Α ν ε μ ο μ α ζ ώ μ α τ α…

…Με τον Άλκη Μωρέλα ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ… Το παπαδαριό, δηλαδή οι επικεφαλής της οργανωμένης εκκλησίας, συμπεριφέρονται ως κανονικοί εξουσιαστές. Όπως ένας δικτάτορας, ένας βασιλιάς του παλιού καιρού, ένας κυβερνήτης χώρας. Γιατί; Επειδή εκπροσωπούν τον Θεό. Τη πίστη του κοσμάκη στην άλφα και τη βήτα θρησκεία. Γι’ αυτό.Η κοσμική εξουσία του παπά,Συνεχίστε νὰ διαβάζετε “Α ν ε μ ο μ α ζ ώ μ α τ α…”