριος έδωσε εντολή τα χρήματα αυτά να μεταφερθούν σε κάποιον άλλον ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ, μέχρι ν’ αποφασίσει ο ίδιος πως θα τα χειριστεί. Βλέπεις λοιπόν, μόνο με μερικά παραδείγματα που σου ανέφερα, και τα οποία τα γνωρίζουν όλοι οι κληρικοί, συγκεντρώθηκαν εκατομμύρια δολάρια που κατέληξαν σε λάθος τσέπες.

Ποιος όμως θα βγει να μιλήσει; Γι’ αυτό και σένα προσωπικά, σε έχουν σταμπάρει, όχι ότι δεν είσαι χριστιανός, αλλά ότι τους χαλάς τα σχέδια, και βγάζεις στην δημοσιότητα ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ.

Λυπάμαι όμως και για κάτι ακόμη. Βλέπω κληρικούς, που ο Στυλιανός τους είχε βοηθήσει πάμπολλες φορές, και θα έπρεπε να πίνουν νερό πάνω από τον τάφο του, να έχουν γίνει αρχιεπισκότεροι ακόμη και του αρχιεπισκόπου. Αν υπάρχει Θεός, ή, ακόμη και αν υπάρχει περίπτωση ο Στυλιανός να βλέπει ποιους είχε δίπλα του, και ποιους είχε βοηθήσει, είμαι σίγουρος, ότι θα το είχε μετανιώσει. Κληρικοί που είχαν την απόλυτη εμπιστοσύνη του, ΤΟΝ ΠΡΟΔΩΣΑΝ, και εξακολουθούν ακόμη και σήμερα που είναι νεκρός να τον προδίδουν. Και στο λέω εγώ που ξέρω τι ακριβώς γινόταν με συγκεκριμένους κληρικούς. Χειρότεροι ακόμη και από τους μεγαλύτερους αλήτες που κυκλοφορούν στην St Kilda.

Εγώ αύριο μεθαύριο, δεν θα είμαι εδώ. Στα λέω όμως αυτά, γιατί πρέπει να μάθει ο κόσμος, τι συμβαίνει μέσα στην εκκλησία, που καταλήγουν οι δωρεές που κάνουν, και πως μπορεί ένας Μακάριος, μέσα σε 2 χρόνια που βρίσκεται στην Αυστραλία, να έχει ξοδέψει για τον εαυτό του περισσότερα από 10.000.000 δολάρια. Αυτό να το γράψεις και με τεράστια γράμματα, ΔΕΚΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΟΛΑΡΙΑ, για να πηγαινοέρχεται κάθε τόσο από διακοπές σε διακοπές, και για προσωπικές του δουλειές. Να ξέρεις όμως. ότι υπάρχουν και κάποια έγγραφα, που πιθανόν να μη τα θυμούνται, και τα οποία κάποια στιγμή θα φτάσουν στα χέρια σου. Εκεί μόνο να είσαι από μια μεριά, να βλέπεις τις αντιδράσεις τους, για το κακό που έχουν κάνει στην εκκλησία μας. Αυτοί δεν είναι εκπρόσωποι του θεού. Είναι εκπρόσωποι του Σατανά. Διαβολεμένοι άνθρωποι που κρύβουν τις βρωμιές τους κάτω από τα ράσα τους.

Τα συμπεράσματα φίλες και φίλοι του “Greek Flash News” είναι δικά σας. Ο κληρικός είναι παλιός μου φίλος, από τους λιγοστούς που έχω γνωρίσει προσωπικά, και έχω καταλάβει την πίκρα που κρύβει μέσα του, με όσα βλέπει από ΠΡΩΤΟ ΧΕΡΙ να διαδραματίζονται δίπλα του. Και είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν και άλλοι έντιμοι κληρικοί, αλλά ο φόβος που τους κυριεύει τους κρατάει μακριά από το να βγουν και να φανερώσουν όλα όσα ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ. Και γνωρίζουν πολλά, πάρα πολλά, που τα κρύβουν κάθε βράδυ κάτω από το μαξιλάρι τους, μόνο και μόνο, για να μην χάσουν τον άρτον ημών τον επιούσιον.

Η ηλεκτρονική μα εφημερίδα θα βρίσκεται στην διάθεση της Αρχιεπισκοπής και για την δική τους άποψη, γνώμη, σε όλα όσα αποκαλύπτουμε σήμερα.

Άλκης Μωρέλας

================================================================

16 – 08 – 2021

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΤΡΟΜΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΡΑΓΔΑΙΑ ΟΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ

Καταγραφή

Νέους συσχετισμούς στην Μέση Ανατολή και τον ισλαμικό κόσμο συνολικά δημιουργεί αναπόδραστα η χθεσινή «παλινόρθωση» των Ταλιμπάν, στο Αφγανιστάν. Η θριαμβευτική είσοδός τους στο Προεδρικό Μέγαρο της χώρας άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο για τη Δύση, η οποία υποχώρησε δραματικά τόσο σε επίπεδο στρατιωτικών δυνάμεων, όσο και σε επίπεδο ηγεμονικών εντυπώσεων στην ευρύτερη περιοχή.
Είκοσι και πλέον χρόνια μετά από την απόπειρα μετατροπής του Αφγανιστάν σε «δυτικού τύπου Δημοκρατία» (ήδη από τον Ψυχρό Πόλεμο), το κύμα «φιλελευθεροποίησης» στην Μέση Ανατολή έριξε χθες τίτλους τέλους, μαζί με την εύθραυστη ισορροπία που είχαν πετύχει οι δυτικές δυνάμεις με το επίσημα εγκατεστημένο στη χώρα καθεστώς υπό τον Πρόεδρο Γάνι.

Απόρροια αυτού αποτελεί μια δυναμική, αλλά ρευστή για την ώρα κατάσταση τόσο στο Αφγανιστάν, όσο και στο σουνιτικό Ισλάμ, με πρώτο «διεκδικητή» προνομιακών σχέσεων με τους Ταλιμπάν τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Το γεγονός, άλλωστε, ότι η Τουρκία δεν διέκοψε τη λειτουργία της διπλωματικής της Αρχής στο Αφγανιστάν, όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, αποτυπώνει την προσπάθειά της να εγκαθιδρύσει από τις πρώτες στιγμές μια «ειδική σχέση» με το νέο καθεστώς των Ταλιμπάν, προβάλλοντας ως παράγοντας σταθερότητας και εγγυητής του διαλόγου με τη Δύση.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Αθήνα παρακολουθεί στενά, αλλά νηφάλια από την πρώτη στιγμή τις καταιγιστικές εξελίξεις, προκειμένου να αποκρυσταλλώσει μια πρώτη, ικανοποιητική εικόνα για τις πραγματικές προθέσεις της νέας ισλαμικής τάξης στη χώρα, αλλά και την «υποδοχή» της από τη Δύση και κυρίως την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ενωσιακό κεκτημένο, άλλωστε, αναμένεται να καθοδηγήσει τις όποιες πρωτοβουλίες της Αθήνας στο εξής με φόντο τις κατακλυσμιαίες αλλαγές στο Αφγανιστάν, όπως φάνηκε και από τη συνεργασία της Ελλάδας με διπλωματικές αποστολές μεγάλων ευρωπαϊκών κρατών, προκειμένου να φτάσουν στην ελληνική πρωτεύουσα οι Αφγανοί διερμηνείς του ελληνικού στρατού με τις οικογένειές τους, φοβούμενοι μήπως γνωρίσουν τυχόν αντίποινα.

Σε στενή συνεργασία με κράτη-μέλη της ΕΕ, χθες, στήθηκε ένας διπλωματικός διάδρομος για την ασφαλή αναχώρηση των συνεργατών του ελληνικού στρατού, στις πτήσεις που οργάνωσαν ευρωπαϊκές διπλωματικές Αρχές από την Καμπούλ με κατεύθυνση την Ευρώπη, με δεδομένο ότι η Ελλάδα δε διαθέτει Αρχή στο Αφγανιστάν, αλλά εξυπηρετείται από το Πακιστάν. Παράλληλα, στο εσωτερικό των πολιτικών κομμάτων στην Αθήνα πυροδοτήθηκαν οι πρώτες εκτιμήσεις αναφορικά με τις πιθανές επιπτώσεις της επανάκτησης του ελέγχου του Αφγανιστάν από τους Ταλιμπάν. Διπλωματικοί κύκλοι, με βαθιά γνώση της περιοχής, υποστήριξαν ότι αφενός η Τουρκία θα εμφανιστεί ως «κυματοθραύστης» των αυξημένων μεταναστευτικών ροών με σκληρά ανταλλάγματα και αφετέρου θα ενισχύσει την εικόνα της ως ηγεμονικής, περιφερειακής δύναμης στην ευρύτερη περιοχή, η οποία μπορεί να διαλέγεται κατά μόνας με τη Δύση, δηλαδή κυρίως τις ΗΠΑ και την ΕΕ, αλλά και με τους Ταλιμπάν.

Την ίδια ώρα, το ενδεχόμενο περαιτέρω αναβάθμισης της Τουρκίας ως αξιόπιστου περιφερειακού εταίρου με σφαίρα επιρροής που εκτείνεται μέχρι τους Ταλιμπάν για λογαριασμό και της Δύσης δεν αποκλείεται να σημάνει ένα νέο και μαζικότερο (σε σχέση με το παρελθόν) κύμα μεταναστευτικών ροών, προσεγγίζοντας ή ακόμη και ξεπερνώντας τις μεταναστευτικές ροές του 2015. Ο προβληματισμός για την έκβαση της προσφυγικής -μεταναστευτικής κρίσης κερδίζει ώρα με την ώρα έδαφος στο εσωτερικό όλων των ελληνικών κομμάτων, καθώς μια ενισχυμένη στρατηγικά Τουρκία θα μπορεί να ανοιγοκλείνει την κάνουλα κατά το δοκούν και σίγουρα τόσο συχνά, όσο να αντιμετωπίζει τα δημοσιονομικά της προβλήματα με επιτυχία, απορροφώντας πόρους δισεκατομμυρίων από την ΕΕ.

===================================================================

14 – 08 – 2021

Το λαμόγιο της Ελληνικής δημοσιογραφίας 

και ο… συνοδός πολυτελείας του Μακάριου…

Ο τουρίστας αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Μακάριος Γκρινεζάκης, που πιο πολύ χρόνο βρίσκεται σε διακοπές εκτός της χώρας, που υποτίθεται ο πατριάρχης Βαρθολομαίος τον εξέλεξε για να τον αντιπροσωπεύει στην Αυστραλία, μαζί με τον συνοδό του τον γνωστό (γενικά λέμε τώρα) στον Ελλαδικό χώρο Αρμένη, βλέπουν πλέον το Greek Flash News  ακόμη και στον ύπνο τους. 

Ο Μακάριος παίζει πλέον τα τελευταία του χαρτιά στην Αυστραλία, προκειμένου να κρατηθεί στον χρυσοφόρο θρόνο του, που τον βρήκε έτοιμο, και παλεύει με χέρια και με πόδια να τον κρατήσει. Οι πληροφορίες μέσα από το “Φανάρι” αναφέρουν ότι είναι τέτοιες οι πιέσεις από άλλους αρχιερείς προς τον Βαρθολομαίο, να τον ξεφορτωθεί από την Αυστραλία, που ο Πατριάρχης τις περισσότερες φορές τους απαντάει: Αφήστε με και θα δω τι θα κάνω. 

Οι αμαρτίες του Μακάριου ουκ ολίγες. Έχει καταφέρει να χωρίσει τους ιερείς της Αυστραλίας σε 3 ομάδες. Αυτούς που δεν θέλουν ν’ ανακατευτούν στην κόντρα που υπάρχει αυτή την στιγμή στον χώρο της Αυστραλίας, σε μια άλλη ομάδα που εμφανίζονται πιστά σκυλιά του Μακάριου, ευτυχώς μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού, και σε μια τρίτη ομάδα που ακούει για τον Μακάριο και τρέχουν να κρυφτούν. Τα γράμματα και οι τηλεφωνικές πληροφορίες που παίρνουμε καθημερινά είναι απίστευτες. Κληρικοί με έντιμο παρελθόν, μας αποκαλύπτουν φοβερές καταστάσεις. 

Η πιο πρόσφατη είναι η άρνηση του Μακάριου να ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΙ, ένα τεράστιο χρηματικό ποσό, που είχαν συγκεντρώσει οι ομογενείς μας, για την ιεραποστολή της Αφρικής. Με εντολή του Μακάριου τα χρήματα αυτά, μέχρι σήμερα που γράφεται αυτό το κομμάτι 14 Αυγούστου 2021, όχι μόνο δεν έχουν σταλεί, αλλά ο ανεύθυνος αρχιεπίσκοπος Μακάριος, το μεγαλύτερο λαμόγιο της Ορθοδοξίας που πέρασε ποτέ από την Αυστραλία, ζήτησε να μεταφερθούν αυτά τα χρήματα σε ειδικό λογαριασμό της Αρχιεπισκοπής και να μην στείλουν τίποτα στην Ιεραποστολή. 

Μιλάμε τώρα για την μεγαλύτερη αλητεία που θα μπορούσε να κάνει ένας κληρικός, που με τα ψέματα την υποκρισία του, και τις δωροδοκίες του, καλή ώρα όπως κάνει με το άλλο λαμόγιο της δημοσιογραφίας τον αρχιαληταρά Αρμένη, προσπαθεί για μήνες τώρα που βρίσκεται εκτός Αυστραλίας να περνάει τα δικά του μηνύματα στο πατριαρχείο. Όλοι οι άλλοι σωστοί και έντιμοι δημοσιογράφοι της Αθήνας, και όχι μόνο, τον έστειλαν στον αγύριστο μόλις έμαθαν με ποιον έχουν να κάνουν. Ο μόνος λοιπόν που απέμεινε να παρουσιάζει το μαύρο για άσπρο στον Ελλαδικό χώρο, είναι ο Αρμένης που τον φιλοξενεί ο Μακάριος επί 24ώρου βάσεως στο ξενοδοχείο που του πληρώνουμε εμείς: Ο Ελληνισμός της Αυστραλίας. Ακόμα και Εκκλησιαστικές σελίδες που ζήτησε βοήθεια ο Μακάριος για να ανατρέψει την εικόνα εις βάρος του, τον ξαπέστειλαν αφού δεν ήθελαν σε καμία περίπτωση να χαλάσουν την εικόνα τους με το Φανάρι.

Με κατηγορεί λοιπόν ο Αρμένης, που μια ολόκληρη ζωή, όπως μου καταγγέλλουν τουλάχιστον αυτοί που τον ξέρουν, βρίσκεται μαστουρωμένος, πρεζακομένος, χασικλομένος, και φορτωμένος με ότι άλλο κυκλοφορεί στην πιάτσα. Με αποκαλεί οχετό της δημοσιογραφίας, ρυπαρογράφο, κατακάθι κ.λ.π. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω όμως , είναι μια απλή ερώτηση που θα κάνω στον χασικλή: Αφού ρε αληταρά, με αποκαλείς με τόσα κοσμητικά επίθετα, (χωρίς καν να με γνωρίζεις) ποιος είναι ο λόγος που σ’ έχει προσλάβει μόνιμο συνοδό του ο Μακάριος, για να γράφεις εναντίον μου. Τόσο πολύ με φοβάται αυτός που δεν έχει τον ανδρισμό να βγει στα ίσα μπροστά μου και να με διαψεύσει; Μέχρι εκεί φτάνει ο ανδρισμός του. Εκτός του ότι τα αρπάζεις κανονικά, όπως κάνεις πάντα, προκειμένου να περάσεις τις ηλιθιότητες που σου υπαγορεύουν, ας μας απαντήσεις ποιος είσαι εσύ, που θα αποφασίσεις που και σε ποιον θα δώσει κάποιος μέρος της περιουσίας του;

Ρε αληταρά, η Αυστραλία έχει νόμους. Κανένας δεν μπορεί να κάνει του κεφαλιού του. Αν εγώ έχω μια περιουσία και κάνω κέφι ένα μέρος απ’ αυτήν να την κάνω δώρο σε κάποιον που έχω τους δικούς μου λόγους, θα ρωτήσω εσένα; Αν εγώ την δική μου περιουσία θέλω να την μοιράσω όπως εγώ κρίνω καλύτερα και για τους δικούς μου λόγους, που εσύ ρε καθίκι δεν γνωρίζεις, θα πρέπει να πάρω την δική σου έγκριση; Μα καλά, τόσο μαλάκες είστε και εσύ και ο Μακάριος που δεν καταλαβαίνετε απλά πράγματα; Εδώ ο Μακάριος, από την ημέρα που ήρθε στην Αυστραλία, σύμφωνα με πρόχειρους υπολογισμούς, έχει ξοδέψει για πάρτι του και για πάρτι των συνοδών του, γιατί και αυτούς εμείς τους πληρώνουμε, εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια, που τα βρήκε έτοιμα στο ταμείο της Αρχιεπισκοπής. Αυτός όταν ήρθε στην Αυστραλία ήρθε με μια βαλίτσα σώβρακα και μια φορεσιά εκκλησιαστική των 1500 δολαρίων. Και σε 2 χρόνια αγόρασε φορεσιές εγκόλπια σταυρούς και πετραχήλια αξίας πάνω από 300.000  δολάρια. Με τι λεφτά ρε Αρμένη τ’ αγόρασε όλα αυτά, με την προίκα της μάνας του; Ερώτηση κάνω.

Και μάθε ρε λαμόγιο και κάτι ακόμα. Όταν κάποιος είναι περασμένος στα βιβλία του ASIO, όποιος και αν είναι αυτός, απ’ όπου και αν προέρχεται, σημαίνει ότι κάπου υπάρχει πρόβλημα. Εγώ τουλάχιστον γνωρίζω, ότι υπάρχουν φωτογραφίες σε κάποιο ιδιαίτερο κρατικό γραφείο, που όταν θα δουν το φως της δημοσιότητας, ο πρώην κληρικός Νικόδημος Τσαρκνιάς που τον είχαν βιντεοσκοπήσει να παίρνει τις παραπούλες του με τους γύφτους, θα μοιάζει με παρθεναγωγείο με όσα θ’ αποκαλυφθούν. Λοιπόν Αρμένη, γράφε όσα θέλεις και ότι θέλεις για μένα. Εγώ πάντως σε έχω γραμμένο στ’ αρχίδια μου, και μάλιστα με τατουάζ, για να μην σβήνει το όνομά σου με τίποτα. Συνέχισε λοιπόν το θεάρεστο έργο σου, μέχρι να δούμε ποιος θα γελάσει τελευταίος

Άλκης Μωρέλας

======================================================================

13 – 08 – 2021

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΤΟΥ ΕΡΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

Εμπιστεύεστε το Μακάριο για τον έρανο

για τους πυρόπληκτους της Ελλάδας;

 Δεν υπάρχει Έλληνας σ’ όλο τον πλανήτη αυτές τις μέρες που να μη συγκλονίστηκε και να μη στεναχωρέθηκε από τις εικόνες που έφταναν καθημερινά από την Ελλάδα, με τις φοβερές πυρκαγιές που κατέκαψαν πάνω από ένα εκατομμύριο στρέμματα γης και περιουσιών σε Αττική, Πελοπόννησο, Εύβοια, Φωκίδα κι άλλες περιοχές.

Οι εικόνες της καταστροφής συγκίνησαν ανθρώπους σ’ όλο τον κόσμο, κι όχι μόνο εμάς που καταγόμαστε από εκεί, ενώ εκδηλώνονται ήδη από παντού κινήσεις για συμπαράσταση στους χιλιάδες πυρόπληκτους που έχασαν σπίτια, περιουσίες, επιχειρήσεις, αυτοκίνητα, ακόμα και τα ρούχα και τα προσωπικά τους είδη που τα «κατάπιε» η φωτιά.

Φυσικά, ως απόδημοι Έλληνες δεν γίνεται να λείψουμε από το παγκόσμιο προσκλητήριο για συμπαράσταση και στήριξη των αδελφών μας στην Ελλάδα, που βλέπουν γύρω τους μόνο αποκαϊδια και θα χρειαστεί τεράστια προσπάθεια για να ξαναστήσουν τη ζωή τους και να παραμείνουν στις περιοχές που έχουν πληγεί από την πύρινη θεομηνία, να αποκαταστήσουν το φυσικό περιβάλλον και να μην ερημώσουν οι τόποι της καταστροφής για τα καλά.

Εντός κι εκτός Ελλάδας έχουν ξεκινήσει τις τελευταίες μέρες έρανοι, για αποστολή βοήθειας σε είδη πρώτης ανάγκης αλλά και χρήματα στους πυρόπληκτους της πρώτης μας πατρίδας. Και μακάρι να προσφέρουμε όλοι το κατά δύναμη για να ελαφρύνουμε λίγο τη σκληρή καθημερινότητα των ανθρώπων που δοκιμάζονται τόσο πολύ, έχοντας μείνει κατά χιλιάδες ξαφνικά άστεγοι κι όλα τους τα υπάρχοντα έχουν περιοριστεί σε ένα βαλιτσάκι ή μια σακούλα!

Έρανοι και «έρανοι»!

Όμως, υπάρχουν έρανοι και «έρανοι»! Εννοούμε, δηλαδή, ότι υπάρχουν Οργανισμοί και πρόσωπα, που κάνουν εράνους και συγκεντρώνουν βοήθεια για τους πυρόπληκτους της Ελλάδας αυτή τη στιγμή, που είναι σοβαροί και αξιόπιστοι, κι υπάρχουν κι άλλοι που κοροϊδεύουν τον κόσμο. Γι’ αυτό και πρέπει να προσέχουμε ποιους εμπιστευόμαστε για να δώσουμε τα χρήματά μας, που συνήθως δεν μας περισσεύουν και τα προσφέρουμε από το υστέρημά μας μόνο και μόνο για ν’ ανακουφίσουμε άμεσα τον πόνο και τις ανάγκες όσων υποφέρουν. Γιατί υπάρχουν κι όσοι τα εισπράττουν σα μεσολαβητές για να τα προωθήσουν στους πυρόπληκτους -όπως μας παραπλανούν αρχικά- αλλά τελικά τα δίνουν όποτε και όπου τους καπνίσει, πράγμα που σημαίνει ότι δεν εκτελούν καλά την αποστολή τους κι ότι μάλλον εκμεταλλεύονται την εμπιστοσύνη μας για δικό τους όφελος, παρακρατώντας για καιρό τα χρήματα και τη βοήθειά μας την ώρα ακριβώς που όσοι χτυπήθηκαν από τη συμφορά τα χρειάζονται άμεσα! Κι όχι μόνο καθυστερούν να τα παραδώσουν, αλλά και τα δίνουν αλλού από τον αρχικό τους προορισμό –αντίθετα με όσα υποσχέθηκαν.

Κι αν νομίζετε ότι με τα παραπάνω λέμε λόγια του αέρα και γενικότητες, κάνετε μεγάλο λάθος! Μιλάμε για συγκεκριμένο μεγάλο φορέα της Ομογένειάς μας και τον επικεφαλής του, που αποδείχθηκε ότι μόλις πέρσι παραπλάνησαν συνειδητά όσους τους πίστεψαν και τους εμπιστεύθηκαν μεγάλα ποσά για να δοθούν ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, το συντομότερο δυνατό, την ώρα της μεγάλης ανάγκης των συνανθρώπων μας μετά τις φοβερές πυρκαγιές σε Βικτώρια, Νότια Αυστραλία και Νέα Νότια Ουαλία. Κι αν το έκαναν αυτό εντός Αυστραλίας, όπου θα μπορούσαμε να ελέγξουμε οι περισσότεροι πώς διαχειρίστηκαν τα χρήματα (εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια) που τους εμπιστευθήκαμε, σκεφτείτε τι μπορεί να κάνουν τώρα που τα χρήματα, που μας καλούν να προσφέρουμε μέσω δικών τους λογαριασμών, θα ταξιδέψουν στην Ελλάδα για τους εκεί συμπατριώτες μας!

ΦΥΣΙΚΑ, ο Οργανισμός που αναφέρουμε είναι η ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ και ο επικεφαλής της ο Μακάριος Γρινιεζάκης, που με δακρύβρεχτες ανακοινώσεις καλούν πάλι την Ομογένεια να προσφέρει μέσω των δικών τους λογαριασμών και ταμείων οικονομική βοήθεια στους τωρινούς πυρόπληκτους στην Ελλάδα.

Και θα επαινούσαμε την πρωτοβουλία τους κι εμείς ακόμα (που κάθε τόσο φέρνουμε κι από μία ατιμία και βρομιά του Μακάριου και των «δεξιών κι αριστερών χεριών του» στην Αρχιεπισκοπή στο φως), αν δεν θυμόμασταν μερικές σημαντικές «λεπτομέρειες» από τον περσινό έρανο που έκαναν η Αρχιεπισκοπή κι ο Μακάριος για τους πυρόπληκτους της Αυστραλίας! Λεπτομέρειες που μόνο εμπιστοσύνη δεν επιτρέπουν να έχουμε στους συγκεκριμένους για το πώς θα διαχειριστούν τα χρήματα που θα προσφέρει η Ομογένεια ακόμα και σ’ αυτή την τραγική συγκυρία:

Με «πονεμένο» μήνυμά του πέρσι τον Ιανουάριο ο Μακάριος προσωπικά προσκαλούσε την Ομογένεια να προσφέρει γενναιόδωρα για να ανακουφιστούν «οι συνάνθρωποί μας, που χρειάζονται έμπρακτη υλική βοήθεια τούτη την ώρα, αφού έχουν χάσει τα πάντα από τις καταστροφές που προκλήθηκαν από πυρκαγιές»…

Στις 4 Ιανουαρίου 2020 συγκεκριμένα η Αρχιεπισκοπή έβγαλε ανακοίνωση στα ελληνικά και στ’ αγγλικά, όπου ο Μακάριος, με τη φωτογραφία του φαρδιά πλατιά (για να μην ξεχνάμε και τη φάτσα του, αλίμονο!), προανήγγειλε τον «Ελληνικό Ορθόδοξο Έρανο Πυρκαγιών» (Greek Orthodox Fire Appeal).  Και την άλλη μέρα κιόλας (5 Ιανουαρίου) βγήκαν δίσκοι σ’ όλες τις εκκλησίες της Αρχιεπισκοπής σ’ όλη την Αυστραλία για να δώσει ο κόσμος όσα μπορούσε, πιστεύοντας ότι τα χρήματα θα δίνονταν άμεσα για να βοηθηθούν οι συμπατριώτες μας στην Αυστραλία που είχαν χάσει ανθρώπους τους, τα σπίτια και τις περιουσίες τους στις πιο μεγάλες πυρκαγιές της τελευταίας 30ετίας.

Εξάλλου αυτό ακριβώς έλεγε και η επίσημη ανακοίνωση της Αρχιεπισκοπής, με την υπογραφή του «Αγίου» Αυστραλίας Μακάριου, που δεν δίσταζε να χρησιμοποιήσει τα «ψεύτικα τα λόγια, τα μεγάλα» για να συγκινήσει τα πλήθη και «να προσφέρουν απλόχερα», όπως ζητούσε επί λέξει:

«Πολλοί συμπατριώτες μας χρειάζονται έμπρακτη υλική βοήθεια τούτη την ώρα, αφού έχουν χάσει τα πάντα από τις καταστροφές που προκλήθηκαν από πυρκαγιές σε όλη σχεδόν τη χώρα. Είναι καιρός, λοιπόν, τα λόγια να γίνουν πράξη. Είναι καιρός να μετατρέψουμε τη Χριστιανική διδασκαλία σε έμπρακτη και οργανωμένη αγάπη και φιλανθρωπία για τον πλησίον.».

Και παρακάτω: «Για τον λόγο αυτό την Κυριακή, 5 Ιανουαρίου, θα περιαχθεί δίσκος σε όλες τις Ελληνορθόδοξες Ενορίες της Αυστραλίας. Τα χρήματα που θα συλλεγούν από αυτό τον έρανο, θα διασφαλίσουμε ότι θα φτάσουν στους ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη»!

Εσείς, αγαπητοί αναγνώστες του Greek Flash News τι καταλαβαίνετε απ’ αυτές τις φράσεις; Δεν καταλαβαίνετε ότι ο άνθρωπος (Μακάριος) μιλάει καθαρά ότι τα χρήματα που ΕΣΕΙΣ θα προσφέρετε «γενναιόδωρα» -όπως σας ζητούσε- θα προωθηθούν από την Αρχιεπισκοπή μας «στους ανθρώπους που έχουν χάσει τα πάντα από τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές» και ότι η Αρχιεπισκοπή κι ο «Άγιος» Αυστραλίας «θα διασφαλίσουν να φτάσουν στους ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη»;

Και μάλιστα, για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία ότι όλα θα γίνουν όπως πρέπει και θα σταλεί έγκαιρα η βοήθεια στους πυρόπληκτους της Αυστραλίας (τους «εμπερίστατους αδελφούς μας» που «έχουν χάσει τα πάντα»), στην περσινή επίσημη ανακοίνωση της Αρχιεπισκοπής με το προσωπικό μήνυμα και την υπογραφή του Μακάριου από κάτω τονίζεται ακόμα, αφού δίνονται τα στοιχεία του λογαριασμού για τις δωρεές:

«Ελληνικός Ορθόδοξος Έρανος Πυρκαγιών

GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AUSTRALIA

ΝΑΒ ΒΑΝΚ

BSB:082-057

ACCOUNT: 616958567

Ή να κάνουν δωρεές μέσω των διαφόρων ιστοτόπων της Αρχιεπισκοπής μας, των ενοριών και των φιλανθρωπικών οργανώσεων, προκειμένου να βοηθήσουμε τους εμπερίστατους αδελφούς μας.

Όλες οι δωρεές άνω των $2 θα είναι απαλλαγμένες από φορολογία, ενώ μέσα σε σαράντα ημέρες η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας θα δημοσιεύσει τα ονόματα των δωρητών, τα ποσά τα οποία κατέθεσε ο καθένας, καθώς και το πώς τα χρήματα διανεμήθηκανΣας παρακαλώ θερμώς να προσφέρετε όσο πιο γενναιόδωρα μπορείτε.»

(Να και το απόσπασμα από το αγγλικό κείμενο, για να μην λέτε ότι σας λέμε ψέματα:

«We must help our suffering sisters and brothers. All donations over $ 2 will be tax-exempt. Within forty days the Archdiocese will publish the names of the donors, the amounts each has deposited, and how the money was distributed. Please warmly offer as generously as you can.»)

Μέσα σε ΣΑΡΑΝΤΑ ΜΕΡΕΣ κατά την ανακοίνωση, δηλαδή γύρω στις 14 Φεβρουαρίου, θα ανακοινώνονταν από την Αρχιεπισκοπή όχι μόνο τα χρήματα που θα είχαν συγκεντρωθεί από τον έρανο, αλλά θα είχε ανακοινωθεί και το πώς θα είχαν διανεμηθεί τα ποσά (θα είχαν σταλεί στον προορισμό τους, δηλαδή) στους πυρόπληκτους, που είχαν απόλυτη και άμεση ανάγκη από τη βοήθεια αυτή! Ποιος δεν θα συγκινούνταν με τέτοιες υποσχέσεις κι ευσυνειδησία και δεν θα άνοιγε το πορτοφόλι του για να βοηθήσει;

«Εμπερίστατοι αδελφοί» τα …κοάλα!

Μαντέψτε τώρα τι έγινε τελικά απ’ όλες τις παραπάνω μεγαλοστομίες και τις παραπλανητικές δεσμεύσεις κι υποσχέσεις του Μακάριου και της Αρχιεπισκοπής!

Η Ομογένεια κατά χιλιάδες, αλλά και Μητροπόλεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, καθώς και δεκάδες άλλα άτομα, ανταποκρίθηκαν πράγματι συγκινητικά στον έρανο της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας και πρόσφεραν γενναιόδωρα όσα μπορούσαν, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν συνολικά $707,208.91. Παρά $300,000 περίπου δηλαδή, ένα εκατομμύριο δολάρια! Όχι και λίγα!

Βλέπετε, δεν είχε ξεσπάσει ακόμα το σκάνδαλο με το πολυτελές διαμέρισμα που ήδη από το Δεκέμβριο του 2019 είχε αγοράσει η Αρχιεπισκοπή στο Μακάριο για να μένει, με $6,5 εκατομμύρια (κι άλλα $2-3 για «ανακαίνιση» κατά τα γούστα του ποιμενάρχη μας), ώστε να είναι ο κόσμος καχύποπτος και να προβληματιστεί για το τι δίνει και πού το εμπιστεύεται…

Το ποσό που συγκεντρώθηκε από τον έρανο, καθώς και ο κατάλογος με τα ονόματα των δωρητών, πάντως, όχι μόνο δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα σε «40 μέρες» -που είχε υποσχεθεί ο Μακάριος εγγράφως- αλλά ανακοινώθηκαν ύστερα από 79 μέρες (στις 24 Μαρτίου 2020)! Κι ούτε λόγος στην καινούργια ανακοίνωση (που, φυσικά, ήταν διακοσμημένη όχι με καμιά φωτογραφία από τις καταστροφικές πυρκαγιές, αλλά πάλι με  το πορτρέτο του Αρχιεπισκόπου και «πατερούλη» μας) για τους «εμπερίστατους αδελφούς μας, που έχασαν τα πάντα στις πυρκαγιές»! Και για τους οποίους κυρίως είχε τρέξει ο κόσμος να συμπαρασταθεί και να δώσει τα χρήματά του. Αντί γι’ αυτούς, η ανακοίνωση έλεγε ξερά ότι τα χρήματα του εράνου ΘΑ διατεθούν (όχι, «έχουν διανεμηθεί, μέσα στις 40 μέρες, όπως δεσμευτήκαμε αρχικά»!) ως εξής:

«α) στόν δήμο Bega Valley Shire (σ.σ. Νέα Νότια Ουαλία), πού δέχθηκε τή μεγαλύτερη ζημία ἀπό τή φωτιά, τό ποσό τῶν 325.000, β) στήν Πυροσβεστική Ὑπηρεσία τῆς Βικτώριας τό ποσό τῶν 200.000, γ) στήν Πυροσβεστική Ὑπηρεσία τῆς Νοτίου Αὐστραλίας τό ποσό τῶν 125.000, καί δ) στό Νοσοκομείο ζώων τοῦ Port Macquarie τό ὑπόλοιπο, δηλαδή τό ποσό τῶν 57.208,91.»  (Το «Νοσοκομείο ζώων» που αναφέρεται στην Ανακοίνωση της Αρχιεπισκοπής της 24ης Μαρτίου 2020 είναι το «Koala Hospital, το Νοσοκομείο για τα Κοάλα στη Νέα Νότια Ουαλία, που περιθάλπει τα συμπαθητικά αυτά ζωάκια, που πράγματι χτυπήθηκαν άσχημα από τις περσινές πυρκαγιές).

(Και στην ανακοίνωση στ’ αγγλικά, αναφέρεται συγκεκριμένα:

«We bring it to your attention that the amount that was gathered in the appeal raised by the Archdiocese for the Fires was: $707,208.91

          This money will be given to:

•           $325,000 to Bega Valley Shire Council in NSW

•           $200,000 to Country Fire Authority (CFA) VIC 

•           $125,000 to South Australian Country Fire Service (CFS)

•           $57,208.91 to Port Macquarie Koala Hospital in NSW »)

Αντί να δοθούν, δηλαδή, τα χρήματα που με συμπόνοια και φροντίδα έδωσε ο κόσμος για ν’ ανακουφίσει άμεσα τις οικογένειες, τους συνανθρώπους του που είχαν πληγεί ανεπανόρθωτα από τη φωτιά (όπως ακριβώς ζητούσε και παρακινούσε προσωπικά τον κόσμο -ακόμα «και τα μικρά παιδιά, τους μαθητές των σχολείων»– ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας για να προσφέρουν γενναιόδωρα), «ξεφορτώθηκαν» τις περίπου $707,000 σε δύο …πυροσβεστικές υπηρεσίες, σε έναν δήμο και σε ένα νοσοκομείο για …κοάλα! Που μπορεί κι αυτοί να είχαν ανάγκες, βέβαια, αλλά σίγουρα δεν είχαν καμία σχέση με τους «συνανθρώπους σε ανάγκη, που έχασαν τα σπίτια και τις περιουσίες τους κι αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης», όπως περιέγραφε υποκριτικά στην ανακοίνωση του εράνου ο επικεφαλής της Αρχιεπισκοπής μας.

Όσο για το ΠΟΤΕ θα παρέδιδε η Αρχιεπισκοπή τα χρήματα (που σύμφωνα με την ανακοίνωση του Μακάριου της 4ης Ιανουαρίου θα είχαν διανεμηθεί μέσα σε 40 μέρες!), δεν γινόταν η παραμικρή αναφορά!  Θέλετε τώρα να μάθετε πότε άρχισαν να παραδίνουν σιγά σιγά τα χρήματα του εράνου έστω στις προαναφερόμενες υπηρεσίες (κι όχι, βέβαια, σε ανθρώπους που έχασαν όλα τα υπάρχοντά τους στις πυρκαγιές) που ανακοίνωσαν στις 24 Μαρτίου η Αρχιεπισκοπή κι ο Μακάριος;

Από τα τέλη Ιουνίου του 2020 κι αργότερα! ΕΞΙ και παραπάνω ΜΗΝΕΣ από τότε που έγινε ο έρανος(αρχή Ιανουαρίου) και κατατέθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια στο λογαριασμό της Αρχιεπισκοπής, δηλαδή! Ποιος και πώς εκμεταλλευόταν τα χρήματα του εράνου για ένα εξάμηνο; Και γιατί δεν τα παρέδωσαν άμεσα, όπως πρέπει να κάνει κάθε ΤΙΜΙΟΣ μεσολαβητής, που απλά διευκολύνει τα δύο μέρη για να φτάσουν με ασφάλεια και άμεσα τα χρήματα από τη μία πλευρά στην άλλη; Μόνο ο Μακάριος και κάτι «ψυχές» στην Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας ξέρουν!

(Και, μεταξύ μας, ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ πράγματι τα ποσά να δόθηκαν όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση και να μην …χάθηκαν μερικά στο δρόμο, ε;)

Ο έρανος για την Ιεραποστολή της Αφρικής;

Κι ενώ η Αρχιεπισκοπή κι ο τουρίστας Αρχιεπίσκοπος Μακάριος με τηλεκοντρόλ από την Αθήνα -όπου συνεχίζει τις πολυτελείς διακοπές του, παρά τις αυστηρές συστάσεις από το Φανάρι προ εβδομάδων να επιστρέψει άμεσα στην Αυστραλία!- οργανώνουν νέο έρανο για να βοηθήσουν τους πυρόπληκτους της Ελλάδα (δίνοντάς τους ίσως του …χρόνου τα χρήματα που θα προορίζονται για τις άμεσες ανάγκες τους – αν κρίνουμε από τον περσινό έρανό τους εντός Αυστραλίας!), έρχονται στο φως καταγγελίες για έναν άλλο έρανο!

Αυτόν που καθιέρωσε ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Στυλιανός σε τακτική βάση σε όλη την Αυστραλία, για την Ελληνορθόδοξη Ιεραποστολή στην Αφρική!

Στον τελευταίο έρανο που έγινε στην Αυστραλία, πριν μας πιάσουν τα μέτρα και τα lockdown για την επιδημία COVID19, συγκεντρώθηκε ΑΓΝΩΣΤΟ ποσό από την Ομογένεια, με εκδηλώσεις και δωρεές, για να σταλεί ως βοήθεια στην Ιεραποστολή της αφρικανικής ηπείρου με το νευραλγικό έργο στους ντόπιους πληθυσμούς. Όχι μόνο θρησκευτικό, αλλά και εκπαιδευτικό και κοινωνικό. Γράφουμε «άγνωστο ποσό» γιατί από την Αρχιεπισκοπή ποτέ δεν ανακοινώθηκε τελικό ποσό για φέτος, παρά μόνο για μία συγκεκριμένη εκδήλωση για την Ιεραποστολή στο Σύδνεϋ (όπου συμμετέχουν ομαδικά όλες οι Ελληνορθόδοξες Ενορίες και Φιλόπτωχες Επιτροπές της πόλης κάθε χρόνο) με τις δωρεές να φτάνουν τις $250,000.

Τι ποσό συγκεντρώθηκε συνολικά απ’ όλη την Αυστραλία δεν γνωρίζει κανείς εκτός από το Μακάριο και τον στενό του κύκλο στην Αρχιεπισκοπή. Τα χρήματα αυτά τα περιμένουν πώς και πώς στην Αφρική οι εκεί χριστιανικές Ενορίες μας, που έχουν τεράστιες ανάγκες για το ποίμνιό τους και τις άλλες υποχρεώσεις τους. Μόνο που ο Αρχιεπίσκοπος καθυστερεί εδώ και πολλούς μήνες να τα προωθήσει στον τελικό προορισμό τους, στην Αφρική, σύμφωνα με σοβαρές καταγγελίες που έχουν γίνει στην ιστοσελίδα μας Greek Flash News! Και όπως μας καταγγέλλουν, για να δικαιολογήσει την αδικαιολόγητη και απαράδεκτη καθυστέρηση της παρακράτησης των χρημάτων που προορίζονται για την Ιεραποστολή της Αφρικής, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος υποστηρίζει ότι «αν σταλούν τα χρήματα αυτά στην Αφρική, κινδυνεύουν να πέσουν σε χέρια …τρομοκρατών»!

Όλα τα χρόνια, δηλαδή, δεν κινδύνευαν από τους …τρομοκράτες της Αφρικής τα χρήματα των ιεραποστολών, αλλά τώρα ξαφνικά επί Μακάριου κινδυνεύουν! Οπότε αφήνονται στην τύχη τους οι άνθρωποι της Ελληνορθόδοξης Ιεραποστολής κι όσοι (παιδιά και γυναίκες κυρίως) είναι εξαρτημένοι καθημερινά από αυτήν με τροφή, φάρμακα, σχολικά είδη κ.α., για να κρατάει καλά «φυλαγμένα» και «ασφαλή από τους …τρομοκράτες» ο Μακάριος στα δικά του ταμεία τα χρήματα που δώρισε η Ομογένεια για την Ιεραποστολή στην Αφρική!

Αν πράγματι αληθεύουν οι καταγγελίες αυτές κι ο «πονόψυχος» κι «αγαπησιάρης» Αρχιεπίσκοπός μας έχει πράγματι καταδικάσει την Ιεραποστολή, που χρόνια τώρα στηρίζεται από την Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας, χρησιμοποιώντας μια τέτοια γελοία δικαιολογία για να παρακρατάει τις δωρεές των Ομογενών για τους πάμφτωχους της Αφρικής, τότε αφήνουμε εσάς να βγάλετε τα συμπεράσματά σας και να τον κρίνετε!

Όπως και να έχει, όμως, σας συμβουλεύουμε -με βάση τα παραπάνω- να σκεφτείτε διπλά αν θα εμπιστευθείτε τέτοιους ανθρώπους σαν μεσολαβητές για να δώσετε βοήθεια στους πυρόπληκτους της Ελλάδας, που υποφέρουν κι έχουν άμεση ανάγκη αυτή την περίοδο, ή θα προτιμήσετε να προσφέρετε για την ανακούφισή τους μέσω πιο αξιόπιστων φορέων κι οργανισμών, που δεν θα σας παραπλανούν και δεν θα κοροϊδεύουν και εσάς που τα δίνετε και αυτούς που περιμένουν με αγωνία να τα πάρουν!

===================================================================

09 – 08 – 2021

«Καμπάνα» στη «Βασιλειάδα» Σύδνεϋ!

Η κυβέρνηση την έβγαλε επικίνδυνη

για τους ηλικιωμένους που φιλοξενεί!

ΤΟΥΣ ΕΚΟΨΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΒΑΛΕ ΜΕΤΡΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Το σκασμό έχει βγάλει η Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας εδώ και λίγους μήνες (από τον περασμένο Μάιο – Ιούνιο), ύστερα από λεπτομερή έλεγχο που έκαναν στελέχη της Επιτροπής για τους Ηλικιωμένους της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Αυστραλίας στο Γηροκομείο «Βασιλειάδα» του Randwick στο Σύδνεϋ, για την «καμπάνα» που έφαγε κατακέφαλα! Τόσες ανακοινώσεις και δελτία τύπου βγάζουν κάθε μέρα από τα γραφεία της Αρχιεπισκοπής μας, αλλά για τη «Βασιλειάδα» που κόντεψε να την κλείσει η κυβέρνηση κι έπεσαν τα …μαλλιά  των ελεγκτών με όσα είδαν και διαπίστωσαν εκεί, ούτε κουβέντα! Το έθαψαν το θέμα κανονικά, για να μην μάθει και να μην ακούσει η Ομογένεια τα χάλια τους! Όπως είναι γνωστό, η Αρχιεπισκοπή του Μακάριου χρειάζεται την Ομογένεια μόνο για να την αρμέγει.

Το Γηροκομείο, που ανήκει στην Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας κι όπου προεδρεύει ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος αυτοπροσώπως και το διοικούν άτομα της απόλυτης εμπιστοσύνης του, έχει γράψει εκεί που δεν πιάνει μελάνι τους κανονισμούς για την υγεία, την αξιοπρέπεια και την προστασία των ηλικιωμένων που φιλοξενεί!  Και το μόνο που κάνει είναι να τους «μαδάει» κανονικά (εκατομμύρια δολάρια από αυτούς και τις οικογένειές τους για να μένουν εκεί –όπως και την κυβέρνηση με τα εκατομμύρια δολάρια επιχορηγήσεις που δίνει στο συγκεκριμένο Γηροκομείο κάθε χρόνο), αδιαφορώντας εντελώς που κινδυνεύει άμεσα και σοβαρά η υγεία και η ασφάλειά τους εκεί μέσα, όπως γράφει στην έκθεσή της η Επιτροπή της κυβέρνησης (My Aged Care).

Δεν υπάρχει κανονισμός που εφαρμόζεται στον τομέα της Φροντίδας Ηλικιωμένων, που να μην τον έχουν παραβιάσει στο Γηροκομείο St Basils Randwick, που είναι και το πιο μεγάλο και πιο καινούργιο του φιλανθρωπικού οργανισμού της Αρχιεπισκοπής, της «Βασιλειάδας»:

Για την προσωπική φροντίδα και τα φάρμακα που δίνονται στους ηλικιωμένους, για τη συμπεριφορά του προσωπικού απέναντι στα γεροντάκια (τα περισσότερα Έλληνες κι Ελληνίδες της πρώτης γενιάς της μετανάστευσης), για τα προσόντα και την εκπαίδευση των υπεύθυνων και των εργαζόμενων στο Γηροκομείο, για το «θάψιμο» των παραπόνων των ηλικιωμένων και των οικογενειών τους κι ένα σωρό άλλα. Συνολικά 36 παραβιάσεις του κανονισμού για τα Γηροκομεία μέτρησαν οι ελεγκτές! Είναι να απορεί  κανείς  πώς δεν τους αφαίρεσαν ακόμα την άδεια λειτουργίας του ιδρύματος (accreditation)!

Πάντως, προς το παρόν και μέχρι να συμμορφωθούν στους κανονισμούς, τους κόβουν την κρατική επιχορήγηση για έξι μήνες για κάθε ηλικιωμένο που θα επιλέξει να μπει στο γηροκομείο της Αρχιεπισκοπής στο Randwick, τους υποχρεώνουν να προσλάβουν με δικά τους έξοδα ειδικό σύμβουλο για τουλάχιστον οχτώ μήνες και να περάσουν όλοι (διοίκηση και προσωπικό) από νέα εκπαίδευση, πάλι με έξοδα του γηροκομείου. Και κάθε 15 μέρες να δίνουν γραπτή και προφορική αναφορά τι έχουν κάνει και τι θα κάνουν το αμέσως επόμενο διάστημα συνεχώς μέχρι τα μέσα Μαρτίου 2022.  Με άλλα λόγια, τους έβαλαν τα δύο πόδια σ’ ένα παπούτσι, μέχρι να κάνουν το περιβάλλον του γηροκομείου ασφαλές και κατάλληλο για τους σχεδόν 200 ηλικιωμένους που ζουν σ’ αυτό.

Φυσικά, τα ΜΜΕ της Ομογένειας με τους «μεγάλους κι επαγγελματίες δημοσιογράφους» δεν πήραν μυρωδιά (ή έκαναν ότι δεν πήραν) για το νέο «χαστούκι» στην Αρχιεπισκοπή μας και τα γηροκομεία της, όμως ο ήχος της καρπαζιάς έφτασε μέχρι την Ελλάδα, όπου η ομογενής δημοσιογράφος Βάσω Μώραλη το έμαθε και φρόντισε να ψάξει το θέμα, δημοσιεύοντάς το σε ελληνική ενημερωτική ιστοσελίδα, στο kosmodromio.gr .

Διαβάστε, λοιπόν, παρακάτω τι μαθαίνουμε μέσω Ελλάδας για τον Οργανισμό «καμάρι» της Αρχιεπισκοπής μας και το κατάντημά του, με κίνδυνο υγείας για όσους τους εμπιστεύονται ακόμα, από το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Ελληνο-Αυστραλής δημοσιογράφου (πρώην διευθύντριας του Ελληνικού Προγράμματος της SBS).  Κι όλα αυτά ενώ ο τουρίστας Αρχιεπίσκοπος Μακάριος (και πρόεδρος της «Βασιλειάδας») συνεχίζει για τρίτο μήνα τις διακοπές του στην Ελλάδα. Κι όπου να ‘ναι αρχίζει κι εδώ στη Μελβούρνη το «μεγάλο πανηγύρι», η δίκη εις βάρος της «Βασιλειάδας» και της Αρχιεπισκοπής για τα 45 γεροντάκια της «Βασιλειάδας» Μελβούρνης που πέθαναν αβοήθητα πέρσι από κορονοϊό!

Κυρώσεις σε Γηροκομείο της «Βασιλειάδας» για άμεσο κίνδυνο υγείας των ηλικιωμένων

Της Βάσως Ε. Μώραλη

Νέο πλήγμα για την Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας και τον μεγαλύτερο οργανισμό της

Νέο ισχυρό πλήγμα δέχθηκε τις τελευταίες εβδομάδες ο μεγαλύτερος φιλανθρωπικός οργανισμός της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, ο Οργανισμός Φροντίδας Ηλικιωμένων «Η Βασιλειάς»/St Basil’s Aged Care, που από πέρυσι «πρωταγωνιστεί» αρνητικά στην Αυστραλία πότε λόγω του ότι κατέχει το θλιβερό ρεκόρ των μεγαλύτερων απωλειών λόγω κορωνοϊού μεταξύ όλων των γηροκομείων της Αυστραλίας και πότε λόγω της αμφιλεγόμενης διαχείρισης κρατικών επιχορηγήσεων πολλών εκατομμυρίων δολαρίων.

Αυτή τη φορά πλήττονται κυρίως το γόητρο και η αξιοπιστία του, όπως και το ταμείο του, καθώς στη μεγαλύτερη, πολυτελέστερη και πιο σύγχρονη μονάδα του (λειτουργεί από τα τέλη του 2017 στο προάστιο Randwick του Σίδνεϊ) επιβλήθηκαν σοβαρές κυρώσεις από αρμόδια κυβερνητική επιτροπή για σωρεία παραβάσεων των κανονισμών λειτουργίας μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων.

«Σε άμεσο και σοβαρό κίνδυνο οι τρόφιμοι»

Τις μέρες που έκλεινε ένας χρόνος από το φονικό πέρασμα της πανδημίας COVID-19 στο Γηροκομείο της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας «Βασιλειάς» στη Μελβούρνη (Ιούλιος – Αύγουστος 2020), η Υπηρεσία για τη Φροντίδα Ηλικιωμένων (“My Aged Care”) της ομοσπονδιακής αυστραλιανής κυβέρνησης έκανε ηχηρή παρέμβαση στη ναυαρχίδα του ίδιου Οργανισμού στο Σίδνεϊ, επιβάλλοντας σοβαρές κυρώσεις και την υποχρέωση εκπλήρωσης αυστηρών όρων αφού διαπίστωσε ότι, λόγω πολλών ελλείψεων και αδυναμιών στη λειτουργία της συγκεκριμένης μονάδας, «οι τρόφιμοί της βρίσκονται εκτεθειμένοι σε άμεσο και σοβαρό κίνδυνο».

Συγκεκριμένα, στις 13 Ιουλίου η αυστραλιανή κυβερνητική υπηρεσία εκδήλωσε την παρέμβασή της με την έκδοση επίσημης «Προειδοποίησης Μη Συμμόρφωσης (σ.σ. προς τη νομοθεσία και τους κανονισμούς), Προειδοποίησης για Συμφωνία (σ.σ. του Γηροκομείου με την κυβερνητική υπηρεσία) και Κυρώσεων στη «Βασιλειάδα» Randwick (σ.σ. εσωτερικό προάστιο του Σίδνεϊ)».

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ακριβώς την εποχή που υπάρχει νέα ανησυχητική έξαρση της πανδημίας στην Αυστραλία -και ιδιαίτερα στην Πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας (με πρωτεύουσα το Σίδνεϊ), όπου εδρεύει το προαναφερθέν Γηροκομείο (μαζί με άλλες πέντε μονάδες του ίδιου Οργανισμού). Κι ακόμα χειρότερα, τη στιγμή που εδώ και 12 μήνες έχει κλονιστεί ισχυρά η εμπιστοσύνη των Ελληνο-Αυστραλών προς τη μεγαλύτερη «αλυσίδα» φροντίδας ηλικιωμένων της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, ύστερα από όσα τραγικά διαδραματίστηκαν στη «Βασιλειάδα» Fawkner Μελβούρνης, προκαλώντας την άμεση κρατική παρέμβαση στη λειτουργία του Γηροκομείου αυτού πέρυσι και τη διενέργεια εκτεταμένης έρευνας για τον εντοπισμό αιτιών και καταλογισμό ευθυνών για την τραγωδία από ειδικώς ορισθείσα από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση «Βασιλική Επιτροπή» (Royal Commission). Το πόρισμα της ιατροδικαστικής έρευνας της Επιτροπής αναμένεται από μήνα σε μήνα.

Η εν λόγω μονάδα ηλικιωμένων, St Basil’s Randwick, αποτελεί, όπως προαναφέραμε, τη ναυαρχίδα του Οργανισμού «Βασιλειάς» της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, καθώς είναι η πιο καινούργια, η πιο πολυτελής και η πιο πολυδύναμη μονάδα του μεγαλύτερου Φιλανθρωπικού Ιδρύματος της Εκκλησίας μας στους Αντίποδες. Ανήκει επί μέρους στη «Βασιλειάδα» Νέας Νότιας Ουαλίας και Περιφέρειας Πρωτευούσης (New South Wales & Australian CapitalTerritory/NSW-ACT), που με τη σειρά της εκπροσωπεί το πιο σημαντικό τμήμα της παναυστραλιανής αλυσίδας Γηροκομείων και Γηριατρείων της Αρχιεπισκοπής (που διαθέτει εδώ και δεκαετίες ανάλογες μονάδες σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Αυστραλίας). Ο Οργανισμός, εκτός από τις σημαντικές εισφορές που καταβάλλουν οι τρόφιμοί του για τη διαμονή τους στις μονάδες του, εισπράττει κάθε χρόνο πολλά εκατομμύρια δολάρια ως επιδοτήσεις από την αυστραλιανή κυβέρνηση (η οποία καταβάλλει ένα σημαντικό ποσό -περίπου $50-60/σχεδόν 30-35 ευρώ- για κάθε τρόφιμο, σε καθημερινή βάση).

Απόκρυψη ελέγχου και κυρώσεων

Ύστερα από ενδελεχή έλεγχο που διενήργησαν κυβερνητικοί υπάλληλοι στη «Βασιλειάδα»/St Basil’sRandwick τις προηγούμενες εβδομάδες, διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις σε οκτώ καίριους τομείς λειτουργίας του συγκεκριμένου Γηροκομείου. Όπως επισημαίνεται στο πόρισμα του ελέγχου, τα αποτελέσματα και οι υποδείξεις του οποίου είναι αναρτημένα συνοπτικά στην επίσημη ιστοσελίδα της κυβερνητικής Υπηρεσίας:

«Η Επιτροπή Ποιότητας και Ασφάλειας Φροντίδας Ηλικιωμένων διαπίστωσε ότι υπάρχει άμεσος και σοβαρός κίνδυνος για την ασφάλεια, την υγεία ή την ευζωία των τροφίμων, προς τους οποίους ο εγκεκριμένος πάροχος (σ.σ. «Βασιλειάδα» Randwick) προσφέρει υπηρεσίες φροντίδας».

Οι τομείς στους οποίους εντοπίστηκαν ελλείψεις και αδυναμίες από την Επιτροπή είναι:

  1. Αξιοπρέπειας και (δικαιώματος) Επιλογής των δικαιούχων της φροντίδας (παραβάσεις σε τρεις ενότητες υποχρεώσεων/κανονισμών).
  2. Συνεχούς εκτίμησης κατάστασης και σχεδιασμού με τους τροφίμους (σε πέντε ενότητες).
  3. Προσωπικής και κλινικής φροντίδας (σε επτά ενότητες).
  4. Υπηρεσιών και υποστήριξης για καθημερινή διαβίωση ( σε επτά ενότητες).
  5. Περιβάλλοντος (σ.σ. προσφοράς) υπηρεσιών του Οργανισμού (σε δύο ενότητες).
  6. Κριτικής και Παραπόνων (σε τέσσερις ενότητες).
  7. Τμήματος Προσωπικού (σε τρεις ενότητες).
  8. Διοίκησης Οργανισμού (σε πέντε ενότητες).

Εξαιτίας αυτών των παραβάσεων σε κρίσιμους τομείς για τη λειτουργία του εν λόγω Γηροκομείου, στο οποίο οι τρόφιμοι καταβάλλουν υψηλές χρηματικές εγγυήσεις και αξιόλογη ημερήσια αποζημίωση για να εξασφαλίσουν ένα δωμάτιο (γίνεται ειδική αναφορά παρακάτω), η κυβερνητική επιτροπή επέβαλε τις παρακάτω κυρώσεις και όρους, απαιτώντας την άμεση ανταπόκριση της διοίκησης της μονάδας και του Οργανισμού «Βασιλειάς»:

«Ο εγκεκριμένος πάροχος (σ.σ. το Γηροκομείο) δεν δικαιούται να λαμβάνει ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις για κάθε νέο τρόφιμο για μια περίοδο έξι (6) μηνών.

(Το Γηροκομείο) να διορίσει, με δική του δαπάνη, έναν ειδικό σύμβουλο για να το βοηθήσει να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του. Ο διορισμός αυτός πρέπει να έχει γίνει έως τις 19 Ιουλίου 2021 και να διαρκέσει για μία περίοδο τουλάχιστον οκτώ (8) μηνών, με λήξη την 13ηΜαρτίου 2022.

Να εξασφαλίσει, με έξοδά του, εκπαίδευση για τα στελέχη, τους εργαζομένους και τους συνεργάτες του όπως εξειδικεύεται παρακάτω και να αποδείξει ότι έχει προσφέρει αυτή την εκπαίδευση/επιμόρφωση. Η εν λόγω εκπαίδευση πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον: την καλύτερη πρακτική χρήσης περιοριστικών μεθόδων (συμπερ. περιορισμού με χρήση φαρμάκων) στη φροντίδα ηλικιωμένων, διαχείριση πίεσης και τραυματισμού, διαχείριση πτώσεων, διαχείριση συμπεριφοράς και σχεδιασμό κλινικής φροντίδας.

Έως τις 19 Ιουλίου 2021 το Γηροκομείο πρέπει να προμηθεύσει την Επιτροπή με έναν έγγραφο σχεδιασμό εκπαίδευσης και με γραπτά τεκμήρια επιτυχούς ολοκλήρωσης της ενδεδειγμένης εκπαίδευσης έως τις 13 Μαρτίου 2022.

Να συμμετάσχει ανά 15ήμερο σε τηλεδιασκέψεις με την Επιτροπή και να προετοιμάζει ανά 15ήμερο μία έγγραφη αναφορά, ώστε να επιτρέπει στην Επιτροπή να παρακολουθεί την πρόοδο του παρόχου κατά την επιστροφή του στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

Η Επιτροπή Ποιότητας και Ασφάλειας Φροντίδας Ηλικιωμένων θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις προσφερόμενες υπηρεσίες καθ’ οδόν προς τη συμμόρφωση του παρόχου (με τους κανονισμούς)».

Αν και η επίσημη Προειδοποίηση της Επιτροπής προς τη «Βασιλειάδα» Randwick γνωστοποιήθηκε στη διοίκηση του Γηροκομείου στις 13 Ιουλίου, ενώ οι τρόφιμοι και οι συγγενείς τους ειδοποιήθηκαν επίσημα για τη συγκεκριμένη εξέλιξη στις 22 Ιουλίου -όπως αναφέρεται στην προαναφερθείσα επίσημη ιστοσελίδα της Υπηρεσίας για τη Φροντίδα Ηλικιωμένων- εν τούτοις κανείς στην Ομογένεια της Αυστραλίας (πλην των ήδη φιλοξενουμένων τροφίμων και των οικογενειών τους) δεν έχει λάβει γνώση της σοβαρής αυτής εξέλιξης. Η οποία δυνητικά μπορεί να επηρεάσει την επιλογή (ή μη) του εν λόγω Γηροκομείου από έναν αριθμό ηλικιωμένων και ευάλωτων Ομογενών μας ή από τις οικογένειές τους. Η μεν «Βασιλειάδα» και η Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας αγνόησαν (απέκρυψαν;) το γεγονός, τα δε ομογενειακά ΜΜΕ της Αυστραλίας δεν δημοσίευσαν ούτε μία αράδα για το θέμα…

Δεν εκτιμήθηκε ως άξιο λόγου, δηλαδή, το γεγονός ότι σχεδόν δύο εκατοντάδες τρόφιμοι της «Βασιλειάδας» (στην πλειονότητά τους Ομογενείς μας, Έλληνες και Ορθόδοξοι), σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη υγειονομικά περίοδο, υπόκεινται «σε άμεσο και σοβαρό κίνδυνο υγείας, ασφάλειας και ευζωίας» μέσα στον μεγαλύτερο φιλανθρωπικό Οργανισμό της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας που χρυσοπληρώνουν οι ίδιοι ή οι οικογένειές τους –κι όπου προεδρεύει ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ. Μακάριος Γρινιεζάκης.

Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι στο εν λόγω Γηροκομείο, με τα 186 δωμάτια και σουίτες (που κοστίζουν σε κάθε τρόφιμο από $99 μέχρι $221/ημέρα και καταβολή εγγύησης προκαταβολικά από $900.000 μέχρι $2.000.000/1.250.000 ευρώ-ανάλογα με τον τύπο του δωματίου), είχαν επιβληθεί και προ διετίας -λίγο μετά την έναρξη της λειτουργίας του- κυρώσεις και υποχρέωση συμμόρφωσης σε μια σειρά όρων από την ίδια Επιτροπή. Και αν τότε η διοίκηση του Οργανισμού μπορούσε να επικαλεστεί τον μικρό χρόνο λειτουργίας του και τυχόν έλλειψη εμπειρίας, για την πρόσφατη εξέλιξη με τις κρίσιμες (κι επικίνδυνες για τους τροφίμους) ελλείψεις τι δικαιολογία άραγε μπορεί να προβάλει;

Τρισάγια, αλλά και δίκη για τα θύματα

Η περυσινή τραυματική εμπειρία με την απώλεια 45 ηλικιωμένων από κορωνοϊό στη «Βασιλειάδα» της Μελβούρνης (όπου νόσησαν συνολικά 94 σε σύνολο 117 τροφίμων και 94 εργαζόμενοι σε σύνολο 120) φαίνεται πάντως ότι δεν απασχόλησε και δεν προβλημάτισε σοβαρά την Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας. Ούτε το ότι μετά την επαναλειτουργία του Γηροκομείου στη Μελβούρνη το εμπιστεύθηκαν μόλις 45 άτομα για να επιστρέψουν εκεί. Ούτε καν το ότι ο Οργανισμός (και, κατά συνέπεια, η Αρχιεπισκοπή) απειλείται με ιλιγγιώδη ποσά αποζημιώσεων για τους θανάτους και τη νόσηση δεκάδων ηλικιωμένων τροφίμων πέρυσι στη μονάδα της Μελβούρνης, καθώς ένας αριθμός στενών συγγενών των θυμάτων έχουν ασκήσει ομαδική αγωγή στο Πρωτοδικείο της Βικτώριας/Μελβούρνης. Η εν λόγω αγωγή (που σύμφωνα με πληροφορίες μας είναι προπομπός και για άλλες αγωγές στο μέλλον) πρόκειται να εκδικαστεί προσεχώς, με την Αρχιεπισκοπή και τον επικεφαλής της να μην έχουν κάνει την παραμικρή ουσιαστική κίνηση εξωδικαστικής συνδιαλλαγής και ειρήνευσης με τους συγγενείς που έχασαν τους αγαπημένους τους.

Ούτε μία συνεδρίαση για συντονισμό

Αξιοπρόσεκτο είναι ότι μέσα στους 25 μήνες της θητείας του νυν Αρχιεπισκόπου Μακαρίου -εκ των οποίων οι 17 εντός πανδημίας, που απείλησε και «θέρισε» ιδιαίτερα τις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων σε όλο τον κόσμο- δεν επιδείχθηκε κάποια ιδιαίτερη ευαισθησία ή επιμέλεια, ώστε να συνεδριάσουν (είτε με φυσική παρουσία γύρω από ένα κοινό τραπέζι είτε, έστω, διαδικτυακά) οι πέντε επικεφαλής των κατά τόπους Διοικητικών Συμβουλίων του Οργανισμού «Βασιλειάς» απ’ όλη την Αυστραλία υπό τον φυσικό καθοδηγητή τους (και Πρόεδρο του Οργανισμού παναυστραλιανά) Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Ο οποίος φαίνεται ότι δεν έκρινε απαραίτητο να εξεταστούν οργανωμένα και ενδελεχώς οι πρωτοφανείς προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα Γηροκομεία επί πανδημίας, να δώσει οδηγίες ως ο ανώτατος «προϊστάμενος» του Οργανισμού και να χαραχτεί κοινή γραμμή για τη συντονισμένη διαχείριση της κατάστασης σε όλες τις μονάδες της «Βασιλειάδας» ως σύνολο. Ακόμα και μετά την τραγωδία που έπληξε τη «Βασιλειάδα» της Μελβούρνης και συγκλόνισε την Ομογένεια της Αυστραλίας, μια τέτοια κοινή συνεδρίαση για εξέταση των επιπτώσεων της πανδημίας και λήψη κοινών μέτρων, ώστε να θωρακιστούν τα Γηροκομεία της Αρχιεπισκοπής και να μην υπάρξει ενδεχόμενο δραματικής επανάληψης όσων είχαν συμβεί ήδη στη Μελβούρνη, μάλλον θεωρήθηκε περιττή από πλευράς Αρχιεπισκοπής.

Επίσης, το ζήτημα της απώλειας τόσων ζωών Ομογενών μας (και μελών του ποιμνίου της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας) μέσα σε ένα Ίδρυμα της απόλυτης ευθύνης της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, καθώς και τυχόν τρόποι αποτροπής τέτοιας τραγωδίας στο μέλλον, δεν απασχόλησε καν το (κολοβό) Αρχιεπισκοπικό Συμβούλιο που συγκάλεσε ο Αρχιεπίσκοπος κ. Μακάριος Γρινιεζάκης -με το δράμα της «Βασιλειάδας» της Μελβούρνης ακόμα νωπό- στο τέλος Σεπτεμβρίου 2020, παρά μόνο για να εκφραστεί η λύπη του επικεφαλής της Αρχιεπισκοπής και των μελών του Συμβουλίου για τις απώλειες.

Καλούνται, λοιπόν, τώρα η Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας και οι υπεύθυνοι του διοικητικού συμβουλίου της «Βασιλειάδας» στη Νέα Νότια Ουαλία να διαχειριστούν τις δυσμενείς επιπτώσεις της νέας κρατικής παρέμβασης και να ξαναβάλουν σε κανονική «ρότα» τη ναυαρχίδα τους στο Randwick, προτού η πλημμελής συμμόρφωση διοίκησης και εργαζομένων στους κανονισμούς στοιχίσει ακριβά στην υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων του Γηροκομείου που τους εμπιστεύθηκαν ή επιφέρει ακόμα βαρύτερες κυρώσεις.

Το βέβαιο είναι, όμως, ότι η νέα σοβαρή παρέμβαση του αυστραλιανού κράτους στη λειτουργία ενός πρότυπου -έως πρόσφατα- Οργανισμού της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, της «Βασιλειάδας», πλήττει κατάφωρα το γόητρο και την αξιοπιστία της, ενώ εκθέτει και τον ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας. Αφού με δική του επιλογή διορίστηκε προ 11μήνου ως νέος Διευθύνων Σύμβουλος του εν λόγω Οργανισμού ο μη σχετικός με τη φροντίδα ηλικιωμένων ομογενής Σπύρος Στάβης (με θητεία σε αστικό σχεδιασμό και πολεοδομία), ο οποίος επιπλέον έχει παραπεμφθεί από τον περασμένο Μάρτιο από την Ανεξάρτητη Επιτροπή κατά της Διαφθοράς Νέας Νότιας Ουαλίας στον αρμόδιο Εισαγγελέα της Ν.Ν.Ο. με επίσημη υπόδειξη για δίωξή του για σοβαρές υποθέσεις διαφθοράς και κατάχρησης της (προηγούμενης) θέσης του ως Διευθυντής Πολεοδομίας δήμου του Σίδνεϊ.

Και, σίγουρα, όλη η Ομογένεια της Αυστραλίας αναμένει με έκδηλο ενδιαφέρον την προσεχή έναρξη της εκδίκασης της ομαδικής αγωγής τουλάχιστον επτά συγγενών των ηλικιωμένων, που εκτέθηκαν με θανατηφόρο αποτέλεσμα στον κορωνοϊό μέσα στη «Βασιλειάδα» Fawkner, κατά του Γηροκομείου και της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας ενώπιον των δικαστών του Πρωτοδικείου της Βικτώριας (Μελβούρνη).

________________________________________________________________________________________________________________________

Η Βάσω Ε. Μώραλη, δημοσιογράφος και νομικός, υπήρξε η πρώτη ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην Αυστραλία (1989-1994) και 

πρώην διευθύντρια του Ελληνικού Προγράμματος της Κρατικής Πολυεθνικής Ραδιοτηλεόρασης Αυστραλίας SBS (2011-2015).

Featured

Σφήνες……. @….. Σφηνάκια

Σ φ ή ν ε ς @ Σ φ η ν ά κ ι α

Γράφει ο Κώστας Λιακούρης

23 – 10 – 2021

Φοβερά πράγματα συμβαίνουν δίπλα μας, και περνάνε απαρατήρητα. Τα περισσότερα τουλάχιστον απ’ αυτά. Ένα παλικάρι δικό μας, από πλούσια οικογένεια έχει φάει μέχρι τώρα, μισό εκατομμύριο δολάρια στην κόκα. Όχι στην κόκα κόλα, αλλά στην κοκαΐνη. Έτσι λένε όσοι τον ξέρουν από κοντά. Μάλιστα κυρίες και κύριοι. Μισό δις, σε δολάρια λέω, έφαγε το παλληκάρι τα τρία τελευταία χρόνια, στην μαρμαρόσκονη.

Δικά του βέβαια τα λεφτά, και ότι θέλει τα κάνει. Εκεί κανένα πρόβλημα. Μιλάμε τώρα στην γλώσσα των κοκάκηδων. Αυτών που πίνουν την κόκα. Την αγγελόσκονη, όπως την αποκαλούν στα στέκια της διακίνησης. Την σκόνη των αγγέλων. Που σε κάνουν άγγελο με φτερά και πετάς και σπρηντάρεις σ’ άλλους κόσμους. Στης μαστούρας τους κόσμους.

Έτσι λοιπόν, και είσαι της αρχιεπισκοπής, δηλαδή του μεγάλου σωματείου, της μεγάλης σχολής που λένε της κοκαΐνης, θες μόνο για πάρτι σου, πάνω από πέντε τζε την ημέρα. Για υπολόγισέ τα τώρα και βάλτα κάτω. Από 200, μέχρι 300  δολάρια πωλείται η «καθαρή γραμμή» στο κάθε νταλαβέρι. Το κάθε γραμμάριο, για να το πω πιο αναλυτικά, δηλαδή. Το τζε βγαίνει από το G, το αρχικό του γραμμαρίου. Πίνει ο άλλος, σου λέει, τρία τζε, δηλαδή τρεις γραμμές. Τόσο θέλει, τόσο πληρώνει στο βαποράκι. Ο τύπος όμως, που λέγαμε, θέλει πάνω από πέντε γραμμές την ημέρα και τι γραμμές; Όχι του ενός δάκτυλου, αλλά υπερενισχυμένες σαν παλαμάρι.

Γι’ αυτό υπολογίζω, ότι ξηγήθηκε μέχρι τώρα, μισό δις δολάρια, τα τρία τελευταία χρόνια, που έμπλεξε με τις σκόνες. Γιατί αυτό θέλει. Όλη την ημέρα να είναι μαστούρης. Η καλύτερη του. Λιώμα. Αυτό γουστάρει. Αυτό πληρώνει. Τον αιθέρα. Με τον αιθέρα, το πρώτο πράμα, το άλφα διαλογής, έχει απαιτήσεις το παλληκάρι. Να του φύγουν τα προβλήματα. Να πάνε να πηδηχτούν όλοι οι άλλοι. Εμένα αφήστε με στον κόσμο μου. Και να του ανοίξει η διαύγεια. Να φτιαχτεί, ρε παιδί μου.

Και αν οι άλλοι δίπλα του σκοτώνονται, πλακώνονται στα μπινελίκια, ας τραβήξουν και μαχαίρια, αυτός στον κόσμο του. Αυτός να γελάει. Την βρίσκει, όπως την βρίσκει ο άλλος με το ποτό του. Μόνο βαστάτε Τούρκοι τ’ άλογα, να μην του φύγει η μαστούρα. Μην του έρθει η χαρμάνα. Γιατί κάποτε τα «έτοιμα λεφτά» τελειώνουν. Θα πεθάνει επί τόπου μετά από στέρηση. Φοβερά πράγματα. Απίστευτα. Δίπλα μας, και δίπλα σας όλα αυτά.

Έγινα μάρτυρας ενός διαλόγου μέσα στην εκκλησία. Αλήθεια, αναρωτήθηκε ένας πιτσιρικάς, σε κάποιον άλλον νεαρό, που βρέθηκαν για πρώτη φορά με το σχολείο τους στην Εκκλησία. Γιατί οι παπάδες ντύνονται γυναικεία; Το ράσο είναι μια ολόσωμη φούστα, όχι σακάκι και παντελόνι. Γιατί, λοιπόν, η ιερατική ενδυμασία να μοιάζει περισσότερο με γυναικεία. Δεν πρόλαβε να δώσει την κατάλληλη ερμηνεία στο συγκεκριμένο ζήτημα. Μήπως και το παπαδαριό δεν γνωρίζει τη σωστή απάντηση. Σιγά, που θα μας την έλεγε αν την γνώριζε.

Στην κυρία Ντόρα Μπακογιάννη παρουσιάστηκε καρκίνος, ευτυχώς σε πολύ αρχικό στάδιο κι αυτό δίνει βάσιμες ελπίδες στην καταπολέμηση του χτικιού. Μην υποτιμάμε όμως τον καρκίνο. Νικιέται, αλλά η ήττα του καρκίνου δεν πιστώνεται πάντα στον ασθενή. Ότι αυτός νίκησε. Στο παιχνίδι και σε μεγάλο βαθμό είναι και η επιστήμη. Και στην περίπτωση της κυρίας Μπακογιάνη, πολύ περισσότερο, γιατί είναι ένα όνομα πασίγνωστο και αξιοσέβαστο. Στο τελευταίο διάστημα που παρακολουθώ τα νέα, ακούστηκαν ευχές του τύπου είναι αγωνίστρια, είναι μαχήτρια, κ,λ,π. Καμιά αντίρρηση.

Αυτός που χάνει τη μάχη με τον καρκίνο, και την κάθε άλλη μοχθηρή αρρώστια που σε κάποιες φάσεις δεν παίζεται, συμβαίνει διότι ο αγώνας είναι άνισος. Δεν σημαίνει πως ο ασθενής είναι μοιρολάτρης, σήκωσε τα χέρια και παραδόθηκε ή τα περίμενε όλα από τον Θεό και τον άγιο Φανούριο. Μην υποτιμούμε τον καρκίνο στις θανατηφόρες μορφές του. Υπάρχουν και οι εκδηλώσεις της ασθένειας που αντιμετωπίζονται.

Στην αναμέτρηση, όμως, με τον καρκίνο, αυτός είναι που ορίζει την πορεία, την εξέλιξη της υγείας του, αλλά και το φινάλε. Όχι ο ασθενής. Πολύ σωστά λοιπόν παρατηρεί η 67χρονη σήμερα γιαγιά Ντόρα Μπακογιάννη πως πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον καρκίνο και να μην το βάζουμε κάτω. Να έχουμε το σθένος να συνεχίζουμε τη ζωή και να της δίνουμε ένα άλλο νόημα.

Αλφόνσο -Αλ- Καπόνε. Θρύλος στην Αμερική. Γκάγκστερ, αδιάφορο αυτό. Σημασία έχει ότι είναι ένα όνομα αξέχαστο και μοναδικό στον τομέα του. Ιταλικής καταγωγής βέβαια, ο οποίος γεννήθηκε Ιανουάριο του 1899 και πέθανε Ιανουάριο του 1947. Ήταν μόλις 48 ετών, όταν τον γάζωσαν με σφαίρες. 

Έγινε πριν κάποιες μέρες, μια δημοπρασία προσωπικών αντικειμένων του αρχιεγκληματία Αλ Καπόνε,  Το όνομα του, δηλαδή, ο θρύλος του πουλάει ακόμα και σήμερα. Όλη περιουσία του Αλ Καπόνε είναι κληρονομιά στη νεαρότερη εγγονή του, η οποία χοντροκονόμησε. Πόσα; Τόσα όσα αν αφαιρέσεις από το ποσό των τριών εκατομμυρίων δολαρίων (!!!) λεμονάδες, πορτοκαλάδες, λοιπά έξοδα και τα κερατιάτικα που νόμιμα πήραν οι διοργανωτές της δημοπρασίας.

Συνολικά εκτέθηκαν 174 πράγματα και πραγματάκια του μεγάλου Άλ Καπόνε.Ένα πιστόλι πουλήθηκε 860.000 δολάρια. Πόσο να κάνει καινούργιο; Ναι, αλλά αυτός που το απέκτησε έχει να λέει πως δεν είναι όποιο και όποιο σιδερικό… Του Αλ Καπόνε ήταν. Και που ξέρεις; Ίσως το χτύπησε στη δημοπρασία, το χρυσοπλήρωσε για να κονομήσει. Δηλαδή; Να το μεταπουλήσει. Όλα γίνονται στον κόσμο του χρήματος. Το αγόρασε 860 χιλιάρικα, γιατί αύριο μεθαύριο, να μην το πουλήσει 2 εκατομμύρια; Γιατί όχι ξαναρωτάω; Στη φώτο το πιστόλι του Αλ Καπόνε που αποκτήθηκε με 860 χιλιάρικα Αμερικάνικα δολάρια. 

Μαθαίνω ότι τουλάχιστον 2 μαγαζιά στην περιοχή του Oakleigh, βάζουν λουκέτο από την Δευτέρα 25 Οκτωβρίου, επειδή οι ιδιοκτήτες τους  αρνούνται να εμβολιαστούν εναντίον του Κορονωϊού. Δικαίωμα του  καθενός να ελέγχει το σώμα του, τι θέλει και τι δεν θέλει. Έλα όμως που και ο κόσμος θέλει να έχει μια σιγουριά, όταν πηγαίνει είτε για φαγητό, είτε για έναν καφέ. Πραγματικά έχουμε μπλέξει με τον ιό, και να δούμε πως θα ξεμπλέξουμε. Αν τελικά το καταφέρουμε και ξεμπλέξουμε. 

Δύο τραγικά περιστατικά έγιναν στην Ελληνική μας παροικία τις τελευταίες ημέρες. Πιο συγκεκριμένα, μια γυναίκα που βρισκόταν σε γηροκομείο, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για μια ακτινογραφία επειδή είχε πέσει κάτω. Όπως είπαν οι δικοί της άνθρωποι, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο περισσότερο για προληπτικούς λόγους. Επειδή στο νοσοκομείο υπήρχε πολύ κίνηση, οι υπεύθυνοι του νοσοκομείου, αποφάσισαν να την κρατήσουν μέσα το βράδυ, και το επόμενο πρωϊνό θα προχωρούσαν στην ακτινογραφία. 

Το ίδιο βράδυ, η γυναίκα σηκώθηκε ξημερώματα από το κρεββάτι της, για να πάει στην τουαλέτα. Μέσα στην τουαλέτα, έχασε την ισορροπία της, και έπεσε κάτω. Την βρήκαν το πρωί οι νοσοκόμες με σπασμένο τον λαιμό της. Την έβαλαν στο χειρουργείο για να δουν τι μπορούσαν να κάνουν, αλλά οι γιατροί αποφάσισαν, ότι δεν υπήρχε θεραπεία, και της έβαλαν έναν νάρθηκα για να της κρατάει το χέρι σε μια σταθερή θέση. Οι πόνοι όπως έμαθα από συγγενικό της πρόσωπο, ήταν αφόρητοι. Μεγάλωσαν τις δόσεις της μορφίνης και μέσα σε 3 μέρες η γυναίκα πέθανε.

Μια άλλη περίπτωση που μου έγινε γνωστή, ήταν και η περίπτωση μια άλλης Ελληνίδας, που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, με ναυτίες και εμετούς. Αποφασίστηκε να την κρατήσουν μέσα για περισσότερες εξετάσεις. Η γυναίκα διαγνώστηκε με καρκίνο στον εγκέφαλο. Δεν είχε πολύ χρόνο ζωής μπροστά της. Όταν οι δικοί της πήγαν να την δουν στο νοσοκομείο, διεπίστωσαν, ότι δεν είχε ούτε τα χρυσαφικά που φόραγε πάντα επάνω της, ούτε μια χρυσή καδένα με έναν σταυρό, καθώς επίσης την βέρα της , ένα δακτυλίδι και το ρολόϊ της.

Οι συγγενείς υπέθεσαν, ότι της τα είχαν κρατήσει για προληπτικούς λόγους. Όταν όμως ρώτησαν γι’ αυτά, κανένας δεν ήξερε τίποτα. Η γυναίκα μετά από λίγες ημέρες πέθανε, και την ίδια στιγμή τα χρυσαφικά της δεν βρέθηκαν ποτέ. Λυπηρό πολύ, και ταυτόχρονα προβληματικό, αν κάποιοι τα αφαίρεσαν με μια δικαιολογία και στην συνέχεια τα «εξαφάνισαν»….

Κυρία, παντρεμένη, και ταυτόχρονα πολύ ερωτευμένη, όχι πάντως με τον άντρα της, ξοδεύει απίστευτα ποσά σχεδόν καθημερινά για τον εαυτό της. Παρόλο ότι πριν λίγο διάστημα, έγινε και γιαγιά, εντούτοις δεν αποφεύγει τις αταξίες, με αποτέλεσμα να έχουν αρχίσει πολλοί ψίθυροι στην οικογένεια και όχι μόνο. Τυχερός βέβαια ο «εραστής» που αν και σχεδόν νεοφερμένος περνάει ζωή και κότα με την κυρία, που τον χαρτζιλικώνει καθημερινά. Και αυτός βέβαια φροντίζει πάντα, να της αγοράζει δωράκια, με τα… δικά της λεφτά. Κάτι είναι και αυτό.

Θα έλεγα ότι είναι μια συνηθισμένη ιστορία, από τις καθημερινές που συμβαίνουν δίπλα μας. Έλα όμως που τα πράγματα έχουν ξεφύγει και τώρα ακούγεται, ότι η κυρία θέλει να φύγει από το σπίτι της και να πάει να μείνει με τον εραστή της, σε άγνωστες πολιτείες. Μάλλον θα έχουμε και συνέχεια στην υπόθεση.

Και για να ηρεμίσουμε και λίγο, με όλα όσα συμβαίνουν δίπλα μας, υπάρχει και μια καλή είδηση. Δύο αδέρφια, από τα γνωστότερα της παροικίας μας, και επιχειρηματίες ταυτόχρονα, αποφάσισαν να δώσουν τόπο στην οργή, και να ξεχάσουν τα περασμένα. Η κόντρα τους, είχε φτάσει στα δικαστήρια, οι οικογένειες δεν μιλιόντουσαν αλλά τελικά βρέθηκε η χρυσή τομή, και ησύχασαν όλοι. Και ο λόγος της αντιπαλότητας, κάποια ξεχασμένα… χωράφια στην Ελλάδα, και μια κασετίνα, με χρυσές λίρες που είχε βρεθεί στα χέρια του ενός, και την διεκδικούσαν και μερικοί άλλοι. Τέλος καλό, όλα καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.

================================================================================

18 – 10 – 2021

Έχουμε χάσει φίλοι μου τ’ αυγά και τα καλάθια. Περπατάμε στους δρόμους της Μελβούρνης και παραμιλάμε. Μας χαιρετάει κάποιος και προσπαθούμε να καταλάβουμε χρησιμοποιώντας μαντικές ικανότητες, για να καταλάβουμε ποιος ήταν τέλος πάντων αυτός που μας χαιρέτησε. Και όλα αυτά, εξ’ αιτίας του Κορονωϊού.

Όσοι βέβαια πίστευαν ότι μπόρα είναι και θα περάσει, μάλλον έχουν διαψευστεί, αφού βλέπουν πλέον ότι η μπάλα έχει χαθεί, και μαζί μ’ αυτή και εκατομμύρια αθώες ψυχές, που έφυγαν από δίπλα μας, χωρίς ποτέ να καταλάβουν το γιατί. Τελικά η μπόρα δεν ξεπεράστηκε και συνεχίζεται με χιλιάδες κρούσματα καθημερινά. Εντός και εκτός Αυστραλίας.

Τα είχαμε χύμα, μας τα έστειλε η δημαρχία του Oakleigh και τσουβαλάτα. Ξεκίνησε και επίσημα πλέον η απαγόρευση του τσιγάρου στο κεντρικότερο σημείο της περιοχής, και ο κόσμος για άλλη μια φορά διχάστηκε. Καπνίζοντες και μη καπνίζοντες σε μια μάχη χωρίς τέλος. Κάποιοι ξήλωσαν τις ταμπέλες, κάποιοι άλλοι τις έβαψαν μαύρες, και κάποιοι άλλοι ζητούν τα κεφάλια της δημαρχίας στο… πιάτο.

Μια κυρία, από τις πολύ γνωστές και από τις πολύ ‘‘έξαλλες‘‘ της παροικίας μας, γενικά μιλάμε τώρα, αποφάσισε τώρα στα άντα φεύγα της, να γκομενιάσει με νεαρό άντρα που ήρθε πρόσφατα από την Ελλάδα. Αιτία όπως λένε οι κακές γλώσσες στο Oakleigh, ήταν μια άλλη νεαρή γυναίκα, που είχε ξελογιάσει τον δικό της…. άντρα. Μάταια ο άντρας της προσπαθούσε να της αλλάξει σχέδια, αφού η κυρία ήταν αποφασισμένη για όλα: Ακόμη και να φύγει με τον εραστή της σε άγνωστα μέρη ή, ακόμη και σε άγνωστες πολιτείες. Είναι αυτό που λέμε, γεροντοκαψούρα αγάπη μου.

Και ενώ ακόμη μέχρι στιγμής, που γράφονται αυτές οι γραμμές, τα ταξίδια στην Ελλάδα από και προς, και όχι μόνο φυσικά, έχουν μπει στην αναμονή, κάποιοι γνωστοί συμπάροικοι, που έφυγαν υποτίθεται για μπίζνες, περνάνε ζωή και κότα με την γκόμενα. Έλα όμως που κάποια σύζυγος έμαθε από συγγενικό της πρόσωπο στην Ελλάδα, πως ο άντρας της καλοπερνάει και μάλιστα με πανέμορφη νεαρή συντροφιά.

Θέλω να είμαι από μια καλή μεριά στο αεροδρόμιο, όταν η κυρία με τα παιδιά της, θα τρέξει να υποδεχτεί τον άντρα της με λουλούδια, που θα του τα πετάει μόλις κάνει την εμφάνισή του στην έξοδο του αεροδρομίου, και μάλιστα χωρίς να τα βγάλει από τα… γλαστράκια. Η εκδίκηση σε όλο της το μεγαλείο.

Η υποχρεωτική κλεισούρα στην παροικία μας, εξ’ αιτίας του Κορονωϊού, άφησε πολλές άσχημες πληγές, σε αρκετές οικογένειες. Πληροφορήθηκα, ότι τουλάχιστον 5 νεαρά παιδιά, έδωσαν τέλος στην ζωή τους, ενώ πολλά ζευγάρια χώρισαν, επειδή δεν άντεχαν αυτή την κατάσταση. Μάλιστα ένας από τους αυτόχειρες, που τον παράτησε η γυναίκα του και έφυγε «μάλλον με κάποιον άλλον», δεν το άντεξε, πήγε στο σπίτι των γονιών του και έδωσε τέλος στην ζωή του, με την καραμπίνα που φύλαγε ο πατέρας του μέσα στην ντουλάπα. Παιχνίδια της μοίρας.

Λένε ότι όσο γερνάει ο άνθρωπος αρχίζει και το χάνει. Προσωπικά δεν έχω καμιά αμφιβολία γι’ αυτό, αφού βλέπω καθημερινά στους δρόμους που συχνάζει ο Ελληνισμός, του κόσμου τα παράξενα. 70άρης επιχειρηματίας, βάφει τα μαλλιά του κατάμαυρα, για να δείχνει πιο νέος. Έτσι τουλάχιστον λέει στους δικούς του.

Κάποιος άλλος τρέχει σε γυμναστήρια, που συχνάζουν και αρκετές πιτσιρίκες, για να κάνει βάρη, με την ελπίδα να «τσιμπήσει» κάποια απ’ αυτές, που η μεγαλύτερη θα μπορούσε να ήταν και εγγονή του. Φαίνεται όμως ότι πολύ λίγο τον νοιάζει, όταν οι περισσότεροι μέσα στο γυμναστήριο γελάνε μαζί του, αφού έχουν καταλάβει, τον λόγο των επισκέψεων στο γυμναστήριο.

Πασίγνωστο ζευγάρι της παροικίας μας χώρισαν πλέον τα τσανάκια τους και τράβηξαν ξεχωριστούς δρόμους. Η κυρία στην Ελλάδα, και ο κύριος στην Μελβούρνη. Βέβαια οι κακές γλώσσες λένε, ότι και οι δυο ήθελαν να χωρίσουν,, αφού είχαν γνωρίσει καινούργια άτομα στην ζωή τους. Τουλάχιστον χώρισαν, χωρίς πολλοί να το πάρουν είδηση, εκτός βέβαια από τον πολύ κλειστό οικογενειακό τους κύκλο.

Κάποιες ειδήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, πραγματικά σε προβληματίζουν. Έτσι πριν από λίγες ημέρες μια νεαρή μητέρα της παροικίας μας, και πολύ γνωστή στον κύκλο της, διαγνώστηκε με καρκίνο στο στήθος. Η κοπέλα έχει ήδη ξεκινήσει θεραπείες, και όλοι ελπίζουν για ταχεία ανάρρωση. Γεγονός όμως είναι, ότι 3 στους κάθε 5 θανάτους, σχετίζεται είτε με τον καρκίνο, είτε με κάποια παραπλήσια μορφή του καρκίνου.

Πολλές φορές έχω γίνει μάρτυρας τροχαίων ατυχημάτων, και μάλιστα πολλές φορές και θανατηφόρων. Δεν είναι και λίγες οι φορές, που έχω έρθει αντιμέτωπος με θλιβερές εικόνες, από το θέαμα που αντικρύζω. Το γράφω αυτό το σχόλιο, για έναν και μοναδικό λόγο Τι συναντούν καθημερινά μπροστά τους, άτομα που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, για να προσφέρουν βοήθεια σε κάποιους άλλους.

Και αναφέρομαι πρώτα – πρώτα στους αστυνομικούς. Είναι οι πρώτοι που φτάνουν σε έναν τόπο δυστυχήματος, προσπαθώντας να προσφέρουν, όποια δυνατή βοήθεια. Είναι οι τραυματιοφορείς, που αντικρίζουν φοβερές εικόνες, μόλις έρθουν σε επαφή με κάποιο τραγικό δυστύχημα. Άτομα σκοτωμένα, άτομα με κομμένα χέρια και πόδια. Άτομα που «πνίγονται», μέσα στο ίδιο τους το αίμα, και πολλές άλλες περιπτώσεις. Πυροσβέστες, γιατροί, ιατροδικαστές, ακόμα και οι νεκροθάφτες, έρχονται σε επαφή με μια θλιβερή καθημερινή πραγματικότητα.

Μακάρι να μπορούσαμε όλοι εμείς που καθόμαστε σε έναν καναπέ, και κρίνουμε όλους τους άλλους εκτός από τους εαυτούς μας, να είχαμε μόνο μια ιδέα, το τι συναντούν πολλοί συνάνθρωποί μας στους δρόμους της Αυστραλίας. Έχω την εντύπωση, ότι ο κόσμος θα ήταν πολύ καλύτερος, αν όλοι αυτοί που κρίνουν μόνο τους άλλους, μπορούσαν να βρεθούν κάποια στιγμή στην θέση όλων αυτών που κατηγορούν. Έστω και μια φορά να βρεθούν στην θέση τους.

==============================================================================

13/10/2021

ΤΟ ΠΟΥΡΝΑΡΙ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Βλέπεις τα νέα από την Ελλάδα στην τηλεόραση και μαυρίζει η ψυχή σου. Αντικρύζεις το βουνό και σε πλακώνει η μαυρίλα του απ’ άκρη σ’ άκρη. Σου θυμίζει το πέρασμα την φωτιάς, της αληθινής κόλασης. Που χωρίς αντίσταση τσάκισε κάθε πράσινο που συναντούσε στο διάβα της. Θεά η φύση, θεά και η φωτιά και μοιάζει θεϊκό το συναπάντημα τους. Μέγα παραμύθι αυτό που στολίζουν τη μυθολογία, ότι οι θεοί ερωτεύονται και από την καψούρα τους συμπεριφέρονται όπως οι άνθρωποι…

Δεν υπάρχει έρωτας στον θεό. Μόνο θυμός και καταστροφή. Της πλάκας είναι ο ο θεός αν δεν έχει εξουσία ζωής και θανάτου, και δεν την επιδεικνύει με την πρώτη αφορμή. Έβλεπα την εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας και τρόμαξα με το θέαμα. Απίστευτες καταστάσεις. Ούτε ένα δέντρο, ούτε ένα δεντράκι. Και ούτε δείγμα από πράσινο. Ένας, δυο, τρεις λόφοι στη σειρά πυρόπληκτοι. Τι πρόκειται να συμβεί αν βρέξει. Αν ανοίξουν οι ουρανοί, όχι τίποτα ψιλόβροχα. Θα πλημμυρίσει ο ντουνιάς.

Οι μοναδικές ελπίδες βρίσκονται στους θάμνους. Στα πουρνάρια εκείνα που είναι σκληροτράχηλα, με ρίζες χωμένες βαθιά στη γη, και δεν τα πιάνει το μάτι σου. Μάλιστα, κύριε. Τα πουρνάρια, αυτό το τεράστιο δώρο που έχει χαριστεί στη Μεσόγειο, θα κρατήσει το χώμα. Και θα το προστατεύσει από τη διάβρωση. Το πουρνάρι είναι ο φύλακας άγγελος της γης. Και ξαναζωντανεύει πάλι, μετά την πυρκαγιά. Μακάρι να μην γίνει τίποτα. Αλλά πλησιάζει ο χειμώνας στην Ελλάδα, και οι νεροποντές είναι μια καθημερινή υπόθεση.

Facebook
Twitter

09 – 10 – 2021

ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΚΑΛΑ

Καλή και άγια η απαραίτητη κατασκοπία. Καλή και άγια η ενίσχυση της άμυνας με σύγχρονα όπλα, παπόρια και αεροπλάνα. Δεν υποτιμάμε, όμως, ποτέ και σε καμιά περίπτωση την αξία της επικοινωνίας. Συγκεκριμένα την ανάδειξη με σωστό τρόπο κάθε αρνητικού στοιχείου που αφορά τον εχθρό.

Ο εχθρός είναι η Τουρκία. Με Ερντογάν στα πράγματα ή όχι. Μέχρι να στερέψει η πρώτη θάλασσα του πλανήτη, λέω για το Αιγαίο, τι άλλο, η Τουρκία θα απειλεί την Ελλάδα. Αυτό δεν αλλάζει.

Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης στην Τουρκία μέσα στη Βουλή είπε προχθές μια πολύ βαρειά κουβέντα. Σχετικά με τη γνωστή άγνωστη πληροφορία της ασθένειας του Ερντογάν. Όλοι το ξέρουν, κανένας δεν ξέρει από τι ακριβώς πάσχει, ποιο είναι το σοβαρό πρόβλημα υγείας του σουλτάνου.Θέλουμε να γνωρίζουμε υπεύθυνα τι ακριβώς συμβαίνει για την υγεία σου, και αυτό θα μας το πει ανεξάρτητος φορέας ιατρικός, όχι εσύ, όχι δικοί σου γιατροί.

Αυτά είπε ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, μάλιστα χαρακτήρισε το θέμα ως ”ζήτημα εθνικής ασφαλείας”. Τι σημαίνει αυτό; Ότι δεν μπορούμε να κουνάμε την ουρά μας αν ο αρχηγός του κράτους είναι άρρωστος.

======================================

30 / 09 / 2021

ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Τελικά το ράσο θα μας τρελάνει. Έχει βρωμίσει η πιάτσα, ότι κληρικός «Από Σύδνεϋ μεριά» έκλεβε λεφτά των πιστών, για να καλοπερνάει η παντρεμένη γκόμενα που είχε. Που είναι το πρόβλημα; Πουθενά. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Συνεχίζω όμως.

Μου έστειλαν κάποιες φωτογραφίες της γκόμενας που το χρυσαφικό σε ζαλίζει, και μόνο που το βλέπεις. Υποθέτω ότι κάποια στιγμή πήρε χαμπάρι ο σύζυγος τι έπαιζε όταν δεν έπαιζε αυτός με την γυναίκα του, και την έδιωξε. Επειδή η υπόθεση αυτή έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, από πολλές πλευρές το “Greek Flash News” θα σας κρατάει ενήμερους για ένα και μοναδικό λόγο.

Ο συγκεκριμένος που σύντομα θα σας αποκαλύψουμε ονόματα και διευθύνσεις έχει τινάξει σπίτια στον αέρα. Προς το παρόν είναι φυλακή, γιατί εκτός όλων των άλλων έχει καταχραστεί και χρήματα της Εκκλησίας που έκλεβε και που θα έπρεπε να παρέδιδε στην προϊσταμένη του αρχή. Είπαμε ότι είναι στο μπουντρούμι μέχρι την δίκη του. Πάμε παρακάτω. Το σκηνικό σε δικαστήριο της Μελβούρνης, πριν από κάποιο χρονικό διάστημα. Κληρικός «Έλληνας» ομολογεί σεξουαλική επίθεση σε ανήλικο κορίτσι. Δεν έχει σημασία που και πως.

Από κάποιες άλλες πληροφορίες, η αστυνομία μαθαίνει ότι ο σημερινός κληρικός, όταν ήταν 18άρης, είχε ασελγήσει στην Ελλάδα στον 10χρονο ξάδελφό του, και γι’ αυτό την κοπάνησε και ήρθε Αυστραλία – Μελβούρνη. Δεν έχει καμιά σημασία ποιος είναι ο άνθρωπος της επίθεσης, και ποιος το θύμα. Άλλο είναι το θέμα μας, και γι’ αυτό αποφεύγω να αναφέρω ονόματα. Αυτός ο ξάδελφος ο άνθρωπος θύμα της σεξουαλικής επίθεσης στην Ελλάδα, μας πληροφορεί σήμερα, ότι ο δράστης έγινε στην συνέχεια παπάς. Και μάλιστα κάποια στιγμή, πριν βρεθεί στο δικαστήριο, ήταν και εξομολόγος.

Καθόλου περίεργο! Αυτό είναι το έγκυρο σχόλιο. Καμιά έκπληξη να καταλήξει ιερέας ο νέος των 18χρόνων που ικανοποιούσε τις σεξουαλικές του ορμές σε αγόρι δέκα χρονών. Αυτό λες αν ζεις στον κόσμο της πραγματικότητας. Καμιά έκπληξη.Διαβάζεις στα ΜΜΕ την εξομολόγηση του ανθρώπου και θυμώνεις. Τονίζουν την… έκπληξη τους γιατί ο κάποτε 18χρονος έγινε παπάς. Τι λέτε, μωρέ! Ο λεβέντης έκανε αυτό που έχουν κάνει αμέτρητοι άλλοι, με σεξουαλική συμπεριφορά προβληματική: Κρύφθηκε στο ράσο. Σ’ όλους τους αιώνες και σ’ όλες τις θρησκείες η ιεροσύνη θεωρείται η ιδεώδης κρυψώνα, όχι μόνο του ομοφυλόφιλου, αλλά και του δειλού, του καταπιεσμένου σεξουαλικά, να εκφραστεί ανθρώπινα, ισορροπημένα στο ίδιο ή το άλλο φύλο.

Έγινα κατανοητός το τι κυκλοφορεί κάτω από το ράσο; Όπως σας υποσχέθηκα, σύντομα θα έχουμε πολλά να πούμε, αλλά περιμένουμε πρώτα την απόφαση του δικαστηρίου και θα τα ξαναπούμε, πολύ σύντομα.

==================================================================

29 / 09 / 2021

ΑΦΗΣΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΝ ΗΛΙΘΙΟΤΗΤΑ!

Φρέσκο. Έσκασε το ηφαίστειο στην Ισπανία (φώτο) και τρέξανε κάποιοι να βγάλουν φωτογραφία. Όχι, τους λένε οι μπάτσοι, στοπ, δεν περνάτε, είναι επικίνδυνο. Με ποιο δικαίωμα η αστυνομία και με ποιανού φασίστα δόθηκε η εντολή να μην πλησιάσουν όσοι ήθελαν να τραβήξουν μια σέλφυ με το κινητό; Να το ξεκαθαρίσουμε. Γιατί δεν είναι δίκαιο ο λογικός άνθρωπος να πληρώνει την ηλιθιότητα του αλλουνού. Θέλει ο άλλος να ρισκάρει. Δεν γουστάρει μέτρα περιοριστικά, απαγορευτικά. Γιατί τον πάνε κόντρα; Κι αν χρειαστεί να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο τον… αντιστασιακό, τον επαναστάτη, να τον αφήσουν εκεί που ο ίδιος πήγε! Τον ειδοποιείς. Φτάνει, κύριε κράτος, κυρία κοινωνία, έκανες το καθήκον σου. Δεν χρειάζεται να τον εμποδίζεις! Άστον να φάει το κεφάλι του. Φουρτουνιασμένη η θάλασσα και βγαίνει με το φουσκωτό να κάνει τη βόλτα του, να πάει να ψαρέψει. Άλλος ανεβαίνει σε κορυφές βουνών και χάνεται. Γιατί να ξοδεύεται το κράτος, να τρέχουν ελικόπτερα και πυροσβεστικά να σώσουν τον ανεγκέφαλο μέσα σε χαράδρες, άλλους που είδαν χιόνι και τράβηξαν να… δροσιστούν.

=================================================================

27 – 09 – 2021

ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΩΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ…

Κάθε μέρα που περνάει, όλο και κάποια καινούργια ανάμνηση έρχεται στο μυαλό μου. Θυμάμαι την δεκαετία προς τα τέλη του 60, όταν η παλιοπαρέα είχε αποφασίσει μετά από το τέλος της σχολικής περιόδου, να πάμε μια τριήμερη εκδρομή στην Ύδρα. Για μένα η Ύδρα, ήταν, είναι, και θα είναι, ένα από τα ωραιότερα νησιά της Ελλάδας, αν όχι το ωραιότερο. Κάποια άλλη στιγμή θα την απλώσω στο χαρτί. Το πρώτο βράδυ λοιπόν, είχαμε κάνει τέτοιο μεθύσι, στην ταβέρνα που πήγαμε για φαγητό, που όταν φεύγαμε, από την παραλία, δεν ξέραμε που βρισκόμαστε. Ρωτάγαμε τους περαστικούς, αν ήξεραν πως μας… λέγανε.

Η χειρότερη ηλικία φίλες και φίλοι, είναι από 16 μέχρι 26 χρονών. Μέχρι ν’ αρχίσεις να καταλαβαίνεις δηλαδή, ότι η ζωή έχει και άλλες ομορφιές. Εμείς από πιτσιρικάδες, και λέω εμείς, εννοώ την παιδική μου παρέα, που με την πρώτη ευκαιρία κατεβάζαμε το 12άρι Ούζο σαν λεμονάδα. Ήταν το αγαπημένο μας ποτό. Στα πάρτι βέβαια πίναμε το ποτό της τότε εποχής: Το Βερμούτ. Αλλά τι κέφι να κάνεις, με ένα ποτό που ήταν μόνο για να λες ότι έπινες κάτι. Σήμερα οι νέοι δεν ξέρουν γιατί ζουν. Περαστικοί είναι από την ζωή οι περισσότεροι. Παίρνουν την παραμύθα τους την «ηρωίνη» κι έχουν ένα συναίσθημα κυριαρχίας, ότι είναι υπεράνω όλων. Πάνω από κάθε τι. Και δεν έχουν ανάγκη κανέναν, και δεν τους λείπει και τίποτα. Τι να λέμε τώρα.

Και εκείνα τα χρόνια υπήρχαν ναρκωτικά, αλλά οι περισσότεροι δεν τα πλησιάζαμε. Σήμερα το 90% της νεολαίας, θα τα δοκιμάσει όλα. Να, γιατί η ηρωίνη είναι αντικοινωνικό ναρκωτικό. Το πιο επικίνδυνο αντικοινωνικό ποτό.Μόνον έκπληξη τουλάχιστον σε μένα, δεν μου προκαλούν ειδήσεις, όπως πρόσφατα που διάβασα, ότι η διάσημη ηθοποιός Αντζελίνα Τζολύ στο παρελθόν τρυπιότανε. Οι φωτογραφίες της τον καιρό που ήθελε τις δόσεις της, ήταν η καλύτερη δυσφήμηση για τους υποψήφιους ηρωινομανείς. Δεν γίνεται διαφορετικά. Όταν φθάσεις τόσο ψηλά, και μάλιστα τόσο γρήγορα, όσο η Αντζελίνα Τζολύ, είναι μάλλον απίθανο να μην αναζητήσεις τις ισορροπίες σου με την ηρωίνη. Λευκός θάνατος. Το ξέρεις. Δύσκολα να αντισταθείς, όμως. Μην το αναλύσουμε τώρα.

Γράφω κάποια κομμάτια, με την ελπίδα, ότι ίσως μια μέρα, γλιτώσουν κάποια άτομα έστω και την τελευταία στιγμή, από την μάστιγα των ναρκωτικών. Ναρκωτικά και ταχύτητα, είναι ο βασικότερος λόγος των θανάτων στην Αυστραλία. Ότι χειρότερο όμως είναι να πέσεις στην πρέζα. Στην ηρωίνη, που είναι αποκλειστικό ναρκωτικό. Που σε θέλει απόλυτα δικό της. Είναι η πιο απαιτητική γκόμενα. Δεν σου επιτρέπει τίποτα άλλο παρά να σ’ έχει δικό της. Ούτε σεξ δεν σ’ αφήνει να κάνεις .Όταν γράφτηκαν τα ιερά βιβλία, δεν υπήρχαν πρέζες. Γράφτηκαν λοιπόν σε μια λάθος εποχή. Σήμερα όσα βιβλία γράφτηκαν πριν από 2.000 χρόνια είναι άχρηστα. Τι λέει η θρησκεία; Η κάθε θρησκεία; Έλα στο θείο, στον Θεό δηλαδή, για να σωθείς. Αυτό λένε όλες οι θρησκείες. Και γιατί όλες λένε το ίδιο πράμα; Επειδή όλοι οι άνθρωποι, σε κάθε μέρος της γης. και σε κάθε εποχή, αυτό θέλουν να ακούσουν. Να το ακούσουν, όχι όμως και να το δεχτούν.

Θέλουν να σωθούν οι άνθρωποι, αλλά δεν μπορούν. Αν μπορούσαν θα είχαν σωθεί πριν από πολλούς αιώνες. Η θρησκεία, άλλωστε, δεν είναι κάτι καινούργιο, χθεσινό και παλιό. Παμπάλαιο είναι. Κι όμως παρά την αλήθεια της θρησκείας, σε πείσμα της θείας διδασκαλίας της, ο άνθρωπος δεν σώζεται. Προσπαθούν οι θρησκείες στους αιώνες των αιώνων να σώσουν τον άνθρωπο, αλλά δεν τα καταφέρνουν. Και δεν ισχύει να πει κανείς ότι ο άνθρωπος δεν θέλει. Μωρέ θέλει και παραθέλει. Δεν μπορεί, όμως! Το είπαμε. Τι άλλο να κάνει η θρησκεία για να σώσει οριστικά και αμετάκλητα τον άνθρωπο; Για να είναι κοντά στον άνθρωπο η θρησκεία, λες και δεν κηρύσσει το λόγο του Θεού, αλλά παρλάρει από το μπαλκόνι σαν ένας απατεώνας αρχηγός κόμματος, σήμερα τα λέει έτσι, αύριο γιουβέτσι.

Είναι δυνατόν ο Θεός σήμερα να θέλει άλλα από εκείνα που απαιτούσε από τους πιστούς πριν 50 και εκατό χρόνια; Όχι απλά άλλα, ακριβώς τα αντίθετα είναι το σωστό. Να καταδικάζεται π.χ. η ομοφυλοφιλία μέχρι πριν από λίγα χρόνια, και σήμερα να θεωρείται θρησκευτικά… νόμιμη. Καλά ρε, πλάκα μας κάνουν; Να απαγορεύεται η άμβλωση πριν μια δεκαετία, και σήμερα να το παίρνουν πίσω κι αυτό. Όχι, δεν κάνουν καμιά πλάκα. Η θρησκεία προσπαθεί να είναι κοντά στον άνθρωπο και γι’ αυτό ”προσαρμόζει” τα παραμύθια της. Άσε το άλλο, τον ”εκσυγχρονισμό” της εκκλησίας, πάλι για τον ίδιο σκοπό, δηλαδή μην χάσει την επαφή της με τους πιστούς. ”Διαφορετικές” θρησκείες που πιστεύουν στον… ίδιο, τον μοναδικό Θεό, αλλά στο όνομα του μεγαλοδύναμου λένε διαφορετικά πράγματα. Γιατί; Είπαμε. Δεν είπαμε; Για να πάνε πάσο τον άνθρωπο. Ο οποίος δεν σώνεται με τίποτα. Οπότε ένα από τα δυο συμβαίνει:- Ή οι θρησκείες είναι ανίκανες στην αποστολή που έχουν αναλάβει.- Ή ο Θεός δεν θέλει τη σωτηρία του ανθρώπου. Τέρμα και όποιος το κατάλαβε το κατάλαβε.

==================================================================

25 – 09 – 2021

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΑΣ ΣΕ ΠΟΛΕΜΟ ΧΩΡΙΣ ΟΠΛΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ

Τίποτα δεν ξέρουμε. Ξέρουμε ΡΩΤΑΩ. Μόνο ότι μας λένε. Όσα μας λένε και όπως μας τα λένε. Και επειδή δεν λείπει ποτέ η αμφισβήτηση ότι κάποιος – κάποιοι μας δουλεύουν, τρυπώνει στο κόλπο και η συνωμοσία. Οι θεωρίες συνωμοσίας. Οι πιο κουφές, οι πιο απίθανες, οι πιο αστήρικτες. Η κουβέντα βέβαια για τον κορονοϊό. Το Νο 1 ζήτημα «και πρόβλημα» στον πλανήτη.

Άλλα 800 τόσα κρούσματα σήμερα μόνο στην μασκοφορεμένη Μελβούρνη. Μέχρι την Δευτέρα – Τρίτη το πολύ, θα ξεπερνάμε καθημερινά τα χίλια. Δική μου πρόγνωση αυτή, και χωρίς να είμαι επιστήμονας. Απλά παίζω με τα νούμερα. Πρέπει όμως κάποια στιγμή, να μάθουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Αυτό είναι και το αίτημα, πιο σωστά η απαίτηση αναγνωρισμένων επιστημόνων, και δεν είναι κάποιοι γραφικοί τύποι. Οι επιστήμονες, αν θυμάμαι καλά είναι 18 στον αριθμό, ζήτησαν να γίνει από την αρχή μια έρευνα, με ντοκουμέντα, και όχι βαράτε με και ας κλαίω, για το πώς φτάσαμε, μέχρι εδώ που φτάσαμε.

Η ανθρωπότητα, με άλλα λόγια, ισχυρίζεται η συγκεκριμένη ”ομάδα των 18 επιστημόνων”, έχει ανάγκη να γνωρίζει «Επίσημα» από τι κινδυνεύει. Ώστε να είναι σε θέση να αμυνθεί. Να μην περιορίζεται δηλαδή ολόκληρος ο πλανήτης, σε μια ανεύθυνη πληροφόρηση καρμπόν σε όλο τον κόσμο. Φοράτε μάσκες, κάντε όλα τα εμβόλια, αποφεύγετε τους κλειστούς χώρους και όλα τα σχετικά.Δεν έχουν πιστέψει οι επιστήμονες, την επίσημη εκδοχή. Ότι το κακό δηλαδή με τον covid-19 ξεκίνησε από την Κίνα. Ότι ο ιός δραπέτευσε από εργαστήριο στην πόλη Ουχάν.

Δεν έχουν πειστεί οι άνθρωποι. Οι οποίοι ίσως, να γνωρίζουν κάτι παραπάνω από τον απλό θεατή και θύμα της πανδημίας. Και δικαίως αναρωτιούνται: Μήπως είναι άλλη η αιτία; Αναρωτιέμαι τώρα μαζί μ’ αυτούς και εγώ. Λέω μήπως; Κι αν είναι άλλη, και εμείς οι απλοί άνθρωποι δεν τη ξέρουμε, πως είναι δυνατόν μετά να προστατευθούμε; Πως μπορείς να πηγαίνεις σε έναν πόλεμο, χωρίς να κρατάς στα χέρια σου ένα όπλο. Απλά μαζί με αυτούς, αναρωτιέμαι τώρα και εγώ.

==================================================================

Στο έλεος των Ταλιμπάν ολόκληρη η Ελλάδα….

Η φωτογραφία των Αφγανών είναι από τον παλιό ιππόδρομο στο Δέλτα του Φαλήρου, και εκεί είναι μαζεμένοι όλοι που κατάφεραν να φτάσουν στην Ελλάδα…

Θα πλακώσουν μέχρι και δυο εκατομμύρια από Αφγανιστάν μεριά στα σύνορα. Το έχουν σίγουρο οι υπηρεσίες που κάνουν κι αυτές μια δουλειά. Ευρωπαϊκές υπηρεσίες και τοπικές. Το ίδιο και οι δικές μας στην Ελλάδα. Ορδές Αφγανών, μέσα στους οποίους θα είναι και σοβαροί άνθρωποι, νοικοκυραίοι, όχι όλοι τομάρια του κερατά,  φάτσες εγκληματικές που δεν τις θέλει ο Ερντογάν.

Λησμόνησα να διευκρινίσω πως όταν μιλάμε για σύνορα εννοούμε τα ελληνοτουρκικά. Ποια άλλα; Τα ελληνογερμανικά και τα ελληνοσουηδικά; Δεν υπάρχουν τέτοια σύνορα.

Λοιπόν. Και μη βιαστεί κανένας γελοίος να με χαρακτηρίσει έτσι κι αλλιώς. Τα πράγματα έχουν ως εξής:

Νο 1. Η Ελλάδα δεν έχει καμιά υποχρέωση απέναντι σε κανένα διεθνή οργανισμό να ανοίξει τα σύνορα. Να κατεβάσει παντελόνια, δηλαδή, και να πει στους πρόσφυγες Ένας ένας, παρακαλώ, και με τη σειρά, όλους θα σας πάρω.

Νο 2. Κανένας Αφγανός, Τούρκος, Γερμανός, Σουηδός, Πακιστανός, Αλβανός, Ιταλός, κανένας από καμιά χώρα δεν έχει δικαίωμα να πέρασε με τσαμπουκά για οποιονδήποτε λόγο. Εκτός κι αν η Ελλάδα το αποφασίσει.

Νο 3. Καμιά Ελλάδα μέχρι τούτη τη στιγμή δεν κάλεσε κανέναν Αφγανό. Και, επίσης, καμιά επίσημη Ελλάδα δεν έχει υποσχεθεί ότι θα ανοίξει σύνορα, ότι θα φιλοξενήσει θύματα των τάλιμπαν.

Νο 4. Επειδή ξέρουμε από Ιστορία, αρχαία και χθεσινή. Και επειδή ξέρουμε τι συμβαίνει σήμερα. Από την εποχή, λοιπόν, του Μεγάλου Αλεξάνδρου δεν υφίσταται καμιά σχέση, στρατιωτική, οικονομική, πνευματική, θρησκευτική, ποδοσφαιρική, ανάμεσα σε Ελλάδα και Αφγανιστάν.

Νο 5. Απ’ όλο τον πλανήτη αν υπάρχει μια χώρα που δεν ευθύνεται για το τι συμβαίνει στο Αφγανιστάν εδώ και 30-35 χρόνια, είναι η Ελλάδα. Ποτέ δεν βοηθήσαμε τους τάλιμπαν, ποτέ δεν τους πολεμήσαμε.

Συμπέρασμα. Τα σύνορα θα είναι κλειστά. Η κυβέρνηση που θα τα ανοίξει θα την τιμήσει η Ιστορία ως αντιπατριωτική. Ως εσχάτη προδοσία.

________________________________________________________________________________________

ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΧΟΝΤΡΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΑ

Νταβατζής και μεγάλος τζογαδόρος ο Λιάκος, ο Λιάκουρας όπως τον φώναζαν οι κοντινοί του άνθρωποι. Κάπου στην δεκαετία του 70 στην Μελβούρνη. Επάγγελμα σκληρό και ανταγωνιστικό. Στο φινάλε ήταν δουλειά του υποκόσμου, και για να έρθουμε στο θέμα μας, σήμερα είναι επάγγελμα προς εξαφάνιση. Έτσι είναι. Δύσκολες εποχές τότε. Άλλες εποχές όμως σήμερα. Και από την άλλη η εποχή γεννάει νέα επαγγέλματα. Νταβατζής. Ο σωματέμπορας να το πούμε πιο απλά. Ο προαγωγός κατά τη δικαστική γλώσσα. Ο μαστροπός. Ο προστάτης. Σιγά όμως που θέλει προστασία από τον νταή και μαχαιροβγάλτη νταή η κυρία που αποφασίζει σήμερα να σκάσει μύτη στο πεζοδρόμιο.

Δεν υπάρχει πια ο Σακαφλιάς, που τον έκανε σουξέ ο Τσιτσανης, και αργότερα ο Σαλονικιός, που έγινε σουξέ του Στράτου Διονυσίου. Νταβατζήδες φιρμάτοι ο Σακαφλιάς και ο Σαλονικιός. Σήμερα τους διαδόχους τους τους πάτησε το τραίνο της νέας εποχής. Όπως τον γαλατά, τον παγοπώλη, την τηλεφωνήτρια, επαγγέλματα προϊστορικά. Μέσα στο μπουρδέλο κοιμόταν, πιο σωστά λαγοκοιμόταν ο νταβατζής και παραδίπλα του ποιος ξέρει τι όνειρα έβλεπαν, κοιμισμένες και αυτές, οι δυο πουτάνες που είχε εκείνα τα χρόνια στην προστασία του. Παίδαρος ο Λιάκος, ημιάγρια φύση, όμως φοβότανε μήπως του σαλτάρουν στον ύπνο του, και τον ξεσκίσουν οι γκόμενες στις οποίες παρίστανε τον αγαπητικό. Εκείνες τον είχαν για καμάρι τους, τον άνθρωπό τους.

Δεν μπορείς να ξέρεις τι κρύβει όμως η ψυχή του αλλουνού. Της αλληνής. Με το χέρι στο μαχαίρι, λοιπόν, που κουβαλούσε στον κόρφο του κοιμόταν, λαγοκοιμόταν ο περιβόητος νταβατζής της St, Kilda, από Ηλεία μεριά, αλλά ο φόβος, φόβος. Μην του ξηγηθεί μπαμπέσικα ένα από τα δύο κορίτσια που είχε στην ιδιοκτησία του. Ο βαρύμαγκας νταβατζής της Μελβούρνης, πριν από μισό αιώνα. Τα ξημερώματα μόλις έκλειναν τα μπουρδέλα ο Λιάκουρας έπαιρνε όλες τις εισπράξεις από τα κορίτσια και έτρεχε να προλάβει την πράσινη τσόχα στους δρόμους του Fitzroy. Είχε γλιτώσει πολλές φορές από κάποια ανταγωνιστικά μαχαιρώματα. Σε ένα απ’ αυτά είχε χάσει το αριστερό του μάτι. Γλίτωσε στο παρά πέντε. Τα λαμόγια της τότε εποχής τον έβγαλαν από την μέση. Δεν ήθελαν έναν Έλληνα να χώνεται στα λημέρια τους.

Σε ένα δικαστήριο, μια από τις κοπέλες που «προστάτευε» είχε καταθέσει, πως ο Λιάκουρας είχε βιάσει τις δύο αδελφές της, επειδή δεν ακολουθούσαν το επάγγελμα. Απειλούσε την οικογένειά μου, μ’ έστελνε σε πελάτες. Όποτε προσπαθούσα να ξεφύγω, με ξυλοκοπούσε και ήταν έτοιμος να ξεσπάσει και στον πατέρα μου. Και ο Λιάκουρας συνέχιζε να ζει μέσα στην παρανομία. Ανάμεσα στην ζωή και τον θάνατο, με τόσους εχθρούς που είχε αποκτήσει. Όλη του η ζωή μπουρδέλα και καφενεία. Ιππόδρομος και αργότερα ρουλέτα. Μια στιγμή όμως. Δεν τα έχει βάλει όλα, όσα παίζουν στη ζωή του ο ίδιος άνθρωπος. Δεν τα ανακάλυψε αυτός. Όχι, βέβαια. Δεν είναι δική του απόφαση. Η φτιάξη του τα ορίζει όλα. Με μια άλλη κουβέντα, τον τζόγο τον κουβαλά ο άνθρωπος μέσα του. Τον καψουρεύεται η φύση του.

Ο τζόγος είναι η ίδια η ζωή. Δεν το έχεις πάρει πρέφα; Ναός είναι το καζίνο για τον παίκτη. Κανονική εκκλησία. Όπως άλλοι πάνε στον οίκο του Θεού και, μετά φόβου και ατέλειωτου σεβασμού για τον μεγαλοδύναμο, ανάβουν κεράκια και προσκυνάνε τις εικόνες. Έτσι και οι παίκτες της ρουλέτας εκκλησιάζονται στον ιππόδρομο και στο καζίνο αφιερώνοντας τις διαφορετικού χρώματος μάρκες στη θεά Τύχη, όμως χωρίς φόβο για ότι τους περιμένει…Το πιθανότερο είναι στο τέλος του Εσπερινού και του Όρθου οι ρουλετάκιες είναι να φύγουν ξεβράκωτοι και ξεκάλτσωτοι και χρεωμένοι στους ”απ’ έξω”. Στα καζίνο υπάρχουν και οι απ’ έξω, οι τοκογλύφοι, οι οποίοι περιμένουν τους χαμένους να τους ζητήσουν καύσιμα για να ξαναμπούν γκαζωμένοι στο παιχνίδι, χωρίς την πρόνοια να κάνουν το σταυρό τους. Δεν θα πεθάνει όμως ποτέ ο τζόγος. Και πως να πεθάνει, όταν τον γουστάρει η φύση του ανθρώπου! Γι’ αυτό, άλλωστε, κυριαρχεί στη ζωή του από την ημέρα που γεννιέται. Άνθρωποι είμαστε, ρε, όχι ζώα. Όχι μόνον φαγητό και ύπνο. Έχουμε βάλει κι άλλα πράγματα στην καθημερινότητά μας, κι ένα από αυτά είναι και ο τζόγος.

Τον Λιάκουρα τον είδα πρόσφατα, για τελευταία φορά, σε μια από τις σελίδες με τους νεκρούς στον «Νέο Κόσμο». Και το μυαλό μου γύρισε μισό αιώνα πίσω. Τότε που ήταν στις μεγάλες του δόξες, και με τις τσέπες πάντα γεμάτες με τα εικοσαδόλαρα της τότε εποχής, έκανε καταστάσεις στα μπουζούκια. Η αγγελία έγραφε, μόνο οι αγαπημένοι του φίλοι. Και μάλλον αυτοί θα είχαν τσοντάρει, για να στείλουν τον Λιάκουρα να ανοίξει καινούργιο τραπέζι, στην άλλη πλευρά της ζωής. Στο τραπέζι του θανάτου. Εκεί που καταλήγουμε κάποια στιγμή όλοι μας. Και είμαι σίγουρος, ότι οι φίλοι του, θα του είχαν χώσει στην τσέπη και μια τράπουλα, για να περνάει την ώρα του, μέχρι να γεμίσει όλο το τραπέζι. Με ρεφενέ και στον θάνατο, έφυγε ο Λιάκος. Όσα είχε βγάλει στην ζωή της νύχτας τα έχασε στο κουμάρι της ρουλέτας.Για να το κλείσω το θέμα με τον Λιάκο.

Ζήτησαν κάποτε από τον μεγαλύτερο μαθηματικό επιστήμονα της γης, της σύγχρονης εποχής, μια ολοκληρωμένη άποψη γι’ αυτό το παιχνίδι, την ρουλέτα, που όπως λέγεται την ανακάλυψαν δυο καλόγεροι. Με τα 36 νούμερα μαύρα και κόκκινα και ένα πράσινο το 0. Σύνολο δηλαδή 37 νούμερα. Αυτό το αφήνω στην κρίση σας. Επί ένα μήνα λοιπόν, ο σοφός ο Αϊνστάιν, πήγαινε κάθε μέρα στο καζίνο και παρατηρούσε, ρουλέτες και παίκτες. Και τελικά ο μέγας Αλβέρτος έβγαλε το δικό του συμπέρασμα. Μαθηματικά, στατιστικά, τζογαδόρικα, πραγματικά, μεταφυσικά, όλα μέσα. Να, που κατέληξε: Κύριοι, μόνο ένας τρόπος υπάρχει για να κερδίσεις την ρουλέτα. Να την στήσεις! Κι επί ευκαιρία: Αν προσθέσεις όλα μαζί τα νούμερα της ρουλέτας, και τα 37 δηλαδή, θα σου δώσει άθροισμα 666. Σύμπτωση; Τι περισσότερο να προσθέσω τώρα εγώ;

———————————————————————————————–

29 – 08 – 2021

ΒΟΛΕΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑΣ

Το ανέκδοτο το παίρνουν σοβαρά. Το ανέκδοτο είναι ότι οι Τάλιμπαν θέλουν να κάνουν μια νέα αρχή στο Αφγανιστάν. Να φτιάξουν ένα κράτος σύγχρονο. Ακόμα και να το εννοούν, ακόμα και να μην παραμυθιάζουν, το πράμα είναι ανέκδοτο. Οι Τάλιμπαν να ξεκινήσουν την οργάνωση κράτους όπου ο κόσμος θα ψηφίζει, θα αποφασίζει η δικαιοσύνη, η εφορία θα βάζει φόρους. Αστείο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Γιατί; Σαν να περιμένει κανείς, ότι οι Tάλιμπαν θα βγάλουν τα σαρίκια τους. Να κόψουν τα γένια τους.

Τέλος πάντων, να σταματήσουν να είναι αυτό που είναι. Από Τάλιμπαν να γίνουν golden boys. Ούτε οι Τάλιμπαν, ούτε ο κόσμος στο Αφγανιστάν που δεν κάνει κέφι τους Τάλιμπαν, θέλουν κράτος δυτικού τύπου. Δεν το ξέρουν. Δεν τους ταιριάζει. Έχουν μάθει να την βγάζουν στην κουλτούρα του χάους. Της συμμορίας. Αφγανιστάν είναι αυτό. Εκατό φυλές. Πιο σωστά εκατοντάδες φυλές. Κάποτε βέβαια θα γίνουν κι αυτοί κράτος. Όχι αυτόν τον αιώνα, όμως.

====================================================================

17/06/2021

ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΟΥΝ 8χρονο ΑΓΟΡΙ ΣΤΟ ΠΑΚΙΣΤΑΝ

Το νεότερο άτομο που έχει κατηγορηθεί ποτέ για βλασφημία έγινε ένας 8χρονος στο Πακιστάν, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με τη θανατική ποινή. Το αγοράκι κατηγορείται ότι ούρησε σκόπιμα στο χαλί μιας βιβλιοθήκης θρησκευτικού σχολείου με “ιερά κείμενα” τον περασμένο μήνα.

Το αγοράκι και η οικογένειά του που είναι ινδουιστές, βρίσκονται σε καθεστώς προστασίας καθώς εξοργισμένος όχλος φανατικών μουσουλμάνων βανδάλισε ινδουιστικό ναό στη συντηρητική πόλη Bhong στην περιοχή Rahim Yar Khan της επαρχίας Punjab, μετά την απόφαση του δικαστηρίου να αφεθεί ελεύθερος ο 8χρονος με εγγύηση.

Ισχυρίζονται ότι ο ανήλικος διέπραξε βλασφημία, πράξη που τιμωρείται με θανατική ποινή στο Πακιστάν, όπου στο παρελθόν απλές κατηγορίες έχουν υποκινήσει ακόμα και δολοφονικές επιθέσεις εναντίον των υπόπτων.

Στρατιωτικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στην περιοχή, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις ταραχές που ξέσπασαν, αναγκάζοντας πολλούς ινδουιστές να εγκαταλείψουν έντρομοι τα σπίτια τους. “Δεν έχει καν επίγνωση για τα θέματα βλασφημίας και έχει συνδεθεί εσφαλμένα με αυτά” τονίζει μέλος της οικογένειας του αγοριού στον Guardian. “Δεν έχει καταλάβει ποιο ήταν το έγκλημά του και γιατί κρατήθηκε στη φυλακή για μια εβδομάδα”, πρόσθεσε. “Αφήσαμε τα καταστήματα και τη δουλειά μας, όλη η κοινότητα φοβάται και φοβόμαστε τις αντιδράσεις. Δεν θέλουμε να επιστρέψουμε σε αυτήν την περιοχή. Δεν βλέπουμε καμία συγκεκριμένη και ουσιαστική ενέργεια που θα ληφθεί κατά των ενόχων ή για τη διασφάλιση των μειονοτήτων που ζουν εδώ” κατέληξε.

Η υπόθεση έχει σοκάρει ακτιβιστές και νομικούς, οι οποίοι χαρακτηρίζουν τις κατηγορίες που απαγγέλθηκαν στο παιδί άνευ προηγουμένου, καθώς κανένα άλλο παιδί δεν έχει κατηγορηθεί για βλασφημία στο παρελθόν. Σημειώνεται ότι οι νόμοι που αφορούν στη βλασφημία στο Πακιστάν έχουν επικριθεί για την ασάφεια και την αυστηρότητά τους από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

“Η επίθεση στον ναό και οι κατηγορίες για βλασφημία εναντίον του οκτάχρονου αγοριού με συγκλόνισαν πραγματικά. Περισσότερα από εκατό σπίτια της ινδουιστικής κοινότητας έχουν εγκαταλειφθεί λόγω φόβου”, ανέφερε ο Ramesh Kumar, επικεφαλής του Ινδουιστικού Συμβουλίου του Πακιστάν.

Από την πλευρά του, ο ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Kapil Dev, απαίτησε να αποσυρθούν οι κατηγορίες εναντίον του αγοριού παροτρύνοντας την κυβέρνηση να παράσχει ασφάλεια στην οικογένειά αλλά και στους Ινδουιστές που αναγκάστηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους.

“Οι επιθέσεις σε ινδουιστικούς ναούς έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια δείχνοντας ένα κλιμακούμενο επίπεδο εξτρεμισμού και φανατισμού. Οι πρόσφατες επιθέσεις φαίνεται να είναι ένα νέο κύμα διώξεων των ινδουιστών”, πρόσθεσε.

Την ίδια ώρα, βίντεο απαθανατίζει εξοργισμένους μουσουλμάνους να εισβάλουν στον ινδουιστικό ναό στο Bhong. Έκαψαν την κεντρική είσοδο και προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε αγάλματα.

Ο πρωθυπουργός Ιμράν Καν καταδίκασε την επίθεση μέσω Twitter, γνωστοποιώντας ότι έδωσε εντολή στον αρχηγό της επαρχιακής αστυνομίας να λάβει μέτρα κατά των αξιωματικών των οποίων η αμέλεια ενδέχεται να συνέβαλε στην όξυνση της κατάστασης. Ο Καν υποσχέθηκε επίσης ότι ο ναός θα αποκατασταθεί με έξοδα της κυβέρνησης. Η αστυνομία έχει έκτοτε συλλάβει 50 άτομα που είναι ύποπτα για την εισβολή στο ναό, αναζητώντας 100 ακόμη. Η τάξη τελικά αποκαταστάθηκε μετά την ανάπτυξη επιπλέον αστυνομικών δυνάμεων. Ο εκπρόσωπος, του Υπουργείου Εξωτερικών της Ινδίας Arindam Bagchi δήλωσε ότι “τέτοια περιστατικά συμβαίνουν ανησυχητικά συχνά, ενώ η πολιτεία και οι δυνάμεις ασφαλείας στο Πακιστάν μένουν αδρανείς, αποτυγχάνοντας πλήρως στην πρόληψη αυτών των επιθέσεων”.

=====================================================================================

Πέρα απ’ τα όρια:

Το Beriev Be-200 πέφτει στη θάλασσα και το νερό σχίζεται στα δυο

Με κομμένη την ανάσα, την ώρα που η Ελλάδα καίγεται και η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο το πιο μεγάλο μας όπλο στη μάχη με τις φλόγες είναι αναμφίβολα ο ρωσικός γίγαντας. Το Beriev Be- 200. Πρόκειται για ένα αεροσκάφος μοναδικό στο είδος του, με εντυπωσιακές επιχειρησιακές ικανότητες οι οποίες το καθιστούν απολύτως απαραίτητο στην αντιμετώπιση ανάλογων καταστάσεων.

Το απόλυτο πλεονέκτημά του είναι φυσικά το μέγεθός του, το οποίο του επιτρέπει να έχει την δυνατότητα να ρίχνει ποσότητες νερού που ισοδυναμούν με δεκάδες Canadair, αλλά και η αμφίβια φύση του. Το γεγονός δηλαδή ότι μπορεί να γεμίζει τις 8 δεξαμενές του από θάλασσες ή λίμνες και να το κάνει στον ελάχιστο δυνατό χρόνο.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του, το ρωσικό αεροπλάνο χρειάζεται μόλις 15 δευτερόλεπτα για να γεμίσει τα ντεπόζιτά του με περίπου 12 τόνους νερού τους οποίους στη συνέχεια ρίχνει πάνω στις φλόγες.Πιλοτάρεται από διμελές πλήρωμα, το οποίο προσεγγίζει την επιφάνεια του νερού και στη συνέχεια ανοίγει τις δεξαμενές του ώστε να τις γεμίσει την ώρα που αυτό συμβαίνει με ταχύτητα που κυμαίνεται από 150 μέχρι 190 χιλιόμετρα την ώρα!

Μέσα σε 14-15 δευτερόλεπτα περίπου, 12 τόνοι νερού (δηλαδή κάτι λιγότερο από 1 τόνος το δευτερόλεπτο) είναι διαθέσιμοι στην μάχη με τις φλόγες. Όταν οι δεξαμενές γεμίζουν, το νερό αρχίζει να πέφτει μέσα από μία ειδική βαλβίδα. Ο πιλότος βλέπει τη ροή του νερού, κλείνει τους μηχανισμούς υδροληψίας και αποθαλασσώνεται. Μια λάθος κίνηση, ένας λάθος υπολογισμός αρκούν για να φέρουν την καταστροφή. Κι επειδή μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις, δείτε το Beriev εν δράσει την ώρα που γεμίζει τη δεξαμενή του για να βοηθήσει στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στη Χίο

ΕΦΥΓΕ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΕΡΔΙΣΕ…

Νοικοκύρης άνθρωπος ο μπάρμπα Σάββας. Οικογενειάρχης, και τα κατάφερνε μια χαρά με την δουλειά του και όσα μάζευε κάθε βδομάδα. Έβγαζε αρκετά και κάποια στιγμή… έμαθε την ρουλέτα. Κατά τύχη βρέθηκε στο καζίνο, την είδε στη ψύχρα τη δουλειά, ξαναπήγε με μια παρέα για δεύτερη φορά, για τρίτη, και αυτό ήταν. Κόλλησε. Η επίσκεψη στο καζίνο μπήκε στην καθημερινότητα του. Μία, δύο φορές την εβδομάδα, ίσως και τρεις φορές, την έκανε για Crown. Ποτέ, όμως, δεν έλειψε κάτι από το σπίτι του, στα παιδιά του, επειδή απέκτησε το κουσούρι του τζόγου. Όχι, ακριβώς. Πάντα υπάρχει μία αιτία που κάποιος πέφτει στο κουμάρι.

Κάτι μέσα του το ζητούσε. Το είχε ανάγκη. Δεν ”μιλάει” σε κάποιον χωρίς λόγο το γκελ του τζόγου. Δεν τσιμπάει κάποιος έτσι για πλάκα. Μίλησα για κουσούρι. Μεγάλη αδυναμία το κουμάρι. Γιατί ο μπάρμπα Σάββας άρχισε να χάνει λεφτά. Και το πράμα δεν ίσιωνε επειδή κάποιες βραδιές επέστρεφε σπίτι κερδισμένος. Ήταν πάντα στη χασούρα. Πάντα, όμως… έλπιζε! Πώς θα μπει το έργο στο καλό δρόμο και θα την κέρδιζε την ρουλέτα. Πώς θα ρεφάρει τα χαμένα. Η οικονομική κρίση με τον Κορονωϊό κτύπησε κατακέφαλα και τον μπάρμπα Σάββα. Προσπαθούσε αλλά δεν τα έφερνε βόλτα. Αποφάσισε να σταματήσει τις βίζιτες στο καζίνο μετά από 11 χρόνια. Πώς τα κατάφερε; Εδώ είμαστε. Δεν ξαναπήγε στην αγαπημένη του ρουλέτα ο μπάρμπα Σάββας επειδή δεν είχε λεφτά. Δεν του περισσεύανε. Μόνο γι’ αυτό; Και γιατί επιτέλους, είχε αντιληφθεί, οριστικά και αμετάκλητα, πώς δεν υπήρχε περίπτωση, όσο κι αν τον ήθελε, όσο κι αν ήταν τυχερός, πώς θα την έχει από κάτω την ρουλέτα. Φοβερό! Αποκαλυπτικό.

Όταν πια είχε στριμωχτεί οικονομικά ο φίλος, και όταν πήρε χαμπάρι πώς αν συνεχίσει να παίζει, θα χάνει, τότε έκοψε μαχαίρι το καζίνο. Φοβόταν ο άνθρωπος να πάει να βγάλει… μεροκάματο στη ρουλέτα. Έτσι περίπου δεν το βλέπει ο ρουλετάκιας; Πως παίζει για να… κερδίσει. Έ, όταν έχεις λίγα στο παντελόνι, τότε είναι που τρέμεις να τα ρισκάρεις και να τα χάσεις στο καζίνο. Ζήτησαν λοιπόν από τον Αϊστάϊν να πει τη γνώμη του για την ρουλέτα. Η ιστορία είναι αληθινή. Παίζω καθαρά. Αν έχω βγάλει κάτι από το μυαλό μου θα στο πω. Το γεγονός είναι γεγονός, το παραμύθι είναι παραμύθι. Αν γράψω κάτι ως αληθινό και αυτό είναι μύθος ή βγήκε από τη φαντασία μου, τότε ρισκάρω την αξιοπιστία μου και την υπογραφή μου στα εκατομμύρια χειρόγραφα που έχω ξεπετάξει μια ζωή ολόκληρη. Επί του θέματος όμως.

Ζήτησαν λοιπόν, από τον μεγαλύτερο μαθηματικό επιστήμονα της γης, της σύγχρονης εποχής, μια ολοκληρωμένη άποψη γι’ αυτό το παιχνίδι, την ρουλέτα, που όπως λέγεται την ανακάλυψαν δυο καλόγεροι. Επί ένα μήνα ο σοφός ο Αϊνστάιν (1879- 1955) πήγαινε κάθε μέρα στο καζίνο και παρατηρούσε, ρουλέτες και παίκτες. Και τελικά ο μέγας Αλβέρτος έβγαλε το δικό του συμπέρασμα. Μαθηματικά, στατιστικά, τζογαδόρικα, πραγματικά, μεταφυσικά, όλα μέσα. Να, που κατέληξε: Κύριοι, μόνο ένας τρόπος υπάρχει για να κερδίσεις την ρουλέτα. Να την στήσεις! Και ο μπάρμπα Σάββας πήγαινε να κερδίσει την ρουλέτα. Τον θυμήθηκα και πάλι, όταν είδα την φωτογραφία του, στις αγγελίες με τις κηδείες. Ακόμα και στην φωτογραφία είχε αυτό το θλιμμένο ύφος, του χαμένου τζογαδόρου. Άντε ρε μπάρμπα Σάββα, μακάρι στον άλλον κόσμο να έχεις μια καλύτερη τύχη στον τζόγο. Γιατί και ο θάνατος τζόγος είναι. Τζόγος να κερδίσεις την ζωή.

Έπαιζε καθημερινά με τον θάνατο…

Η περίπτωση γυναίκας. Χρειάζεται εξαιρετική προσπάθεια για να πειστεί κανείς για την αλήθεια της ιστορίας της ζωής της. Το όνομα της Αικατερίνη Αναγνωστάκη, κόρη εύπορης οικογένειας εμπόρων, μητέρας ενός παιδιού αγνώστου πατρός που πέρασε στον πάνθεον του υποκόσμου ως η Bella Mafia. Έτσι υπέγραφε την πολύ συχνά, σχεδόν συστηματικά, παρουσία της στο instagram.

Πλουσιοκόριτσο, γούσταρε τα ακριβά και γρήγορα αυτοκίνητα, δεν έμενε σπίτι ούτε μια νύχτα, καθημερινές οι εξορμήσεις της σε μπαρ και σκυλάδικα, λάτρης σε επώνυμα ρούχα, μανία με τα social media. Της στήσανε καρτέρι στο καταφύγιο της, στο αμυντικά εξοπλισμένο με υψηλής τεχνολογίας μαραφέτια, υπόγειο πάρκινγκ του σπιτιού της και μόλις κατέβηκε από την κατάμαυρη μερσεντές με τα φυμέ τζάμια την σκότωσαν στις 19 Σεπτεμβρίου το 2019. Για την αστυνομία αλλά και τα βαριά ονόματα της νύχτας ήταν επόμενο αυτό το τέλος της 33χρονης.

Το 2011, έγκυος η Κατερίνη Bella Mafia (φώτο), γίνεται στόχος απόπειρας δολοφονίας της και την έβγαλε μόνο με τραυματισμό. Το 2009 συνελήφθη ως μέλος ελληνοαλβανικής συμμορίας που κτυπούσε χρηματοαποστολές. Καθάρισε στο δικαστήριο με πέντε χρόνια και με αναστολή. Θεωρήθηκε ύποπτη για τη δολοφονία αρχινονού της νύχτας στα Καμίνια του Πειραιά το 2009. Πρόκειται για πρώην μπάτσο που πέρασε στην παρανομία και έγινε αρχηγός στην προστασία νυχτερινών κέντρων. Το πρωί κυρία με τα όλα της η αυτοαποκαλούμενη Bella Mafia, στα γραφεία της επιχείρησης της οικογένειας στη λεωφόρο Κηφισίας, το βράδυ το πρόσωπο της άλλης της ζωής.

Λέγεται ότι όλα ξεκίνησαν όταν συνδέθηκε ερωτικά με πολύ δυνατό άτομο της νύχτας, που είχε ορίσει ”περιοχή του” τα βόρεια και τα νότια προάστια της Αθήνας. Κόλλησε επάνω του κι έβγαλε τον αληθινό της εαυτό. Το καουμποϋλήκι της.  Ένα χρόνο πριν σκοτώσουν την Bella Mafia, τον Οκτώβριο του 2018, γέμισαν με τρύπες το σώμα του 37χρονου ερωμένου της και τον έστειλαν στον άλλον κόσμο.

ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΙΑ ΑΓΑΠΗ

ΚΑΙ ΜΙΑ ΖΩΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ

Για μισό σχεδόν αιώνα που βρίσκομαι στην δημοσιογραφία, και παρόλο ότι όλο αυτό το διάστημα, έχω δει και έχω ακούσει πολλά στα δικαστήρια που παρακολουθώ, για πρώτη φορά ένοιωσα την ανάγκη, ν’ ακολουθήσω μια υπόθεση με τόσο ενδιαφέρον, και μάλιστα στην Ελλάδα. Αναφέρομαι φυσικά στην υπόθεση της Ιωάννας Παλιοσπύρου 34 ετών, της κοπέλας που δέχτηκε επίθεση με βιτριόλι την στιγμή που πήγαινε στην δουλειά της, από μια «φίλη» της, την Έφη Καρακαντζούλα, 35 ετών, η οποία πίστευε, ότι η Ιωάννα ήταν η αιτία, που δεν μπορούσε να προχωρήσει ένας δεσμός της. Αυτά σαν ένας απλός πρόλογος, για το κείμενο που γράφω με το χέρι στην καρδιά, και την σκέψη μου στην Ιωάννα, που δίνει καθημερινά, τον δικό της αγώνα στην ζωή, μετά την τρομακτική επίθεση που δέχτηκε. Μια επίθεση που θα της αφήσει σημάδια για όλη της την ζωή. Για όσους φίλους και μη, που δεν με γνωρίζουν, θα πρέπει να τους πω, ότι έχω γεννηθεί στο Μοσχάτο, ένα προάστιο του Πειραιά, και που κάθε χρόνο έχω την χαρά να το επισκέπτομαι, με εξαίρεση τα 2 τελευταία χρόνια λόγω του κορονωϊού, και να συναντιέμαι με τα φιλαράκια μου.

Έκανα αυτή την διευκρίνιση, για ένα και μοναδικό λόγο: Η Ιωάννα ήταν Μοσχατιώτισσα, την είχα γνωρίσει σε κάποιο μαγαζί που δούλευε Σαββατοκύριακα, και σε κέρδιζε αμέσως, όχι μόνο με την προσωπική της ομορφιά, αλλά πολύ περισσότερο με τον χαρακτήρα της. Την Ιωάννα βέβαια την γνώριζαν και αρκετοί φίλοι μου, που έμεναν πολύ κοντά στο διαμέρισμα που είχε αγοράσει στο Μοσχάτο, και που μόλις πληροφορήθηκαν το τι φοβερό της συνέβει, ήμουν από τους πρώτους που το πληροφορήθηκε. Βρισκόμουν λοιπόν σε καθημερινή επαφή, τόσο με τους αδελφικούς μου φίλους στο Μοσχάτο, όσο και με φίλους Έλληνες δημοσιογράφους, που συζητούσαμε για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά θα πρέπει να ήταν περίπου μια εβδομάδα, μετά το τραγικό περιστατικό, όταν και πάλι μέσω ενός φίλου Μοσχατιώτη, μάθαινα, ότι μεταξύ μιας ομάδας υπόπτων για την επίθεση, η αστυνομία είχε στο «κάντρο» και την Έφη Καρακαντζούλα. Η πληροφορία ήταν διασταυρωμένη, από άτομο που δούλευε σε κυβερνητική θέση και γνώριζε κάποιες καταστάσεις. Θα κάνω μια παρένθεση εδώ:

Την ίδια εποχή που έγινε η επίθεση στην Ιωάννα, η αντιτρομοκρατική υπηρεσία με έδρα την Αθήνα, είχε απλώσει τα «ηλεκτρονικά» της δίχτυα, σε κάποια άλλη υπόθεση, που αφορούσε μια διπλή δολοφονία, που είχε γίνει πριν από κάποιο διάστημα στην Βάρη, και παρακολουθούσαν κάποια άτομα. Κλείνει η παρένθεση. Είχα πάρει λοιπόν, άλλη μια πληροφορία από φίλο συνεργάτη μου στην ηλεκτρονική μας εφημερίδα από την Ελλάδα, που μου έλεγε, ότι εκτός από την Έφη, η αστυνομία υποψιαζόταν και ένα συγγενικό άτομο της Ιωάννας, που στο παρελθόν είχαν δημιουργηθεί κάποιες εντάσεις, και την είχαν καλέσει για ανάκριση, αλλά αφέθηκε αμέσως ελεύθερη, αφού παρουσίασε «άλλοθι» και αυτόματα δεν θα μπορούσε να βρισκόταν σε δύο διαφορετικά μέρη την ίδια χρονική στιγμή.

Κάποια στιγμή που οι αστυνομικές αρχές έψαχναν για την δράστιδα, «ενώθηκαν» οι κεραίες τους με αυτές της αντιτρομοκρατικής. Έγιναν κάποιες επαφές, αντάλλαξαν γνώμες και χαράκτηκε μια καινούργια πορεία, με τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί. Αποτέλεσμα αυτών των επαφών, ήταν να συγκεντρωθεί πλέον η 12μελής ομάδα των αστυνομικών, που είχαν αναλάβει την υπόθεση της Ιωάννας στην Έφη Καρακαντζούλα, σαν την υπ’ αριθμό 1 ύποπτη για την επίθεση, με αποτέλεσμα μετά από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν να την συλλάβουν και να την έχουν προφυλακισμένη με την βαριά κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Μία βαρύτατη κατηγορία, που η ηλεκτρονική μας εφημερίδα είχε όχι μόνο αποκαλύψει από την πρώτη στιγμή, τις βαρύτατες κατηγορίες, αλλά ακόμη και το όνομα με την φωτογραφία της δράστιδος, όταν ακόμη και τα Ελλαδικά Μέσα Ενημέρωσης, έγραφαν στις ειδήσεις τους, για “κάποια 35χρονη”…..

Η υπόθεση όμως δεν τελειώνει εκεί. Η αστυνομία προσπαθεί τώρα να βρει τον τρόπο, με τον οποίο η δράστιδα προμηθεύτηκε το βιτριόλι, ποιος, ή ποιοι την βοήθησαν, και για μία ακόμη πληροφορία, ότι η δράστιδα, είχε στα σκαριά και μια δεύτερη επίθεση, σε μια άλλη κοπέλα. Κάποιες πληροφορίες κάνουν λόγω, ότι το βιτριόλι, ίσως να της το έδωσε, χωρίς να πραγματικά να γνωρίζει τις σκέψεις της, ένας Αφγανός κηπουρός που τον ήξερε, και κρατούσε φυτευτικά φάρμακα. Μια άλλη πληροφορία αναφέρει, ότι το προμηθεύτηκε με πλαστά στοιχεία μέσω ίντερνετ, χωρίς μέχρι στιγμής που γράφεται αυτό το κομμάτι, να έχει βρεθεί κάτι. Την ίδια στιγμή οι γονείς της δράστιδας, προσέλαβαν έναν από τους καλύτερους Έλληνες δικηγόρους τον κ. Σάκη Κεχαγιόγλου, προκειμένου να υπερασπισθεί την κόρη τους, που θα πρέπει να αναφέρω από δημοσιογραφικό καθήκον και μόνο, ότι η δράστιδα δεν αποδέχτηκε στην ανάκριση την βαρύτατη κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, και ζήτησε να δικαστεί μόνο “ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ” κάτι που ο ανακριτής δεν δέχτηκε με κανέναν λόγο. Μέχρι το τέλος του Ιουνίου, οι πληροφορίες μας λένε, ότι η δράστιδα θα πρέπει να ξεκαθαρίσει, αν δέχεται τις κατηγορίες της αστυνομίας, ή, όχι… Αυτό όμως που δεν πρόκειται ποτέ να «ξεκαθαρίσει» είναι το πρόσωπο της Ιωάννας, που καταστράφηκε για πάντα.

Άλκης Μωρέλας

Δεν κολλάει ο Χριστός να οδηγεί μερσεντές…

Σωτήρας ο Ιησούς Χριστός. Ήρθε για να σώσει τον άνθρωπο. Σταυρώθηκε για τον άνθρωπο. Έφαγε ξύλο και μαστιγώθηκε για τον άνθρωπο. Ερώτηση: Είχε πράγματι ανάγκη σωτηρίας ο άνθρωπος; Και να μην είχε, το πιο εύκολο να μασήσει το παραμύθι ο τίποτας, ότι δεν γεννήθηκε για κομπάρσος, ότι του αξίζει καλύτερη ζωή. Και μπαίνει στο κόλπο η θρησκεία. Η οποία θρησκεία, αναλαμβάνει την απίθανη αποστολή να σώσει τον κοσμάκη. Και να τον σώσει στους αιώνες των αιώνων. Να, γιατί ο Ναζωραίος εμφανίσθηκε ακριβώς όπως τον ήθελε ο γίγαντας λαός, ο φτωχός λαός. Μια μέρα μετά την ανάσταση του πεθαμένου Λαζάρου και μια εβδομάδα πριν από τη δική του ανάσταση, το Πάσχα, ο υιός του Θεού κάνει εντυπωσιακή είσοδο στα Ιεροσόλυμα καβάλα σ’ ένα γαϊδουράκι. Στο έργο έχει σημασία και η παραμικρή λεπτομέρεια. Όλα λειτουργούν συμβολικά, σημαδιακά, μηνυματικά. Σε λυγούρια απευθύνονται, δεν κολλάει ο Χριστός να οδηγεί μερσεντές πολυτελείας, να έχει σωφέρ, να είναι ντυμένος κουστουμιά, όπως τα σημερινά λαμόγια της ορθοδοξίας και σία…. Αν ήταν έτσι η σκηνοθεσία, τότε ο απλός κόσμος θα σκεφτόταν πως δεν είναι δικός μας ο λεβέντης. Και δεν θα τον υποδέχονταν μετά βαίων και κλάδων από φοίνικα. Ούτε θα του έστρωναν κόκκινα χαλιά σα να είναι αστέρας του Χόλυγουντ ή κάποιος ξιπασμένος αρχιεπίσκοπος ή, μητροπολίτης κάργα στο χρυσαφικό.Δεν περνάει για σωτήρας ο αριστοκράτης. Ο κονομημένος. Ένας επιχειρηματίας, κάποιος τραπεζίτης, μια καπιτάλα του κερατά. Ούτε ένας βασιλιάς δοξασμένος, ένας φιλόσοφος, ένας στρατηλάτης, ένας επιστήμων, ένας εφευρέτης. Ούτε ένας αρχηγός εκκλησίας, ένας πατριάρχης, ο πιο υψηλόβαθμος εκπρόσωπος του Θεού στη γη. Η φτωχολογιά και η μπατηροσύνη καταλαβαίνει μόνον τον σεμνό και ταπεινά ενδεδυμένο, όπως ήταν ο Χριστός. Ωσανά (… έτσι το γράφω εγώ, μ’ ένα νι). Ωσανά, δηλαδή Σώσε μας. Πανικός πλάκωσε με την τσαμπουκαλήδικη είσοδο στην Ιερουσαλήμ του Ιησού. Η αναστάτωση. Και όσοι δεν είχαν πάρει πρέφα, όσοι δεν τον γνώριζαν, ρωτούσαν ”Ποιος είναι ετούτος;”. Είναι ο προφήτης από τη Ναζαρέτ της Γαλιλαίας. Σκοτωμός. Κουτσοί, στραβοί και όσοι άλλοι είχαν ακούσει πώς κάνει θαύματα ο επί του γαϊδουρίου ερχόμενος, προσπαθούσαν να τον πλησιάσουν μήπως και τους θεραπεύσει. Σωτηρία για τον τυφλό είναι να αρχίσει να βλέπει. Τι άλλο; Αυτός που είναι στη φυλακή να τον βγάλουν από το μπουντρούμι. Αυτός που είναι καταχρεωμένος στους τοκογλύφους να πιάσει το λόττο. Οι προφητείες τα λένε όλα. Ο Εβραίος Ιερεμίας π.χ. είχε προβλέψει ότι θα εμφανισθεί ο σωτήρας και θα ελευθερώσει το λαό του Ισραήλ. Έτσι κι έγινε. Οι  διάφοροι Τζέρεμυ δεν κάνουν λάθος. Βγαίνει ότι οραματίζονται. Έτσι για κάθε σπουδαίο και άξιο αναφοράς που έκανε ο Χριστός, οι στημένοι ή οι περίεργοι έλεγαν ”Να, πραγματοποιήθηκε κι αυτό σύμφωνα με την προφητεία τάδε, σύμφωνα με τας γραφάς”. «Δόξα στον Υιό του Δαϋίδ!» φώναζαν στον Χριστό με την μπούκα του στα Ιεροσόλυμα και τον χαιρετούσαν λες και ήταν ο νέος βασιλιάς του Ισραήλ, που θα τους απαλλάξει από τους κατακτητές Ρωμαίους. Τελικά; Να κάνουμε ταμείο. Ο άνθρωπος δεν σώθηκε. Ούτε και πρόκειται βέβαια να σωθεί. Ποιος το λέει αυτό; Ο προφήτης εγώ. Στους αιώνες των αιώνων ο άνθρωπος θα κυκλοφορεί στη γη ελπίζοντας μια ζωή στη σωτηρία την οικονομική, τη σεξουαλική, την πνευματική, τη θεϊκή, την υπαρξιακή. Αλλά δεν πρόκειται να σωθεί ούτε μετά από 1000 χρόνια. Βαδίζει ολοταχώς για την αιώνια καταστροφή του. Αυτή που συστηματικά ετοιμάζει μόνος του κάθε μέρα. Τα Χριστούγεννα είναι ταυτισμένα με την γέννηση. Έτσι μας λένε. Σε αντίθεση με το Πάσχα, που είναι ταυτισμένο με την ανάσταση. Παραμύθια. Για τους περισσότερους είναι μια γιορτή σκέτη. Κι αν η εν λόγω θρησκευτική γιορτή έχει κάποιο νόημα, βαθύτερο ή επιφανειακό, δεν το ψάχνουν. Στο φινάλε, μη ζητάμε πολλά από τους ανθρώπους. Γιορτή είναι το Πάσχα και το χαίρονται, μέχρι εκεί.Λίγο να το σκαλίσουν το πράμα, τότε πάει μέχρι το θάνατο. Έτσι είναι. Δεν θα σταθούμε μόνο στην φιγουράτη, σινάμενη και κουνάμενη, ανάσταση. Προηγείται ο θάνατος. Τον ρωτάς, όμως, τον άλλον που γι’ αυτόν το Πάσχα είναι γιορτή, καθησιό και φαγητό, ποτό και μουσική, αν γουστάρει να βάλει στο λογαριασμό το θάνατο;Πέθανες, τελείωσες. Όχι, δεν ισχύει αυτό, για τη θρησκεία. Δεν υπάρχει θάνατος, τέλος, κηδεία, τάφος, κλάμα. Αυτό, μάλιστα, το τελευταίο ισχύει μόνο για τους άλλους, όχι για τον αυριανό πεθαμένο. Χωμένος μέσα στο χώμα ούτε λυπάται, ούτε αισθάνεται κάτι. Η θρησκεία επιμένει στα δικά της, πως δεν υπάρχει θάνατος, κι αν υπάρχει είναι μόνο για να σου θυμίσει την ελπίδα της ανάστασης, της αναγέννησης, της ξαναγέννησης, της συνέχειας. Πέθανες, αλλά δεν έχεις πεθάνει. Να, το νόημα του Πάσχα. Ο άνθρωπος, όμως, δεν συμβιβάζεται με το νεκροταφείο. Όσο ζει δεν θέλει να σκέφτεται πως υπάρχει στο έργο και ο θάνατος. Ναι, πράγματι, πεθαίνει κόσμος, καμιά αντίρρηση, αλλά όχι ότι το καμπανάκι κτυπάει και για τον ίδιον. Τον θαρρεί ξένο πράμα τον θάνατο. Και παραμένει ξένο, φτου και μακριά, ακόμα και στη βαρειά του αρρώστια.

ΟΤΑΝ Ο ΤΖΟΓΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΑΡΡΩΣΤΙΑ….

Απίστευτο. Διαστάσεις σκανδάλου έχει πάρει ΚΑΙ στην Αυστραλία ο τζόγος με ανήλικα παιδιά.. Αν δεν το έβλεπα μπροστά μου, δεν θα το πίστευα. Δυο πιτσιρικάδες με τα σχολικά τους ρούχα, μου ζητούν, σχεδόν παρακαλώντας, να τους ρίξω κάποια δελτία στο ΤΑΒ. Βρίσκομαι σε μεγάλη αμηχανία. Να δεχτώ, ή, όχι; Αν δεχτώ, γίνομαι και εγώ συνένοχος σε παράνομο τζόγο. Αν αρνηθώ εγώ να το κάνω, σίγουρα θα βρεθεί κάποιος άλλος στην δική μου θέση. Βέβαια έφερα και τον εαυτό μου στην θέση τους, που το ποδοσφαιρικό στοίχημα, είναι μια απαραίτητη αρρώστια. Δέχομαι να ποντάρω για πάρτι τους. Σκέφτομαι ότι είναι προτιμότερο ένα ποδοσφαιρικό στοίχημα, από κάποιο άλλο ρισκαρισμένο ελλάτωμα, όπως το ποτό και το ναρκωτικό. Άλλο όμως ότι παίζει μπάλα ένα πιτσιρίκι άλλο ότι παίζει στοίχημα. Είτε ποδοσφαιρικό είτε όχι. Ένα γειτονάκι μου, έχει αρχίσει να ποντάρει και είναι μόλις 14 χρονών. Δεν το παίρνεις και πολύ σοβαρά το πράμα. Πιθανόν και οι γονείς του, να μην ανησυχούν που ο λεβέντης τους ξεπετάχθηκε τόσο πρόωρα και δείχνει… προχωρημένος, από πριν βγει από το αυγό. Βέβαια. Αν το δει επιπόλαια ο γονιός θα σκεφτεί πως εκείνος στην ηλικία του παιδιού του δεν είχε κομπιούτερ, ούτε κινητό, αλλά και δεν ήξερε τι είναι κουμάρι. Τζόγος.Όταν όμως λέμε στοίχημα εννοούμε με χρήμα. Στοίχημα ποδοσφαιρικό, ταττσλόττο, καζίνο και όλα τ’ άλλα. Όχι τάβλι ή ένα επιτραπέζιο, παιχνίδι παρεάτο, να κάνουμε διάλειμμα στο διάβασμα. Όλα αυτά κλείνουν σπίτια. Θυμήθηκα το γειτονάκι μου, όταν διάβασα το αποτέλεσμα μιας πανευρωπαϊκής έρευνας σε ανήλικους στην Ελλάδα. Σε παιδιά μέχρι 18 χρονών, δηλαδή. Έχουμε και λέμε, λοιπόν. Δυο στους πέντε ανήλικους, δηλαδή το 40%, έπαιξε τουλάχιστον μια φορά το 2020. Νούμερο τρομακτικό, Που τρομάζει.Και το 14% των Ελλήνων ανηλίκων έπαιξε στοίχημα από 2 έως 4 φορές τον μήνα. Και σύμφωνα με το τελευταίο εύρημα, ο ένας στους 4 στοιχημάτιζε σε πρακτορείο μέσω τρίτων, και ο ένας στους 18 μέσω διαδικτύου, με τα στοιχεία του μπαμπά. Να το σημειώσουμε κι αυτό: Οι ανήλικοι στοιχηματίζουν πάντα, με τα λεφτά του μπαμπά. Που να τα βρει ο μικρός, αν δεν του δώσει ο μπαμπάς, ή, ο παππούς;

ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΑ ΜΥΑΛΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΥΡΙΑ…..

Ο κύριος έχει λεφτά. Πολλά λεφτά. Και δεν σταματάει να χοντροκονομάει. Άρα, η πρώτη σκέψη θα λέει, ότι ο κύριος είναι λαμόγιο. Δεν νομίζω. Βεβαίως ο κύριος τα έχει όλα, περισσότερα απ’ όσα χρειάζεται, σίγουρα πιο πολλά και απ’ όσα επιθυμούσε. Άρα, εκμεταλλεύθηκε κάποιες καταστάσεις. Σε καμία περίπτωση. Είπαμε. Δεν του λείπει τίποτα, τι βίλες και τι κότερα, τι λήαρ τζετ και τι πολυτέλεια Κροίσου στη ζωή του. Όλα αυτά σημαίνουν ότι ο κύριος πορεύθηκε για χρόνια σύμφωνα με τους αμαρτωλούς νόμους της σάπιας κοινωνίας, ότι υπηρέτησε το κατεστημένο. Ξυπνήστε, και καθαρίστε το μυαλουδάκι σας, από τα σκατά που σας έχουν βρωμίσει, από τότε που ήσασταν μωρό στην κούνια. Πετάξτε τη χολή που βρίσκεται στη ψυχή σας. Ο κύριος είναι μέγας και τρανός, όμως έγινε αυτός που έγινε γιατί είναι πολεμιστής. Πολεμιστής της ίδιας της ζωής. Είπαμε. Ξυπνήστε. Να δείτε με ανοικτά μάτια και καθαρή καρδιά πως κινείται ο πλανήτης. Φοβερά πράγματα. Δεν παίρνετε χαμπάρι τι παίζει γύρω σας. Δεν ξέρετε να μπανίζετε, να διακρίνετε το καλό από το κακό, το χρήσιμο από το άχρηστο. Μαρκ Ζούκερμπεργκ, ετών 25. Σας λέει τίποτα το όνομα αυτό; Πρόκειται για μέγα άτομο. Μέγας είναι. Μέγιστος. Μεγιστάνας. Και αυτοδημιούργητος. Από το μηδέν, από το τίποτα έγινε γκραν δισεκατομμυριούχος και, μάλιστα, μπήκε με το σπαθί του στη λίστα των 100 πλουσιότερων ανθρώπων στον πλανήτη. Χιλιάδες Ζούκερμπεργκ υπάρχουν σήμερα σε κάθε γωνιά της γης. Όπως το λέω. Όχι δεκάδες, ούτε εκατοντάδες, αλλά χιλιάδες. Απλά ο Μαρκ, ο εν λόγω Ζούκερμπεργκ, ο ένας απ’ αυτούς τους χιλιάδες νέους που πιάνουν στη ζωή τα χοντρά ψάρια, ξέφυγε πολύ μπροστά κι έγινε ο νεότερος σε ηλικία μεγαλύτερος δισεκατομμυριούχος όλων των εποχών. Στη ζωή μπαίνουν στη μέση, κατά καιρούς και πάντα, και άλλα κόλπα. Για παράδειγμα σήμερα υπάρχουν τα κινητά τηλέφωνα και τα κομπιούτερ που δεν έπαιζαν χθες και προχθές. Ο κόσμος θέλει να φάει. Να πιεί. Να ντυθεί. Να διασκεδάσει. Βασικά αυτά. Και να μείνει σ’ ένα καλύτερο σπίτι απ’ αυτό που έχει. Και να αγοράσει ένα καλύτερο αμάξι. Πάνω σ’ αυτές τις βασικές ανάγκες στήνονται οι επιχειρηματικοί κολοσσοί. Και ξαφνικά δίχως προγραμματισμό και δίχως πρόβλεψη γεννιέται το καινούργιο. Είπαμε. Ξυπνήστε. Πλούσιος δεν σημαίνει και παλιάνθρωπος. Ούτε παράνομος. Μαρκ Ζούκερμπεργκ. Πριν από λίγα χρόνια, ίδρυσε την ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης το Facebook, μέσα από το δωμάτιό του, στον ξενώνα του πανεπιστημίου που σπούδαζε, στο Χάρβαρντ, που μέσα σε δύο χρόνια γιγαντώθηκε και ξεπέρασε τα 100 εκ. ενεργούς χρήστες. Μόνον από τον Μπιλ Γκαίητς πήρε 240 εκ. δολάρια ο Ζούκερμπεργκ. Δεν υπάρχουν όρια στον πλούτο. Ούτε και φράγματα. Πόλεμος. Αυτό είναι ο κόσμος του χρήματος. Ένας προσωπικός πόλεμος. Με τον εαυτό σου πολεμάς. Η γη κινείται κυρίες και κύριοι. Προσέξτε τώρα. Μέχρι το 1994 δεν υπήρχε Ρώσος δισεκατομμυριούχος. Σήμερα; Είναι 40 Ρώσοι, 38 Κινέζοι, 25 Ινδοί. Μέχρι και δυο Αφρικανοί έσκασαν μύτη. Το άλλο, στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων οι 83 είναι γυναίκες. Η γη κινείται. Έχετε φάει στην μάπα, τη σκουριά όλων των αιώνων που σας σερβίρουν, και γι’ αυτό, ούτε το πιο απλό δεν μπορείτε να δείτε. Ότι μόνη της η γη κινείται. Κανένας δεν είναι σε θέση να την κουμαντάρει.

Άλλος ένας χρόνος, φεύγει από πάνω μας….

Ποτέ ρε φίλε μου, πρόλαβε και πέρασε, ο ριμάδας ο χρόνος. Δώδεκα ολόκληροι μήνες και δεν τους πήραμε χαμπάρι. Πότε το φάγαμε και το 2020, και με τη μία κατάπιαμε τις 365 τόσες μέρες; Από τον έναν χρόνο, στον άλλον. Μία ζωή με την σκέψη, ότι κάθε χρόνος φεύγει πιο γρήγορα από τον προηγούμενο. Και μοιάζει ανάσα σκέτη, αυτό που χωρίζει τη νέα πρωτοχρονιά, από την προηγούμενη. Τρεχαλητό μια ολόκληρη χρονιά. Άγχος. Δουλειές που δεν λένε να τελειώσουν, και αν κάποτε τελειώσουν, θα είναι συνήθως με άσχημο, με όχι αίσιο τέλος, χωρίς να αποφέρουν κέρδη. Και αν έχεις βάλει κάτι στην τσέπη, από την άλλη είσαι χρεωμένος, τρόπος του λέγειν, με εκκρεμότητες. Οι καλές μέρες, έτσι τις λένε. Οι γιορτινές μέρες. Πλησιάζει η αυλαία του 2020 να πέσει. Το ξενέρωμα, μάλλον το  ξεφεύγα από τις άλλες μέρες του χρόνου, τις ρουτινιάρικες. Γιατί στην ατζέντα παίζουν τα δώρα, τα ψώνια, τα τραπέζια, τα τηλέφωνα στους φίλους και συγγενείς, οι συγκεντρώσεις, οι πράσινες και κόκκινες τσόχες. Μια ατμόσφαιρα υστερίας. Καταναγκαστικής ίσως διασκέδασης, για να πιάσουμε το… ”μήνυμα” των Χριστουγέννων και της πρωτοχρονιάς. Και ειδικά εφέτος, λόγω κορονοϊού, να μην μας επιτρέψουν να χαρούμε, την ιδιαιτερότητα που έχουν οι χριστουγεννιάτικες και πρωτοχρονιάτικες μέρες. Να ζήσουμε γιορτινά, και να πάμε για άλλα. Για άλλα χρόνια, για άλλα Χριστούγεννα, όσα τουλάχιστον γράφει το κοντέρ του καθενός μας.

Η ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΟΝΤΙΚΙΑ….

Το μερμύγκι είναι ανώτερο του ανθρώπου. Αυτό είχα γράψει πριν κάποια χρόνια σε εφημερίδα που δούλευα, και οι αναγνώστες, μου ζητούσαν… λεπτομέρειες. Το θυμήθηκα με τις βροχές που έβλεπα στην τηλεόραση, και οι οποίες για μια φορά ακόμα, απέδειξαν την κατωτερότητα του ανθρώπου, απέναντι στον γίγαντα τον μέρμυγκα. Αυτό το τεράστιο πλάσμα. Δεν το συζητάμε ότι το δίποδο, μειονεκτεί σαν άνθρωπος, όχι σαν μερμύγκι, απέναντι στο μερμύγκι. Νεροποντή; Κανένα πρόβλημα για τον μέρμυγκα. Καταιγίδα; Έλα τώρα. Μερμύγκια είμαστε, σοφά δημιουργήματα της φύσης, οπλισμένα με το ένστικτο και όχι τις πνευματικές αναζητήσεις, και την τεχνολογία του ανθρώπου, για να αντιμετωπίσουμε κάθε αντίδραση της μάνα μας. Μια είναι η μάνα. Η φύση. Το μερμύγκι λοιπόν, δισεκατομμύρια χρόνια, πριν ο άνθρωπος ξεφύγει από τις σπηλιές και τις κουφάλες των δέντρων που διέμενε, είχε λύση το πρόβλημα κατοικίας. Ποιες βίλες και ποιες πολυκατοικίες. Δεν τις χρειάζεται. Μέσα στο χώμα. Εκεί ζει το μερμύγκι. Θα πάθεις την πλάκα σου, αν σου πω το τι καταφέρνει και φτιάχνει, χωμένο στη μάνα γη το μερμύγκι, αυτό το μεγαλείο της φύσης, το αληθινό τέλειον ον σαν μερμύγκι. Υπάρχει όμως και η κουκουβάγια. Το κεφάλι της δεν το κουβαλάει μόνο για μεταφέρει τα μάτια της και το στόμα της. Μέσα υπάρχει ένα ραντάρ φτιαγμένο έτσι από τον Θεό για να μην της ξεφεύγει και ο πιο μικρός θόρυβος. Ένα ανεπαίσθητο θρόισμα των φύλλων, που δεν θα πλησίαζε καν την ακοή άλλου πλάσματος, συλλαμβάνεται από την γκριζωπή κουκουβάγια, η οποία όμως σνομπάρει τον θόρυβο από τα κοντινά δέντρα. Δεν είναι τίποτα, αποφαίνεται το μικροτσίπ στον εγκέφαλό της, ένα αεράκι είναι που κούνησε τα φύλλα, δεν ασχολούμαι… Η κουκουβάγια έχει το λόγο της να κάθεται στο σημείο που την παρατηρώ από απόσταση με τα γυαλιά νυχτός. Ζώο είναι, γέννημα της φύσης προικισμένο με τέτοιες ιδιότητες και σε τέτοιο βαθμό, ώστε να επιβιώνει, να βρίσκει τροφή. Έχουμε μετά και τον ποντικό, που είναι το αγαπημένο ζωάκι της επιστήμης. Στον ποντικό επάνω κάνουν τα πειράματά τους οι ερευνητές στα εργαστήρια, όχι βέβαια για να τον εκπολιτίσουν, ή, να τον μάθουν να πηγαίνει σχολείο, ή, ακόμη και να του περάσουν την ανάγκη της θρησκείας. Για το καλό της ανθρωπότητος η ανθρώπινη επιστήμη βασανίζει τα ποντίκια. Να ξέρουμε τι λέμε. Πειραματίζομαι σημαίνει ένα πράμα, μόνον ένα, βασανίζω. Αυτό σημαίνει. Ούτε ρωτάνε τα ποντίκια πριν τα μπουζουριάσουν σε κάτι φιάλες, σε κάτι σωληνάκια, για να μελετήσουν, και επάνω τους να δοκιμάσουν φάρμακα που θέλουν να φτιάξουν για τον άνθρωπο. Να ξέρουμε τι λέμε. Για τον άνθρωπο, όχι για την ανθρωπότητα. Πάω πάσο αν μου πεις, ότι ο Θεός σου έδωσε την άδεια, να βασανίζεις ένα ξένο βασιλειο. Ότι τον ρωτήσατε τον πλάστη, αν μπορείτε να βασανίζετε, και όσο αντέξουν, όποια πλάσματα του Θεού επιλέγετε, διότι αυτά σας βολεύουν στα πειράματα, στις δοκιμές σας. Και αν τα κακαρώσουν τα πειραματόζωα στα παπάρια σας. Εσείς δεν υποπέσατε σε καμία αμαρτία. Ότι κάνετε γίνεται για το καλό της ανθρωπότητας, στο όνομα της ιατρικής επιστήμης, και να το πούμε και αυτό, για το συμφέρον της φαρμακευτικής βιομηχανίας. Τον Θεό όμως ρε αλήτες τον ρωτήσατε; Αυτόν που έφτιαξε τα πάντα, τα δίποδα και τα τετράποδα, τα ιπτάμενα και τα ερπετά, τα τρωκτικά και ότι ακόμη κυκλοφορεί στο νερό. Αυτό γούσταρε ο Θεούλης. Να φτιάξει και έναν πλανήτη με ζωή. Να υπάρχει ζωή σε κάθε σημείο, φανερό και κρυφό. Και έφτιαξε κατ’ εικόνα και ομοίωσιν και τον άνθρωπο. Βέβαια. Δεν είναι αγριόπαπιας ο Θεός, ούτε φάλαινας και σπουργίτης. Μοιάζει φατσικά και όχι μόνο φατσικά, αλλά και σωματικά, και πνευματικά, με τον άνθρωπο. Όχι με το ποντικάκι. Κάποιοι Καναδέζοι επιστήμονες λοιπόν, διαπίστωσαν, ότι όπως οι άνθρωποι όταν πονάνε, όταν νοιώθουν πόνο, σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος, αυτό φαίνεται στο πρόσωπό τους, έτσι συμβαίνει και με τα ποντίκια, τα συνήθη θύματα των εργαστηρίων. Φοβερά πράγματα. Μέγιστη αποκάλυψη η οποία πιθανόν να έφθασε μέσω ίντερνετ και στον Θεό. Να το πληροφορήθηκε κι αυτός, ότι τα ποντικάκια και πονάνε και κάνουν γκριμάτσες στο πρόσωπο, όπως οι άνθρωποι. Φοβερά πράγματα. Οι επιστήμονες βασάνισαν ποντικάκια, για να δουν αν υποφέρουν και αν ναι, πως εκδηλώνεται, πως αντιδρά το σώμα τους. Και σημείωσαν στα δευτέρια τους, ότι όταν πονάνε τα ποντικάκια σφίγγουν τα μάτια, όπως ο άνθρωπος. Και ζαρώνουν τη μουσούδα τους, όπως ο άνθρωπος. Και τεντώνουν τα αυτιά και σηκώνονται όρθια τα μουστάκια τους, να κάτι που δεν παρατηρείται στον άνθρωπο. Ένα ακόμα. Το ποντίκι αν ήταν σε θέση, θα έκανε πειράματα ή, με τη σωστή λέξη, βασανιστήρια στον άνθρωπο; Το ότι το ποντίκι είναι ανίκανο να πειραματισθεί σε ανθρώπους, όπως και σε μέλισσες και κουνούπια, είναι κατανοητό. Όπως ότι ο άνθρωπος αν δεν μπορούσε όχι μόνο πειράματα δεν θα έκανε, αλλά και ένα άλλο σωρό εχθρικά στο περιβάλλον πράγματα. Άρα; Ουσιαστικά με την άδεια του Θεού, αφού τον προίκισε σχετικώς, ο άνθρωπος κάνει ότι γουστάρει στη γη και με τη βοήθεια της καλής επιστήμης δεν ησυχάζει αν δεν κατακτήσει και το σύμπαν στο αχανές διάστημα. Φαντάζεσαι όμως κύριε μαλάκα, να είσαι το πειραματόζωο στον άρχοντα των ποντικιών, στον βασιλέα των λιονταριών, στον δικτάτορα των καρχαριών, στον αυτοκράτορα των γυπαετών, σε κάποιον παρανοϊκό Χίτλερ, οι επιστήμονες του οποίου βασάνιζαν έγκυες γυναίκες, τις έδεναν τα πόδια για να δουν πόσο θα αντέξουν, ακόμα έσπαγαν με σφυριά τα γόνατα μικρών παιδιών, εβραιόπουλων, για να καταγράψουν τον πόνο του ανθρώπου, διότι για τους ναζιστές και οι Εβραίοι είναι άνθρωποι… Γιατί στα γράφω όλα αυτά τώρα έτσι; Άκου το γιατί. Από ποντίκι θα τη βρείτε, και αυτή τη φορά θα σας παρασακατέψει. Έχετε κάνει πολλά στον πλανήτη. Το έχετε παρατραβήξει. Η τιμωρία σας θα έρθει όχι από τα πυρηνικά σας, αλλά από τα ποντικάκια, παλιοκουφάλες. Από το ποντίκι αρπάνε τη δουλειά οι μύγες, και οι ψύλλοι, και πάνε και τη σερβίρουν στους ανθρώπους. Έτσι κτύπησε η επιδημία της πανούκλας γύρω στα 1350 και έφαγε μόνον το μισό πληθυσμό της Ευρώπης. Στην επόμενη επιδημία το ποντίκι θα σε στείλει πακέτο στον Δημιουργό σου, και χωρίς προηγουμένως να σε υποβάλλει σε διαδικασία πειραματόζωου.

Βρίσκει και τα κάνει ο Ερντογάν…

Πιο ξεκάθαρο δεν γίνεται. Ο τσαμπουκάς του Τούρκου περνάει και στην Ευρώπη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Στα ίσα η κυρία Μέρκελ πήρε το μέρος του Ερντογάν. Πιο ίσα δεν την έπαιρνε. Τι συμβαίνει; Λάθος να κατηγορηθεί η Γερμανίδα για έχθρα της Ελλάδος. Για φίλη της Τουρκίας. Δεν υπάρχουν αυτά. Δεν υπήρξαν ποτέ. Ας το πούμε για μια φορά ακόμα. Ο καθένας, Μέρκελ, Μακρόν, Πούτιν, Τραμπ παίζει για πάρτη του. Πρώτα για πάρτη του και μετά για τα συμφέροντα της χώρας του. Αναλαμβάνει, λοιπόν, η καγκελάρισσα Άγκέλα, η τσαχπίνα και σέξυ, τόσο ερωτική που έχει πιάσει αράχνες η φουκαριάρα, να μεσολαβήσει. Και γαμώ τη… μεσολαβήτρια. Προκειμένου να σπάσει η ένταση, λέει, στην ανατολική Μεσόγειο. Ε, από τη στιγμή που πήρε επάνω της τις πρωτοβουλίες για την αποκλιμάκωση στις σχέσεις Ελλάδος και Τουρκίας, πήγαν περίπατο οι κυρώσεις σε βάρος του Ερντογάν. Και στην κόντρα με την Γερμανίδα είναι η Γαλλία. Επειδή το συμφέρον του Μακρόν αυτό είναι. Να είναι με την Ελλάδα, και εναντίον Ερντογάν και Μέρκελ. Ολοφάνερο. Βρίσκει και τα κάνει ο Ερντογάν. Με το νταηλήκι του κάνει το παιχνίδι του. Ο άνθρωπος ασκεί το επάγγελμα του. Είναι νταής. Αν, όμως, κάποιοι ισχυροί τον έπαιζαν διαφορετικά, τότε το νταηλήκι του ο Ερντογάν θα το είχε βάλει στο οθωμανικό μουσείο.

Ο άνθρωπος ήταν είναι και θα είναι αυτός που είναι

Απίστευτες καταστάσεις ζούμε σήμερα με τον κορονωϊό. Το πράμα απλώθηκε πολύ και δεν μαζεύεται. Ο κορονοϊός κυριαρχεί σαρωτικά στη ζωή μας.  Μόνο μάγοι δεν ήταν όσοι είχαν προβλέψει αυτή την εξέλιξη, αλλά δεν τολμούσαν να την δημοσιοποιήσουν. Ότι θα έρθει η ιστορική στιγμή, όπου το σύμπαν της ανθρωπότητας θα φορέσει μάσκα. Και έγινε το απίθανο. Να μην εμφανίζεται κανένας πλέον σε δημόσιο χώρο, άνευ μάσκας. Πολιτικοί, αστυνομικοί, ιερείς, δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες, δικαστικοί, στρατιωτικοί, οι κάθε παρατρεχάμενοι της δημόσιας ζωής ξεμυτάνε μασκοφόροι. Και όλο αυτό το κακό τι σημαίνει; Εδώ είναι που γελάμε. Επειδή ακούς ένα κάρο μαλακίες σήμερα από τους κάθε κοινωνιολόγους, ψυχολόγους, μελλοντολόγους και άλλους “όγους” οι οποίοι υποτίθεται λόγω ειδικότητας έχουν το δικαίωμα του επιστημονικού λόγου.  Ότι θα αλλάξει η ζωή μας, θα ενισχυθεί η συλλογικότητα του κόσμου, θα κτυπήσει η θλίψη, η κατάθλιψη, η μοναξιά, τέλος πάντων η ζωή θα πάρει ένα άλλο νόημα. Παραμύθια είναι όλα αυτά. Ο άνθρωπος είναι αυτός που είναι. Αυτός που ήταν. Αυτός που θα είναι πάντα. Δεν έγινε άλλος στους αιώνες που πέρασαν. Και θα παραμείνει ίδιος, όπως ξεφύτρωσε από την εποχή του Αδάμ, μέχρι να εξαφανιστεί. Αν το κινητό τηλέφωνο π.χ. και το κομπιούτερ είχαν ανακαλυφθεί πριν δέκα χιλιάδες χρόνια, και τότε έτσι, όπως σήμερα, θα συμπεριφερόταν. Δεν έγινε της πλάκας σήμερα  ο άνθρωπος, ούτε πιο έξυπνος. Σέλφυ φωτογραφίες θα έβγαζε και πριν 100.000 χιλιάδες χρόνια, αν είχε και τότε τέτοια δυνατότητα. Και θα έβγαιναν στα κανάλια σοβαροί άνθρωποι να λένε αηδίες. Ποιος κορονοϊός; Θα περάσει ντούκου και αυτός. Θα ξεχαστεί μαζί με τις μάσκες του. Όπως θα ξεχαστούν οι… προφητικές αναλύσεις των επιστημόνων.Η αλήθεια είναι μια, και μας την λέει κατάμουτρα η Ιστορία. Φοβερά πράγματα έχουν γίνει. Καμιά θρησκεία και καμιά ιδεολογία, καμιά σοφία και δικτατορία, τίποτα δεν κατάφερε να σταματήσει το λουτρό αίματος από πολέμους και επαναστάσεις, που έγιναν και δεν άλλαξαν τίποτα. Γιατί με τίποτα δεν αλλάζει ο άνθρωπος. Η λογική, αυτό που τον ξεχωρίζει απ’ όλα τα άλλα ζώα, δεν είναι… αρκετή στο δίποδο να τον παραδειγματίσει από τα αίσχη του στο παρελθόν. Δυστυχώς. Και η ζωή θα συνεχίζεται. Σήμερα εμείς, αύριο κάποιοι άλλοι. Χαίρεται.

Ούτε την κηδεία μας αν μπουν όλοι αυτοί μέσα

”Να περάσουν οι πρόσφυγες, να μην περάσει ο φασισμός” το ένα πανό με την υπογραφή κάποιας αέρα πατέρα χαρτοπόλεμος ”Αντιρατσιστική πρωτοβουλία”. Φοβερό, ε; Με φασιστικές συμπεριφορές και στο όνομα του αντιφασισμού, κάποιοι, τους οποίους αποφεύγω να χαρακτηρίσω, εκφράζουν αιτήματα αντιλαϊκά, αντεθνικά, αντιπατριωτικά. Οι τουλάχιστον 99 στους 100 Έλληνες, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, θέλουν κλειστά τα σύνορα σε ξένους, όποιοι κι αν είναι αυτοί, πρόσφυγες, μετανάστες, λαθραίοι, στημένοι, καθαροί. Ο απόλυτος φασισμός είναι κάποιοι, τους οποίους αποφεύγω να χαρακτηρίσω, να εκπροσωπούν όχι περισσότερο του 1% να θέλουν να… ανοίξουν τα σύνορα, διότι έτσι κάνει το παιχνίδι του ο πιο μεγάλος εχθρός της Ελλάδος. Αυτό το σύχαμα του αιώνα ο Ερντογάν. Αν η κυβέρνηση δεν είχε αυτή τη σκληρή στάση στα σύνορα, τότε δεν θα είμασταν ικανοί σήμερα ούτε την κηδεία μας να κάνουμε. Αντιληπτό ότι αυτή η σκληρή, η δυναμική στάση της Ελλάδος στα σύνορα δεν στρέφεται ενάντια σ’ αυτούς που νταηλήδικα μπουκάρουν για να διασπάσουν τη συνοριακή μας άμυνα. Ο εχθρός δεν είναι αυτοί οι αλλοδαποί φουκαράδες, αλλά και όποιοι άλλοι ύποπτοι από κοντά τους. Ο εχθρός είναι ο Τούρκος. Μόνον; Δεν το έχω ξαναζήσει προσωπικά. Να είμαι στην πατρίδα μου, και να απειλείται από ξένους, χωρίς πόλεμο. Στα ίσα. Ξεκάθαρα. Να μπουν μέσα με το ζόρι, χωρίς να τους καλέσω. Και όσοι κρατάνε άμυνα, να κατηγορούνται ως φασίστες, ως ρατσιστές. Το πιο εύκολο φυτίλι για να ξεσπάσει εμφύλιος. Εκεί την πάνε την δουλειά…

Τι να μας πει η κυρία του τουρισμού….

Έχεις ένα χωράφι, για το οποίο όλοι παραδέχονται, πως είναι το πρώτο στη γη, και βγάζει τις καλύτερες ντομάτες. Από πού θα κονομήσεις; Από τις ντομάτες φυσικά. Έχεις ψηλά βουνά, όλο το χρόνο με χιόνια, τι κάνεις για να κερδίζεις χρήματα; Δεν θέλει σκέψη, κουμπάρε. Οργανώνεις το χειμερινό τουρισμό, χιονοδρομίες και έτσι κόλπα. Και άμα έχει θάλασσες γαμάτες; Άμα είσαι χωμένος ολόγυρα από το νερό, και με 3.000 νησιά, βάζω στο λογαριασμό και τις βραχονησίδες, που προσφέρονται για εκμετάλλευση, τι κάνεις; Δεν περιμένεις βέβαια, να ζήσεις από την πολεμική βιομηχανία, να παράγεις τανκ και πυραύλους. Ούτε αυτοκίνητα και κομπιούτερ. Άστα αυτά για τους άλλους.Τι να μας πει λοιπόν, η κυρία του τουρισμού, η νυν και η πρώην, η Άτζελα Γκερέκου σήμερα επί Μητσοτάκη, και πρώην του Παπανδρέου, και η κυρία Έλενα Κουντουρά του Τσίπρα, πρώην του Πάνου Καμένου. Πάλι σχέδια επί σχεδίων με σκοπό, πως θα φέρουμε περισσότερους τουρίστες το καλοκαίρι. Σχέδια που έπρεπε να είχαν γίνει πριν 60 χρόνια, για το πως η προνομιακή Ελλάδα, θα πουλούσε και θα έκοβε χαρτονόμισμα, στα δυο πρότζεκτ της, τον τουρισμό και τον πολιτισμό που κληρονόμησε. Πριν 60 χρόνια. Αλλά μιλάμε για την Ελλάδα τώρα έτσι; Απλά για να μην ξεχνιόμαστε.

Η ιστορία της ανθρώπινης παρουσίας στον πλανήτη…

Καθόλου απίθανο να υπάρχει ζωή, άνθρωποι και ζώα, σ’ άλλον πλανήτη. Γιατί να μην υπάρχουν; Δεν ξέρεις. Σωστό. Το δεν ξέρω δεν κολλάει με το δεν υπάρχει ζωή, κάποιο άλλο είδος ζωής, ανθρώπινης ή όχι, έξω από το δικό μας πλανήτη. Δεν ξέρεις και το σίγουρο είναι, λέω εγώ τώρα, ότι δεν θα το μάθεις ποτέ, όσο ακόμα θα κυκλοφορεί στη γη το γνωστό δίποδο. Όλα έχουν ένα τέλος, άλλωστε. Άνθρωποι, ζώα, δένδρα, φυτά, πλανήτες. Ότι ζει, πεθαίνει. Έχει χρονολογία λήξεως. Μη ξεφεύγουμε. Ασφαλώς σ’ άλλον πλανήτη η ζωή, αν υπάρχει, θα είναι διαφορετική. Αυτονόητο. Διαφορετικό το φυσικό περιβάλλον, άρα φύση διαφορετική σε σχήμα, σε μορφή ότι αναπνέει . Και πως αλήθεια, να γνωρίζεις τι υπάρχει στο σύμπαν, όταν αυτό είναι ατελείωτο, άγνωστο, αχαρτογράφητο, απλησίαστο. Ρε, δεν έχει τέλος. Παίζει, όμως, η ανθρώπινη βλακεία ότι είμαστε το κέντρο της πλάσης. Η καρδιά του σύμπαντος. Εμείς είμαστε, όχι άλλοι. Όχι κάποιοι άλλοι. Στο φινάλε, τι να τους κάνουμε τους άλλους, όταν σκοτωνόμαστε μεταξύ μας οι άνθρωποι, από τότε που σκάσαμε μύτη. Έτσι είναι. Η Ιστορία της ανθρώπινης παρουσίας στον πλανήτη είναι ιστορία αίματος. Και αναρωτιέμαι πολλές φορές. Γιατί να μ’ ενδιαφέρει το κάθε άλλο μπουρδέλο στο διάστημα; Αφού εγώ είμαι, ο ηλίθιος αρχηγός της αιωνιότητας. Το πιο τζάμπα δημιούργημα του Θεού. Αν δεν χαίρομαι τον πιο όμορφο, τον πιο γοητευτικό, πλανήτη στο σύμπαν, είμαι άξιος της μοίρας μου. Το νούμερο της αιωνιότητος. Αυτή είναι η υπέρτατη ύβρις στον Δημιουργό. Βέβηλος γεννήθηκε ο άνθρωπος, βέβηλος ζει, και βέβηλος θα πεθάνει. Για όσο τουλάχιστον θα ζει ακόμα.

Το μεγάλο χτύπημα στους δίδυμους πύργους…

Έχουν περάσει σχεδόν 19 χρόνια, από την ημέρα που έγινε το μεγάλο χτύπημα, στους «Δίδυμους Πύργους» στην Αμερική.  Έχω να το λέω λοιπόν, ότι το είδα και εγώ, το χτύπημα αυτό, και μάλιστα Live. Ίσως να είναι, το πιο εντυπωσιακό θέαμα που παρακολούθησα ζωντανό στη ζωή μου. Έτυχε βεβαίως. Και να περιοριστώ στο video. Τεράστια διαφορά, να το βλέπεις στα νέα, και άλλο το ίδιο γεγονός, να το βλέπεις σπαρταριστό με τα ματάκια σου, μπροστά σου. Έλεγα λοιπόν, ότι ακόμη και μετά από 19 χρόνια, κανείς δεν σταμάτησε να ασχολείται με το συγκεκριμένο γεγονός. Δύο αεροπλάνα επιβατικά βούτηξαν επάνω στους Δίδυμους Πύργους της Νέας Υόρκης. Τους τσάκισαν, και σκότωσαν μαζί, τρεις χιλιάδες κόσμο. Έγινε όμως έτσι η δουλειά; Πολλά διαβάζουμε, πολλά περισσότερα ακούμε. Δύσκολα να δεχθείς ότι η δουλειά δεν είναι σικέ. Αν λοιπόν, πράγματι στήθηκε το έργο, πιθανόν να μην το μάθουμε ποτέ. Αν ναι, ίσως να βρωμίσει η δουλειά μετά από έναν αιώνα, και λίγο λέω. Μετά πάντως, την “πτώση” των Δίδυμων Πύργων, η Αμερική βιομηχανοποίησε την αντιτρομοκρατία. Με δικαιολογία ή άλλοθι την παγκόσμια τρομοκρατία. Πρώτα γκρεμίστηκε ο βόρειος ουρανοξύστης, από αεροσκάφος της American Airlines, πτήση από Βοστώνη, με 92 επιβάτες. Μετά από 18 λεπτά ντουμπλάρισε η επιχείρηση, με αεροσκάφος της United Airlines, πτήση από Ουώσιγκτον, με 62 επιβάτες. Είναι δυνατόν να πάθουν οι Αμερικανοί, τέτοιο πράμα από την Αλ Κάιντα; Απίστευτο. Δύσκολα να δεχθείς πως το έργο είναι καθαρό. Πως δεν οργανώθηκε, προκειμένου να εξυπηρετήσει κάποιες σκοπιμότητες. Να κοπανήσουν τον πιο εμβληματικό στόχο της πλανηταρχίας. Από την ημέρα εκείνη και μετά, έγιναν και θα γίνουν ακόμη πολλά. Η τρομοκρατία πρέπει να εξαφανισθεί, το ερώτημα όμως, αν το κτύπημα ήταν «στημένο» δεν εξαφανίζεται.

Η… τσιτωμένη “κυρία” του Oakleigh…

Πραγματικά πολλές φορές είμαστε για κλάματα, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε. Πολύ γνωστή «κυρία» του Oakleigh, που κάθε λίγο και λιγάκι βρίσκεται σε ινστιτούτο αισθητικής, έχει χάσει πλέον και το μυαλό της. Παρά τα 60 και βάλε χρονάκια της, επιμένει όχι μόνο να τσιτώνεται, με το ανάλογο κόστος φυσικά, αλλά να εμφανίζεται πλέον και ντυμένη, σαν… ανήλικο κοριτσάκι. Το κακό είναι ότι στο…. καραγκιοζιλίκι την ακολουθεί και ο…. βαψομαλλιάς  ο άντρας της, που από κάτασπρα μαλλιά που είχε, τώρα έχει γίνει κατάμαυρος σαν κοράκι, και κυκλοφορεί και μάλιστα χωρίς να ντρέπεται. Τέλος πάντων, αλλού είναι το θέμα μου. Προσωπικά δεν αντέχω, να βλέπω γυναίκα με τσιτωμένο δέρμα. Αηδιαστικό. Απωθητικό. Μόνο αν είναι πολύ καλός τεχνίτης, αλλά και επιστήμονας ο πλαστικός, αλλά πολύ περισσότερο, να το σηκώνει και η φάτσα της κυρίας, για να μη μετράς τα χρόνια της. Τι λέμε τώρα. Η ηλικία θες δεν θες, δεν κρύβεται. Όλα τα προδίδουν τα μάτια. Μα καλά γερνάνε και τα μάτια θα ρωτήσετε; Εκατό τα εκατό. Εδώ σε θέλω. Δεν κρύβουν την αληθινή ηλικία τα μάτια. Τα μάτια, όχι τα βλέφαρα, όχι η επιδερμίδα. Στο μέσα του ματιού διαβάζεις πολλά για τη ζωή του ατόμου, και αυτό προδίδει τα χρόνια του. Γιατί; Επειδή ο άνθρωπος έχει ”δει” πολλά στην ζωή του. Και όσα είδε, όσα γνώρισε, όσα κατάλαβε, με όσα πόνεσε, αυτά ακριβώς τον γέρασαν. Το μωρό για παράδειγμα, δεν έχει ηλικία στο μάτι. Σε βλέπει και απορεί. Δεν παίρνει πρέφα τίποτα, ακόμα. Τα χρόνια στα μάτια του, θα αρχίσουν να γράφουν σύμφωνα μ’ αυτά που καταγράφει ο εγκέφαλος του, άσχετα με την βιολογική του ηλικία. Έπεσα, που λες, σε μια συνάντηση, πάνω στην κυρία, ονόματα δεν λέμε. Τρόμαξα. Όπως στο λέω. Καμιά σχέση με το τι δείχνει η πραγματική της ηλικία, με το τσίτωμα. Με έστειλε αιώνες πίσω. Λες ότι είχα απέναντι μου, την γυναίκα του μάγου της ινδιάνικης φυλής. Γριά ινδιάνα έβλεπα. Δεν κάνω πλάκα. Χαρακιές στο πρόσωπο από τον ήλιο. Είχε πέσει το δειλινό, ο ήλιος είχε υποχρεώσει την συγκεκριμένη κυρία να φοράει το γυαλικό, φαρδύ, απλωτό, να σκεπάζει όσο το δυνατόν περισσότερο το πρόσωπο. Και δίπλα της ο βαψομαλλιάς, να την καμαρώνει σαν μαλάκας, όπως ο γύφτος το κινητό του. Για λύπηση, σου λέω. Αλλά και για φτύσιμο. Και το χειρότερο; Ότι δεν το καταλαβαίνουν ότι ο κόσμος γελάει μαζί τους. Πραγματική κατάντια δηλαδή.

Στην κονόμα του πολέμου….

Μιλάνε τα νούμερα. Μόνον που οι αριθμοί, όσο κι αν είναι ακριβείς, δεν λένε την αλήθεια. Ποτέ. Σύμφωνα με στοιχεία που δεν αμφισβητούνται μέχρι σήμερα η μπούκα των ΗΠΑ στο Ιράκ, επί Μπους μικρού, είχε κοστίσει 1,7 τρις δολάρια συν άλλα 490 δις δολάρια σε επιδόματα. Το κονδύλι θα φθάσει στα έξι (αριθμός 6) τρις δολάρια τα επόμενα 40 χρόνια διότι ακόμα κι αν σταματήσει κάθε πολεμική δραστηριότητα στο Ιράκ, στο Ιράν, και στην Συρία, τα έξοδα θα τρέχουν από αποζημιώσεις, συντάξεις, συν τις…. πορτοκαλάδες και τις… κοκακόλες. Για ποιο ζήτημα μιλάμε λοιπόν, έτσι; Πάμε λίγο πιο αναλυτικά.
Γίνεται η εισβολή στο Ιράκ των «συμμαχικών δυνάμεων» Αμερικής, Βρετανίας και λοιπών παραρτημάτων. Τα έβαλαν κάτω τριάντα (αριθμός 30) ακαδημαϊκοί(!) και ειδικοί για να βρουν πόσο ήταν το ύψος της δαπάνης αλλά και ποιος ο απολογισμός των νεκρών. Τέλος πάντων, ότι επέδρασε στο οικονομικό γίγνεσθαι των ΗΠΑ μετά την αλητείας τους να επέμβουν σε ξένο κράτος. Και να μην τελειώνουν τον πόλεμο τόσο σύντομα όσο μπορούσαν!!!
Ο πόλεμος, επειδή ακριβώς είναι μπίζνα, ΜΟΝΟ ΜΠΙΖΝΑ, αρχίζει και τελειώνει όποτε αποφασίσει, εκείνη η πλευρά που κονομάει. Όλα τα άλλα περί πατρίδας και να κτυπήσουμε την τρομοκρατία είναι παπαριές.
Όποιος, λοιπόν, ισχυρισθεί ότι γονάτισε την πλανηταρχία ο πόλεμος, στο Ιράκ ή όπου αλλού στο μέλλον, είναι αφελής και αδιάβαστος από την Αυστραλία μέχρι την Βαγδάτη. Η κονόμα. Αυτό είναι ο πόλεμος. Η κονόμα της κονόμας ω κονόμα! Να διαβάζετε να μαθαίνετε και με το μπαρδόν βέβαια. Τα λέμε από την αλφαβήτα. Ο πόλεμος για την πλανηταρχία είναι μια αυθεντική, μια κλασική εμπορική επιχείρηση. Ο στόχος δεν είναι να πάρουμε το πρωτάθλημα. Να κερδίσουμε τον εχθρό, δηλαδή. Όχι, αυτό. Η σκοπιμότητα, η ΜΟΝΑΔΙΚΗ σκοπιμότητα είναι να πουλήσουμε όπλα. Αυτό είναι το ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ κίνητρο για να ξεκινήσουμε πόλεμο.
Η Νο 1 κονόμα στον πλανήτη, είναι το εμπόριο όπλων. Μετά έρχεται το ναρκωτικό. Μιλάμε για τα δυο πρότζεκτ που αφήνουν τεράστιο περιθώριο κέρδους, αν ληφθεί υπ’ όψιν το κόστος παραγωγής και τα έσοδα από τις πωλήσεις.
Στις ΗΠΑ όλα είναι πουλημένα. Όποιος θέλει αγοράζει ότι θέλει. Σε ξένους ανήκουν σχεδόν τα πάντα. Βιομηχανίες, εργοστάσια, φιρμάτες επιχειρήσεις. Κανένα πρόβλημα να πουληθούν, να αγοραστούν ξενοδοχεία, μεγαλοκαταστήματα, από ξένους. Από την εποχή των πολέμων με τους Ινδιάνους μόνον οι πολεμικές βιομηχανίες δεν μπορεί να φύγουν από Αμερικάνους, ιδιώτες βέβαια.
Αυτή τη στιγμή που με διαβάζεις οι μηχανές αυτές δουλεύουν. Ούτε δευτερόλεπτο δεν περνάει που να μην παράγονται μαχητικά αεροσκάφη, κανόνια, φρεγάτες, τανκ, όλα με την τελευταία λέξη της… μόδας στο στρατιωτικό εξοπλισμό. Χιλιάδες Αμερικάνοι επιστήμονες, απόφοιτοι από τα Χάβραρντ και Κολούμπια, οικογενειάρχες άνθρωποι με επαύλεις και πισίνες, είναι στελέχη της πολεμικής βιομηχανίας. Τι πρέπει να κάνουν οι ΗΠΑ για να κονομάνε από το εξωτερικό; Για να βάζουν χέρι στο εθνικό εισόδημα ξένων χωρών; Πόλεμο, και ΜΟΝΟ πόλεμο.
Θα ξοδέψουν τα άντερά τους στον πόλεμο οι ΗΠΑ. Δεν τρέχει κάστανο. Είπαμε. Δεν είπαμε; Είναι μια …επένδυση ο πόλεμος! Το λιγώτερο οι δέκα χώρες γύρω από το κάθε Ιράκ, το κάθε Ιράν, και την κάθε Συρία, πριν ακόμα ξεκινήσει ο πόλεμος, θα κάνουν τις παραγγελίες τους. Να ενισχύσουν το στρατό τους με σύγχρονο υλικό. Αν δεν κάνουν παραγγελίες, την βάψανε. Η Αμερική θα βρει δικαιολογία να την ισοπεδώσει, όποια χώρα αρνηθεί να αγοράσει τα όπλα της. Είπαμε. Δεν πρέπει ούτε λεπτό να σταματήσουν στην Αμερική οι μηχανές να βαράνε στα εργοστάσια παραγωγής όπλων.
Μόνον δέκα χώρες; Και είκοσι, και τριάντα θα προστρέξουν να παραγγείλουν όπλα. Διαφορετικά, η χώρα της ελευθερίας, η ηγέτης χώρα του ελεύθερου κόσμου, θα τους κουνήσει το δάκτυλο ότι δεν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως το κάθαρμα ο Σαντάμ Χουσεϊν, ή, ο άλλος ο αλήτης ο Καντάφι, και ποιος άλλος ακολουθεί στην συνέχεια.
Έχασε, λέει, στο Βιετνάμ η Αμερική. Μπα; Μετά από χρόνια, μας είπαν, δεν τα κατάφερε να κερδίσει, και τελικά τα μάζεψε κι αποχώρησε ηττημένη. Έλα ρεεεεεεε; Και κέρδισε το Βιετνάμ; Μη μου το λέτε!
Μια τελευταία κουβέντα, προς το παρόν. Θα ψοφήσει η εθνική οικονομία των ΗΠΑ αν δεν κάνει πόλεμο, Αφγανιστάν, Ιράκ και σία. Και αν δεν κάνει πόλεμο, θα επιχειρήσει το άλλο χειρώτερο: Θα απειλεί να εισβάλει σε μια χώρα με το άλφα ή βήτα πρόσχημα. Βλέπε το Ιράν για παράδειγμα. Στόχος να προκαλεί «θερμά επεισόδια», που λένε. Είπαμε. Δεν είπαμε; Ας το ξαναπούμε λοιπόν. Δεν πρέπει να σταματάνε οι μηχανές, να παράγουν όπλα.

Το ανθρώπινο κρέας είναι νόστιμο…

Είναι η είδηση. Και επειδή πρόκειται για είδηση, που σε στέλνει στη σιωπή και στην περισυλλογή, στη μεταφορά της μετράς και ζυγίζεις, το κάθε γράμμα στις λέξεις που θα χρησιμοποιήσεις. Πατέρας βίαζε τον γιο του. Πατέρας; Δεν αρνήσαι την πραγματικότητα. Αφού τον γέννησε είναι πατέρας. Η γυναίκα τίκτει, ο γεννήτορας είναι ο πατέρας. Όχι ο πατέρας ο οποίος φαντάζει να είναι η συνέχεια του Θεού. Ο πατέρας της ιστορίας μας εκφράζει τον Διάβολο. Σύμφωνα, λοιπόν, με την είδηση, κτήνος ηλικίας 33 χρονών, από τη Σαξονία της ανατολικής Γερμανίας, κακοποιούσε σεξουαλικά τον 11χρονο αγόρι του, και δεν του αρκούσε αυτό. Στη συνέχεια, σε ιστότοπους παιδικής πορνογραφίας, αναρτούσε το υλικό, που κατέγραφε όταν ερχόταν σε επαφή, με το ίδιο το παιδί του. Τι κάνεις με αυτή την τερατογέννηση, τον “πατέρα” που επιδίδονταν…, όχι, όχι, δεν το προχωρώ. Τι κάνεις; Έχω όμως μια πρόταση. Μου ήρθε έτσι γρήγορα στη σκέψη, και τη μοιράζομαι μαζί σας. Στη γη υπάρχουν και ζώα. Άγρια ζώα. Τα οποία έχουν ανάγκη τροφής. Αντιληπτό ότι ένας απέραντος κόσμος των ζώων, άγριων, ημιάγριων, της ζούγκλας, των ωκεανών, και του ουρανού, γύπες, γεράκια, αετοί, δεν έχουν άλλη αγωνία, όλη μέρα, κάθε μέρα, από την ανεύρεση γεύματος. Να φάνε θέλουν τα φουκαριάρικα. Ούτε γήπεδο πάνε τα ζώα, ούτε σινεμά, ούτε κάνουν απεργίες και διαδηλώσεις στους δρόμους. Το μόνο που σκέπτονται είναι η τροφή. Τίποτα άλλο. Υπ’ όψη το κρέας, το ανθρώπινο, είναι και γαμώ τη νόστιμη τροφή.

Η μοναδική νάρκη είναι ανθρώπινη…

Μια τεράστια είδηση, που για άλλη μια φορά τα Μέσα Ενημέρωσης, την πέρασαν με μικρά γραμματάκια. Ποια ήταν η είδηση; Ένας αστεροειδής, που το μέγεθός του ήταν ακριβώς, μισό γήπεδο ποδοσφαίρου και που πέρασε από τη γειτονιά μας, απλά σαν επισκέπτης. Ούτε ο πρώτος ήταν, ούτε ο και τελευταίος θα είναι. Ένα ακόμα δηλαδή διαστημικό σκουπίδι, βάρους κάποιων εκατομμυρίων τόννων, και με ταχύτητα περίπου 28.000 χιλιομέτρων την ώρα, γκρεμοτσακίστηκε στο χάος, χωρίς και πάλι να ενοχλήσει τη γη. Η τροχιά του ήταν τόσο κοντινή, μόλις 27.500 μέτρα απόσταση, γιαυτό και οι αστρονόμοι, μόνο με τηλεσκόπιο κατάφεραν και μπάνισαν, τον απρόσκλητοεπισκέπτη”, αυτόν τον αστεροειδή. Όσο ζω όμως εγώ, στον λατρεμένο μου αυτόν πλανήτη, εδώ και 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια, ποτέ μου δεν φοβήθηκα. Έχω τυφλή εμπιστοσύνη στις θεϊκές αμυντικές ικανότητες του, και στην ανεξήγητη δύναμη, να αλλάζει την πορεία σε οτιδήποτε, πριν αυτό πλησιάσει τη Γη. Να το πω αλλοιώς, η Γη είναι άτρωτη, απρόσβλητη, δεν χρειάζεται καν να αποκρούσει, οτιδήποτε ξένο αντικείμενο βρεθεί σε κατεύθυνση εναντίον της. Πήρες χαμπάρι σε ποιον διαστημικό παράδεισο ζεις; Και όχι μόνο. Ο μοναδικός πλανήτης μας είναι το πιο όμορφο ουράνιο σώμα, με ποτάμια και λίμνες, βουνά και δάση, απέραντες πεδιάδες και ωκεανούς, κάργα στο πράσινο και στο γαλάζιο. Και ουδείς κερατάς του σύμπαντος είναι σε θέση να τον πειράξει. Γιατί; Είπαμε. Κρύβει τέτοιες δυνάμεις, άγνωστες στον περισσότερο κόσμο, αλλά και μαγικές, προστατευτικές βέβαια, που διώχνει κάθε επίθεση σε βάρος του, υποχρεώνοντας να λοξοδρομεί κάθε εχθρικό, κάθε ξένο σώμα ικανό να την απειλήσει.  Άρα θα μου πεις τώρα, ότι κοιμάσαι ήσυχος. Όχι ακριβώς. Ο ύπνος σου και η ζωούλα σου, κινδυνεύουν μόνο απόεσωτερικούς”, δηλαδή γήινους εχθρούς, ποτέ εξωτερικούς, εξωγήινους. Μιλάμε για το διάστημα. Που εκεί καθημερινά, γίνται όργια. Αυτά όμως δεν σας τα λένε. Τι να σου πουν τα ΜΜΕ; Απλά θα δώσουν την είδηση για τον αστεροειδή και θα την παίξουν με ψηλά τα χέρια, χωρίς να ξέρουν καν τι λένε. Χωρίς να πιάσουν την ουσία. Ότι στον πλανήτη Γη ο μοναδικός εχθρός, η μοναδική νάρκη είναι ανθρώπινη. Είπαμε. Κανένας αστεροειδής, μετεωρίτης, επουράνιος αλήτης, μπορεί να βλάψει το διαμάντι του διαστήματος, την Γη, παρά μόνον αυτό το δίποδο που λέγεται άνθρωπος, και ο τρόπος ζωής του, και η τεχνολογία του, που δηλητηριάζει την ατμόσφαιρα, τις θάλασσες, τα εδάφη, εξαφανίζει δάση, ζώα. Μία πόλη ολόκληρη θα κατέστρεφε αυτός ο αστεροειδής, αν έσκαγε στη γη. Θέλεις να σου πω, και που θα γούσταρα να πέσει;  Άφησέ το όμως καλύτερα για να μην ξύνουμε και πληγές.

Η μάνα που σπάει το εγώ, και γίνεσαι εσύ….

Πόσες φορές είδες τη μητέρα σου να κλαίει μπροστά σου; Ελάχιστες, έτσι δεν είναι; Και όταν μιλάω για δάκρια δεν εννοώ εκείνα της συγκίνησης και της ικανοποίησης, αλλά εκείνα που αν τα γευτείς θα σου αφήσουν μια γεύση στυφή και έντονη. Αναρωτήθηκες ποτέ γιατί μια μάνα κρατάει τόσο πόνο μέσα της και τι τον κάνει; Για εσένα το κάνει και για όσους αγαπάει. Σφίγγει τα δόντια και χαμογελάει γιατί έτσι θα δώσει κουράγιο, ώθηση και δύναμη να ξεπεραστούν οι δυσκολίες. Είναι σκληρή και υπομένει έτσι ώστε να βαστήξει στους ώμους της το βάρος κάθε ανθρώπου που νοιάζεται. Και ας υποφέρει, δεν την νοιάζει γιατί ξέρει πως ένα της χαμόγελο είναι βάλσαμο για κάθε είδους πόνο. Στη ζωή της μια μητέρα θα αναγκαστεί να δει το παιδί της να δεινοπαθεί, τον άντρα της να λυγίζει και τους γονείς της να γίνονται άστρα στον ουρανό. Θα περάσει από χίλια κύματα και παρ’ όλα αυτά θα είναι το μόνο πλοίο που θα συνεχίσει να πλέει με χίλιες-δυο ρωγμές. Είναι η γυναίκα που δε θα διστάσει να μαζέψει τα κομμάτια σου ακόμα κι αν αυτή ματώσει. Η γυναίκα που από τη στιγμή της σύλληψης, της γέννησης, ή της πρώτης ματιάς, σπάει το εγώ και γίνεται εσύ… Τι συμβαίνει ωστόσο στην ανηλεή αυτή γυναίκα όταν σβήνουν τα φώτα και μένει μόνη; Η μάσκα που φοράει σπάει και τα θραύσματα σκίζουν ανελέητα την ψυχή της. Εκεί είναι που ο πρώτος λυγμός θα ακουστεί και θα κρυφτεί πίσω από ένα μαξιλάρι. Τα δάκρια θα ξεχειλίσουν και το σκληρό αυτό ον για πρώτη φορά θα γίνει το πιο ευάλωτο πλάσμα που υπάρχει. Μόνη καθώς είναι, θα πάρει αγκαλιά τον εαυτό της και θα κουλουριαστεί σε μια γωνία σαν μικρό παιδί. Στο μικρό αυτό κρησφύγετο της θα αφήσει τα καυτά της δάκρια να κυλήσουν για ώρα, μέχρι ο οργανισμός της να αποβάλει κάθε σπιθαμή πόνου και απόγνωσης που την διακατέχει. Η γυναίκα που από τη στιγμή της σύλληψης, της γέννησης, ή της πρώτης ματιάς, σπάει το εγώ και γίνεται εσύ…

Απίστευτο…….

Κυκλοφορεί, στα στέκια του Oakleigh από κάποιον χασάπη, που έχασε πολλά λεφτά, από μαγαζάτορα της περιοχής: Καλύτερα έλεγε να σε τσιμπήσει…. σκορπιός, παρά Λημνιός….. Και ακόμη ο κόσμος γελάει, αφού μάλλον έχουν καταλάβει, για ποιον χτυπάει η καμπάνα

Ιερές αταξίες….

Ιερέας, σου λέει. Και τον λένε έτσι γιατί το λειτούργημα του δεν είναι απλά κοινωνικό, όπως του δικαστικού και του αστυνομικού, αλλά ιερό. Θεϊκό. Υπηρέτης, λένε, του Θεού, είναι ο παπάς με τα ράσα. Αυτή είναι η επαγγελματική του στολή. Και για να προκαλεί το σεβασμό κυκλοφορεί και με γένεια. Και τελευταία σκάσανε τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Αυστραλία, η μια πίσω από την άλλη, οι περιπτώσεις ιερέων, οι οποίοι είχαν απλώσει τα ιερά τους χέρια σε αθώα και ανήλικα κοριτσάκια.  Ποια εξήγηση μπορείς όμως να δώσεις, όταν ο μεσήλικας και ο γέρος παπάς αναζητεί τη σεξουαλική ικανοποίηση σε μια 10χρονη και μια 12χρονη; Είναι εξουσία ο παπάς λένε. Είναι όμως και άνθρωπος, βέβαια. Έχει όπως όλοι οι άνδρες, τις κάψες του. Όμως όταν δεν τον συγκρατεί το ράσο, είναι γιατί, κυκλοφορεί με εξουσία. Ιερέας είναι, ιερωμένος, τον μεγαλοδύναμο εκπροσωπεί, που όλοι τον πιστεύουν. Δεν εκπροσωπεί κάποιο κόμμα, ούτε κάποια επιχείρηση, ούτε κάποια ποδοσφαιρική ομάδα. Από τότε που βγήκε η θρησκεία, δηλαδή από αρχαιοτάτων χρόνων, ο ιερέας ήταν ασύδοτος. Αντιληπτό ότι η εξουσία ελέω Θεού, εύκολα προκαλεί την εκτροπή. Την κατάχρηση. Την παρανομία. Την αδικία. Το έγκλημα. Αυτό που ψιθυρίζεται σε παροικιακούς κύκλους της Μελβούρνης, που ξέρουν τι λένε, αναμένεται να ξεσπάσουν σκάνδαλα σεξουαλικά, πιο χοντρά και από αυτά του παρελθόντος, με πρωταγωνιστές και ενόχους, παπάδες και επώνυμους. Όχι τίποτα ρετάλια, και εφημέριους της συνοικίας. Και τα νέα θα αφορούν αταξίες ιερές και με αγόρια, και μάλιστα γερές αταξίες. 

Συγγνώμη…. Συγγνώμη, που σας ρίξαμε το αεροπλάνο σας. Είναι ένα ασυγχώρητο λάθος… Αυτή ήταν η επίσημη θέση του Ιράν. Το είπανε το συγγνώμη και καθαρίσανε. Και πάμε παρακάτω, σου λένε, διότι η επανάσταση συνεχίζεται… Τι είπατε, ρε, μαστουρωμένα καθάρματα, από την πολύ μαστούρα της θρησκείας σας, ρίχνετε αεροπλάνο κάτω και μετά ζητάτε συγγνώμη;Τέτοιος χουλιγκανισμός δεν ξανάγινε. Να ζητάνε συγγνώμη για κάτι, που οι ίδιοι χαρακτηρίζουν, ”ασυγχώρητο”. Και τι έπρεπε να κάνουν, το φρικτό λάθος έγινε, δηλαδή το διέπραξαν, τι άλλο περισσότερο από το να απολογηθούν με μια ”συγγνώμη”; Υπάρχει αυτό που οφείλουν να κάνουν τώρα. Να πληρώσουν. Τι, δηλαδή; Με το λάθος τους σκότωσαν 176 αθώους του ουκρανικού αεροσκάφους. Το λιγότερο, όχι βέβαια για να πατσίσουν, αλλά για να καταδείξουν στην παγκόσμια ανθρωπότητα, το μέγεθος της γκέλας τους, είναι να γίνει τελετουργικά ομαδική αυτοκτονία 176 κρατικών αξιωματούχων του Ιράν. Όσων και αυτών που σκοτώσανε με τον πύραυλο. Και εδώ, δεν τελειώνει η συγγνώμη… Τι άλλο ακόμη; Από τα έσοδα του πετρελαίου που παράγει το Ιράν να βγει ένα πάγιο κονδύλι αποζημίωσης των συγγενών πρώτου βαθμού, και των 176 επιβατών του αεροπλάνου. Τι θα πει ”συγγνώμην”, Και δεν χρωστάμε τίποτα άλλο για τη σφαγή 176 ανθρώπων; Βάλτε μυαλό ρεεεεέ.

Δημοσιογράφοι…..


Δεν υπάρχουν φίλε μου, κακοί δημοσιογράφοι, όπως δεν υπάρχουν όμως και καλοί. Ο καθένας εξαρτάται πως βλέπει τα πράγματα με τα μάτια τα δικά του. Ένα ακόμα ρεμάλι, στον χώρο της δημοσιογραφίας είναι και αυτός, που προσπαθεί να κονομήσει βγάζοντας στη φόρα άπλυτα. Και τέτοιοι υπάρχουν παντού. Και στην Αυστραλία και στην Ελλάδα.
Και ψάξε να βρεις μετά να βρεις, αν λέει αλήθειες, ή, τα έχει φανταστεί κάποια πράγματα, αν όχι όλα, λόγω των παραισθήσεων από τη χαρμάνα. Ένας τέτοιος δημοσιογράφος των σελέμπριτυ της πλάκας στην πατρίδα μας, βουτηγμένος στα ναρκωτικά, και τις σεξουαλικές διαστροφές, και φορτωμένος με aids έγραψε ένα βιβλίο και όποιον πάρει ο χάρος. Φοβερά πράγματα. Πριν αρχίσει να γράφει το βιβλίο του, δηλαδή πριν προχωρήσει σε αποκαλύψεις προσωπικών δεδομένων που αφορούν σταρ του θεάτρου και του κινηματογράφου, με τους οποίους έχει παρτίδες, ο εν λόγω δημοσιοκάφρος, ανέβηκε στην κορυφή του Ολύμπου.
Απίστευτα πράγματα. Με το φόβο του θανάτου, και την αγωνία της σωτηρίας του, ζήτησε τη συγχώρεση από το… βουνό. Και τα κατάφερε. Πώς; Με πνευματικό προσκύνημα στο όρος. Έτσι εξαγνίστηκε. Έτσι τουλάχιστον πιστεύει.
Γιατί όχι άλλωστε; Άλλος κλίνει το γόνυ στην εικόνα ενός άγιου, ενός Θεού, ενός λιονταριού. Το ρεμάλι της δημοσιογραφίας όμως, πριν δημοσιεύσει άγνωστα μυστικά ηθοποιών και τραγουδιστών προσευχήθηκε στη δύναμη του βουνού.
Τι λέω τώρα εγώ; Δεν θα πεθάνει ποτέ το παραμύθι. Ότι πουλάει, έχει ανάγκη το παραμύθι του. Πολιτικός είσαι, συγγραφέας, καλλιτέχνης, έμπορας, δημοσιογράφος, παίζεις πάντα με το παραμύθι.

Φανατικός….
Όποια γυναίκα σκοτώσει έναν ομοφυλόφιλο, θα πάει στον Παράδεισο. Εκεί φθάσαμε κυρίες και κύριοι. Να λέει ο καθένας ότι θέλει. Και η άποψή του, δηλαδή η παλαβομάρα του, η ανωμαλία του, να δημοσιεύεται. Και ο αφελής να ψάχνεται, μήπως ο κολλημένος, ο φανατικός έχει δίκιο.
Ένας αγιορίτης μοναχός είπε την μεγάλη κουβέντα. Όποια γυναίκα σκοτώσει έναν ομοφυλόφιλο, θα πάει στον Παράδεισο. Άνθρωπος του Θεού είναι, με 55 χρόνια στο Άγιον Όρος και ξέρει τι λέει. Και απόρησαν μερικοί, αν πράγματι είναι τόσα πολλά χρόνια εκεί επάνω.

Βίντεο…
Προσωπικά έχω συναντήσει στον Άγιον Όρος, μοναχούς που βρίσκονται εκεί, από 10 και 12 χρονών. Ο εν λόγω αγιορίτης, στο βίντεο που κυκλοφορεί στην Ελλάδα, είναι σίγουρος ότι η Ελλάδα θα ζήσει, παρά το κυνήγι των Εβραίων, διότι έχει την ευλογία του Θεού.
Και τι προτείνει ο παππούλης: Κάντε ότι θέλετε, αρκεί μετά να μετανοήσετε. Και μετανοείτε. Αυτό είναι, σου λέει. Θα σωθούμε με μετάνοια. Τον κόσμο τον κυβερνάνε οι εχθροί του Χριστού. Οι ομοφιλόφιλοι. Και ότι ο Θεός δεν φταίει για τις κακές κυβερνήσεις.
Γιατί σου λέει ο καλόγερος, τι δουλειά έχει ο Θεός με τις εκλογές. Ο Θεός δεν ψηφίζει, οι άνθρωποι ψηφίζουν. Και οι άνθρωποι είναι άξιοι της μοίρας τους. Αυτό θέλει να πει με λίγα λόγια ο καλόγερος, αλλά λίγοι το έπιασαν.

Τζιχαντιστής…


Τελειωμένο. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να πάει μπροστά με τίποτα. Και μετά από 100 χρόνια, πάλι τα ίδια θα γράφω γιατί προσωπικά σκοπεύω να ζήσω 500 χρόνια. Μιλάμε για τον τζόγο. Άρα, μιλάμε για τον τζογαδόρο. Ποιά αξία έχει να κάνεις κριτική στον κουμμουνισμό π.χ. ή στον ισλαμισμό, αν βγάζεις από το λογαριασμό το πως σκέπτεται, πως δρά, μέχρι τι είναι ικανός να κάνει ο στρατευμένος κομουνιστής, τζιχαντιστής.
Γιατί να μην έχει τα ελαφρυντικά του, ο δήμαρχος ενός προαστείου των Αθηνών, που δήλωσε εξαρτημένος τζογαδόρος. Για σιγά. Να το δούμε το πράμα και από την πλευρά του. Καταχράστηκε λεφτά. Ναι. Το παραδέχθηκε ο άνθρωπος.
Τι φταίει αυτός, όμως; Και αν φταίει που βούτηξε το πακέτο, που έκλεβε λεφτά από το ταμείο, γιατί όλο το άδικο να πέσει στο κεφάλι του. Μήπως φταίνε και κάποιοι άλλοι;
Τι είπε στον Ανακριτή Διαφθοράς ο ένοχος; Παραδέχθηκε στην απολογία του ότι τα βούτηξε τα λεφτά, όμως δεν τα…. έφαγε. Δηλαδή; Τα έπαιξε όλα στο καζίνο. Άλλο αυτό, σου λέει. Δηλαδή;
Κύριε ανακριτά, είμαι εξαρτημένος είπε. Είμαι τζογαδόρος. Αν δεν με πιστεύετε να ρωτήσετε όλους τους συγγενείς και φίλους μου. Είμαι 500 ημέρες δήμαρχος και τουλάχιστον τις 300 ημέρες ήμουν παρών στο καζίνο.
Άλλος τα τρώει στα μπουζούκια. Κακώς. Άλλος στις γυναίκες. Κάκιστα. Άλλος στα ναρκωτικά. Τρισκάκιστα. Ο παίκτης ζητάει επιείκεια. Τζογαδόρος είναι, όχι πρεζάκιας και αλανιάρης. Είπαμε. Δεν ξανάγινε.
Είμαι άρρωστος με το καζίνο, σημαίνει ότι το πρώτο που σκέπτεται κάθε μέρα, και το τελευταίο, είναι να παίξει. Γι’ αυτό ζει. Να πονταίρνει μάρκες στο τραπέζι της ρουλέτας. Ο αδικαιολόγητος είναι ο κόσμος που τον ψήφισε, και το κράτος που τον διόρισε σε μια κρατική θέση. Αυτοί φταίνε. Από αυτούς να ζητήσουν τα λεφτά πίσω.

Featured

Α ν ε μ ο μ α ζ ώ μ α τ α…

Με τον Άλκη Μωρέλα

21 – 10 – 2021

Θάνατος στην ψυχή, αλλά και στο σώμα

Είχα υποσχεθεί στους αναγνώστες μας, εδώ και αρκετό καιρό, με την πρώτη ευκαιρία, να γράψω ένα κομμάτι για τον θάνατο. Για την πιο «περίεργη στιγμή» του ανθρώπου.  Είναι η στιγμή που ο άνθρωπος αρχίζει και νιώθει μέσα του, ότι ο χρόνος του πλησιάζει. Μπορεί και να μην τον περιμένει, αλλά ξέρει ότι βρίσκεται πλέον στην γωνία. Πεθαίνει κάποιος. Πέθανε κάποιος.  Σταματάει να υπάρχει στη ζωή. Από την στιγμή που η καρδιά δεν χτυπά, ο άνθρωπος ΔΕΝ υπάρχει. Πέρασε σε μια άλλη ζωή.

Γιατί δεν είναι και λίγοι αυτοί που πιστεύουν ότι ο άνθρωπος εξακολουθεί να «υπάρχει» ακόμη και μόλις φύγει από δίπλα μας. Υπάρχουν κάποιες θεωρίες που λένε, ότι ακόμη και αν πεθάνει ιατρικά ένα άτομο, κάποια από τα όργανά του εξακολουθούν να ζουν για κάποιες ώρες, ή, και για κάποιες μέρες ακόμη. Είπαμε. Ο θάνατος είναι μια περίεργη ιστορία.  Αυτή είναι η δική μου γνώση. Ζει ο πεθαμένος ΜΟΝΟ στη μνήμη των δικών του ανθρώπων. Ο ίδιος όμως ο πεθαμένος, είναι τελειωμένος. Νεκρός, αυτό σημαίνει, ότι έχει σταματήσει να αναπνέει. Δεν βρίσκεται ανάμεσα στους ζωντανούς.

Υπάρχει όμως και το άλλο περίεργο, αλλά ταυτόχρονα και παράξενο. Ποιο είναι αυτό; Σε λαϊκό προσκύνημα, λέει, εξετέθη η σορός του πεθαμένου πριν από την κηδεία. Ακατανόητο. Εγώ το λέω ακατανόητο. Να πεθαίνει κάποιος σπουδαίος άνθρωπος καθαρός, και να προσκυνάνε το κουφάρι του. Ένα πτώμα. Ένα άψυχο σώμα. Η κουβέντα είναι αόριστη, και δεν αφορά κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο.

Είμαι προσκυνητής. Το εννοώ ότι προσκυνώ τον μεγάλο, τον αξιόλογο. Αναγνωρίζω το ταλέντο του και την προσφορά του. Τον θαυμάζω. Είτε είναι ένας απλός άνθρωπος, είτε ένας σπουδαίος επιστήμονας. Δεν θα πάω όμως στο λαϊκό προσκύνημα. Ποιο είναι το νόημα να σταθώ ευλαβικά μπροστά στο νεκρό του σώμα. Δεν πρόκειται να με ακούσει. Να με δει. Να με νοιώσει. Να καταλάβει ότι ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ που τον προσκυνώ. Διαχρονική η ανάγκη του αιώνιου ανθρώπου, να προσκυνάει νεκρικά πράγματα, πτώματα, εικόνες, ιδεολογίες, θρησκείες, προσωπικά αντικείμενα. Πράγματα ανύπαρκτα και αγέννητα. Υπαρκτά μόνο στη φαντασία, στο όνειρο και ποτέ στον κόσμο της πραγματικότητας.

Λαϊκό προσκύνημα. Τρισάγιο. Μια παράσταση για ορισμένους, να δείξουν ταυτότητα που δεν έχουν, να δηλώσουν ανθρωπισμό, κομματισμό, συγκίνηση, να δουν τη φάτσα τους στα ΜΜΕ. Να τους δουν και οι συγγενείς του νεκρού. Πέρα απ’ αυτό. Αποτίνουν φόρο τιμής σε ένα πτώμα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Απ’ αυτούς που δεν έκαναν τίποτα για να αναδειχθεί η αξία του πεθαμένου όσο ζούσε. Και μετά το θάνατο του, δεν πρόκειται να κουνήσουν το δακτυλάκι τους. 

Όλες οι θρησκείες κάνουν παιχνίδι με το θάνατο. Από τότε που έσκασαν μύτη στην πιάτσα. Κι αυτό συνέβη με το που πάτησε στη γη το δίποδο. Που σημαίνει ότι χωρίς θρησκεία, δηλαδή χωρίς πίστη δεν κάνει ο άνθρωπος. Αυτό είναι το χούι του, η πίστη. Που σημαίνει και πάλι, ότι καμιά θρησκεία από τους προϊστορικούς χρόνους, δεν κούνησε καν το δακτυλάκι της για να επιβάλλει πίστη, να δείξει το φως το αληθινό στον ανθρωπάκο. Από κούνια δεν είναι άνθρωπος, αλλά ανθρωπάκος και γι’ αυτό έχει ανάγκη τη θρησκεία.

Πεθαίνει ο άνθρωπος, και εδώ θα προσπαθήσω να κάνω μια απλή περιγραφή, για το τι συμβαίνει στο σώμα, αμέσως μόλις μπει στον τάφο, με πληροφορίες που πήρα, από ειδικούς επιστήμονες. Έχει υπολογιστεί, ότι σε έναν οικογενειακό τάφο 3 ατόμων, που έχει διαστάσεις 1 μέτρου πλάτους, 2 μέτρων μάκρος, και 3 μέτρα βάθος, ρίχνουν στον νεκρό επάνω, κάπου 3 τόνους χώμα!!!! Μάλιστα. 3 χιλιάδες κιλά χώμα. Το χώμα αυτό ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες μετά από διάστημα τεσσάρων εβδομάδων μέχρι έξη, αρχίζει και υποχωρεί. Τι σημαίνει αυτό. Το βάρος που έχει επάνω του το φέρετρο, αρχίζει και διαλύεται. Σταδιακά στην αρχή και απότομα μετά, μόλις έχουν «Λιώσει» όλα τα στηρίγματα, που καλύπτουν το φέρετρο.

Γι’ αυτό και θα δείτε στα νεκροταφεία, μετά από παρέλευση 4 με 6 εβδομάδες, το χώμα που σκέπαζε τον νεκρό και ήταν και πάνω από το επίπεδο της γης, να έχει πάθει καθίζηση, και μάλιστα, προσέξτε το αυτό, το χώμα να βρίσκεται ακόμη και κάτω από την επιφάνεια της γης. Γιατί; Απλά το βάρος έχει αρχίσει και κάνει την δουλειά του, και το βάρος να παρασέρνει τα πάντα που βρίσκεται κάτω απ’ αυτό.

Τώρα. Έχει υπολογιστεί, ότι το σώμα για να λιώσει εντελώς, χρειάζεται από 3 μέχρι 4 χρόνια. Στην Αυστραλία βέβαια το σύστημα ταφής είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό της Ελλάδας. Στην Ελλάδα για παράδειγμα ο νεκρός παραμένει στον τάφο για 3 με 3,5 χρόνια. Στην συνέχεια γίνεται εκταφή, που σε περιπτώσεις του 80%, ο νεκρός δεν έχει λιώσει και τον ανατοποθετούν σε άλλο σημείο, με ειδικά φάρμακα, για να επισπεύσουν τον διαμελισμό του σώματος. Εδώ μιλάμε για ένα τραγικό γεγονός, για τους συγγενείς, που είναι σαν να κάνουν μια δεύτερη κηδεία στο ίδιο άτομο.     

Με το θάνατο βέβαια, παίζει καθημερινά η θρησκεία. Όχι με τη ζωή, το ποδόσφαιρο, το φαγητό, τα μπουζούκια, το σεξ, το χορό, το τραγούδι, την ορειβασία, την αρχιτεκτονική, το ψάρεμα κλπ κλπ. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, που να φοβάται περισσότερο ο άνθρωπος. Τον θάνατο τρέμει, διότι δεν τον γνωρίζει. Έρχεται, λοιπόν, η θρησκεία και του λέει του ανθρωπάκου ”Εγώ θα σου πω για τον θάνατο. Μην τον φοβάσαι, δεν πεθαίνεις όταν θα… πεθάνεις. Θα ζεις και στην άλλη ζωή. Άσε ότι κάποια στιγμή θα επανέλθεις, θα αναστηθείς”. Σοβαρά τα ψέλνει αυτά τα παραμυθάκια για τα ανθρωπάκια. Δεν κάνει πλάκες η κάθε θρησκεία. Η κάθε θρησκεία βέβαια, γιατί όλες οι θρησκείες, όλα τα εκκλησιαστικά μαγαζιά λένε τα ίδια. Ακριβώς τα ίδια. Και τα λένε καρμπόν από τους αρχαίους αιώνες, πριν ακόμα ο ανθρωπάκος αρχίσει να προσκυνά τους θεούς του Ολύμπου.

Ότι γεννιέται, πεθαίνει. Νόμος της ζωής αυτός. Ε, λοιπόν, ο άνθρωπος, υποτίθεται το τελειότερο ον της φύσης, το ανώτερο πλάσμα της δημιουργίας, ούτε αυτή την αλήθεια του νηπιαγωγείου δεν έχει καταλάβει. Πως πεθαίνει ότι γεννιέται. Ναι, δεν έχει συμβιβαστεί το δίποδο. Στην πραγματικότητα δεν έχει αληθινά εννοήσει την πιο απλή αλήθεια. Μιλάμε τώρα για ΑΛΗΘΕΙΕΣ κύριε. Δεν μιλάμε για απόψεις, για ιδεολογίες, κοσμοθεωρίες, θρησκείες, όλες αυτές τις βλακείες που σου πασάρονται στη μάπα, συνήθως χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι Αλήθειες.

Μια Αλήθεια είναι πως το κάθε τι, έχει την ηλικία του. Η πεταλούδα μιας ημέρας ζωής, το τζιτζίκι ένα καλοκαίρι, ο άνθρωπος 70 – 80 χρόνια. Τέλος. Ακόμα και ο ήλιος, Ο θεός ήλιος έχει χρονολογία λήξης. Κάποτε θα σταματήσει ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ να δίνει ζωή. Τελειωμένο, και μάλιστα επιστημονικά.

Ποιος σού δίνει ζωή; Ο Ήλιος. Χωρίς αυτόν δεν υπάρχεις, ούτε εσύ, ούτε ένα αγριολούλουδο. Ούτε φύκι στο βράχο. Κι αν ανεβάσει ο θεός λίγο το volume, το πάει στους 60, στους 65 βαθμούς, έχεις τελειώσει. Μεγαλείο σοφίας. Για αιώνες οι άνθρωποι, δηλαδή κάποιοι ψαγμένοι, όχι μόνο ο χοντρός λαός που λέμε, ήταν κολλημένοι με τον Θεό. Τα πάντα όλα γινόντουσαν με το φόβο και την ελπίδα Θεού. Χωρίς οι ίδιοι οι πεφωτισμένοι να γνωρίζουν, τέλος πάντων, τι ακριβώς είναι Θεός. Τι νοείται Θεός. Στην πραγματικότητα έπαιζε και συνεχίζει, βέβαια, να παίζει μια θολούρα στην αδυναμία της επικοινωνίας με τον κοσμάκη, για το τι είναι αυτό που θεωρείται Θεός.

Έχεις να κάνεις με το απόλυτο σκοτάδι, το απόλυτο άγνωστο, όμως βολεύει ως απάντηση η έννοια Θεός στα αιώνια ερωτήματα Ποιοι είμαστε, γιατί γεννιόμαστε και που πάμε, αν πάμε κάπου μετά το θάνατο. Τι άλλο; Ο Θεός να μην ασχολείται μαζί σου, να μην τον ενδιαφέρει να τον κατανοήσεις, κι ένα κάρο θεόπνευστοι πυροβολημένοι να λένε τις ασυναρτησίες τους. Να παίζουν κεφαλιές οι ίδιες οι σκέψεις τους, τα γραπτά τους. Τι είναι Θεός, ο Δημιουργός, ο Παντογνώστης, ο Φιλεύσπλαχνος, η Θεία Πρόνοια, η Θεία Δίκη.

Ένας ο Θεός, αρκετές οι θρησκείες, διαφορετικά δόγματα, από κοντά οι αιρέσεις. Ένα ατέλειωτο και χωρίς νόημα σκυλοφάγωμα για την αλήθεια, για τον αληθινό Θεό. Κι εμείς είμαστε οι πιστοί, οι άλλοι είναι άπιστοι. Ανθρώπινα πράγματα. Ξεφτιλισμένα πράγματα, δηλαδή. Θεϊκά πλάσματα, αλλά αιώνια και διαρκώς ξεφτιλισμένα. Το πρώτο που λένε όλες οι θρησκείες είναι η Σωτηρία του ανθρώπου. Και αναρωτιέσαι. Σώθηκε ποτέ ο άνθρωπος; Όχι. Χίλιες φορές όχι. Δεν σταμάτησε τις αμαρτίες. Και επειδή από τη φύση του ο άνθρωπος είναι αδιόρθωτος, οι εκπτώσεις μπήκαν στο παιχνίδι.

Η συγχώρεση, η μετάνοια, η εξομολόγηση – αυτές είναι οι εκπτώσεις στο δόγμα. Ρε, μήπως ο Θεός δεν γουστάρει τη Σωτηρία του ανθρώπου; Γιατί να μην παίζει μια τέτοια σκέψη. Θεός είναι, όχι κάποιος καλαμπούρης, να κάνει την πλάκα του. Τι, δηλαδή, ο Θεός ο κανονικός να θέλει σωστό τον άνθρωπο, που στο φινάλε ο ίδιος τον έπλασε, και να μην το καταφέρνει στους αιώνες. Γι’ αυτό προτείνω, για να το ψάξουμε λιγάκι.

Μήπως ο Θεός στέλνει ο φουκαράς τα σημάδια του, με πολέμους, με επιδημίες, με αρρώστιες κ.λ.π, με τα οποία λέει στον άνθρωπο πως δεν σε κάνω κέφι ρε μάγκα, μπελάς είσαι, δεν ασχολούμαι μαζί σου. Και οι ιερείς και αρχιερείς αποφεύγουν να αποκωδικοποιήσουν, επιτέλους, τα μηνύματα του παππού. Και συνεχίζουν την τύφλα τους, το χαβά τους. Δεν βαριόνται να λένε τα ίδια και τα ίδια.

Ότι ήρθε ο Χριστός για να σώσει τον κόσμο. Ήρθε ο Χριστός, καμιά αντίρρηση, αλλά μπας και ήρθε για άλλο λόγο και δεν το λένε οι πονηροί. Ποιο άλλο λόγο; Που να ξέρω εγώ; Το μόνο που ξέρω είναι να κάνω ερωτήματα. Για μένα προσωπικά, δεν αξίζει τίποτα περισσότερο σ’ αυτή την ζωή, όσο οι ευχάριστες στιγμές που έχουμε. Μπορεί να είναι μετρημένες στα δάκτυλα του ενός χεριού, αλλά ΜΟΝΟ ΑΥΤΕΣ ΘΑ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ.

Και εκατό χρόνια να περάσουν, πάντα στο μυαλό του ανθρώπου θα έρχονται αυτές οι πέντε – δέκα στιγμές που ξεχώρισαν στην ζωή του. Για τις υπόλοιπες ήταν απλά ένα μέρος από την καθημερινή ζωή του. Συμπέρασμα: Να χαμογελάτε και να ζείτε την κάθε μέρα σας ευτυχισμένοι. Για να κερδίσετε κάποιες μέρες χαράς όταν δεν θα μπορείτε να τις έχετε στην δύση του ηλίου.

================================================================================

Η ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΟΝΤΙΚΙΑ

Το μερμύγκι είναι ανώτερο του ανθρώπου. Αυτό είχα γράψει πριν κάποια χρόνια σε εφημερίδα που δούλευα, και οι αναγνώστες μου, ζητούσαν… λεπτομέρειες. Το θυμήθηκα με τις βροχές και τις πλημμύρες, που έβλεπα στην τηλεόραση, και οι οποίες για μια φορά ακόμα, απέδειξαν την κατωτερότητα του ανθρώπου, απέναντι στον γίγαντα τον μέρμυγκα. Αυτό το τεράστιο πλάσμα. Δεν το συζητάμε ότι το δίποδο, μειονεκτεί σαν άνθρωπος, όχι σαν μερμύγκι, απέναντι στο μερμύγκι. Νεροποντή; Κανένα πρόβλημα για τον μέρμυγκα. Καταιγίδα; Έλα τώρα. Μερμύγκια είμαστε, σοφά δημιουργήματα της φύσης, οπλισμένα με το ένστικτο και όχι τις πνευματικές αναζητήσεις, και την τεχνολογία του ανθρώπου, για να αντιμετωπίσουμε κάθε αντίδραση της μάνα μας.

Μια είναι η μάνα. Η φύση. Το μερμήγκι λοιπόν, δισεκατομμύρια χρόνια, πριν ο άνθρωπος ξεφύγει από τις σπηλιές και τις κουφάλες των δέντρων που διέμενε, είχε λύση το πρόβλημα κατοικίας. Ποιες βίλες και ποιες πολυκατοικίες. Δεν τις χρειάζεται. Μέσα στο χώμα. Εκεί ζει το μερμήγκι. Θα πάθεις την πλάκα σου, αν σου πω το τι καταφέρνει και φτιάχνει, χωμένο στη μάνα γη το μερμήγκι, αυτό το μεγαλείο της φύσης, το αληθινό τέλειον ον σαν μερμήγκι. Υπάρχει όμως και η κουκουβάγια. Το κεφάλι της δεν το κουβαλάει μόνο για να μεταφέρει τα μάτια της και το στόμα της. Μέσα υπάρχει ένα ραντάρ φτιαγμένο έτσι από τον Θεό για να μην της ξεφεύγει και ο πιο μικρός θόρυβος.

Ένα ανεπαίσθητο θρόισμα των φύλλων, που δεν θα πλησίαζε καν την ακοή άλλου πλάσματος, συλλαμβάνεται από την γκριζωπή κουκουβάγια, η οποία όμως σνομπάρει τον θόρυβο από τα κοντινά δέντρα. Δεν είναι τίποτα, αποφαίνεται το μικροτσίπ στον εγκέφαλό της, ένα αεράκι είναι που κούνησε τα φύλλα, δεν ασχολούμαι… Η κουκουβάγια έχει το λόγο της να κάθεται στο σημείο που την παρατηρώ από απόσταση με γυαλιά της νύχτας. Ζώο είναι, γέννημα της φύσης προικισμένο με τέτοιες ιδιότητες και σε τέτοιο βαθμό, ώστε να επιβιώνει, να βρίσκει τροφή.

Έχουμε μετά και τον ποντικό, που είναι το αγαπημένο ζωάκι της επιστήμης. Στον ποντικό επάνω κάνουν τα πειράματά τους οι ερευνητές στα εργαστήρια, όχι βέβαια για να τον εκπολιτίσουν, ή, να τον μάθουν να πηγαίνει σχολείο, ή, ακόμη και να του περάσουν την ανάγκη της θρησκείας. Για το καλό της ανθρωπότητος η ανθρώπινη επιστήμη βασανίζει τα ποντίκια. Να ξέρουμε τι λέμε. Πειραματίζομαι σημαίνει ένα πράμα, μόνον ένα, βασανίζω. Αυτό σημαίνει. Ούτε ρωτάνε τα ποντίκια πριν τα μπουζουριάσουν σε κάτι φιάλες, σε κάτι σωληνάκια, για να μελετήσουν, και επάνω τους να δοκιμάσουν φάρμακα που θέλουν να φτιάξουν για τον άνθρωπο. Να ξέρουμε τι λέμε. Για τον άνθρωπο, όχι για την ανθρωπότητα. Πάω πάσο αν μου πεις, ότι ο Θεός σου έδωσε την άδεια, να βασανίζεις ένα ξένο βασίλειο.

Ότι τον ρωτήσατε τον πλάστη, αν μπορείτε να βασανίζετε, και όσο αντέξουν, όποια πλάσματα του Θεού επιλέγετε, διότι αυτά σας βολεύουν στα πειράματα, στις δοκιμές σας. Και αν τα κακαρώσουν τα πειραματόζωα στα παπάρια σας. Εσείς δεν υποπέσατε σε καμία αμαρτία. Ότι κάνετε γίνεται για το καλό της ανθρωπότητας, στο όνομα της ιατρικής επιστήμης, και να το πούμε και αυτό, για το συμφέρον της φαρμακευτικής βιομηχανίας. Τον Θεό όμως ρε αλήτες τον ρωτήσατε; Αυτόν που έφτιαξε τα πάντα, τα δίποδα και τα τετράποδα, τα ιπτάμενα και τα ερπετά, τα τρωκτικά και ότι ακόμη κυκλοφορεί στο νερό. Αυτό γούσταρε ο Θεούλης. Να φτιάξει και έναν πλανήτη με ζωή. Να υπάρχει ζωή σε κάθε σημείο, φανερό και κρυφό. Και έφτιαξε κατ’ εικόνα και ομοίωσιν και τον άνθρωπο.

Βέβαια. Δεν είναι αγριόπαπιας ο Θεός, ούτε φάλαινας και σπουργίτης. Μοιάζει φατσικά και όχι μόνο φατσικά, αλλά και σωματικά, και πνευματικά, με τον άνθρωπο. Όχι με το ποντικάκι. Κάποιοι Καναδέζοι επιστήμονες λοιπόν, διαπίστωσαν, ότι όπως οι άνθρωποι όταν πονάνε, όταν νοιώθουν πόνο, σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος, αυτό φαίνεται στο πρόσωπό τους, έτσι συμβαίνει και με τα ποντίκια, τα συνήθη θύματα των εργαστηρίων. Φοβερά πράγματα. Μέγιστη αποκάλυψη η οποία πιθανόν να έφθασε μέσω ίντερνετ και στον Θεό. Να το πληροφορήθηκε κι αυτός, ότι τα ποντικάκια και πονάνε και κάνουν γκριμάτσες στο πρόσωπο, όπως οι άνθρωποι. Φοβερά πράγματα. Οι επιστήμονες βασάνισαν ποντικάκια, για να δουν αν υποφέρουν και αν ναι, πως εκδηλώνεται, πως αντιδρά το σώμα τους. Και σημείωσαν στα δευτέρια τους, ότι όταν πονάνε τα ποντικάκια σφίγγουν τα μάτια, όπως ο άνθρωπος. Και ζαρώνουν τη μουσούδα τους, όπως ο άνθρωπος. Και τεντώνουν τα αυτιά και σηκώνονται όρθια τα μουστάκια τους, να κάτι που δεν παρατηρείται στον άνθρωπο.

Ένα ακόμα. Το ποντίκι αν ήταν σε θέση, θα έκανε πειράματα ή, με τη σωστή λέξη, βασανιστήρια στον άνθρωπο; Το ότι το ποντίκι είναι ανίκανο να πειραματισθεί σε ανθρώπους, όπως και σε μέλισσες και κουνούπια, είναι κατανοητό. Όπως ότι ο άνθρωπος αν δεν μπορούσε όχι μόνο πειράματα δεν θα έκανε, αλλά και ένα άλλο σωρό εχθρικά στο περιβάλλον πράγματα. Άρα; Ουσιαστικά με την άδεια του Θεού, αφού τον προίκισε σχετικώς, ο άνθρωπος κάνει ότι γουστάρει στη γη και με τη βοήθεια της καλής επιστήμης δεν ησυχάζει αν δεν κατακτήσει και το σύμπαν στο αχανές διάστημα. Φαντάζεσαι όμως κύριε μαλάκα, να είσαι το πειραματόζωο στον άρχοντα των ποντικιών, στον βασιλέα των λιονταριών, στον δικτάτορα των καρχαριών, στον αυτοκράτορα των γυπαετών, σε κάποιον παρανοϊκό Χίτλερ, οι επιστήμονες του οποίου βασάνιζαν έγκυες γυναίκες, τις έδεναν τα πόδια για να δουν πόσο θα αντέξουν, ακόμα έσπαγαν με σφυριά τα γόνατα μικρών παιδιών, εβραιόπουλων, για να καταγράψουν τον πόνο του ανθρώπου, διότι για τους ναζιστές και οι Εβραίοι είναι άνθρωποι…

Γιατί στα γράφω όλα αυτά τώρα θα με ρωτήσεις έτσι; Άκου το γιατί. Από ποντίκι θα τη βρείτε, και αυτή τη φορά θα σας παρασακατέψει. Ξεχάστε τους κορονωϊούς τους καρκίνους και τις υπόλοιπες μοντέρνες αρρώστιες. Έχετε κάνει πολλά στον πλανήτη. Το έχετε παρατραβήξει. Η τιμωρία σας θα έρθει όχι από τα πυρηνικά σας, αλλά από τα ποντικάκια, λαμόγια. Από το ποντίκι αρπάνε τη δουλειά οι μύγες, και οι ψύλλοι, και πάνε και τη σερβίρουν στους ανθρώπους. Έτσι κτύπησε η επιδημία της πανούκλας γύρω στα 1350 και έφαγε μόνον το μισό πληθυσμό της Ευρώπης. Στην επόμενη επιδημία το ποντίκι θα σε στείλει πακέτο στον Δημιουργό σου, και χωρίς προηγουμένως να σε υποβάλλει σε διαδικασία πειραματόζωου……

==================================================================

29/09/202

ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΜΗ ΜΑΣ ΤΗΝ ΚΑΝΕΙ Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΕΙ…

Δεν ξέρω, και δεν παριστάνω τον ξερόλα. Κανένας, άλλωστε, δεν είναι σε θέση με σιγουριά να προβλέψει αν ο Ερντογάν θα την κάνει την ζημιά, πόλεμο δηλαδή, στην Ελλάδα.

Το ζήτημα είναι σοβαρό. Δεν προσφέρεται για πλακίτσες και αστεϊσμούς. Ασφαλώς, έχουν λόγο οι ειδικοί, αυτοί που δεν είναι στημένοι και με βάση τούτο και το άλλο βγάζουν τις εκτιμήσεις τους. Περνάνε από το μικροσκόπιο τη σκέψη του σουλτάνου και καταλήγουν σε συμπέρασμα. Θα πατήσει το κουμπί ο ασχημάντρας, δεν θα το πατήσει.

Περιττό να σημειωθεί ότι οι εκτιμήσεις των ειδικών δεν δημοσιεύονται. Αλλοίμονο. Και για ποιο λόγο; Και μόνο αν γίνουν γνωστές, σε κάποιο βαθμό, εκβιάζουν καταστάσεις. Έτσι ή αλλιώς. Προωθούν θετικά ή αρνητικά την εξέλιξη των πραγμάτων.

Επανέρχομαι στο ερώτημα. Θα την κάνει, τελικά, στην Ελλάδα ο θαυμαστής και… συνεχιστής του οθωμανικού μεγαλείου; Θα μείνει στα λόγια, στις απειλές και τους εκφοβισμούς; Δεν ξέρω, όμως υποψιάζομαι πως ο Ερντογάν σκέπτεται μόνο τον εαυτό του. Στο ζύγι δεν βάζει τη ζημιά που θα πάθει η Τουρκία αν κινηθεί επιθετικά σε βάρος της Ελλάδος.

Τι σημαίνει αυτό; Πως δεν θέλει να πεθάνει… αδόξαστος! Αυτό σημαίνει. Κάτι θα κάνει ο Ερντογάν να μείνει στην Ιστορία! Κι αν προχωρήσει στην τρέλα του, επειδή θα αποτύχει, θα πει πως τον πούλησαν από μέσα, πως του φέρθηκαν μπαμπέσικα οι Ευρωπαίοι, κι άλλες τέτοιες δικαιολογίες. 

ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ…

Το παπαδαριό, δηλαδή οι επικεφαλής της οργανωμένης εκκλησίας, συμπεριφέρονται ως κανονικοί εξουσιαστές. Όπως ένας δικτάτορας, ένας βασιλιάς του παλιού καιρού, ένας κυβερνήτης χώρας. Γιατί; Επειδή εκπροσωπούν τον Θεό. Τη πίστη του κοσμάκη στην άλφα και τη βήτα θρησκεία. Γι’ αυτό.Η κοσμική εξουσία του παπά, του βαθμοφόρου ιεράρχη, δεν έχει καμιά σχέση με την πίστη. Με τη θρησκεία. Την εκμεταλλεύεται, όμως, ο πατριάρχης. Και οι μητροπολίτες. Λέμε για ένα φαινόμενο που γεννήθηκε με την οργάνωση των θρησκειών. Παλιά ιστορία, δηλαδή.

Στις 24 Αυγούστου, ήταν μια μεγάλη και ξεχωριστή μέρα για την Ουκρανία. Απέκτησε αυτοκεφαλία. Τι κόλπο είναι αυτό θα ρωτήσουν πολλοί; Η χριστιανική εκκλησία της χώρας γίνεται και στα χαρτιά ανεξάρτητη. Γελοία πράγματα. Της πλάκας. Γιορτές και τελετές, κυβέρνηση και παπαδαριό, για να έχουν και τυπικά στο μαγαζί 35 εκατομμύρια πελάτες. Τόσοι είναι οι ορθόδοξοι χριστιανοί στην Ουκρανία.Ο 82χρονος παραμύθι φούρναρης οικουμενικός πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος έδωσε το οκέυ. Ήταν παρών και στις εκδηλώσεις στο Κίεβο. Φαιδρό. Πατριάρχης χωρίς ποίμνιο ο Βαρθολομαίος. Χωρίς πελάτες. Μαγαζί που είτε έχει ανοικτές πόρτες, είτε κλειστές, δεν μπαίνει κανείς μέσα να αγοράσει κάτι. Να παραγγείλει ένα γάμο ή βαφτίσια, μια κηδεία ή ένα ευχέλαιο καν.

Κι όμως, ο πατριάρχης ο ”οικουμενικός” που δεν τον υπολογίζουν οι αρχιεπίσκοποι κάθε χώρας, κάνει δήθεν την πολιτική του. Αν δεν έδινε την αυτοκεφαλία στην Ουκρανία, θα την έπαιρνε μόνος του ο Επιφάνιος, ο κουμανταδόρος της ουκρανικής εκκλησίας. Όπως νταηλίκι ανεξάρτητη είναι η ορθόδοξη εκκλησίας της Ρωσίας που έχει…. θέμα, γιατί της ξέφυγε η Ουκρανία και ο Βαρθολομαίος την ανεξαρτοποίησε. Για να δούμε από που αλλού θα τρέξει ο Βαρθολομαίος για να τ’ αρπάξει. Ακόμα και με το ένα πόδι στον τάφο, μαζεύει τα πακέτα για τον άλλον κόσμο. Και οι πιστοί τρέχουν να του φυλήσουν το χέρι. Η ξεφτίλα σε όλο της το μεγαλείο.

=====================================================================

31 – 08 – 2021

ΑΘΑΝΑΤΟΣ ΜΕΖΕΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΥΖΟ…

Μου έπεσε βαριά η κλεισούρα στο στομάχι. Είμαι αλλιώς μαθημένος. Τέλος πάντων. Στο φαγητό έχω κάποιες κακές συνήθειες. Θέλω τα πάντα να είναι τέλεια και να ταιριάζουν μεταξύ τους. Πάνω από 40 χρόνια σε ξενυχτάδικα, απόκτησα κάποιες εμπειρίες. Και επειδή αρνούμαι προς το παρόν να προσαρμοστώ στην καθημερινότητα, λέω σήμερα να γράψω για ένα αγαπημένο μου θέμα και να μοιραστώ μαζί σας τις προτιμήσεις μου στα οινοπνεύματα και τους μεζέδες τους. Επιγραμματικά και μόνο λοιπόν, και ξεχνάμε τώρα τζατζίκια, σαλάτες, πατάτες, σάλτσες κλπ:

Ούζο, που το έχω και πρόσφατο. Το αγαπημένο μου. Έχω ζητήσει στον τάφο μου, να είναι φορτωμένος με μια κάβα Μυτιλήνης, αρκεί να είναι κάβα. Θέλω να τα πίνω κάθε βράδυ ακόμη και με όλα τα λαμόγια της αρχιεπισκοπής: Αρχιεπισκόπους Επισκόπους και παπαδαριό δηλαδή, που θα τους βρίσκω συνεχώς μπροστά μου. Το ούζο είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση. Θέλει αύρα θαλασσινή, ιώδιο κι αρμύρα, ήλιο και καλοκαίρι. Χειμώνα και ειδικά στην πόλη δεν πίνεται.

Η σαρδέλα Καλλονής που ήταν και η αδυναμία του συγχωρεμένου του πατέρα μου, βγαίνει μόνο Αύγουστο και μόνο στην Μυτιλήνη, οπότε την ξεχνάμε.  Καμιά φορά όταν έχω κέφια παστώνω μόνος μου. Αλλά θέλει υπομονή και κόλπο.. Κορυφαίος ουζομεζές λοιπόν που μας μένει, είναι το λιαστό χταπόδι στα κάρβουνα. Αλλά κι αυτό πρέπει να ξέρεις ποιος θα στο δώσει. Γιατί λιαστό χταπόδι δεν βρίσκεις πια πουθενά. Όλα είναι χτυπημένα στη μηχανή του πλυντήριου. Προτείνω λοιπόν τα αλίπαστα: τσίρο, λακέρδα. Σταθερές αξίες, αλλά δύσκολο να βρεις καλή ποιότητα. Και δεν τα βάζουμε μαζί. Και βεβαίως το ψητό καλαμάρι και η γαρίδα. Σκέτα. Και μόνο φρέσκα. Τα κατεψυγμένα βρωμάνε. Και ΠΟΤΕ γαρίδα σαγανάκι. Τηγανόλαδο, ντομάτα, φέτα, σάλτσες κλπ. σκοτώνουν το ούζο. Εξαιρετικά και τα οστρακοειδή. Αλλά προσοχή: Αν σε βρούνε μπόσικο, σου πασάρουνε εβδομάδας για φρέσκα ημέρας.

Πάμε στη μπύρα. Στέκεται πλάι σου σαν φίλος πραγματικός. Είναι πάντα εκεί να σε βοηθήσει στα δύσκολα. Στη βόρεια Ευρώπη την πίνουν αντί για νερό. Χειμώνα – καλοκαίρι. Στην Αυστραλία πίνεται μόνο παγωμένη. Μαύρες και αγγλικές μπύρες τις ξεχνάμε. Χάλι μαύρο. Προτιμώ τις pilsner. Ειδικά την Effes pilsner παραγωγή της Τουρκίας, αν την βρω θα αγοράσω μερικά κιβώτια.. Τις lager τις έχω για ποδόλουτρο. Και κάτι weiss, helles κλπ. έχουν γεύση μπουγαδόνερου. Οι Γερμανοί τις πάνε γιατί βράζουν στο στομάχι και χορταίνεις χωρίς να φας. Αηδιαστικά πράματα.

Στη Γερμανία την σερβίρουν με λουκάνικα, μουστάρδα και ξινολάχανο. Έξοχος συνδυασμός. Εκατοντάδες οι επιλογές. Η αλλαντοποιία και η βιομηχανία μουστάρδας εκεί είναι κορυφαίου επιπέδου. Παγκοσμίως. Προσοχή στο λουκάνικο: όχι καπνιστό, όχι με πράσο, πορτοκάλι, όχι με αρνίσιο, μοσχαρίσιο κιμά. Γουρούνι σκέτο καθαρό. Αποφεύγουμε τις καυτερές μουστάρδες. Επίσης όχι πιπεριά, ιδίως καυτερή.  Ψάχνουμε καλό τουρσί ξινολάχανο. Εναλλακτικά αγγουράκι. Το ξύδι πάει με την μπύρα. Σε αντίθεση βέβαια με το κρασί. Όπου το ξύδι είναι πραγματικός φονιάς.

Η παγωμένη pilsner πάει επίσης με ντομάτα και βρασμένο αυγό. Βέβαια είναι θέμα να βρεις σήμερα καλή ντομάτα, διότι τα τελευταία χρόνια είναι σαν κολοκύθια. Ακόμη και αυτές της Αδελαϊδας, έχουν χάσει πολύ από την γεύση τους. Κάνεις αμάν να βρεις ντομάτα που να μυρίζει ντομάτα. Και καλό αλάτι. Προτείνω χωρίς δεύτερη κουβέντα, θαλασσινό, που είναι το γνήσιο αλάτι, για όλες τις δουλειές. Τρώγεται μόνο του. Αν πέσει στην σωστή ντομάτα είναι καταπληκτικός συνδυασμός. Και το αυγό σφιχτό, κομμένο στα τέσσερα με αλάτι, πιπέρι, λάδι και ξύδι. Όχι μηλόξιδο και τέτοιες αηδίες. Ξύδι κανονικό. Από κρασί. Και φυσικά μπαρμπουνάκι και κουτσομούρα. Με τα χέρια, να γλείφεις και τα δάχτυλα. Αριστούργημα. 

Και το καλύτερο συνοδευτικό για ουζοχταπόδι: Πατάτες τηγανητές μέσα σε ελαιόλαδο με λίγο αλάτι. Τέλειος συνδυασμός και απίστευτη γεύση. Καλή συνέχεια σε όλους.

=================================================================

ΤΑ ΠΗΡΑΝ ΟΛΑ ΚΑΙ ΕΦΥΓΑΝ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

Οι Αμερικανοί, δηλαδή η κυβέρνηση του Μπάιντεν, κατηγορείται ότι άφησε στο ελεος του Αλλάχ, τον κόσμο στο Αφγανιστάν μετά την επικράτηση των Τάλιμπαν, οι οποίοι έγιναν πάλι κατάσταση, και μάλιστα χωρίς να βρουν την παραμικρή αντίσταση. Οι φωνές είναι αμερικάνικες, επώνυμων από καλλιτέχνες μέχρι φιλόσοφους.

Αυτό θα παρατηρήσει κανείς αν παρακολουθεί προσεχτικά τι γίνεται, και δεν εννοώ τα ρεπορτάζ για τρίχες ανύπαρκτα πράγματα, π.χ. ζει τον έρωτα της μια πόρνη με τον καινούργιο γκόμενο. Ή διαβάστε που κολύμπησε η πενηντάρα τάδε με μπικίνι τολμηρό και χωρίς ρετούς. Η Αμερική, λένε, στήριζε μια κυβέρνηση διεφθαρμένη στο Αφγανιστάν και είχε την ηθική ευθύνη για ότι ακολούθησε με την προέλαση των Τάλιμπαν ελευθερωτών.

Μπλέξανε λοιπόν οι… ελευθερωτές. Πρώτα οι Αμερικάνοι να σώσουν το Αφγανιστάν από το Ταλιμπανάτο, και μετά οι Τάλιμπαν να σώσουν τη χώρα από τους Αμερικάνους. Καμιά ευθύνη δεν έχουν οι ΗΠΑ που κρατούσαν κάτι διεφθαρμένους και διαπλεκόμενους στην κυβέρνηση. Η ευθύνη είναι άλλη. Που η πλανηταρχία μπερδεύεται στα εσωτερικά μιας ξένης χώρας. Αυτό είναι το διαχρονικό έγκλημα του κάθε ισχυρού. Κι όταν τα πράγματα έρθουν τούμπα οι ”προστάτες” παίρνουν μαζί τους τα ”εργαλεία” τους. Το ανώτερο και μεσαίο υπηρετικό προσωπικό. 

Οι αποικιοκράτες Ευρωπαίοι όταν ήρθε η ώρα να αποσυρθούν, Βέλγοι, Άγγλοι, Ολλανδοί και σία, πήραν μαζί τους τις οικογένειες των ντόπιων ”συνεργατών” τους. Και απορούσε ο ανήξερος τουρίστας τη δεκαετία του ’60 να συναντά νέγρους καλοντυμένους και νοικοκυρεμένους στην πρωτεύουσα των άλλοτε αποικιοκρατικών χωρών.

Οι ΗΠΑ τα  μάζεψαν κι έφυγαν πριν μπουν στην Καμπούλ οι Τάλιμπαν, εγκαταλείποντας τους ”έμπιστους” τους Αφγανούς, να τους φάνε ζωντανούς οι μαχαιροβγάλτες ελευθερωτές με τα σαρίκια και τις σαγιονάρες.

Ο ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

Μου αρέσει να διαβάζω. Ότι βιβλίο πέσει στα χέρια μου, θα του ρίξω μια βιαστική ματιά. Και αν μου κεντρίσει το ενδιαφέρον, τότε θα το “ερευνήσω” Περιτομή λοιπόν. Αυτή είναι η κατάλληλη λέξη. Και όπως όλες οι ελληνικές λέξεις, έτσι και αυτή μιλάει μόνη της. Τομή γύρω-γύρω, δηλαδή. Με μαχαίρι αφαιρείται η ακροπροσθία (άλλη «ομιλούσα» λέξη), δηλαδή το δέρμα που καλύπτει το «κεφάλι» του πέους, αυτό που ονομάζεται βάλανος, διότι μοιάζει με βελανίδι.

Πόσθη λέμε το δέρμα που περιβάλει το πέος. Ακροποσθία το τμήμα της πόσθης που σκεπάζει τη βάλανο. Η περιτομή, λοιπόν, γίνεται ασφαλώς για λόγους υγιεινής, γι’ αυτό ο Γιαχβέ, ο υπέρτατος Θεός των Εβραίων έδωσε τη σχετική εντολή. Την όγδοη ημέρα του βρέφους να κάνετε σ’ όλα τα αγόρια περιτομή.

Αυτό συνέβη και στον Ιησού, την πρωτοχρονιά, οκτώ μερόνυχτα από τότε που γεννήθηκε. Κι εδώ πέφτει ο αιώνιος προβληματισμός. Έκοψαν πράγματι το πετσάκι στον Χριστούλη; Και γιατί τη δουλειά, αυτόν τον ακρωτηριασμό δηλαδή, τον έκανε ο φερόμενος πατέρας του Ιωσήφ κι όχι, όπως επιβαλλόταν, ένας ιερεύς.

Τα πάντα αμφισβητούνται. Για την περιτομή του Υιού του Θεού, αναφέρεται μονάχα ο Λουκάς. Οι άλλοι τρεις ευαγγελιστές, Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης δεν ξέρουν τίποτα. Ο οποίος Λουκάς, γιατρός στο επάγγελμα, αγνοεί του Τρεις Μάγους, όπως και τη Σφαγή των μωρών από τον Ηρώδη,

Η περιτομή κρατάει από την αρχαιότητα, ιδιαίτερα στους λαούς της ερήμου. Όταν εμφανίστηκε ο χριστιανισμός το παπαδαριό καταδίκασε το εβραϊκό αυτό κόλπο. Κι όποιος απελευθέρωνε το «κεφάλι», όποιος έκανε περιτομή, θεωρείτο αιρετικός. Έλα, όμως, που κάθε πρωτοχρονιά, και κάθε πρώτη του έτους, η Εκκλησία γιορτάζει την Περιτομή του Ιησού Χριστού.

Και για του λόγου το αληθές:

Ορθόδοξη υμνολογία της εορτής

Μορφήν αναλλοίωτως ανθρωπίνην προσέλαβες
Θεός ων κατ΄ ουσίαν πολυεύσπλαχνε Κύριε.
και νόμον εκπληρών περιτομήν, θελήσει καταδέχη σαρκικήν,
ίνα παύσης τα σκιώδη, και περιέλης το κάλυμμα των πασών ημών.

Δόξα τη αγαθότητι τη ση, Δόξα τη ευσπλαχνία σου.
Δόξα τη ανεκφράστω, Λόγε, συγκαταβάσει σου.

ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΩΤΟ ΓΙΟ….

Υπάρχουν χιλιάδες γιορτές κάθε χρόνο στην Εκκλησία. Μία όμως απ’ αυτές είναι η μεγάλη μου αδυναμία: Αυτή του… Ασώτου  δεύτερη του τριωδίου, για να ξεκινήσουμε θρησκευτικά το τροπάριο. Θρησκευτικά, διότι η πρώτη δύναμη που συγκροτήθηκε στην Ιστορία της ανθρωπότητας ήταν το παπαδαριό. Μετά μπήκαν στο παιχνίδι οι πόλεμοι, το χρήμα, τα γράμματα, η επιστήμη. Στο παραμύθι της θρησκείας, λοιπόν, στηρίχθηκε η πρώτη εξουσία, η οργάνωση των Εκκλησιών με ιερείς, αρχιερείς, πατριάρχες. 

Τεράστιο το νόημα της ευαγγελικής παραβολής Του Ασώτου, που κανένας (!) δεν τολμάει να πλησιάσει την αλήθεια της. Του Τελώνου και Του Φαρισαίου την πρώτη Κυριακή, του Τριωδίου, του Ασώτου η δεύτερη, η τρίτη είναι της Κρίσεως όταν έρθει η Δευτέρα Παρουσία, η τέταρτη Κυριακή της εξορίας του Αδάμ από τον Παράδεισο. Μένουμε όμως στην Κυριακή Του Ασώτου, που κακώς την λένε έτσι διότι οι πρωταγωνιστές είναι τρεις, όχι ένας, ο ένας δηλαδή, από τους δυο γιους. Πήρε το μερίδιο του από την πατρική περιουσία ο ένας γιος και εξαφανίστηκε. Και έτρωγε από τα έτοιμα, στα ξενύχτια, ναρκωτικά, χαρτοπαιξίες, καμπαρέ κι άλλες καταχρήσεις. Επέστρεψε το ρεμάλι στην οικογένεια όταν έμεινε ρέστος, γιατί δεν είχε να φάει, όχι γιατί μετάνιωσε για τις ασωτίες του. Και ο μπαμπάς τον καλοδέχτηκε. Με το δίκαιο του λοιπόν, απογοητεύτηκε ο άλλος γιος, ο εργατικός και πιστός.

Εγώ πάντα στηρίζομαι, σε όσα γράφουν τα βιβλία. Δεν τα κατεβάζω από το μυαλό μου. Διαβάζουμε λοιπόν στον Ευαγγελιστή Λουκά, και θα δεχτώ όποια παρατήρηση, αν κάπου υπερβάλω: ”Ο καταφαγών σου τον βίον μετά των πορνών… ”, να διαμαρτύρεται στον πατέρα του ο ενάρετος υιός. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς το γράφει αυτό. Δηλαδή σε απλή μετάφραση: ”Ξοδεψε ο αλήτης ο γιός σου, την περιουσία σου στις πουτάνες, κι εσύ, τον συγχωρείς;”.

Το σύμπαν είναι πάντα με τον φτωχό. Τον αδύναμο. Τον αχαΐρευτο. Όλο το σύστημα στηρίζεται στην πλειοψηφία του κοσμάκη, όχι στους λύκους, τους καρχαρίες, τους ολιγάρχες, στους μεγιστάνες των μπίζνες και του χρήματος. Το μεγαλύτερο παραμύθι της αιωνιότητας είναι ότι το κατεστημένο, τα παγκόσμια κέντρα εξουσίας, φανερά και απόκρυφα, είναι ενάντια του φουκαρά. Όχι!!! Αμάν και μη χάσουμε τον Μέγα πελάτη, τον Πρώτο πελάτη, κι αυτός είναι το παγκόσμιο φτωχαδάκι. Στους αιώνες των αιώνων, αμήν.

Η γη κινείται με την αφραγκία και την αδυναμία του κοσμάκη. Χωρίς αυτήν δεν παράγεται πλούτος στις τσέπες του κράτους, των πλουσίων, των τραπεζών. Μαλάκας θα είναι η τράπεζα να κυνηγήσει τον μη έχοντα; Θα κάνει πατίνι τη ζωή εκείνου που έχει, όταν δηλώσει αδυναμία να αποπληρώνει το δάνειο. Μαλάκας θα είναι η κυβέρνηση στη δημοκρατία, όπου όλοι είναι… ίσοι, να μη διευκολύνει οικονομικά, ακόμα και να τσοντάρει τον μη έχοντα;

Σοφά, λοιπόν, η θρησκεία, η κάθε θρησκεία, έχει την ιστορία του καημένου Ασώτου. Που ο πατέρας, δηλαδή η κοινωνία οφείλει να περιθάλψει, να τον ξαναβάλει στο λούκι.

===================================================================

ΟΤΑΝ ΤΟ ΟΥΖΟ ΓΙΝΕΤΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΩΝ ΠΟΤΩΝ

Βλέπω κάποιες διαφημίσεις, με νερωμένο το ούζο, και βάζω τα γέλια. Να έχετε υπ’ όψιν σας ότι στη Μυτιλήνη γελάνε και τα τούβλα, όταν οι τουρίστες ζητάνε νερό και παγάκια για να δοκιμάσουν το ούζο τους.

Μιλάω με το θάρρος και την εμπειρία του ανθρώπου, που έχει πιει μέχρι σήμερα, ίσαμε με δύο δεξαμενόπλοια ούζο, και μπορώ να σας βεβαιώσω ότι το κάθε ποτό θέλει τη ρέγουλα του και τον τρόπο του.  Επίσης και το μεζέ του. Ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων που συνοδεύουν το ποτό πάντα με φαγητό, και όχι το αντίστροφο. Αυτό λοιπόν συμβαίνει και με το ούζο, ενώ θα πρέπει να διευκρινίσω, ότι παρά τις πιέσεις των φίλων μου, δεν έχω βάλει στο στόμα μου, ούτε μια σταγόνα τσίπουρο. Το ούζο είναι ένα από τα αριστουργήματα της παγκόσμιας ποτοποιίας, με την Μυτιλήνη να είναι το πλησιέστερο αντίστοιχο της σκωτσέζικης γραμμής παραγωγής του καληδόνιου νέκταρ.

Ξεχάστε οτιδήποτε άλλο που θέλει να του μοιάσει. Η κυπριακή ζιβανία,  η ιταλική σαμπούκα, το γαλλικό παστίς, η τουρκική ρακί αλλά και κάθε άλλο απόσταγμα με το όνομα ούζο παράγεται εκτός νησιού στην Ελλάδα, είναι ασήμαντα υποκατάστατα. Τα δοκίμασα όλα. Όταν λέω όλα, το εννοώ. Δεν πίνονται. Η αγάπη, το μεράκι, η τεχνική, η παράδοση, τα μυστικά, τα αρώματα, τα βότανα, και ιδίως η αίσθηση της μοναδικότητας στο παραγόμενο απόσταγμα, που το κάνουν μοναδικό στον κόσμο.

Προσοχή τώρα: Το ούζο ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ τσίπουρο. Πίνεται ανέρωτο και σε  θερμοκρασία δωματίου. Αυστηρά. Οτιδήποτε άλλο (παγάκια, παγωμένο νερό, παγωμένο ποτήρι) αλλοιώνει τελείως τη γεύση και τα αρώματα. Το καταστρέφει. Μία σταγόνα νερό ή ένα παγάκι και είναι για πέταμα.  

Είναι μάλιστα και κάποιοι που το βάζουν στο ψυγείο. Αν δεν ξέρεις να το πιείς άνθρωπε μου, άστο. Και θέλει το ποτήρι του. Ούτε κρασοπότηρο, ούτε νεροπότηρο, ούτε ψηλό, ούτε κολωνάτο, ούτε σφηνάκι. ΜΟΝΟ κανονάκι.

26 – 07 – 2021

ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΨΥΧΗΣ…

Δεν περνάει μέρα που να μη φάμε στη μάπα ένα άγριο έγκλημα. Τι να έπαθε όμως ο άνθρωπος κι έφτασε σε τούτη τη φρίκη; Να διαπράξει μια βαρβαρότητα την οποία τελικά, πληρώνει και ο ίδιος. Θύμα το θύμα του, θύτης και θύμα ο εγκληματίας. Γιατί, όμως, να απορεί κανείς και για το πιο απίθανο έγκλημα, όταν η περπατησιά του δίποδου από καταβολής είναι (συνΥΦΑΣΜένη) στο αίμα. Το ρούχο του, από δέρμα ζώου μέχρι ΥΦΑΣΜΑ βιομηχανίας, το λεκιάζει με τη βία του. Βίος στολισμένος με βία.

Και στους αιώνες πέφτει το μέγα ερώτημα το οποίο έχει βασανίσει φιλοσόφους, ο άνθρωπος είναι καλός ή κακός; Δυο είναι οι απαντήσεις. Ο άνθρωπος είναι καλός, είναι και κακός, είναι η πρώτη. Ο άνθρωπος δεν είναι καλός, ούτε κακός, είναι η δεύτερη. Εδώ τελειώνει η κουβέντα.

Για να περιοριστούμε όμως στην μετά Χριστό Ευρώπη, όλα τα μεγάλα της μυαλά ψάχτηκαν, ”Τομάρι είναι ο άνθρωπος ή από τη φύση του καλός;” Φωτισμένοι φιλόσοφοι, σχολές φιλοσοφίας έχουν καταθέσει το απόσταγμα της μονάκριβης σκέψης τους για το σκοτάδι της ανθρώπινης ψυχής. Είπαμε. Οι απαντήσεις είναι δυο. Κι αν δεν φθάνουν να καλύψουν το ερώτημα, ας προστεθεί μια τρίτη αλήθεια: Ο άνθρωπος είναι ικανός για το χειρότερο του χειρότερου.

Περιττό να αναλύσουν το σκοτάδι της ανθρώπινης ψυχής. Το ποιο είναι το ψυχογραφικό πορτραίτο του αιώνιου ανθρώπου το έχει καταδείξει ο ίδιος εδώ και χιλιάδες χρόνια. Αυτός είναι. Δεν είναι άλλος. Μιλάμε γενικά για τον άνθρωπο, όχι για έναν, για κάποιον. Τι ψυχή κρύβει ένας συγκεκριμένος εγκληματίας, ο οποίος με τις σκέψεις και τις πράξεις του κάνει την υπέρβαση, πέραν από τα καταγεγραμμένα όρια του μέσου ανθρώπου.

Απάντηση στο ερώτημα, αν από την κοιλιά της μάνας του είναι καλός ή κακός ο άνθρωπος, δίνει η γέννηση των Θρησκειών, οι οποίες βγήκαν στο σεργιάνι για να συγκρατήσουν το Θηρίο, όχι να υμνήσουν τους Θεούς. Προσέξτε κάτι: Με το γράμμα Θ αρχίζουν και οι τρεις λέξεις, Θεός, Θηρίο, Θρησκεία. Ξεπερνάμε την εν λόγω λεπτομέρεια… Οι θρησκείες και οι νόμοι την ίδια σκοπιμότητα υπηρετούν, πως να κάνουν ζάφτι τον άνθρωπο. Ίδια και η δουλειά των δικαστών και χωροφυλάκων του κράτους, με αυτή των αρχιερέων της θρησκείας.

Στη γη υπάρχουν οι φυλακές και τα πρόστιμα, στους ουρανούς ο παράδεισος για τους καλούς, η κόλαση για τους καριόληδες.

ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ… ΑΓΝΩΣΤΟ ΜΕ ΒΑΡΚΑ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ

Σήμερα ήταν μια μέρα διαφορετική. Είχα αποφασίσει για μια βόλτα με τα Μέσα Μεταφοράς, για κάτι διαφορετικό. Μια επιθυμία ξαφνική, και από το πουθενά, λόγω βέβαια και της ημέρας της “Κυριακής” που δεν την γουστάρω με τίποτα. Πρώτος προορισμός με το το τραμ, ο σταθμός της Balaclava στην ίδια περιοχή… Το τράμ σχεδόν άδειο. Εγώ σε ένα κάθισμα, ένα γεροντάκι με προορισμό το City, για την παρέλαση, και ένα νεαρό ζευγαράκι από κορίτσια, που η ηλικία τους δεν ξεπερνούσε τα 14 – 15 χρόνια να απολαμβάνουν τον έρωτα τους, αδιαφορώντας εντελώς για το βλέμμα μου…. Τα χάδια μέχρι να φτάσω στον προορισμό μου βρισκόντουσαν στο ζενίθ. Αντί να κατέβω στην στάση που ήθελα, κατάλαβα ότι είχα φτάσει στην επόμενη.Νέος προορισμός και πάλι το άγνωστο. Βρίσκομαι και πάλι σε ένα άλλο τραμ. Σκέφτομαι να φτάσω στο τέλος της διαδρομής. Στην επόμενη στάση, ένα παιδί από άλλον πλανήτη, αποφασίζει να μπει στο τραμ για να προκαλέσει ταχυπαλμίες. Αλλάζω και πάλι σχέδια. Κατεβαίνω, όπου κατεβαίνει, ο άγνωστος πειρασμός. Την ακολουθώ μέχρι που καταλαβαίνει ότι κάποια αδιάκριτα μάτια, την γδύνουν με το βλέμμα τους. Δεν με νοιάζει καθόλου. Η κάμερα είχε κάνει το καθήκον της. Επόμενος σταθμός το τραίνο. Αποφασίζω να το πάρω και όπου με βγάλει. Δεν κοιτάζω ούτε που πάει, ούτε ακούω την διαδρομή που θ’ ακολουθήσει. Βρέθηκα με συνοπτικές διαδικασίες στο Pakenham. Μια διαδρομή αρκετά ενδιαφέρουσα. Τι σημασία είχε για μένα, αν η ώρα είχε περάσει, και το τηλέφωνο χτυπούσε ασταμάτητα. Άλλη μια τρέλα, είχε περάσει στο παρελθόν, και μια καινούργια βολιδοσκοπούσε το μυαλό μου. Ένα ταξίδι μέσα στην Αυστραλία, στο άγνωστο. Έτσι και αλλιώς τα σύνορα είναι κλειστά. Τι πιο ωραίο, για ένα άγνωστο ταξίδι στο πουθενά και όπου με βγάλει. Η ζωή πάντα θα συνεχίζεται….. Καλή σας συνέχεια.

Γλύτωσε τον ξεσηκωμό η Αμερική….

Ένοχος ο μπάτσος, βραχιόλια στα χέρια και κατ΄ ευθείαν στο κελί. Για πόσο; Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πότε θα βγει ζωντανός, και δεν προκύψει ατύχημα μέσα στη φυλακή. Η πασίγνωστη υπόθεση του 46χρονου νεγροαμερικάνου Τζωρτζ Φλόυντ, του οποίου ο θάνατος προκάλεσε παγκόσμιο ξεσηκωμό για την αστυνομική βία. Και έβγαλε στο σεργιάνι τις αντιρατσιστικές διαμαρτυρίες. Οι ένορκοι, λοιπόν, αποφάσισαν ότι ο αστυνομικός είναι ο αίτιος του θανάτου του 1 μ. 93 George Floyd τον περασμένο Μάιο. Δεν υπήρχε άλλη απόφαση. Στο πόδι πάλι θα βρισκόταν ο πλανήτης, αν έκαναν το λάθος να αθωώσουν το όργανο ή να μη θεωρήσουν δολοφονία το θάνατο του Φλόυντ. Δεν έχει σημασία αν η απόφαση είναι δίκαιη, άδικη, αυστηρή. Ποιος ασχολείται. Διαφορετική απόφαση θα ανατίναζε την Αμερική από τις λαϊκές αντιδράσεις, που ούτε ο στρατός είναι ικανός να αντιμετωπίσει.

Δικαιώνονται έτσι λοιπόν, όσοι είναι υπέρ των διαδηλώσεων, των πορειών και των οργανωμένων κινητοποιήσεων. Κάνουν δουλειά. Λειτουργούν την απειλή, την καταδίκη του όποιου έχει διαφορετική άποψη. Έτσι, οι κοινωνίες έχουν ανάγκη και τις νίκες του λαού. Πράγματι, η δικαστική απόφαση για τον Τζωρτζ Φλόυντ είναι λαϊκή, δεν ανήκει στη Δικαιοσύνη. Για την Ιστορία. Ο Φλόυντ είχε κάνει 4 χρόνια φυλακή, είχε εγκληματική δράση για οκτώ χρόνια. Συνελήφθη από τους αστυνομικούς, ένας απ’ αυτούς τον εμπόδιζε να αναπνεύσει. Τον προσεχή Αύγουστο θα ξεκινήσει η δίκη των άλλων αστυνομικών που ήταν παρόντες ή είχαν συμπράξει στο θάνατο του θύματος. Το υπουργείο δικαιοσύνης των ΗΠΑ διέταξε έρευνα στο αστυνομικό τμήμα της Νέας Υόρκης, στο οποίο υπηρετούσαν οι τέσσερις υπόδικοι.

Γνώριζε πως να παρασύρει την πιτσιρικαρία…

Ο κατηγορούμενος, λέει, προκειμένου να υποστηρίξει τον εαυτό του παρλάρει ότι θέλει. Διαφωνώ. Το ίδιο και ο δικηγόρος που έχει αναλάβει την υπεράσπιση του. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Είναι δηλαδή εγκληματίας ο έτσι και από πάνω μας δουλεύει. Κανονικά μας κοροϊδεύει. Κοινωνία και δικαιοσύνη. Τριάντα χρόνια, λέει, ο κατηγορούμενος για παιδεραστία στην Ελλάδα, ο κύριος Δημήτρης Λιγνάδης, έκανε την ίδια δουλειά. Ψαχνόταν από το 1985 μέχρι το 2015 να κάνει σχέσεις σεξουαλικές με ανήλικους. Αγόρια και κορίτσια. Και αναζητούσε τα θύματα του σε συγκεκριμένους χώρους και ανάμεσα σε παιδιά που είχαν όνειρα να κάνουν καριέρα στο θέατρο. Ο ίδιος, όμως, ισχυρίζεται πως είναι αθώος. Αν πράγματι είναι αθώος, καλώς το λέει, και αυτός και ο συνήγορος του. Αν δεν είναι αθώος, τότε ο Λιγνάδης μας έχει όλους για πλάκα. Στη ξεφτίλα μας έχει. Αυτό ακριβώς συζητάμε. Αν δικαιολογείται ο εγκληματίας, ο κάθε επικίνδυνος να βλάψει την κοινωνία, να της κάνει πλάκα, στο όνομα δήθεν του δικαιώματος του, να πει όσα έχει να πει, για να ελαφρύνει τη θέση του.  Στο μαύρο και στο άσπρο παίζει η συγκεκριμένη περίπτωση Λιγνάδη, έτσι όπως παρουσιάζεται από τις καταγγελίες σε βάρος του, και την απόφαση να προφυλακιστεί από τη μια, και από την άλλη να επιμένει ο ίδιος ότι είναι λευκή περιστερά. Όταν μιλάνε για 30 χρόνια, αυτό σημαίνει ότι το άτομο είχε πλέον… ειδικευτεί στον συγκεκριμένο τομέα της εγκληματικής του δράσεως. Γνώριζε πως να παρασύρει την πιτσιρικαρία, αλλά και πώς να διαχειριστεί τα αδύνατα σημεία του υποψήφιου θύματος. Και όμως δηλώνει αθώος. Μακάρι να το αποδείξει στο δικαστήριο, διαφορετικά τον περιμένουν άγριες ιστορίες μέσα στην φυλακή..

ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Το κτήνος είναι κτήνος. Και επειδή είναι κτήνος δεν έχει αισθήματα. Πού να τα βρει; Δεν υπάρχουν μέσα του, δεν του βγαίνουν. Κτήνος είναι. Δεν νοιώθει πόνο για τον άλλον. Και τον συναντάς στον βάρβαρο και τον πολιτισμένο, εννοώ τον κάτοικο πολιτισμένης χώρας. Στον αμόρφωτο και στον μορφωμένο, τον αγράμματο και τον επιστήμονα. Στη ναζιστική Γερμανία κυκλοφορούσαν βασανιστές σπουδαγμένοι με πτυχία ιατρικής και βασάνιζαν κατάδικους στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, επιστημονικά, τελετουργικά. Βασανιστήρια, αλλά στο όνομα της επιστημονικής έρευνας έκαναν πειράματα σε ανθρώπινα πλάσματα. Και τις στιγμές της «δημιουργίας» τους, σ΄ ένα ρεσιτάλ ανταγωνισμού με τον Θεό, άκουγαν κλασική μουσική. Βασανιστές, αλλά καλλιεργημένοι, με αγάπη στον Μπετόβεν και τον Μότσαρτ. Κτήνη, αλλά φιλότεχνοι. Απάνθρωποι, αλλά ποιοτικοί, με εκλεπτυσμένο γούστο στη μουσική, στη ζωγραφική, στο χορό, στο θέατρο. Άντολφ Χίτλερ. Ο φιλότεχνος. Ένας ακόμα διεστραμμένος της Ιστορίας που κλώτσησε το μύθο, ότι οι άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών είναι υπεράνω υποψίας ψυχολογικών προβλημάτων και ψυχικών διαταραχών. Μέγας λάτρης των καλών τεχνών ο εκλεγμένος καγκελάριος της Γερμανίας. Και επειδή θεωρούσε ότι τα έργα τέχνης βοηθάνε τον άνθρωπο, επέβαλε λογοκρισία. Αυτά επιτρέπονται, αυτά απαγορεύονται. Για τον φιλότεχνο άνθρωπο που προκάλεσε τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο η… ευγένεια ψυχής, καλλιεργείται μόνο με τα κατ’ αυτόν ηθικά καλλιτεχνικά δημιουργήματα. Τα ”επικίνδυνα” τα κατάσχε, και έτσι έφτιαξε μια πλούσια συλλογή έργων τέχνης. Αρχές του 2014, βρέθηκαν 1.500 πίνακες ζωγραφικής μεγάλης αξίας, πεταμένοι, ξεχασμένοι, ανάμεσα σ’ ένα βουνό από κονσέρβες, κάπου στο Μόναχο. Σε όποια χώρα κατακτούσε, το πρώτο που φρόντιζε ήταν να αδειάσει τα μουσεία. Ότι άρπαζε τα φόρτωνε σε τραίνα και τα μετέφερε στη Γερμανία. Ο περιβόητος καλλιτεχνικός θησαυρός του Χίτλερ. Παράφρων ο άνθρωπος, αλλά φιλότεχνος. Αιματοκύλησε τη μισή Ευρώπη, πήρε στο λαιμό του, τον ανθό της γερμανικής νεολαίας, αλλά ήταν μανιώδης συλλέκτης έργων μεγάλων καλλιτεχνών. Ίσως να τους θεωρούσε… συναδέλφους του. Ότι και αυτός, ο Χίτλερ δηλαδη, ήταν στον τομέα του καλλιτέχνης. Καλλιτέχνης και ο βασανιστής. Έσπαγε με σφυρί τα γόνατα ανήλικου αγοριού, επειδή είχε την ανάγκη να πλουτίσει τις εγκυκλοπαίδειες, με την επιστημονική γνώση, π.χ. πόσο αντέχει στον πόνο το Εβραιάκι. Έδενε τα πόδια της έγκυας Εβραίας, για να μη μπορεί να γεννήσει, και ο μελετητής, κατέγραφε τις αντιδράσεις της δυστυχισμένης γυναίκας. Βασανιστήρια με την έμπνευση της βαριάς μουσικής του Μπετόβεν και του Μότσαρτ. Φιλόμουσο κτήνος.

Να υποφέρει μέσα στη φυλακή….

Είμαι ο Ιησούς, είπε. Και ντυνόταν σαν τον Ιησού. Άλλος ντύνεται σαν τον Έλβις Πρίσλεϋ ή τον Σαρλώ. Καθένας με την τρέλα του. Ή με το παραμύθι του. Έτσι κι ένας Ρώσος πρώην τροχονόμος, μια ωραίαν πρωίαν ξύπνησε με το φως το αληθινόν, ότι είναι η μετενσάρκωση του Χριστού. Και άρχισε να διδάσκει πως τα κορίτσια από μικρά, από ανήλικα ακόμα, οφείλουν να έρχονται σε σεξουαλική επαφή με ενήλικους άνδρες. Ο απατεώνας, ο παραμύθης, ο εγκληματίας, ο ανώμαλος, ο όποια τρέλα λανσάρει είναι το ένα. Το άλλο, αυτό που αξίζει να σταθεί κανείς, είναι γιατί ο δάσκαλος βρίσκει ακροατήριο; Εύκολη η απάντηση. Πανεύκολη. Η γυναίκα που θέλει να πάει με άντρα και να μην κατηγορηθεί ως… αμαρτωλή, γίνεται οπαδός του περίεργου Χριστού και έχει την καλύτερη δικαιολογία. ”Πρέπει να υπηρετούν τους άνδρες οι γυναίκες, όπως οι άντρες να υπηρετούν τον Θεό”. Αυτό είναι το ιδεώδες που… υπηρετεί ο 60χρονος ”Ιησούς της Σιβηρίας” που έφτιαξε δική του θρησκευτική αίρεση, την ονόμασε ”Εκκλησία της Τελευταίας Διαθήκης”, και ευλογούσε τη σεξουαλική απελευθέρωση ανάμεσα στους οπαδούς του με σκοπό να προετοιμαστούν οι ανήλικες γυναίκες και να γίνουν άξιες σύντροφοι των αντρών.Είχε την τύχη του κανονικού Χριστού. Κακώς τον συνέλαβαν οι μπάτσοι και του πέρασαν χειροπέδες. Να υποφέρει μέσα στη φυλακή ”ο Ιησούς της Σιβηρίας” με 5.000 δικούς του πιστούς και την θεία ικανότητα να γιατρεύει τον καρκίνο και το AIDS. Απορώ γιατί ο Θεός δεν του έδωσΕ τη χάρη να σκοτώνει και τον covid. Γιατί, δηλαδή, να είναι ένοχος ο Ιησούς της Σιβηρίας κι όχι οι 5.000 μαλάκες που τον πιστεύουν;

”Δεν κινδυνεύει η πίστη, κινδυνεύουν οι πιστοί”

Το γαϊδούρι δεν πιστεύει στον Θεό. Και το σαλιγκάρι. Ότι και να κάνει η Εκκλησία δεν πρόκειται ποτέ στον αιώνα να εμπνεύσει στη συναγρίδα και την κατσαρίδα την πίστη στον Θεό, να λατρέψει τον Χριστό ή τον Μωάμεθ. Επειδή το ζώο, το κάθε ζώο στερείται από την αίσθηση του χρόνου. Ακόμα και αν το ζώο, το κάθε ζώο αντιλαμβάνεται πως μεγαλώνει, πως γερνάει, αδυνατεί πνευματικά να συνειδητοποιήσει πως κάποια στιγμή θα καταλήξει. Θα πεθάνει. Θα εξαφανιστεί. Θα γίνει ένα τίποτα. Σα να μην υπήρξε. Κανένα ζώο δεν θυμάται το άλλο που ψόφησε. Αντίθετα, ο άνθρωπος, ναι μεν κι αυτός σταματά να υπάρχει μετά το τέλος του, αλλά συνεχίζεται η ύπαρξη του στη μνήμη συγγενών και φίλων. Ο πατριάρχης της ορθοδοξίας μας λοιπόν κύριος Βαρθολομαίος, με αφορμή τον κορονοϊό, είπε ”Δεν κινδυνεύει η πίστη, κινδυνεύουν οι πιστοί”. Στην καλύτερη, για να είναι επιεικής κανείς, ο ιεράρχης κάνει ένα λογοπαίχνιο, για όσους βλέπουν λίγο πιο βαθιά. Ο Βαρθολομαίος παίζει με τις λέξεις, για να αμολύσει μια τεράστια κοτσάνα, για να μην χρησιμοποιήσω άλλη λέξη. Λες και είναι δυνατόν να υφίσταται πίστη χωρίς πιστούς. Παπάς είναι βέβαια, τι να περιμένεις να πει; Η πίστη δεν είναι ξεκομμένη από τους πιστούς. Η πίστη υπάρχει, διότι υπάρχει η ανάγκη του ανθρώπου, να πιστέψει στο Άγνωστο, στο εξωγήϊνο, στο μεταφυσικό, στο όπως θες να αποκαλέσεις τον Θεό, με διάφορα ονόματα, προ Χριστού και προ του Δία. Έτσι είναι πλασμένος ο άνθρωπος, να πιστεύει χωρίς καν να κάνει τον κόπο, να ψάχνει τι ακριβώς λέει ο κάθε θεός. Θεός να είναι για να κάνει τη δουλειά του ο άνθρωπος. Και ποτέ να μη σέβεται τα όσια και τα ιερά της πίστης του, της τύφλας του, δηλαδή. Ασφαλώς και από τον ιό κινδυνεύει ο πιστός, όπως και ο άπιστος. Η πίστη δεν κινδυνεύει πράγματι, όπως… αποκαλύπτει ο πατριάρχης, διότι όσο υπάρχει άνθρωπος είναι καταδικασμένος να πιστεύει. Στο φινάλε, η πίστη προϋπήρχε όλων των σημερινών και χθεσινών θρησκειών. Και όλες οι θρησκείες, αρχαίες και σύγχρονες, στήθηκαν ακριβώς διότι ο άνθρωπος θέλει να πιστεύει κάπου, ρε, παιδί μου.

Ποιος κοροϊδεύει την Ελληνική παροικία, ο “Νέος Κόσμος”, ή, η Ιερά Αρχιεπισκοπή;

Διάβασα σήμερα ένα δημοσίευμα στο «Νέο Κόσμο», στο οποίο υποτίθεται ότι η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας, ισχυρίζεται πως η απόφαση για την αγορά του πολυτελούς διαμερίσματος, ελήφθηκε από τον Στυλιανό τον περασμένο Μάρτιο, και απλώς τώρα πραγματοποιήθηκε. Πως το διαμέρισμα, δεν είναι ακριβώς έτσι όπως το παρουσιάζουν, είναι πολύ…. μικρότερο και κάτι τέτοια άγρια. Επειδή κάποιοι παίζουν με τις λέξεις, αλλά και με τα εκατομμύρια δολάρια της Ελληνικής παροικίας, αξίζει να βάλουμε κάποια πράγματα στην σειρά τους. Τον Μάρτιο που η Αρχιεπισκοπή επιμένει, ότι πάρθηκε η απόφαση για την αγορά του διαμερίσματος, ο μακαριστός πλέον Στυλιανός ξεψυχούσε, εκτός και αν το ξέχασαν, και ήταν απολύτως αδύνατο να νοιαζόταν ένας μελλοθάνατος, για αγορά κατοικίας. Αν είναι δυνατό, κάποιος να πεθαίνει, να μην έχει καμία απολύτως επαφή με το περιβάλλον, πολύ πριν ξεψυχήσει, να είναι ένα φυτό, για την εποχή τουλάχιστον που μας λένε, ότι έδωσε εντολή για ν’ αγοραστεί το διαμέρισμα, και ως εκ’ θαύματος, να είδε ξαφνικά το φως το αληθινό, και να ζήτησε να του φέρουν χαρτιά, συμβολαιογράφους, δικηγόρους και τέτοια, για ν’ αγοράσει το διαμέρισμα. Στο σημείο αυτό, κάποιος, ή, κάποιοι, κοροϊδεύουν την Ελληνική παροικία, και όλα αυτά βέβαια, για να καλύψουν άλλες ιστορίες, τις οποίες και θα αναλύσουμε σύντομα. Άλλωστε ήταν εντελώς έξω από το ήθος και τον χαρακτήρα του Στυλιανού, να προβεί σε τέτοιες προκλητικές αγορές. Και αυτό το λένε και το πιστεύουν άτομα μέσα από την Αρχιεπισκοπή, που γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις, πολύ καλύτερα από τον οποιονδήποτε. Όποιος ισχυρίζεται λοιπόν, αυτά τα πράγματα, φοβάμαι, ότι είναι απλά ένας ασεβής τυμβωρύχος, και μεγάλος συκοφάντης. Προσωπικά είχα αρκετά προβλήματα με τον Στυλιανό. Αυτό τουλάχιστον για μένα, δεν σημαίνει, ότι θα του ρίξω λάσπη στο χώμα του, σήμερα που είναι νεκρός , για να βγω εγώ καπάκι. Όχι. Τουλάχιστον αυτό από εμένα, ποτέ. Έγραψα πριν λίγες ημέρες, σε υπογεγραμμένο άρθρο μου, στο “Greek Flash News”, ότι δεν περιμένω από τον νέο Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, να είναι καλύτερος από άλλους δεσποτάδες, και το πίστευα, και το εννοούσα. Όσοι όμως προσπαθήσουν να αλλοιώσουν καταστάσεις, τότε θα μας βρουν μπροστά τους. Οι γνωριμίες που έχουμε φτάνουν και πιο πάνω απ’ το «Φανάρι». Και ο νοών νοείτω. Αν και η προσωπική μου γνώμη είναι, πως ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, λόγω βεβαίως και της ηλικίας του, δεν γνωρίζει τις πραγματικές καταστάσεις, που επικρατούν στις απομακρυσμένες χώρες, και ιδιαίτερα στις χώρες που θεωρούνται «χρυσορυχεία» όπως είναι η Αυστραλία, και η Αμερική. Πάμε τώρα παρακάτω. Ο Νέος Κόσμος με άρθρο του σχετικά με το θέμα αυτό, μας πληροφορεί ότι, η Αρχιεπισκοπή τον πληροφόρησε!!! (τον Νέο Κόσμο), ότι το διαμέρισμα είναι πολύ μικρότερο!!! από τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, πως η απόφαση της αγοράς ήταν του μακαριστού Στυλιανού, και πως ο…. έρανος της Αρχιεπισκοπής για τους πυρόπληκτους, απέφερε 500.000 δολάρια!!!. Ο «Νέος Κόσμος» για τους δικούς του λόγους φυσικά, σταματάει το θέμα εκεί, και αναγκάζει εμάς, να το προχωρήσουμε λίγο παραπέρα. Εδώ να αναφέρουμε και κάτι ακόμα. Η ηλεκτρονική μας εφημερίδα, θα βρίσκεται στην διάθεση, τόσο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, όσο και της εφημερίδας «Νέος Κόσμος» για οποιαδήποτε διευκρίνηση θελήσουν να κάνουν. Ρωτάμε λοιπόν εμείς, αφού ο Νέος Κόσμος δεν ρώτησε κάποια βασικά πράγματα: Γιατί μπλέκουν το θέμα του εράνου την συγκεκριμένη στιγμή, με την πρόσφατη αγορά της Αρχιεπισκοπής; Τι δουλειά έχει, το ένα θέμα με το άλλο; Εκτός, λέμε τώρα εμείς, εάν γνωρίζουν κάτι, που ο υπόλοιπος ο κοσμάκης δεν γνωρίζει. Το άλλο ερώτημα είναι: Πως γνωρίζουμε εμείς ο απλός λαός, που πρόσφερε τα χρήματα, ότι ο έρανος απέφερε $500,000. Ποιος τα μέτρησε τα χρήματα; Ποιος έκοβε αποδείξεις; Πήραν όλοι αποδείξεις, όσοι πρόσφεραν χρήματα; Που βρίσκονται αυτά τα χρήματα, και που, αλλά και πώς θα διατεθούν; Ο «Νέος Κόσμος» που έκλεισε το θέμα της αγοράς, απλά με κάποιες δηλώσεις από την Αρχιεπισκοπή, τι έκανε για να πληροφορήσει την Ελληνική παροικία, ότι όλα τα πράγματα που συμβαίνουν δίπλα μας, είναι καλά και άγια; Θα περιμέναμε τουλάχιστον, ότι από επαγγελματική συνείδηση, θα έκαναν κάποιες έρευνες, προκειμένου να πληροφορήσουν την Ελληνική παροικία, ότι όλα πάνε καλά, και μη φοβάστε δώστε λεφτά από τον οβολό σας, για το καλό της Αρχιεπισκοπής. Δυστυχώς για την ιστορία του Νέου Κόσμου, αυτό όχι μόνο δεν έγινε, αλλά με το πρωτοσέλιδο δημοσίευμά τους, ρίχνουν στάχτη, στα μάτια του κόσμου. Και φυσικά, δεν περιμένουμε από άλλα έντυπα, της πλάκας ιστορία, που περιμένουν ένα κοκαλάκι να γλύψουν με κάποια διαφήμιση, να κάνουν έστω και μια ερώτηση. Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια, και αυτή είναι η κατάντια της Ελληνικής μας παροικίας. Η Αρχιεπισκοπή τώρα. Ρωτάμε τους κηδεμόνες, ή, αυτούς τέλος πάντων, που πληροφορούν τον «Νέο Κόσμο» για τα όσα συνέβησαν με την αγορά του διαμερίσματος. Ποιος λέει ΨΕΜΑΤΑ με τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας; Ο Νέος Κόσμος, ή, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας; Γιατί ο ένας από τους δύο, ή, ακόμα και οι δύο, λένε ψέματα και κοροϊδεύουν την Ελληνική παροικία. Θα περιμένουμε κάποιες απαντήσεις πρώτα, είτε από τον Νέο Κόσμο, είτε από την Αρχιεπισκοπή, πριν περάσουμε στις αποκαλύψεις μας, που θα γκρεμίσουν την Ελληνική παροικία. Όλα έχουν τα όρια τους. Μην παρατραβάτε όμως το σχοινί, γιατί και αυτό θα σπάσει. Θα περιμένουμε λοιπόν.   

Οι σκοτωμένοι του Ερντογάν θα ονομαστούν ήρωες…

Η βρωμόφατσα ο Ερντογάν. Αηδιαστικός. Κυρίως άσχημος. Κακάσχημος. Φάτσα που δεν την παρουσιάζεις στον επισκέπτη. Τον κρύβεις. Δεν θα του δώσεις γραφείο στην εταιρεία, δεν θα τον κάνεις πλασιέ. Μακριά. Στο υπόγειο και να απασχολείται σε ώρες νυχτερινές. Και τον λένε σουλτάνο. Είναι πράγματι σουλτάνος. Όπως όλοι οι εκλεγμένοι δημοκρατικά κυβερνήτες χωρών, οι οποίοι και ”δημοκρατικά” κάνουν το κουμάντο. Ασκούν σαν κανονικοί σουλτάνοι τα καθήκοντα τους. Δεν κατάλαβα. Σουλτάνος, καπετάν ένας είναι ο Ερντογάν, και δεν είναι ο Τραμπ, ο Μακρόν, ο Μητσοτάκης, ο όποιος πρωθυπουργός ή πρόεδρος εκλεγμένος; Όσο ρωτάει τον λαό π.χ. για να ξεκινήσει πόλεμο ο Ερντογάν, άλλο τόσο ρωτάει ο Πούτιν και ο Τραμπ. Δεν υπάρχουν δημοκρατικές διαδικασίες. Όλα είναι στην απόφαση του ενός. Πέρα απ’ αυτό. Ο ασχημάντρας Ερντογάν τους καραξεφτύλισε όλους. Έκανε του κεφαλιού του, και στη μπούκα στην Συρία τους έγραψε όλους κανονικά. Τι να την κάνω την καταδίκη των Ευρωπαίων για το νταηλήκι του σουλτάνου, σε ξένη επικράτεια. Μπορούν να τον σταματήσουν; Αυτό έχει σημασία. Και οι μεγάλοι της Ευρώπης το παίζουν… αλά ελληνική κυβέρνηση, που μας τα ζαλίζει με τις δίχως τέλος διαμαρτυρίες για την τουρκική προκλητικότητα. Σκοτώθηκαν τόσοι Τούρκοι στην ”επιχείρηση ειρήνης” του Ερντογάν στη Βόρεια Συρία. Αυτοί οι σκοτωμένοι, θα ονομαστούν ήρωες. Και θα τιμώνται από την πατρίδα για την εθνική προσφορά στη μάνα πατρίδα. Ας μην έλαβαν μέρος σε καμιά μάχη. σε καμιά συμπλοκή με τον εχθρό. Ας μη βάρεσαν ούτε ντουφεκιά γιατί στο δρόμο για τα σύνορα με τη Συρία δεν είδαν να πετάει μπεκάτσα. Ο λαός έχει ανάγκη από ήρωες. Δεν θα τον αφήσουν παραπονούμενο. Ορφανό από αγωνιστές, αντιστασιακούς, επαναστάτες, ρε, παιδί μου, από ήρωες. Ήδη, ο Ερντογάν έκανε την παραγγελιά. Η πρώτη μαρμάρινη στήλη είναι έτοιμη με τα πρώτα ονόματα των πεσόντων στον πόλεμο της Συρίας. Όπως λέμε πόλεμο στην Κορέα, στο Βιετνάμ, στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ. Αφού σκοτώθηκαν Τούρκοι, είναι ήρωες. Δεν έχασαν τη ζωή τους σε αυτοκινητικό δυστύχημα, ούτε πήγαν από ανακοπή καρδιάς στο νοσοκομείο. Όπως ήρωες θα είναι και όλοι αυτοί, που θα σκοτώσουν τους σημερινούς εχθρούς. Και κανένας επίσημος δεν θα τους ζητήσει συγγνώμη, γιατί μετά από κάποια χρόνια, οι χθεσινοί εχθροί, έγιναν φίλοι και σύμμαχοι. Και γιατί να ζητήσουν συγγνώμη άλλωστε από τους πεθαμένους; Αν ήταν έτσι, τότε το κράτος να ζητήσει πίσω και όλες τις συντάξεις, και όσα άλλα πονηρά έδωσε στους συγγενείς πρώτου βαθμού των… ηρώων. Τις σκοτώστρες του έθνους και τους σκοτωμένους.

Ο Κορωνοϊός κατασκευάστηκε σε εργαστήριο

Τρομερά πράγματα. Παθαίνεις όταν τα διαβάζεις. Μόλις πριν λίγες εβδομάδες ο πλανήτης πληροφορείται πως ένας φονικός ιός από την κινέζικη πόλη Ουχάν απειλεί να σακατέψει κόσμο και κοσμάκη. Κάθε μέρα πλέον οι τρεις στις πέντε σοβαρές ειδήσεις είναι σχετικές με τον κορονοϊό. Οι δε φωτογραφίες σε νοσοκομεία και αεροδρόμια δίνουν το στίγμα της παγκόσμιας ανησυχίας. Στα λευκά ντυμένοι και οπλισμένοι με τα πιο σύγχρονα ιατρικά όργανα ακτινογραφούν κάθε ύποπτο κι όχι προκειμένου να περιοριστεί το κακό. Τελευταίας κοπής ο κορονοϊός; Ο Αμερικανός συγγραφέας Dean Koontz, ο οποίος έχει ξεχωρίσει για τα θρίλερ του, έγραψε το βιβλίο ”The Eyes of the Darkness”, Τα Μάτια του Σκότους. Εκδόθηκε το 1981 και προφητεύει την εμφάνιση του κορονοϊού!!! Είναι να μη σαλτάρεις. Κατά τον συγγραφέα ο ιός κατασκευάστηκε σε στρατιωτικό εργαστήριο στην πόλη Ουχάν (!!!!!!!!!!) από το Κομουνιστικό Κόμμα της Κίνας, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως βιολογικό όπλο. Μιλάμε για φοβερά πράγματα. Ο κατασκευασμένος στα εργαστήρια ιός είναι του τύπου coronavirus και του δόθηκε η ονομασία της νόσου ‘Wuhan-400’. Και μοιάζει με τον κορονοϊό του σήμερα. Θα έρθει και στην Αυστραλία ο ιός, αν δεν έχει έρθει ήδη. Επειδή είναι αδύνατον να τον σταματήσεις. Όποια μέτρα και να παρθούν. Καμιά προστασία δεν τον σταματά. Βήχει ο άλλος και σου κόλλησε χωρίς να το θέλει τον κορονοϊό. Υπ’ όψη, ότι αυτός που έβηξε ή φταρνίστηκε, να μη γνώριζε ότι και ο ίδιος ότι είχε προσβληθεί. Γιατί δεν πρόλαβε να εκδηλώσει τα συμπτώματα της ασθένειας του. Δύσπνοια, πυρετό, ξερόβηχα κ.α. Δεν υπάρχει εμβόλιο μέχρι στιγμής για τον κορονοϊό. Και πιθανόν να γίνει θύμα του, κάποιος μέσα σε νοσοκομείο. Ιδιαίτερα εκείνος που έχει ηλικία πάνω από 55-60 χρονών. Πότε θα μπουκάρει και επίσημα στην Αυστραλία; Άγνωστο. Πότε, δηλαδή, και εδώ θα αρχίσουμε να μετράμε κρούσματα μόλυνσης. Ακόμα είμαστε στη φάση του παρατηρητή. Ακούμε τι γίνεται στην Κίνα, Κορέα, ότι πλησίασε ο κίνδυνος στην Ιταλία. Και ότι το υπουργείο υγείας στην Αυστραλία, είναι σε κατάσταση ετοιμότητας. Και τα πρώτα απομονωμένα νοσοκομεία, θα είναι κάποια στάδια, που θα φιλοξενούν άτομα που έχουν προσβληθεί από τον ιό. Και την είδηση αυτή, την ειδησάρα θα έλεγα εγώ, τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης, την πέρασαν με μικρά γραμματάκια. Σαν να μην τους νοιάζει δηλαδή, τι ακριβώς συμβαίνει δίπλα τους. Κάτι παίζεται δίπλα μας, και μας το κρύβουν. Επί ευκαιρία. Έχω ζητήσει μια συνέντευξη, με άτομο από την Ελλάδα, που βρίσκεται μέσα στα πράγματα και γνωρίζει πολλά. Πάρα πολλά. Ελπίζω μόνο να μου απαντήσει. Ελπίζω.

Η θρυλική ντισκοτέκ που έγραψε ιστορία στην Αθήνα…

Μερικά πράγματα στην ζωή, όσο και αν το θέλεις, είναι αδύνατο να ξεχαστούν.  Όλοι μας λίγο – πολύ, έχουμε κρατήσει κάποιες νεανικές αναμνήσεις, που χαράχτηκαν με τον δικό τους τρόπο, μέσα στην ζωή μας. Προσωπικά, επειδή από πιτσιρικάς ήμουν λάτρης της μουσικής, γενικά, το μυαλό μου έχει καρφωθεί για μερικές δεκαετίες τώρα, σε μια ντισκοτέκ, που μας φιλοξενούσε τα χρόνια εκείνα, όταν γράφαμε την δική μας ιστορία, επάνω στην πίστα της. Ήταν η περίφημη για τα χρόνια εκείνη ντισκοτέκ, με το όνομα OMBRE. Όλη την εβδομάδα μαζεύαμε τα φραγκοδίφραγκα, για να τ’ αφήσουμε το Σάββατο στην είσοδο της OMBRE, που μας είχε μάθει βέβαια, με τα μικρά μας ονόματα. Εκεί ήταν το ιστορικό στέκι των φρικιών της τότε εποχής. OMBRE σημαίνει σκιές. Κατέβαινες μια ράμπα και έμπαινες στο μαγαζί, έχοντας όμως την εντύπωση πως είχες ανέβει σκάλα και ήσουν στον Ουρανό. Ναι, εκείνη η ράμπα ήταν μία Stairway to Heaven. Έχω ένα παράξενο αίσθημα, όταν θυμάμαι την OMBRE. Στο νου μου έρχεται ξανά και ξανά, μια κοπέλα, πανέμορφη εκείνα τα χρόνια, που ήταν σίγουρη, πως μπορούσε να κατακτήσει όλο τον κόσμο με τον χορό της. Χόρευε μπροστά στον μεγάλο καθρέπτη, απρόσιτη και απόλυτα αινιγματική. Μόνη της, αφού με τον τρόπο της μας έδειχνε, ότι δεν γούσταρε παρέα. Είχε όμως και δύο μηνύματα ο χορός της: Το ένα κόκκινο, έφερνε την ζωή, και το άλλο μαύρο, έφερνε φόβο. Αυτά ήταν και τα χρώματα που ήταν βαμμένη η OMBRE, και κάπου εκεί ρίχναμε άγκυρα όλοι μας. Για την ιστορία τώρα. Η ντίσκο έκλεισε κακήν κακώς. Τον Ιούνιο του 1990, όταν δύο παλικάρια «χαπάκηδες» της εποχής, ο πασίγνωστος Χουλ, μαχαίρωσε τον Σωτηράκη πάνω σε νταραβέρι, για μια κοπέλα. Ναι, κάποια από αυτά τα παιδιά, είχαν στις τσέπες τους χάπια και μπουκαλάκια με σιρόπια. Παιδιά οργισμένα, και μάλλον πολύ προχωρημένα για την τότε εποχή, που δεν ήθελαν να συμμορφωθούν με την σοβαρή κοινωνία. Αλλά, πριν ρωτήσουμε γιατί δεν συμμορφώνονταν τα παιδιά, ας σκεφτούμε καλύτερα, τι έκανε, και τι κάνει η κοινωνία, για να τα προσελκύσει. Όμως, πέρα από αυτά τα λίγα και σκοτεινά περιστατικά, η ντισκοτέκ για πολλά χρόνια ήταν η φτωχομάνα του Ροκ και πρόσωπα σημαντικά, που είχαν την πραγματική λάμψη του Ροκ, πέρασαν από εκεί. Μια μικρή σημείωση. Σκέφτηκα πολλές φορές, και κάθε φορά που πηγαίνω στην Ελλάδα, να έβρισκα έναν τρόπο, να επικοινωνούσα, ναι καλά το σκεφτήκατε, με την κοπέλα του καθρέφτη. Με κάποια αγγελία, ίσως σε κάποια τηλεοπτική εκπομπή, να την αναζητούσα, περισσότερο από περιέργεια, για να μάθαινα πως πέρασε στην ζωή της. Άραγε θα θυμόταν ότι πολλοί από εμάς την φέρναμε κάθε βράδυ στα όνειρά μας, για να μπορέσει να μας πάρει ο ύπνος; Παράξενα παιχνίδια που παίζει καμιά φορά η ζωή. Από τα χρόνια εκείνα, και από τους φίλους που είχα γνωρίσει, οι περισσότεροι έσβησαν χωρίς καν να το καταλάβουν, με μια σύριγγα στο χέρι. Ίσως γιατί οι περισσότεροι απ’ αυτούς ήταν τα λεγόμενα πλουσιόπαιδα της εποχής, και τα χιλιάρικα υπήρχαν άφθονα στις τσέπες τους. Η ζωή τους όμως ήταν πολύ σύντομη. Αντιθέσεις της ζωής.

Γιατί πηγαίνεις κόντρα στους νόμους της φύσης;

Δεν υπάρχει Θεός. Υπάρχει, αλλά δεν είναι τέλειος. Μιλάμε πολύ σοβαρά, αυτή τη στιγμή. Παραμύθια λέω. Ο Θεός είναι τέλειος. Ποιος το λέει αυτό; Η φύση ολόγυρά σου το λέει. Ποιος την έπλασε τη φύση; Ο Θεός. Άρα, είναι τέλειος. Τελειότατος. Άρα; Δεν στέκει με τίποτα από τη μια ο Θεός να έφτιαξε το κουνούπι ή την αράχνη και την κατσαρίδα, λέω έτσι στην τύχη τρία πλάσματα, τρία ζωϊκά είδη, τα οποία δημιούργησε τόσο τέλεια, τόσο ολοκληρωμένα, και από την άλλη να έκανε λάθος στο καλούπι για τον άνθρωπο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Η αράχνη. Το τέλειο πλάσμα. Το ασύλληπτο για τον ανθρώπινο νου. Το ακατανόητο για το μυαλουδάκι του δίποδου. Φοβερά πράγματα. Και η αράχνη με τα οκτώ μάτια, τόσα της χρειάζονται, για να παγιδεύσει το θύμα της, πλέκει αόρατο ιστό μούρλια, αριστουργηματικής κατασκευής. Δεν θα μας τρελάνουν. Ο ίδιος Θεός που σχεδίασε, που επινόησε και έδωσε ζωή σ’ αυτό το θαύμα που λέγεται αράχνη, ή μυρμήγκι, έδωσε ζωή και στον άνθρωπο. Μόνο αν συμφωνείς σ’ αυτό, μπορείς να διαβάσεις τώρα την συνέχεια. Γεννιέται ένα παιδί. Έρχεται η ώρα να αποχαιρετήσει την κοιλιά της μάνας του. Έτσι είναι κανονισμένο. Γεννιέται λοιπόν το πιτσιρίκι, και μόνο ένα πράγμα το ενδιαφέρει. Μόνο ένα πράμα περιμένει, και τίποτε άλλο. Τροφή. Δεν κατάλαβα. Θα το αφήσεις νηστικό; Όχι, βέβαια. Πρόσεξε τι διαβάζεις. Η θεία φύση, ο μέγας Θεός της φύσης, το έστησε απολύτως μαεστρικά το έργο. Εκείνο ακριβώς το γάλα, με τα συγκεκριμένα θρεπτικά στοιχεία, που θέλει το λυκόπουλο για να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί σωματικά, και διανοητικά σε τέλειο λύκο, βρίσκεται στα βυζιά της μαμάς λύκαινας. Τσιρίζει το βρέφος τις πρώτες στιγμές του έξω από τον κόσμο. Γιατί; Πεινάει. Θέλει φαγητό. Τι θα του δώσεις να φάει; Τίποτα από το σουπερμάρκετ! Ούτε νερό εμφιαλωμένο, και τίποτα από την κουζίνα σου, από το ψυγείο σου. Μέγας ο Θεός. Μέγιστη η φύση. Δεν χρειάζεται να αγοράσεις τίποτα. Ούτε δολάριο να ξοδευτείς. Το καλό, το άγιο πράμα είναι τζάμπα. Είναι το γάλα της μάνας. Η ιδανική τροφή. Αναντικατάστατη τροφή το γάλα της μάνας. Γιατί η μάνα είναι μια. Είπαμε. Δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε. Όλα τα ορίζει η φύση. Η σωστή μάνα θα αρχίσει αμέσως να αντιλαμβάνεται ποιο κλάμα του μωρού, είναι για φαγητό. Και εσύ κυρία μάνα, αδιαφορείς για την τελειότητα της φύσης, που σου χάρισε ο Θεός, και τι κάνεις; Μου γεμίζεις το παιδί, με σκόνες γάλατος, γιατί δεν θέλεις, ν’ ακολουθήσεις τον νόμο της φύσης. Να βοηθήσεις το μικρό σου, ν’ αναπτυχθεί φυσιολογικά και όχι ντοπαρισμένο. Δεν το κάνεις όμως, γιατί φοβάσαι μην χαλάσεις το στήθος σου, Έτσι δεν είναι; Το στήθος κυρά μου, δεν θα στο χαλάσει το μωρό σου. Η φύση είναι έτσι κανονισμένη, που αμέσως μετά τον θηλασμό, να επανέρχεται στην αρχική του θέση. Ο χρόνος είναι αυτός που θα αλλοιώσει την μορφή του στήθους και όχι ο μπόμπιρας. Ναι να ταΐσεις το μικρό σου με έτοιμο γάλα, όταν για λόγους υγείας, δεν μπορείς να του δώσεις το δικό σου γάλα. Αλλά να κουβαλάς μαζί σου τα μπουκάλια και να το φορτώνεις με έτοιμα παρασκευάσματα, που όλα αυτά αποσκοπούν στο κέρδος, τότε κάνεις το μεγαλύτερο λάθος της ζωή σου. Τα βλέπω σχεδόν καθημερινά, στα σοκάκια του Oakleigh. Oι μαμάδες, με τα τέλεια ντυσίματα, και τα πανάκριβα αρώματα, κάνουν το χρέος προς το παιδί τους, με σκόνη και ουσίες συντήρησης, που περιέχουν όλα αυτά τα συσκευάσματα, και να μην προσφέρουν στο παιδί τους, το μητρικό γάλα. Είπαμε, ό Θεός είναι τέλειος. Εμείς δεν είμαστε. Αλλά ποιος να το καταλάβει αυτό.

Ο Αλλάχ είναι μεγάλος, εγώ είμαι μικρός…

Απέναντι στο θάνατο, καλύτερα μην πεις το παραμικρό, αν δεν το σηκώνει η περίσταση. Προτίμησε τη σιωπή, από το να βγάλεις κάτι αταίριαστο. Ο θάνατος του άλλου, η απώλεια ζωής, απαιτεί σεβασμό. Και περισυλλογή. Η Συρία δέχθηκε, ένα νέο τρομοκρατικό κτύπημα. Δεν είναι το πρώτο, αλλά ούτε και το τελευταίο. Τουλάχιστον όσο θα ζούμε εμείς. Θα πω όμως το εξής, με επίγνωση του τι γράφω: Επειδή δεν γίνεται σε χώρους που κινείται πολύ κόσμος, όπως είναι γήπεδα, αεροδρόμια, σταθμοί μετρό, σιδηροδρόμου, να εμποδιστεί το κακό, και ειδικά, όταν οι δράστες είναι πιωμένοι με θρησκευτική μαστούρα. Το πιο δυνατό ποτό είναι αυτό, και με ιδιαίτερο μίσος, ενάντια στη λευκή φυλή. «Ο Αλλάχ είναι μεγάλος» ακούγεται πάντα, πριν σκάσουν οι μπόμπες, οι εκρηκτικοί μηχανισμοί, που είναι δεμένοι οι τρομοκράτες για να σκορπίσουν τον θάνατο. Βεβαίως, είναι μεγάλος ο Αλλάχ. Πολύ μεγάλος. Πάρα πολύ μεγάλος. Τόσο μεγάλος που δίνει την θανατική εντολή στους πιστούς του. «Σκοτώστε τους άπιστους». Άσε τώρα, τους άλλους πιστούς μουσουλμάνους, να καταδικάζουν την τρομοκρατία, που θα σκοτώσει 10, 100, αν είναι δυνατόν 1.000 και 10.000 ψυχές. Αυτοί που λένε ότι ο Αλλάχ δεν θέλει τέτοια πράγματα, φαίνεται ότι δεν έχουν τόσο μεγάλη «επικοινωνία» με τον μεγαλοδύναμο, όπως οι ταγμένοι, οι ορκισμένοι τρομοκράτες. Αυτοί δηλαδή, που έχουν πάρει την εντολή, ότι όσους πιο πολλούς σκοτώσουν, τόσο καλύτερα θα τους έχει ο Αλλάχ. Ο δικός τους θεός. Τι πιστεύω τώρα εγώ. Όσοι Αλλάχ και αν βγουν και δώσουν μήνυμα στους πιστούς τους, ότι ο Θεός δεν θέλει να τρέχει αίμα, αυτοί θα βρουν τον δικό τους Αλλάχ, που θα τους έχει στείλει την εντολή να βαρέσουν όποιον βρίσκουν μπροστά τους. Ένα αεροπλάνο την Πέμπτη το βράδυ πάνω από την Συρία, απέφυγε μια σειρά πυραύλων μόνο από καθαρή τύχη. Ο πιλότος κατάφερε να κάνει αναγκαστική προσγείωση, σε κάποιο Ρωσικό στρατιωτικό αεροδρόμιο, και οι επιβάτες γλύτωσαν. Θα τολμήσω να γράψω και κάτι ακόμη: Σκοπός των τρομοκρατών, είναι να καταφέρουν να τινάξουν ένα αεροπλάνο στον αέρα. Αν το πετύχουν αυτό, πείτε μου πόσοι από εμάς, που ταξιδεύουμε συχνά, θα τολμήσουμε, να ξαναμπούμε μέσα σε αεροπλάνο. Εγώ πάντως όχι. Προτιμώ να πεθάνω τουλάχιστον προσγειωμένος, και όχι να με μαζεύουν κομματάκι – κομματάκι σε σακούλες μέσα. Ο Αλλάχ είναι μεγάλος, εγώ είμαι μικρός

Μέλη της Αλβανικής μαφίας, ήταν και αρχηγοί κομμάτων…..

Πηγαίνω σχεδόν, κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Και κάθε χρόνο, την βλέπω όλο και σε πιο χειρότερη κατάσταση. Ποτέ ο Έλληνας δεν φοβόταν, να βγει μόνος του, έξω απ’ το σπίτι, οποιαδήποτε ώρα και στιγμή.  Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ακούγεται απίστευτο είναι όμως αληθινό. Αφορμή για το σημερινό κομμάτι, η είδηση πριν από λίγο, ότι τα ΜΑΤ συγκρούστηκαν με ομάδες λαθρομεταναστών στην Μόρια, με μεγάλες ζημιές. Ας πούμε λοιπόν κάποια πράγματα, με τ’ όνομά τους. Οι πιο στυγνές, οι πιο ωμές εστίες κακοποιών ξεφύτρωσαν στην Αλβανία μετά τη δικτατορία του Χότζα. Η Πολωνία, η Τσεχία ξεπάστρεψαν μάλλον σύντομα τον αμερικάνικου τύπου γκαγκστερισμό. Υπέφεραν περισσότερο η Ρουμανία και η Βουλγαρία. Από το μέτριο μέχρι το μηδαμινό, ήταν η παρανομία στην Ουγγαρία. Στην Αλβανία το έργο ήταν διαφορετικό. Δηλαδή; Ας το πάρει το ποτάμι. Μέλη της Αλβανικής μαφίας ήταν και αρχηγοί κομμάτων. Δεν λέω τίποτα άγνωστο στις μυστικές υπηρεσίες των ευρωπαϊκών χωρών. Και επειδή μιλάμε για μαφιόζικη δράση, η Ελλάδα την ένιωσε στο πετσί της, την δεκαετία του 90 και μετά. Με την ευκαιρία για να μιλάμε και με στοιχεία, μια αληθινή ιστορία.  Τον Μάρτιο του 1998 ο πρόεδρος της κοινότητας Παλαιού Κεραμιδίου στο νομό Πιερίας, κάποιος κύριος Βασίλειος Κουρκούτας, βρήκε τη λύση στο πρόβλημα με τους Αλβανούς. ”Απαγορεύεται να κυκλοφορούν, μετά τη δύση του ηλίου!”. Μιλάω σοβαρά αυτή τη στιγμή, δεν κάνω πλάκα. Ο κοινοτάρχης, έβγαλε αποσπάσματα στους δρόμους, και όποιος Αλβανός, τολμούσε να ξεμυτήσει, του την πέφτανε δεόντως. Κάποιον Αλβανό θυμάμαι, τον ρίξανε σε ένα πηγάδι. Φοβερά πράγματα. Το πιο φοβερό όμως ήταν, ότι ξεσηκωθήκανε όλα τα νούμερα στην Ελλάδα, που το παίζανε δημοκράτες, και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και λέγανε τα δικά τους. Ντροπή στους φασίστες. Δεν επιτρέπονται αυτά στην Ελλάδα, που δίδαξε πολιτισμό. Ποια ανθρώπινα δικαιώματα, ρε; Τα ρεμάλια χωρίς ταυτότητα, διαβατήριο, ούτε άδεια εργασίας, δεν έχουν δικαιώματα. Οι κανονικοί άνθρωποι, είτε Έλληνες είναι αυτοί, είτε ξένοι, έχουν μόνο δικαιώματα. Αυτοί που δουλεύουν, που νοικιάζουν σπίτι, που έχουν χαρτιά, που είναι νομοταγείς, είτε Αλβανοί, είτε Κούρδοι, είτε οποιδήποτε άλλοι. Αυτοί που ληστεύουν, που σκοτώνουν, ποια δικαιώματα έχουν; Λοιπόν. Αν είναι καθάρματα μια φορά, εκείνοι οι Αλβανοί που μπήκαν μέσα στην Ελλάδα, και έφτιαξαν συμμορίες, τότε άλλες δέκα φορές καθάρματα, είναι όλοι οι Έλληνες υποστηρικτές τους, αυτοί που λέγανε, πως και εμείς οι Έλληνες έχουμε εφτά εκατομμύρια μετανάστες στο εξωτερικό. Τι πάει να πει αυτό ρε; Ότι οι Έλληνες στην Αμερική και τον Καναδά, την Γερμανία και την Αυστραλία είχαν φτιάξει συμμορίες; Για να βγάλει ρε μάγκα, το μεροκάματο ο Έλληνας στο εξωτερικό, του γινόταν ο κώλος τάλιρο, από τη δουλειά, με τα Σαββατοκύριακα και τις υπερωρίες. Στην Ελλάδα οι Αλβανοί, μπαίνανε μέσα στα σπίτια, και τα κάνανε μπουρδέλο. Σε καμία χώρα της Ευρώπης, δεν έφθασαν, ένα εκατομμύριο οι λαθρομετανάστες. Ποιος σκέφθηκε τα φουκαριάρικα τα γερόντια, που ζούσανε μόνοι τους στα χωριά; Μάθε και το άλλο: Από τους Αλβανούς ξεκίνησαν και οι πρώτες μαφιόζικες ομάδες, προκειμένου να πάρουν την προστασία, στα νυχτερινά κέντρα της παραλιακής.  Πληροφορίες πάντα από πρώτο χέρι. Έπρεπε να πέσει η πείνα στο μπουρδέλο, για να αρχίσουν να αραιώνουν οι Αλβανοί κακοποιοί. Διαφορετικά θα γινόταν το έργο του κοινοτάρχη Κουρκούτα αλλά ανάποδα αυτή την φορά. ”Απαγορεύεται στους Έλληνες να κυκλοφοράνε έξω, μετά τη δύση του ηλίου”. Φύγανε οι Αλβανοί μαφιόζοι, και μετά βρήκαν τον δρόμο ανοικτό, οι Τσετσένοι, οι Μαυροβούνιοι, οι Σέρβοι, και το κάθε καρυδιάς καρύδι. Αυτά πληρώνει τώρα η Ελλάδα, και θα τα πληρώνει για πολλά χρόνια ακόμη.

Έχει παραβρωμίσει η δουλειά με τον Ερντογάν…

Τρώγεται ο Ερντογάν, με τα νύχια του, αλλά ακόμη και με τις τρίχες στον πισινό του. Ολοφάνερο αυτό. Δεν περνάει μέρα, χωρίς ο Τούρκος να κάνει μια κίνηση, να δείξει πως είναι πανέτοιμος να δαγκώσει. Να αρπάξει νταηλήδικα ότι του… ανήκει. Γιατί έχει… υποχρέωση, να προστατέψει τα συμφέροντα της χώρας του. Έχουμε μπλέξει όμως σαν Ελλάδα. Βέβαια πάντα είμασταν μπλεγμένοι με τον Τούρκο, αλλά είναι η πρώτη φορά μετά το 1821, που ο Τούρκος το παρατραβάει τόσο χοντρά. Και με την ευκαιρία των διεκδικήσεων του σε ξένες θάλασσες, κάνει φόρα πατρίδα επίδειξη δύναμης, και προσωπικού τσαμπουκά στον πλανήτη όλο. Γιατί όμως ο Ερντογάν ψάχνεται για τσαμπουκάδες, και αφού πετάει με τα αεροπλάνα, πάνω από το Αιγαίο και δεν δίνει δεκάρα τσακιστή, τώρα βγάζει και τα πλοία του στα Ελληνικά νερά, και ψάχνουν για πετρέλαια. Εδώ λοιπόν, θα πούμε κάποια πράγματα. Η Ελλάδα δεν απαντάει στις προκλήσεις, για πολλούς και διάφορους λόγους. Ο πρώτος και κύριος είναι, ότι είναι στην Ευρώπη, και χτύπημα εναντίον της Ελλάδος, θα σημαίνει χτύπημα στην Ευρώπη. Ο δεύτερος λόγος, και εξίσου σημαντικός, είναι ότι η Τουρκία έχει ανοικτά μέτωπα παντού. Χτύπημα εναντίον της Ελλάδος, δίνει την ευκαιρία σε όλους τους αντιπάλους της να σαλτάρουν μέσα στην πόλη. Γιατί αλλιώς να αντιμετωπίζεις μια χώρα, και αλλιώς δέκα. Ο τρίτος και ο κυριότερος, με πληροφορίες από πρώτο χέρι, είναι ότι ο Ερντογάν, δεν θέλει σε καμιά περίπτωση η Ελλάδα, να εξασφαλίσει πετρέλαια, μέσα στον δικό της χώρο. Μια τέτοια κίνηση θα εξασφαλίζει πολλαπλές πτήσεις πάνω από το Αιγαίο, και αναχαιτίσεις Τουρκικών αεροσκαφών, ανά πάσα στιγμή, και με μηδαμινά έξοδα.  Έχει παραβρωμίσει η δουλειά, για τις σκέψεις του Ερντογάν. Να κάνει πίσω αυτή την στιγμή ο Τούρκος, είναι απίθανο. Να αναδιπλωθεί, να κρυφτεί στην τρύπα του, όση είναι αυτή, και να επανέλθει μετά από ένα – δυο – τρία χρόνια πάλι, αυτό παίζεται. Όταν θα έχει ξεκαθαριστεί δηλαδή ο λογαριασμός. Τι οφέλη θα έχει αποκομίσει η Ελλάδα από το πετρέλαιο. Από την άλλη, δεν τον παίρνει σήμερα, να τραβήξει το γιαταγάνι, και να μπουκάρει με το έτσι θέλω. Έτσι λοιπόν, κινείται ”διπλωματικά”, αλλά με γκαγκστερική τακτική, με στόχο να διεθνοποιήσει το ζήτημα, για να μπορέσει να κάτσει στο τραπέζι των ”συζητήσεων” και ότι αρπάξει. Η Ελλάδα όμως τι κάνει; Κανείς δεν ξέρει, μάλλον τι κάνει η Ελλάδα, απ’ αυτά που δεν λέγονται. Αυτό είναι. Τι κάνει, όχι το τι παρλάρει η Ελλάδα για τη βρομοδουλειά του γείτονα. Και όταν λέμε ”τι κάνει” η Ελλάδα, δεν εννοούμε αυτά τα γνωστά, την όποια κινητικότητα σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής. Το ζητούμενο είναι τι ”κάνει” η χώρα μας, προκειμένου να προετοιμαστεί εσωτερικά, για παν ενδεχόμενο. Το ενδεχόμενο ενός αυριανού πολέμου. Τίποτα απολύτως.

Πορνεία: Το αρχαιότερο επάγγελμα του κόσμου…

Όλα ξεκινάνε από την ανάγκη. Αυτή είναι η κινητήρια δύναμη στον πλανήτη: Η Ανάγκη. Από τότε που βρέθηκε ο άνθρωπος στη γη, ορίζει στην πορεία του αυτό που χρειάζεται. Το φαγητό, ο ύπνος, το σεξ, το χρήμα. Κανείς δεν κουνάει τα πόδια του να δουλέψει, να διαδηλώσει, να βρίσει, να πάει σινεμά, μπάνιο, πλατεία, γήπεδο, αν δεν τον τραβάει γιαυτό η ανάγκη. Οι κοινωνίες, οι θρησκείες, οι επαναστάσεις, τα ταξίδια, ο τζόγος, το εμπόριο, τα πάντα όλα κτίστηκαν γιατί τα έχει ανάγκη ο άνθρωπος.  Εδώ θα λέμε μόνο αλήθειες. Και τα ζώα όλα δεν κάνουν τίποτα, μα τίποτα παρά μόνο ότι έχουν ανάγκη. Να εξασφαλίσουν τροφή, να ζευγαρώσουν και να ζήσουν, δηλαδή να αποφύγουν τον κίνδυνο να γίνουν μεζές άλλου ζώου. Η πορνεία. Το λένε το αρχαιότερο επάγγελμα της γυναίκας. Από την ανάγκη να πάνε με κάποια γυναίκα οι άνδρες. Επάγγελμα που ποτέ στο διάβα της Ιστορίας του, δεν έγινε παρελθόν. Το τονίζω αυτό, γιατί με τους χρόνους και τους καιρούς, δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες άλλα επαγγέλματα καταργήθηκαν. Και πως να περάσει στην Ιστορία η πορνεία όταν την έχει ανάγκη ένα μεγάλο κομμάτι του ανδρικού πληθυσμού;  Παντρεμένος είναι ο άλλος, και μια φορά την εβδομάδα βρίσκεται σε πολυτελέστατο οίκο ανοχής της Μελβούρνης. Μάλλα λόγια υπάρχουν ακόμα πόρνες, όχι γιατί κάποιες γυναίκες είναι γεννημένες πουτάνες, αλλά γιατί τις έχουν ανάγκη κάποιοι άνδρες. Γιατί όμως γίνεται και πόρνη μια γυναίκα, που δεν είχε καν σκεφτεί, πως θα έφτανε να πηγαίνει με κάποιον άντρα, που δεν είναι η σχέση της. Που δεν το κάνει με την προοπτική ότι μαυτόν τον άνδρα αύριο θα παντρευτώ. Ούτε από προσωπική σεξουαλική ικανοποίηση. Το κάνει από την ανάγκη για χρήματα. Στα βαθιά όμως τώρα. Sugar girl,  το γκομενάκι στα Ελληνικά, ο νέος τύπος της πόρνης που γεννήθηκε τα τελευταία 40 χρόνια στην Ευρώπη, και εξαπλώθηκε σε Αμερική και Ασία. Η πιτσιρίκα της πανεπιστημιακής ηλικίας, που δεν μπαίνει σε μπουρδέλο και κονομάει σταθερό και χοντρό χαρτζιλίκι, ανάλογα με πόσους sugar daddies πάει κατά σύστημα. Με δυο ή πέντε, sugar daddies, βρίσκεται μια ή δυο φορές την εβδομάδα; Το μεγάλο ερώτημα. Ο sugar daddy είναι ο ματσωμένος σαραντάρης, πενηντάρης ίσως και εξηντάρης. Παντρεμένος συνήθως, και πληρώνει ξενοδοχείο, δείπνο, ίσως και δώρα, ταξίδια και βέβαια την αμοιβή της sugar baby, της γκομενίτσας δηλαδή, η οποία αποφάσισε για κάποιο διάστημα, να το παίζει κυριλάτη γκόμενα. Και οι δυο πλευρές κάνουν τη δουλειά τους. Ο άντρας ξαπλώνει με φρέσκια σάρκα, και ξέρει τι, αλλά και πόσο του κοστίζει. Η πωλήτρια καταστήματος, φοιτήτρια ή, υπάλληλος σε κάποια εταιρία συνειδητά πουλάει το κορμί της για τα φράγκα, και ούτε γάτα, ούτε ζημιά.

Ο δάσκαλος του νηπιαγωγείου.

Μια φορά και έναν καιρό, πριν από 20 περίπου χρόνια, με είχαν φωνάξει στο σχολείο της κόρης μου, για μια παρουσίαση, με θέμα τις εφημερίδες της τότε εποχής, με τις σημερινές. Τότε με μια βέργα στο χέρι θυμάμαι, όχι για να κοπανάω τα πιτσιρίκια, αλλά για να κάνω καλύτερα το μάθημα, με όσα χρειαζόντουσαν να τους δείχνω, στον μαυροπίνακα. Παιδιά, αυτό είναι μια τυπογραφική μηχανή, αυτό είναι το μελάνι, αυτό είναι ένα αυτοκίνητο, που θα χρειαστεί να το βάλουμε στην πρώτη σελίδα. Και στην συνέχεια…. Αυτό είναι ένα βουνό, … Και αυτό είναι ένα δάσος. Να, και μια λίμνη, παραπέρα μια ζούγκλα, να ένα δελφίνι στη θάλασσα, να μια αρκούδα, αυτό είναι πεύκο… Μεγάλωσαν τα παιδιά του νηπιαγωγείου, και μετά από 20 χρόνια περίπου, με βρήκαν και πάλι μπροστά τους. Πάλι δίπλα σε κάποιον πίνακα, αλλά “ώριμος καθηγητής” πια. Παιδιά, σήμερα το μάθημά μας είναι: Τι έχει εξαφανιστεί από τη γη… Να, εδώ ήταν κάποτε ένα ποτάμι, βλέπουμε τα ίχνη του. Σήμερα όμως είναι, ένα… πρώην ποτάμι. Αυτή εδώ, είναι μια πρώην πεδιάδα. Και εδώ κάποτε ήταν ένα γεμάτο ζωή δάσος. Σήμερα δυστυχώς είναι, ένα πρώην δάσος. Μια είδηση που διάβασα, με έβαλε σε μεγάλες σκέψεις. Αμολήθηκε στον ανοιχτό ωκεανό, και είναι άγνωστο προς τα που θα κατευθυνθεί, ένα τεράστιο, εκατομμυρίων τόνων παγόβουνο, που αποκολλήθηκε από τις ακτές της Ανταρκτικής. Η ΝΑΣΑ μέσω δορυφόρου, προς το παρόν, παρακολουθεί το 33 χιλιομέτρων σε μήκος παγόβουνο, και πλάτος 20 χλμ., στο μέγεθος, όσο το Λονδίνο. Εκεί που βρίσκεται το παγόβουνο δεν κυκλοφορούν βαπόρια, όμως κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει την πιθανότητα, να μπουκάρει σε κάποια θάλασσα, με ναυτική δραστηριότητα. Η τελευταία τίγρης της Τασμανίας, είναι το τελευταίο γνωστό ζώο, που πέθανε σε συνθήκες αιχμαλωσίας το 1936. Μετά από 20 εκατομμύρια χρόνια διαβίωσης στον πλανήτη, κηρύχθηκε οριστικά εξαφανισμένο, το Λευκό Δελφίνι, του ποταμού Γιανγκτζέ στην Κίνα. Ένας Έλληνας κυνηγός πριν από 11 χρόνια, με καραμπίνα, σκότωσε στη λίμνη Κερκίνη μια νανόχηνα, το πιο σπάνιο είδος στον κόσμο.    Ένας άλλος κυνηγός σκότωσε έναν ψαραετό της Γιάλοβας, μέσα στα όρια του καταφυγίου Άγριας Ζωής, στον Έβρο.  Ένα σπάνιο προστατευόμενο αρπακτικό, που για χρόνια ξεχειμώνιαζε στην περιοχή, και είχε εξελιχθεί σε “σύμβολό” της. Είναι και οι κυνηγοί. Και οι ψαράδες με τα δίχτυα τους. Και βέβαια ο σύγχρονος τρόπος ζωής του ανθρώπου, που σακατεύει το φυσικό περιβάλλον. Μας υποδέχεται μια άλλη Γη όταν ερχόμαστε στη ζωή. Και εμείς μια άλλη Γη εγκαταλείπουμε, όταν θα πεθάνουμε. Μετά τον άνθρωπο, καταδικασμένος να πεθάνει, είναι και ο πλανήτης. Μόνο που τότε δεν θα υπάρχει ζωή, εκτός από τον πρώην πλανήτη Γη.

Ο άνθρωπος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τον μεγαλύτερο εχθρό του…

Κάνω μια βόλτα σχεδόν καθημερινά, στα σοκάκια του Oakleigh, και προσπαθώ πολλές φορές να γυρίζω πίσω το λογισμό μου. Το πόσο πίσω έχει να κάνει με την διάρκεια κάποιας ευχάριστης ανάμνησης. Γιατί άλλο; Να αναπολήσω πράματα που θα ήθελα να μην έχουν συμβεί; Ή μήπως επειδή ο νους μου είναι ανίκανος να διαγράψει τα μαύρα, πρέπει εγώ να τα ξαναφέρνω στο μυαλό μου. Δεν ελέγχω το υποσυνείδητο; Κι οι δεκαετίες του ’80 ή του ’90 δεν είναι δα και τόσο μακρινές. Κι όμως, έτσι μοιάζουν. Στο ντύσιμο των ανθρώπων, και στον τρόπο έκφρασης των συναισθημάτων τους. Στην οικογενειακή διασκέδαση. Άλλος πολιτισμός μάλλον Γιατί έχουμε μάθει πλέον να λέμε, κάθε πέρσι και καλύτερα. Και όχι άδικα, αν κοιτάξουμε λίγο στο παρελθόν μας. Πόσοι είμασταν και πόσοι μείναμε. ‘Ο άνθρωπος σήμερα είναι ανίκανος να διαχειριστεί την ελευθερία του. Ο φόβος για τον θάνατο, είτε αφορά τον ίδιον, είτε κάποιο προσφιλές του πρόσωπο, έχει μεγαλώσει. Τρέμει μια έσχατη μοναχικότητα. Δεν βρίσκει κάποιο προφανές νόημα στην σύγχρονη ζωή.            Δεν μιλάω για σχιζοφρενείς ή μανιοκαταθλιπτικούς. Μιλάω για ανθρώπους, αυτούς που αποκαλούμε της διπλανής πόρτας. Ωραίοι ή άσχημοι. Οικογενειάρχες ή εργένηδες. Με σημαντικές επαγγελματικές επιτυχίες ή απλοί βιοπαλαιστές. Που ταυτόχρονα όμως, ντρέπονται που επισκέπτονται τους ειδικούς. Διότι το τελειότερο δημιούργημα του θεού, είναι ατελέστατο. Πάλεψε αιώνες να φύγει από τις κουφάλες των δένδρων ή τις σπηλιές. Για να μην νοιώθει μοναξιά ή ανασφάλεια. Και οργάνωσε κοινωνίες σε πόλεις ή σε χωριά. Και τελικά επανίδρυσε την φυσική ζούγκλα με τους κανόνες της μέσα στα τσιμέντα. Και δημοκρατικά μάλιστα. Αβίαστα. Και φόρτωσε το μυαλό του με ένα σωρό άχρηστες πληροφορίες. Γέμισε και την δήθεν βελτίωση της ζωής του με ένα κάρο επικίνδυνα ηλεκτρονικά. Που κανείς ακόμα δεν γνωρίζει, πόσο επικίνδυνα είναι για τα κορμιά, τις ψυχές, ή το φυσικό περιβάλλον. Αύριο ξημερώνει βέβαια, μια άλλη μέρα. Χωρίς να λες την αλήθεια ούτε στον ίδιο τον εαυτό σου. Γιατί μέρα θα έρθει σίγουρα, αλλά θα έρθει και νύχτα. Που είναι πιο σημαντική, τελικά. Διότι η φύση σου δείχνει το κανονικότατο μέλλον της ανθρωπότητας , που είναι το σκοτάδι. Από εκεί ήρθαμε, και εκεί πηγαίνουμε. Και όμως, ακόμη και σήμερα, με όλα τα φώτα της επιστήμης επάνω του, ο άνθρωπος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τον μεγαλύτερο εχθρό του; Τον εαυτό του δηλαδή. Μήπως μπορέσει και καταλάβει ο άνθρωπος, ότι μπορεί να ζήσει και χωρίς φως όταν κρύβεται ο ήλιος. Όπως παλιά, που δεν είχαν εφευρεθεί ακόμα οι ψυχιατρικές, οι ψυχολογίες ή οι τοξικολογικές θεραπείες καταστολής. Που φυσικά υπήρχαν προβλήματα, αλλά λυνόντουσαν πολύ πιο εύκολα. Κι όταν το χαμόγελο εμφανιζόταν στην φάτσα των ανθρώπων, ήταν πραγματικό.    Ο άνθρωπος όμως είχε πρόβλημα που πέθαινε νεότατος. Έτσι λέμε εμείς. Οι παλιότεροι μια χαρά συμπλήρωναν έναν καθορισμένο βιολογικό κύκλο. Εμείς που κατορθώσαμε και τον μεγαλώσαμε σήμερα, τι καταφέραμε; Να ανακαλύψουμε την χαρά της ύπαρξης μετά τα 80, με τα ψυχοφάρμακα και τις μαγκούρες; Βρήκαμε την τρέλα της βαριεστημάρας. Ή μήπως την τελειότητα της εμπειρίας με την αρτηριοσκλήρυνση, που είναι αδύνατον να σου επιτρέψει να καταλάβεις ότι είσαι άχρηστος.Και υποθέτω λοιπόν, ότι ακόμα και τώρα είμαστε πολύ άτυχοι, που θα φύγουμε και δεν θα μάθουμε τι συμβαίνει μετά από 150 χρόνια ζωής . Που θέλουμε το κοντέρ να τρέξει, ακόμα και καλωδιωμένοι σε κάποιον μηχανικό αναπνευστήρα. Σαν αποκόμματα ζωής, αλλά… Αλλά με πάθος όλα τα δισεκατομμύρια ηλίθιων που βαραίνουν τον πλανήτη, να ξεπεράσουν τον ένα και μοναδικό θεό: τον Χάρο. Που κάθεται ήρεμος, και ατάραχος, στην χρυσοποίκιλτη του πολυθρόνα παρέα με τον Κέρβερο. Και πολύ φυσιολογικά ο άνθρωπος, τον έχει ξηλώσει εδώ και κάτι αιώνες από θεό τον Άδη. Αφού δεν συμφωνεί μαζί του. Κι αφού η ιατρική τελικά θα φέρει την αθανασία. Και δεν βιάζεται διότι παρακολουθεί ιατρική και γελάει. Όντας υπομονετικός και σίγουρος. Τον έχει πιάσει βέβαια μια αγωνία σε σχέση με την αθανασία, που είναι προ των πυλών, αλλά όταν έχει σύμμαχο την πυρηνική ενέργεια, τι να φοβηθεί; Με το πάτημα ενός κουμπιού, και έφυγες για άλλα μονοπάτια.

This image has an empty alt attribute; its file name is aaaa-1.jpg

Όταν ζεις, με το όπλο χέρι….

Θυμάμαι, όταν πρωτοήρθαμε στην Αυστραλία, αρχές της δεκαετίας του 70, οι περισσότεροι από εμάς, φοβόμαστε να βγούμε τα βράδυα, έξω από τα σπίτια μας. Μεγαλώσαμε με την ιδέα, ότι στην Αυστραλία, ο κόσμος ζει σε γκαγκστερουπόλεις, και όχι μόνο στην Μελβούρνη που πρώτο – φτάσαμε, αλλά σε ολόκληρη την Αυστραλία γενικά. Τότε που ο αρχηγός της Ιταλικής μαφίας, με ένα νεύμα έδινε εντολή, να σκοτώσουν κάποιον φρούτο έμπορα, στην μαρκέτα του περίφημου Footscray. Γενικά διαβάζαμε, ότι η εγκληματικότητα ήταν στο κόκκινο, και ανατριχιάζαμε. Κάθε μέρα και ένας φόνος. Στα σπίτια, στους δρόμους, στα πάρκα, κ.λ.π. Τα πράγματα όμως άλλαξαν, και φοβόμαστε πλέον να διαβάσουμε ειδήσεις, όχι για την Αυστραλία, αλλά για την ίδια μας την πατρίδα την Ελλάδα. Η γενιά μου βίωσε όλες τις απίθανες μεταλλάξεις που προέκυψαν στην Αθήνα. Χωρίς υπερβολή τέτοιες αλλαγές σε κανένα μέρος του πλανήτη. Τέτοια εγκλήματα, ούτε στις αντίπαλες συμμορίες στο Μεξικό. Και φτάσαμε πριν από λίγες μέρες, σε μια ταβέρνα οικογενειακή, να την κάνει ο άλλος να χορτάσει με κοψίδια και κοκορέτσια, και να γίνονται οι ίδιοι κοψίδια, από σφαίρες επαγγελματιών εκτελεστών. Μπροστά στις γυναίκες τους και τα παιδιά τους. Ξεκαθάρισμα λογαριασμών, ανάμεσα σε μαφιόζικες συμμορίες άλφα κλάσεως. Τι άλλο, όταν οι στόχοι, οι σκοτωμένοι δηλαδή, ήταν αρχηγοί στο εμπόριο της άσπρης, στο Μαυροβούνιο.Δεν γινόταν διαφορετικά. Το πολύ χρήμα, καλύτερα να το λες χρυσάφι, που αφήνει η βρωμοδουλειά στο βαρύ ναρκωτικό, είναι η αιτία να γεννηθούν κόζα νόστρες, ειδικά στο ”πέρασμα” του Μαυροβουνίου.  Μεγάλη ιστορία το Μαυροβούνιο, αλλά όχι επί του παρόντος. Δεν έγινε το άλλο, δηλαδή ότι κάποιοι Σερβομαυροβούνιοι με τσιτσιλιάνικη κουλτούρα κατάφεραν να πάρουν το κουμάντο. Αν μιλάμε πραγματικά, όχι με μυθολογία κινηματογράφου, πρόκειται για γκάγκστερς του Μοντενέγκρο (Μαυροβούνιο) σε επίπεδο γυφτιάς, ανίκανοι να τακιμιάσουν, να χωρίσουν τα οικόπεδα, και να βάλουν θεμέλια στην παράνομη βιομηχανία τους. Τέλειωσε ο δικτάτωρ της Σερβίας, εκείνη η λέρα ο Μιλόσεβιτς, καθάρισαν και το κορυφαίο αστέρι, τον περιβόητο Αρκάν, μετά την εποχή Τίτο, και άρχισαν να γράφουν το ένα μετά το άλλο τα ”συμβόλαια”. Το πρόσφατο, όχι και το τελευταίο, αυτό στις ψησταριές της Βάρης. Και σύντομα θ’ ακολουθήσουν και πολλά άλλα, αφού ο πρώτος τους στόχος, ήταν να ξεμπερδέψουν πρώτα, με τους Έλληνες νονούς. Έχουν σκοτώσει μέχρι τώρα, πάνω από 30, αλλά η λίστα είναι ατέλειωτη. Και όπως μου έλεγε και ένα φιλαράκι στην Ελλάδα, γνωστός σε κάποια νυχτερινά στέκια, φεύγουμε φίλε μου από το σπίτι μας, και αποχαιρετούμε την οικογένεια, σαν είναι η τελευταία μας φορά. Γιατί για πολλούς από εμάς, ήταν και η τελευταία νύχτα.. Όταν ζεις φίλε, με το χέρι στο όπλο, το μόνο σίγουρο είναι, ότι και από όπλο θα φύγεις…….

Στον κόσμο του σήμερα, στον κόσμο του χθες…

Υπάρχουν κάποιες αδύναμες χώρες με «αγαθά» που δεν τα έχουν άλλες ισχυρές χώρες. Οι ισχυρές χώρες λυσσάνε να αποκτήσουν αυτά τα αγαθά με κάθε τρόπο. Φτάνουν στο σημείο να δημιουργούν από το πουθενά εχθροπραξίες και πολέμους. Πρώτον για να «βάλουν χέρι» στον εσωτερικό πλούτο των αδύναμων χωρών. Δεύτερον για να πουλάνε πολεμικό εξοπλισμό τα εργοστάσια τους, τ